SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. aprīlī, 2010
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
26
26

Kā atrast likumu ar visām izmaiņām jeb aktuālo redakciju?

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Attēlā redzamais dokuments papildināts ar skaidrojošām norādēm par galvenajiem elementiem dokumenta pasē. Lai vortālā www.likumi.lv ērti izmantotu konsolidētu tiesību aktu, lietotājam īpaši svarīgi ir divi priekšnosacījumi: būt pārliecinātam, ka tas ir spēkā esošs un ka tajā iekļauti visi grozījumi. To apliecina norāde "Aktuālā redakcija".

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Kur internetā meklēt ērti lietojamus normatīvo aktu tekstus, lai tajos būtu ietvertas visas līdzšinējās izmaiņas jeb grozījumi? Kā pārliecināties, ka atvērtajā dokumentā ir iekļauti VISI grozījumi (laikus veikta konsolidācija) un ka tie vispār ir spēkā? Kā piekļūt vēstures redakcijām? Kur iepazīties ar „nākotnes redakcijām” jeb izlasīt tādu likumu, kāds tas būs spēkā, piemēram, no nākamā mēneša vai gada?

Lai iedzīvotāji ikdienā varētu praktiski lietot normatīvos aktus un lasīt likuma vai cita normatīvā akta pilnu tekstu vienā dokumentā, nevis vairākos, tie tiek konsolidēti. Konsolidētie normatīvie akti ir sistematizēti un brīvi pieejami vortālā www.likumi.lv1, kas no 9. aprīļa piedāvā īpaši juristu darbā nozīmīgu papildu iespēju – bez maksas izmantot tā sauktās vēstures redakcijas. Kā orientēties konsolidēto normatīvo aktu piedāvājumā un viegli noteikt atvērtā dokumenta statusu?

Konsolidēšana ir risinājums, lai sabiedrībai nodrošinātu normatīvos aktus to aktuālajās redakcijās (proti, varētu lasīt precīzu un pilnīgu tekstu ar visām izmaiņām, kādas šobrīd ir spēkā). Faktiski tas ir veids, kā iedzīvotājiem nodrošināt LR Satversmes 90. pantā garantēto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.

Nolūkā padarīt normatīvos aktus ikdienā ērti lietojamus, Tieslietu ministrijas uzdevumā 2001. gadā tika izveidots tiesību aktu vortāls www.likumi.lv, kura datu bāze savienota ar oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” bezmaksas e-versiju www.vestnesis.lv (e-versijā publicētajiem dokumentiem šobrīd vēl nav juridiski saistošas oficiālās publikācijas statusa).

Vortāls piedāvā pilnīgu un sistematizētu LR normatīvo aktu datu bāzi ar plašām atlases iespējām un nodrošina šādu pakalpojumu – normatīvo aktu tekstus ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb tā sauktās konsolidētās redakcijas. Visi normatīvie akti, tos meklējot vortālā, automātiski atveras to aktuālajā redakcijā, proti, ar visiem jaunākajiem grozījumiem jau to spēkā stāšanās dienā. Līdz ar to iedzīvotājiem nodrošināta pieeja praktiski lietojamiem dokumentiem. Svarīgi gan atcerēties, ka www.likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.

Kas ir konsolidēti normatīvie akti

Saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem „Noteikumiem par normatīvo aktu sistematizāciju”2 konsolidēšana ir normatīvo aktu sistematizācijas sastāvdaļa. Praksē tas nozīmē, ka konsolidētā normatīvajā aktā ir secīgi ietvertas visas izmaiņas un ir iekonsolidēti3 visi attiecīgā normatīvā akta grozījumi (tai skaitā arī Satversmes tiesas spriedumi, ja Satversmes tiesa atzinusi kādu konkrētu normatīvo aktu vai tā daļu par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai).

Lietotāju ērtībai vortāla www.likumi.lv pienākums ir gādāt par to, lai grozījumi normatīvo aktu pamattekstos tiek iekļauti līdz to spēkā stāšanās dienai (parastajā kārtībā, piemēram, likumu grozījumi stājas spēkā 14. dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā, bet MK noteikumu grozījumi – nākamajā dienā pēc to publicēšanas4). Tātad iedzīvotāji var būt droši, ka, pēc pusnakts atverot www.likumi.lv, tajā noteikti būs visa jaunākā informācija - aktuālās redakcijas ar grozījumiem, kas šajā datumā stājušies spēkā. Konsolidēšana jānodrošina neatkarīgi no konkrētā dienā izsludināto grozījumu skaita, arī tad, ja tas ir iespaidīgs.

"Vortāls likumi.lv  piedāvā pilnīgu un sistematizētu LR normatīvo aktu datu bāzi ar plašām atlases iespējām un nodrošina šādu pakalpojumu – normatīvo aktu tekstus ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb tā sauktās konsolidētās redakcijas."

Piemēram, 2010. gada 1. janvārī spēkā stājās ļoti daudzu normatīvo aktu izmaiņas, kas tika pieņemtas pērnā gada nogalē. Neraugoties uz to, 1. janvāra rītā lietotāji jau varēja izmantot visas jaunākās aktuālās redakcijas, kas ietvēra vairāk nekā 100 likumu un 170 Ministru kabineta noteikumu iekonsolidētus grozījumus.

Kā atšķirt, vai dokuments ir konsolidēts? Visos sarakstos konsolidētie normatīvie akti tiek apzīmēti ar simbolu , kas pievienots pirms dokumentu nosaukumiem. Atverot konsolidētu normatīvo aktu, katrai no tā redakcijām ir pievienots viens no apzīmējumiem: "aktuālā redakcija", "vēstures redakcija", "pamatredakcija" un atsevišķos gadījumos arī "nākotnes redakcija". Ja konsolidēts normatīvais akts zaudē spēku, tam ir norāde „Zaudējis spēku”. Atvērtā normatīvajā aktā virs tā nosaukuma un statusa apzīmējuma ir uzskaitīti visi grozījumi, kas iekļauti attiecīgajā redakcijā (skat. paraugu attēlā).

Aktuālā redakcija

Aktuālā redakcija apzīmē pēdējo, šī brīža spēkā esošo normatīvā akta redakciju. Tas nozīmē, ka aktuālajā redakcijā ir secīgi iekļauti visi normatīvā akta grozījumi, kas ir spēkā konkrētajā datumā. Tiklīdz tiek publicēti jauni normatīvā akta grozījumi, tiek izveidota jauna normatīvā akta konsolidētā redakcija, kas kļūst par aktuālo redakciju grozījumu spēkā stāšanās dienā. Savukārt līdzšinējā aktuālā redakcija kļūst par vēstures redakciju. 

Lietotājiem noderīgi zināt, ka visi normatīvie akti, tos meklējot vortālā, automātiski atveras to aktuālajā redakcijā. Turklāt ikviena jaunā konsolidētā redakcija kā aktuālā redakcija ir pieejama grozījumu spēkā stāšanās dienā jau pulksten 00.01.

Vēstures redakcijas

Kopš šā gada 9. aprīļa vortāla lietotāji brīvi var izmantot arī normatīvo aktu vēstures redakcijas. Jaunais pakalpojums varētu būt nozīmīgs jauninājums jurisprudences profesionāļiem un tiesībzinātnes studentiem, kuriem tās ir svarīgs informācijas avots ikdienas darbā vai studiju procesā.

Latvija ir ceļā uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu, kā to paredz 30. martā MK pieņemtā „Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija”. Koncepcijas pieņemšanas procesā atzīts, ka valsts funkcija ir nodrošināt normatīvo aktu sistematizēšanu un pieejamību atbilstoši sabiedrības vajadzībām, tādēļ, ņemot vērā šo nostāju, VSIA „Latvijas Vēstnesis” turpmāk vortālā www.likumi.lv  nodrošina brīvu pieeju normatīvo aktu vēstures redakcijām.

Nākotnes redakcija

Ja normatīvā akta grozījums pamattekstā ir iekonsolidēts jau pirms grozījuma spēkā stāšanās dienas, tad šādai konsolidētai redakcijai ir norāde "nākotnes redakcija". Tā ir iespēja iepazīties ar likumu vai MK noteikumu tekstu, kāds tas būs aktuāls rīt, parīt, pēc mēneša vai nākamgad.

Tiesa, nākotnes redakcija tikai ieskicē potenciālu normatīvā akta redakciju kādā no turpmākajiem datumiem, jo šīs redakcijas vēl var tikt pat vairākkārt grozītas, likumdevējam pieņemot jaunus grozījumus. Atsevišķiem normatīvajiem aktiem šobrīd ir apskatāmas nākotnes redakcijas pat vairākus gadus uz priekšu, piemēram, uz 2014. gada 1. janvāri (skat. Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.)

Pamatredakcija

Atverot konsolidētu normatīvo aktu, var iepazīties arī ar tā sākotnējo redakciju (jāuzklikšķina vien uz vecāko datumu). Pirmās (pamata) redakcijas teksts atbilst tam, kādā normatīvais akts tika pieņemts sākotnēji un stājās spēkā. Ir arī izņēmuma situācija: tas ir, kad normatīvais akts tiek grozīts vēl pirms tā spēkā stāšanās. Ja šādi grozījumi ir izdarīti un tie stājas spēkā vienlaikus ar normatīvo aktu vai pirms tā, tie jau ir iekļauti normatīvā akta pirmajā redakcijā.

"Noteiktā kārtībā publicētā informācija ir iedzīvotājiem saistoša un parasti rada tiesiskas sekas. Tā ir oficiālās publikācijas jēga, tādēļ īpaši svarīgi, lai tā ir pieejama, ticama un saprotama."

Vortālā iepriekš minētā informācija tiek aktualizēta katru dienu, pamatojoties uz jaunākajām oficiālajām publikācijām laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Līdz ar to www.likumi.lv nodrošina, ka visi normatīvie akti vienmēr ir aktuālajā redakcijā, turklāt lietotājiem pieejami arī jaunākie dati par visām normatīvo aktu izmaiņām un to spēkā esamību. Ņemot vērā pieņemto normatīvo aktu un to grozījumu apjomu, iedzīvotājiem faktiski nav iespējams iepazīties ar šo informāciju, neizmantojot profesionāli sagatavotas normatīvo aktu konsolidētās versijas, kas kļuvušas par praktiski lietojamu informācijas avotu ikdienā.

Piemēram, 1984. gada Administratīvo pārkāpumu kodekss ir grozīts vairāk nekā 100 reizes; 1995. gada likums „Par nodokļiem un nodevām” ir grozīts vairāk nekā 30 reizes. Ja tie netiktu konsolidēti, iedzīvotājiem nāktos lasīt pamattekstu un visus grozījumus atsevišķi.

Ieskaties un izmanto!

Vortālā www.likumi.lv sistematizēti un konsolidēti visi LR spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā likumi, MK noteikumi, MK un Ministru prezidenta rīkojumi, Latvijas Bankas noteikumi, republikas pilsētu pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī ministriju un valsts institūciju normatīvie akti.

Papildus iepriekš minētajam vortāls piedāvā:

  • konsolidēto tiesību aktus arī PDF formātā;
  • dokumenta satura rādītāju (tas ir aktīvs, proti, lai atvērtu konkrētu nodaļu, klikšķiniet satura rādītājā uz izvēlētā nosaukuma);
  • saistītos dokumentus (tai skaitā sasaistes ar tulkojumiem angļu valodā, politikas plānošanas dokumentiem u.c.);
  • biežāk skatīto dokumentu topus;
  • tiesību aktu atlasi pēc tēmām, piemēram, „Darba tiesības” u.c.

Konsolidēto normatīvo aktu pieejamība nākotnē

Valsts pienākums ir oficiāli publicēt un darīt iedzīvotājiem ērti pieejamu visu oficiālo informāciju. Tā ir demokrātiskas valsts klasiska funkcija jeb, citējot tiesībzinātnieku Egilu Levitu, „tiesības nav luksuss, tām jābūt pieejamām visiem”5. Noteiktā kārtībā publicētā informācija ir iedzīvotājiem saistoša un parasti rada tiesiskas sekas. Tā ir oficiālās publikācijas jēga, tādēļ īpaši svarīgi, lai tā ir pieejama, ticama un saprotama.

Šobrīd oficiālās publikācijas spēks ir papīra laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”. Laikrakstā publicējamo informāciju, ar kuras izziņošanu sabiedrībai iestājas noteiktas tiesiskās sekas, nosacīti var iedalīt divās daļās:

  1.  normatīvie akti,
  2. oficiāli paziņojumi / sludinājumi (tos valsts noteikusi kā obligāti publicējamus).

Lai iedzīvotājiem būtu ērti iepazīties ar oficiālā laikraksta saturu, tas bez maksas pieejams internetā www.vestnesis.lv (saturs 1:1), taču šobrīd e-versijai ir vien informatīvs raksturs.

Ar 2011. gadu Latvija paredzējusi atteikties no papīra laikraksta un ieviest oficiālu e-publikāciju6. Tas ir, valdības pieņemtā koncepcija paredz, ka no nākamā gada elektroniski publicētajiem dokumentiem būs juridiski saistošs oficiālās publikācijas statuss. Vai tas ietekmēs konsolidēto normatīvo aktu pieejamību? Koncepcija paredz, ka valsts pienākums ir ne tikai sistematizēt un konsolidēt normatīvos aktus, lai iedzīvotāji tos varētu izmantot pēc būtības, bet arī uzņemties atbildību par konsolidēto redakciju saturu un ticamību.

1 Vortālu www.likumi.lv uztur VSIA "Latvijas Vēstnesis". Vortālam nemitīgi attīstoties, ikdienas unikālo lietotāju skaits jau pārsniedz 15 000, kas mēnesī sasniedz vairāk nekā 115 000 unikālos lietotājus.

2 Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju: MK noteikumi. Latvijas Vēstnesis, 2004. gada 16. aprīlis, Nr.60 (3.punkts) http://www.likumi.lv/doc.php?id=87132&from=off

3 Konsolidēšanas ietvaros tiek aizstāti vai papildināti agrāk izdota normatīvā akta atsevišķi vārdi, skaitļi, vārdkopas, teikumi vai teikumu daļas ar vēlāk izdota normatīvā akta atsevišķiem vārdiem, skaitļiem, vārdkopām, teikumiem vai teikuma daļām, kā arī pilnīgi vai daļēji aizstāti agrāk izdotu normatīvo aktu teksti ar jauniem tekstiem.

4 Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. gada 18.jūnijs, Nr.72 (4. un 6. pants).

5 Egils Levits: Par valsts pienākumu nodrošināt visiem iedzīvotājiem brīvu un ērtu pieeju normatīvajiem aktiem un nodrošināt periodisku un citu tiesībskaidrojošu publikāciju izdošanu. Jurista Vārds, 2010. gada 30. marts, Nr. 13 http://www.juristavards.lv/?menu=DOC&id=207219

6 To paredz 2010. gada 30. martā Ministru kabineta pieņemtā Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija.

Labs saturs
26
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU