SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. janvārī, 2011
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
9
10
9
10

No 1. februāra normatīvo aktu sistematizāciju nodrošina "likumi.lv"

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Meklēšanas pamatprincips: lodziņā „Nosaukumā” un/ vai „Tekstā” ierakstiet vienu vai vairākus atslēgvārdus (pilnus vārdus ar galotnēm). Meklējot nav svarīgi, vai atslēgvārdi ierakstīti ar lielajiem vai mazajiem burtiem. Meklētājs atslēgvārdu sapratīs burtiski (bez locījumiem), ja nenorādīsiet parametru - meklēt vārdus arī locījumos.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu Latvijas Republikas Satversmē garantētās tiesības zināt savas tiesības, nepieciešams sistematizēt valstī pieņemtos normatīvos aktus, padarot tos pieejamus sabiedrībai viegli uztveramā un ērti pieejamā veidā. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams uzturēt tiesību aktu informācijas sistēmu, kurā būtu pieejami arī konsolidētie tiesību aktu teksti (proti, normatīvo aktu redakcijas ar tajās iekļautajiem grozījumiem). Tā ir valsts funkcija, ko īsteno Tieslietu ministrija (TM). Ar rītdienu, 1. februāri, ministrija tiesību aktu sistematizācijas funkciju nodrošinās bezmaksas tiesību aktu vortālā www.likumi.lv un pārtrauks to pildīt Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Turpinājumā praktiski noderīgs ieskats www.likumi.lv saturā un meklēšanas iespējās.

Sistematizācijas funkcija un tiesību aktu veidi

Viena no Tieslietu ministrijas funkcijām ir tiesību aktu sistematizācija (tai skaitā konsolidācija) datorizētajā informācijas sistēmā. Šāda funkcija izriet no likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 11. panta, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 279 „Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju” un MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” 4.2.4 apakšpunkta.

Ar 2011. gada 1. februāri Tieslietu ministrija turpinās šīs funkcijas izpildi tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Datubāzē ir pieejami visi tie tiesību akti, kuru sistematizāciju Tieslietu ministrijai ir pienākums nodrošināt saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem par normatīvo aktu sistematizāciju.

Svarīgi ir atzīmēt, ka papildus tam www.likumi.lv tiek sistematizēti un konsolidēti visu republikas pilsētu pašvaldību saistošie noteikumi.

Tiesību aktu vortāls www.likumi.lv ir bezmaksas informācijas resurss, proti, viss saturs un pakalpojumi sabiedrībai ir brīvi pieejami. Šo informācijas sistēmu, kas Tieslietu ministrijas uzdevumā izveidota 2001. gadā, uztur un attīsta oficiālais izdevējs – valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”, kurā valsts kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija.

Vortāls www.likumi.lv operatīvi atjauno informāciju, tas ir, katru dienu piedāvā jaunāko informāciju par visām izmaiņām tiesību aktos. Lietotājiem noderīgi zināt, ka tiesību akti automātiski atveras to aktuālajā redakcijā, proti, ar visiem jaunākajiem grozījumiem jau to spēkā stāšanās dienā. Savukārt grozījumi, kas ir izsludināti, bet vēl nav stājušies spēkā, ir iekļauti un pieejami „nākotnes redakcijā”. Pārskatāmi arhivētas arī visas iepriekšējās jeb „vēsturiskās redakcijas”, kā arī, protams, pieejama pamatredakcija, kādā tiesību akts tika izsludināts.

Atlases iespējas un meklētājs

Likumi un MK noteikumi sakārtoti gan alfabētiski, gan hronoloģiski, piemēram, sadaļas „Likumi – alfabētiski” un „MK noteikumi – hronoloģiski”. Darbam noderīgi arī tematiski grupēti dokumenti (skat. sadaļu „Tēmas”).

Svarīgs rīks ir „Izvērstā meklēšana”, kurai var piekļūt arī caur tiešo saiti www.likumi.lv/meklesana un kura piedāvā plašas tiesību aktu atlases iespējas un parametru kombinācijas, lai precizētu meklēšanas rezultātus. Īsu meklēšanas ABC var atrast tieši virs izvērstās meklēšanas tabulas, savukārt meklēšanas padomus par galvenajiem principiem var redzēt pie attiecīgiem meklēšanas laukiem (skat. augšējā attēlā).

"Lai meklētu precīzu frāzi, ielieciet to pēdiņās, piemēram, „Darba likums”."

Ar vortāla www.likumi.lv meklētāja palīdzību var meklēt ne tikai tos tiesību aktus, kuru sistematizāciju Tieslietu ministrijai ir pienākums nodrošināt saskaņā ar MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 279 „Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju”, bet arī citu informāciju, kas publicēta oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Piemēram, ja nepieciešams atrast laikrakstā publicēto Centrālās statistikas pārvaldes pārskatu, tad meklēšanas tabulā ir jāatzīmē lauks „Latvijas Vēstnesis oficiālais izdevums” (lai meklēšana notiktu laikraksta „Latvijas Vēstnesis” saturā ) + laukā „Izdevējs” no piedāvātā saraksta jāizvēlas atbilstošā institūcija.


1. attēls

Tiesību akta „pase” un simbols „K”        

Ja ir zināms precīzs tiesību akta nosaukums un ir nepieciešams atrast tikai tā konsolidēto tekstu, tad laukā „Nosaukumā” jāievada attiecīgā tiesību akta nosaukums un jāatzīmē lauks „nemeklēt grozījumos” (šī norāde jāizvēlas, lai atrastu tikai konsolidēto versiju).

Noderīgi zināt, ka tiesību aktu nosaukumiem pievienota „pase” (simbols - lapiņa), savukārt visiem konsolidētajiem tiesību aktiem - arī „konsolidēšanas pase” (simbols – burts „K). Piemērā (skat. 2. attēlu) meklēšanas rezultātos atlasīts konsolidēts Komerclikuma teksts, uz ko norāda simbols „K” pie attiecīgā tiesību akta nosaukuma. Neatverot pašu tekstu, vispirms var iepazīties ar pilnīgu informāciju par attiecīgo tiesību aktu: kas ir šā tiesību akta izdevējs, kad tas ir pieņemts un kur publicēts. Turklāt, nospiežot uz tiesību akta „pases”, var noskaidrot šā tiesību akta statusu (spēkā esošs, zaudējis spēku, vēl nav spēkā), spēkā stāšanās datumu, kā arī datumu, kad tiesību akts ir zaudējis spēku. Savukārt, nospiežot uz simbola „K” pie attiecīgā tiesību akta nosaukuma, var redzēt sarakstu ar visām normatīvā akta redakcijām un tiešām saitēm uz tām.


2. attēls

Meklēšanas pamatprincipi

Ja precīzs tiesību akta nosaukums nav zināms, var meklēt arī pēc nosaukuma fragmenta. Piemēram, meklējot likumu „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” pēc vārdiem „citu likumu” tiesību akta nosaukumā un atzīmējot attiecīgo tiesību akta veidu (proti, „likums”) + „nemeklēt grozījumos”, tiks atlasīti visi likumi (konsolidētās versijas), kuru nosaukumā ir vārdi „citu likumu” (skat. 3. attēlu).


3. attēls

Ja nav zināms, kādā locījumā tiesību akta nosaukumā tiek lietots vārds, pēc kura tiek veikta meklēšana, iezīmējiet lauku „meklēt locījumos”. Šādā gadījumā tiks atlasīti visi teksti, kuru nosaukumā ir norādītais atslēgvārds dažādos locījumos. Ja atlases rezultāti neapmierina, var precizēt atlases parametrus vai veikt jaunu meklēšanu, nospiežot attiecīgo saiti meklēšanas rezultātos – „Jauna meklēšana” vai „Precizēt atlases parametrus”.

Var meklēt arī pēc nepilniem vārdiem tiesību akta nosaukumā vai tā tekstā. Piemēram, ja nepieciešams atrast konsolidētu Administratīvā procesa likuma tekstu (skat. 4. attēlu), laukā „Nosaukumā” ierakstiet fragmentus no likuma nosaukumā esošajiem vārdiem, liekot aiz tiem simbolu „*” + atzīmējiet lauku „nemeklēt grozījumos” (lai atrastu tikai konsolidēto versiju) un norādiet tiesību akta veidu, proti, „likums” (lai atrastu tikai likumus). Piemērā minētajā gadījumā tiks atlasīti visi likumi (konsolidētās versijas), kuru nosaukumā ir meklēto vārdu fragmenti.


4. attēls

Meklēšanu var veikt arī pēc tiesību akta tekstā lietotajiem vārdiem. Piemēram, ja nepieciešams atlasīt visus spēkā esošos tiesību aktus (konsolidētās versijas), kuros pieminēta Direktīva 2002/55/EK, meklēšanas laukā „tekstā” ierakstiet attiecīgo tekstu pēdiņās (proti, „direktīva 2002/55/EK”), lai meklētu precīzi šo frāzi + atzīmējiet laukus „meklēt locījumos”, „nemeklēt grozījumos” un norādiet statusu „spēkā esošs” (skat. 5. attēlu).


5. attēls

Veicot meklēšanu pēc tiesību akta tekstā lietotajiem vārdiem, atlasītajos rezultātos tiks atspoguļoti arī fragmenti no tiesību akta teksta, lai lietotājam palīdzētu labāk saprast, kādā kontekstā meklētie vārdi tiesību aktā lietoti. Ja nevēlaties, lai atlasītajos meklēšanas rezultātos atspoguļotu fragmentus no tiesību aktu teksta, meklēšanas formā atzīmējiet lauku „rādīt tikai nosaukumus”. Atlasītajos meklēšanas rezultātos tad būs redzami tikai meklēto tiesību aktu nosaukumi un pamatinformācija no tiesību akta „pases”.

Meklējot tiesību aktu pēc tā tekstā lietotajiem vārdiem, atlasītos rezultātus ir iespējams sakārtot arī atkarībā no tā, cik bieži meklētie vārdi pieminēti tiesību akta tekstā. Lai sakārtotu meklēšanas rezultātus pēc šāda kritērija, meklēšanas formā atzīmējiet sakārtošanu „pēc reitinga”.

Sameklējot izvērstajā meklētājā nepieciešamo tiesību aktu un nospiežot uz atlasītā tiesību akta nosaukumu, atveras attiecīgā tiesību akta teksts aktuālajā redakcijā (ja tiesību akts ir spēkā, tad spēkā esošā redakcija, ja vēl nav spēkā – pamatredakcija, ja zaudējis spēku – tad pēdējā redakcija).

Pirms tiesību akta teksta var redzēt datumu, kad attiecīgais tiesību akts ir pieņemts, spēkā stāšanās vai zaudēšanas datumu; kur tiesību akts publicēts; kādi grozījumi ietverti aktuālajā redakcijā (ar tiešām saitēm uz attiecīgajiem grozījumiem); kā arī visas pieejamās konsolidētās redakcijas. Nākotnes redakcijas ir iekrāsotas gaiši pelēkā krāsā, bet redakcija, kura konkrētajā brīdī tiek aplūkota, ir izcelta treknrakstā.


6. attēls

Aplūkojot vēsturiskās redakcijas, var redzēt, no kura līdz kuram datumam šī redakcija bijusi spēkā, savukārt, atverot nākotnes redakciju, ir norādīts, kad tā stāsies spēkā.

Noderīgas papildiespējas: saistītie dokumenti un tekstā ietvertas norādes

Tiesību akti papildināti ar noderīgām saitēm (piemēram, ar grozījumiem, ar tiesību aktiem, kas izdoti uz attiecīgā likuma pamata, ar deleģējošiem tiesību aktiem, ar norādi uz statusu mainošo tiesību aktu). Likumiem un MK noteikumiem ir pievienota arī saite uz tulkojumiem angļu valodā Valsts valodas centra mājaslapā.

Virs tiesību akta teksta izvietotā informācijas laukā ir divas noderīgas iespējas: satura rādītājs un saistītie dokumenti (skat. 7. attēlu). Satura rādītājs piedāvā tiešās saites uz attiecīgām tiesību akta daļām, savukārt saistītie dokumenti  piedāvā izeju uz vērtīgiem papildinformācijas avotiem.


7. attēls

Saistīto dokumentu saraksts (ja tādi ir) izvietots katra tiesību akta beigās (ar tiešām saitēm uz attiecīgajiem dokumentiem) (skat. 8. attēlu).


8. attēls

Tiesību akta konsolidētajā tekstā ir norādes uz grozījumiem, piemēram:

2. pants. (1) Likumi un citi Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemtie akti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā preses izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

(2) (Izslēgta ar 17.12.2009. likumu)

(3) Vienīgi publikācija „Latvijas Vēstnesī” ir oficiāla.

(4) Kārtību, kādā veidojamas likumu un citu aktu datorizētās informācijas sistēmas, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

"Lai iespējami precīzi atlasītu tekstus, meklēšanā starp atslēgvārdiem var izmantot  saistvārdus UN, VAI un NE. Tie jāraksta ar lielajiem burtiem."

Ja tiesību akta tekstā ir ietvertas tiešas norādes uz konkrētiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, vienlaikus tā ir arī tiešā izeja uz attiecīgo tiesību aktu vietnē: http://eur-lex.europa.eu – tekstus var atvērt, nospiežot uz iezīmētās saites (skat. 9. attēlu).


9. attēls

Papildiespējas: veidlapas, tekstu lejupielāde, izdruka

Atsevišķiem tiesību aktiem, ar kuriem apstiprinātas noteiktas veidlapas, ir pieejamas attiecīgās veidlapas Word formātā. Par pielikumu liecina norāde dokumenta kreisajā stūrī („Pielikums Word formātā”).

Ja nepieciešams, tiesību akta tekstu var atvērt arī PDF formātā, respektīvi, virs dokumenta pases kreisajā stūrī ir piedāvāta šāda iespēja: „Atvērt PDF formātā”. Praktisks ieteikums: ja nepieciešams izdrukāt tekstu, izmantojiet rīku „Drukāt” (to apzīmē printera simbols, kas izvietots virs teksta labajā stūrī) – šādi izdrukāts dokuments būs precīzi sakārtots, ar atbilstoša izmēra burtiem un teksts (arī ar grafisko informāciju) glīti ieguls A4 formāta lapā.

SAZIŅAI

  •  Vortāla darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas www.likumi.lv lietošanā. Kontakti: e-pasts: likumi@lv.lv; tālr. 67898739. Jaunumiem var sekot līdzi tviterī - http://twitter.com/likumi
  •  Ja ir priekšlikumi un ierosinājumi, kā pilnveidot meklētāja funkcionalitāti, tos var iesūtīt redakcijai, izmantojot tiešo saziņu „Atsauksmes par meklētāju” (izvietota zem meklētāja formas). 
  • Ja rodas jautājumi par normatīvo aktu sistematizāciju tiesību aktu vortālā www.likumi.lv, lūdzu sazināties ar TM Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāju Kristīni Kuprijanovu (e-pasta adrese: Kristine.Kuprijanova@tm.gov.lv).

UZZIŅAI

  • Jaunie tiesību akti vortālā tiek publicēti tajā pašā dienā, kad ir to oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (likums nosaka, ka vienīgi publikācija „Latvijas Vēstnesī” ir oficiāla).
  • Visai vortāla www.likumi.lv informācijai ir informatīvs raksturs. Datubāze ir savienota ar oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" bezmaksas e-versiju www.vestnesis.lv (arī laikraksta e-versijā publicētajiem dokumentiem šobrīd nav juridiski saistošas oficiālās publikācijas statusa).
  •  Oficiālo publikāciju likumprojekts paredz, ka Latvija ieviesīs oficiālu e-publikāciju. Pēc Oficiālo publikāciju likuma pieņemšanas un tā spēkā stāšanās oficiāla būs elektroniskā publikācija vietnē www.vestnesis.lv. Savukārt vortāls www.likumi.lv lietotājiem nodrošinās saites uz oficiālo publikāciju.
  • VSIA „Latvijas Vēstnesis” interneta datubāzu uzturēšana notiek atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2008 (vadības sistēma) un ISO 27001:2005 (informācijas drošība) prasībām.
Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI