SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
27. oktobrī, 2009
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Finanses
1
2
1
2

2010. gada budžeta projekts: nodokļu vairāk, ieņēmumu mazāk

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Budžeta projekts valdībā akceptēts. Par līdz šim visstrīdīgākajiem nodokļu likumiem, visticamāk, asas diskusijas turpināsies Saeimā.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Valdība pirmdien kārtējā ārkārtas sēdē atbalstījusi nākamā gada budžeta likumprojektu, nodrošinot nepieciešamo konsolidāciju 500 miljonu latu apmērā.
Ieviešot jaunus nodokļus un apliekot līdz šim neapliktus ienākumus, kā arī paaugstinot likmes, nodokļu ieņēmumos tomēr plānots par apmēram trešdaļu miljarda latu mazāk nekā šogad. Nākamajā gadā Latvija dzīvos ar vēl knapāku iekšzemes kopproduktu (IKP).

Likumprojekts par 2010. gada valsts budžetu ieņēmumos paredz 3 781 888 682 latu, izdevumos 4 347 973 488 latu. Likuma projektā noteikts, ka 2010. gada valsts budžeta sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 11 891 500 000 latu.

Budžeta deficīts nākamgad paredzēts 8-8,2% apmērā no IKP, valdības sēdē informēja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra vietniece Baiba Bāne, vēsta BNS. 2010. gadā kopbudžeta deficīts tiek plānots 6,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), vidējā termiņā virzoties uz deficīta samazināšanos, 2011. gadā - 5% apmērā no IKP un 2012. gadā - 2,5% apmērā no IKP.

FM paskaidro, ka kopējā nodokļu ieņēmumu prognoze 2010. gadā paredz samazinājumu 9,3% apmērā salīdzinājumā ar 2009. gada plānotajiem ieņēmumiem. Būtis­kākie samazinājumi ir prognozēti pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumos - par 135,6 milj. latu un sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumos - par 58,4 milj. latu, kas ietekmē kopējos valsts budžeta rādītājus.

Kopējie nodokļu ieņēmumi 2010. gadam tiek prognozēti ar 333,3 milj. latu samazinājumu salīdzinājumā ar 2009. gada plānotajiem ieņēmumiem, tai skaitā valsts budžetā ar 353,8 milj. latu samazinājumu, pašvaldību budžetā ar 20,5 milj. latu palielinājumu.

Valdības akceptētie fiskālās konsolidācijas pasākumi ietver gan valsts budžeta izdevumu samazināšanu par 305 miljoniem latu, gan ieņēmumu palielināšanu par 185 miljoniem latu ar nodokļu politikas izmaiņām, kā arī nenodokļu ieņēmumu palielināšanu par 18 miljoniem latu.

Nākamā gada budžets veidots, paredzot IKP samazinājumu salīdzināmajās cenās 2009. gadā par 18% un 2010. gadā par 4 procentiem.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis – plašāks un ienesīgāks

Būtiskākās nodokļu izmaiņas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Kapitāla ienākumiem (arī dividendēm) tiks piemērota 10% nodokļa likme. Tas ieņēmumos varētu ienest 21,9 miljonus latu. Ar 10% IIN likmi apliks akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumus personālsabiedrībās un citus Finanšu instrumentu tirgus likumā minētos finanšu instrumentus. 10% IIN likmi piemēros ieguldījumu fondu apliecībām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos. IIN piemēros arī naudas instrumentiem - īstermiņa (dzēšanas termiņš mazāks par 12 mēnešiem) parāda instrumentiem (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citiem instrumentiem, kurus tirgo naudas tirgos.

Ar IIN likmi apliks arī ienākumus no nekustamā īpašuma (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības), dabas resursiem, mākslas darbiem un kolekcijām, ieskaitot markas, monētas, retus paklājus, senlietas, alkoholisko dzērienu kolekcijas, tēlotājmākslas priekšmetus, no dārgakmeņiem un dārgmetāliem, tostarp ieguldījumu zeltu un tam līdzīgiem objektiem, juvelierizstrādājumiem.

IIN piemēros darījumu objektiem valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā un uzņēmumiem Komerclikuma izpratnē, kā arī dividendēm.

Grozījumi paredz piemērot IIN ienākumiem no procentu maksājumiem un tiem pielīdzināmiem maksājumiem, kā arī ar procentu maksājumiem saistītiem ienākumiem un ienākumiem no tiesībām uz dabas resursu ieguvi un lietošanu, kā arī ienākumiem no ieguldījumu fondiem un ienākumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

"No 15 līdz 23% paaugstināsies nodokļa likme pašnodarbinātajiem - saimnieciskās darbības veicējiem."

Nekustamā īpašuma darījumos ir paredzēts izņēmums - ar nodokli neapliks ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas bijis fiziskās personas īpašumā vismaz piecus gadus un tikpat ilgi kalpojusi kā personas deklarētā dzīvesvieta. Papildus tam paredzētas normas, kas atbrīvos no nodokļa maksāšanas gadījumos, kad īpašums tiek mantots līdz noteiktai radniecības pakāpei, kā arī tādam ienākumam no nekustamā īpašuma, kas gūts piespiedu atsavināšanas gadījumā, ar noteiktiem nosacījumiem, paskaidro FM.

Ar IIN tiks aplikts no darba devēja gūtais labums - uzņēmumam piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošana personīgajām vajadzībām (ar IIN apliekamā papildu summa mēnesī - 150 latu). Šīs normas ieviešana budžetā papildus ienesīs 15 miljonus latu.

Ar IIN apliks ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, meža īpašniekiem piemērojot 10% likmi, starpniekiem - saimnieciskās darbības normas. Aplēsts, ka ieņēmumos tiks iegūti 1,3 miljoni latu.

Divreiz - no 4000 līdz 2000 latiem gadā - samazinās neapliekamo summu par ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Ieņēmumos no tā paredzēti 1,9 miljoni latu.

No 15 līdz 23% paaugstināsies nodokļa likme pašnodarbinātajiem - saimnieciskās darbības veicējiem. Tas nākamajā gadā valsts budžetu varētu papildināt ar 3,3 miljoniem latu. (Valdība pirmdien precizēja izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā, t.i., saimnieciskās darbības definīciju, informē BNS. Likumprojektā būs noteikts, ka fiziskās personas darbība ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumu taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumu trīs taksācijas periodos); ieņēmumi no darījuma pārsniedz 10 000 latu un vairāk taksācijas gadā, izņemot ienākumu no personīgā īpašuma atsavināšanas; darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apmērs norāda uz sistemātisku darbību, lai gūtu atlīdzību.)

No līdzšinējiem 180 latiem līdz nullei gadā tiks samazināts ar IIN neapliekamo darba devēja dāvanu apmērs. Ieņēmumos tas dotu 8,6 miljonus latu.

Apliekot IIN dāvinājumus, kas pārsniedz 1000 latu gadā, ja tie saņemti no personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, nākamā gada budžetā valdība plāno iekasēt trīs miljonus latu.

 No 35 latiem līdz 25 latiem mēnesī paredzēts samazināt nodokļa maksātāja neapliekamo minimumu. Ieņēmumu palielinājums lēsts 17,2 miljonu latu apmērā.

 No 63 līdz 25 latiem mēnesī samazinās IIN neapliekamo minimumu par apgādājamajiem (atvieglojumi būs daudzbērnu ģimenēm - ar trim un vairāk bērniem, no kuriem vismaz trīs ir nepilngadīgi vai turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai).

No šīs pozīcijas valsts saņems 31,1 miljonu latu.

Pārmaksātā IIN (par attaisnotajiem izdevumiem izglītībai un veselībai) atgūšanas termiņš tiks pagarināts no līdzšinējiem likumā noteiktajiem trim mēnešiem līdz vienam gadam. Budžets tādējādi uz laiku ietaupīs 8 miljonus latu. Attaisnoto izdevumu norma nākamajā gadā atkal būs 150 latu apmērā (šogad to dubultoja). Tas būs ietaupījums aiznākamajos gados.

NĪN pienesumā tiek gaidīti 36,2 miljoni

 Ministru kabinets ārkārtas sēdē 23. oktobrī akceptēja grozījumus nekustamā īpašuma nodokļa likumā, paredzot no 2010. gada palielināt ar nodokli apliekamo objektu loku, kā arī palielināt vispārējo nodokļa likmi. Tiek prognozēts, ka kopumā no šīm izmaiņām ieņēmumi 2010. gadā pašvaldību budžetos palielināsies par 29,7 miljoniem latu, informē Finanšu ministrija.

 Ar 2010. gada 1. janvāri pašreizējiem nodokļa objektiem – zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī inženiertehniskajām būvēm (līdz šim netika apliktas) – paredzēts noteikt likmi 1,5% no to kadastrālās vērtības, saglabājot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu pašreiz esošajiem nodokļa objektiem līdz 2010. gada beigām.

 No nākamā gada nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā arī par dzīvojamām platībām, bet šiem objektiem (dzīvokļiem un mājām), lai neradītu nesamērīgu nodokļa pieaugumu iedzīvotājiem, tiks piemērota likme 0,1% apmērā no to kadastrālās vērtības. Grozījumi paredz arī noteikt minimālo nodokļa maksājumu 5 latu apmērā par katru nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.

"Tas nākamajā gadā valsts budžetu varētu papildināt ar 3,3 miljoniem latu."

 FM sniedz arī piemēru: piemērojot 0,1% likmi, nodokļa pieaugums Rīgā par vidējas kadastrālās vērtības 75 kv.m. dzīvokli varētu būt 28 lati gadā, bet Ludzas novadā par tādas pašas platības dzīvokli būs jāmaksā minimālais nodokļa maksājums – 5 lati gadā, jo aprēķinātais nodoklis būs 1,25 lati. Savukārt par vidējas kadastrālās vērtības 150 kv.m. dzīvojamo māju Rīgā nodokļa maksājums varētu būt 40 latu, bet Ludzas novadā par šādu māju nodokļa apmērs nepārsniegs noteikto minimālo nodokļa maksājumu – 5 lati gadā.

 Neapstrādātai lauksaimniecības zemei paredzēts noteikt paaugstinātu nodokļa likmi – 3% no kadastrālās vērtības. Tā būs zeme, kas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet kurā nenotiek lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai nenotiek zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

 Ņemot vērā nodokļa bāzes un likmes izmaiņas, 2010. gadā ir pagarināts nodokļa maksājuma paziņojuma nosūtīšanas termiņš – tas būs 15. marts. Attiecīgi vēlāks ir arī pirmais nodokļa maksāšanas termiņš – 15. aprīlis.

Vairāk paņems no lētā dūma vilcējiem un vīna baudītājiem

 Mainītās akcīzes likmes nākamā gada budžetu papildinās ar 600 tūkstošiem latu. Ar 1. februāri noteikts paaugstināt akcīzes nodokli vīnam un raudzētajiem dzērieniem no 40 līdz 45 latiem (par 100 litriem) jeb par 12,5% un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpuma procentiem (ieskaitot) no 42 līdz 45 latiem (par 100 litriem) jeb par 7,1 procentu. Savukārt fiksēta akcīzes likme cigaretēm par 4 līdz 17 santīmiem sadārdzinās lētākās cigaretes. Tas kopā ar citām akcīzes izmaiņām valsts budžetu nākamgad papildinās par 7,1 miljonu latu, informē BNS.

Ieņēmumus sarūpē dažādi

Nākamgad budžetā 100 tūkstoš latu ieņēmumi lēsti no nodokļa vieglajiem automobiļiem atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma; motocikliem - atkarībā no dzinēja tilpuma.

 Samazinot reprezentācijas izdevumu normu no 60% līdz 40%, ko var atskaitīt no apliekamā ienākuma, papildus budžetam būšot viens miljons latu ieņēmumos.

"Valdība pirmdien precizēja izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, t.i., saimnieciskās darbības definīciju."

 Mainot nodokļa piemērošanas kārtību ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, piemērojot tiem līdzvērtīgu nodokļa slogu kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumiem, valdība plāno gūt 5,8 miljonus latu.

 2010. gada valsts budžetu valdība Saeimā plāno iesniegt 28. oktobrī. Pirms pirmdienas ārkārtas sēdes par budžeta projektu valdība slēgtā sēdē apspriedās ar sociālajiem partneriem (Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi), kuri nav vēlējušies, lai sēde būtu publiska.

BNS vēsta, ka budžeta projektam vēl ir jāsaņem starptautisko aizdevēju akcepts. Finanšu ministrs Einars Repše valdības sēdē uzsvēris, ka 2010. gada budžets ir labākais, ko valdība krīzes situācijā ir varējusi izveidot, un, viņaprāt, starptautiskajiem aizdevējiem nebūs iebildumu pret valdības nākamgad plānotajiem pasākumiem. Tiesa, finanšu ministrs arī paudis, ka starptautiskajiem aizdevējiem un Latvijas valdībai varētu būt atšķirīgi viedokļi par neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošām personām samazināšanu. Tas varētu būt jautājums, kurā Latvijas ierēdņiem būs skaidri jāpamato sava pozīcija.

Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze prognozē, ka nākamā gada budžetu galīgajā lasījumā varētu apstiprināt decembra sākumā. To G. Daudze žurnālistiem pirmdien sacījis pēc koalīcijas partiju sanāksmes.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU