SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
08. jūlijā, 2009
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ekonomika
2
2

Laiks briedināt biznesa idejas. Augustā tās noderēs

Laiks sākt briedināt biznesa idejas, lai līdz augustam tās varētu atrādīt ekspertiem.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Valdība 7. jūlija sēdē apstiprināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 293 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai””. Atbalsta programmu administrē Hipotēku banka, un to paredzēts atvērt augustā.

Programmas mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī, pilnveidojot sava patstāvīgā biznesa sācēju zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot tiem finansiālo atbalstu.

Kam paredzēta programma, un ko tā dos

Programma paredzēta tiem Latvijas iedzīvotājiem darbspējas vecumā, kuri vēlas sākt komercdarbību, kā arī jaundibinātiem komersantiem. Iepriekš Ministru kabineta noteikumos bija paredzēts, ka atbalsts pienākas tiem komersantiem, kuri komercreģistrā ir reģistrēti ne ātrāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.

Tagad normatīvajā aktā ieviestas izmaiņas - šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs aktivitātes ietvaros.

Kā portālam „LV.LV” skaidro Hipotēku bankas (HB) Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM Programmu attīstības departamenta vadošā projektu analītiķe Maija Poršņeva, šīs izmaiņas bija nepieciešamas tādēļ, lai valsts atbalstu iegūtu arī uzņēmumi, kuri darbojas ilgāk par gadu, jo tiem pašlaik nav pieejama neviena cita programma, bet aizdevumus komercbankās iegūt ir faktiski neiespējami nodrošinājuma trūkuma dēļ.

"Programma paredzēta tiem Latvijas iedzīvotājiem darbspējas vecumā, kuri vēlas sākt komercdarbību, kā arī jaundibinātiem komersantiem."

Programma paredz, ka Hipotēku banka

  • nodrošinās apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kurām ir nepieciešamība pēc šādas apmācības;
  • sniegs konsultācijas par pieejamo atbalstu, izvērtēs biznesa plānus;
  • sniegs aizdevumus saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai, kā arī grantus saimnieciskās darbības nodrošināšanai un aizdevuma dzēšanai.

Kopējais programmas finansējums ir 23 milj. latu (no ESF un valsts budžeta – 14 milj. latu, HB līdzfinansējums – 9 milj. latu). No kopējā programmas finansējuma aizdevumiem paredzēti 17,5 milj. latu, grantiem, apmācībām un konsultācijām – 4 milj. latu, bet programmas administrēšanai un vadībai – 1,5 milj. latu. Tiek lēsts, ka tādējādi būs iespējams biznesa ceļā ievadīt aptuveni 600 projektu.

Kādas izmaksas tiks atbalstītas

Kā noteikts MK noteikumu grozījumos, aktivitātes ietvaros cita starpā attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

  • saimnieciskās darbības uzsācējiem izsniegtie granti aizdevuma dzēšanai (vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 20% no saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 2000 latu);
  • granti biznesa sācējiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai (granta maksimālais apjoms ir 35% no saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk par 3600 latu). Šo neatmaksājamo pabalstu var saņemt saimnieciskās darbības sākuma posmā, kas nepārsniedz vienu gadu no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas;
  • aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai (piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms ir 90% no saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plānā paredzētā projekta summas, bet ne vairāk par 54 000 latu). Biznesa uzsācējam būs jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā.

Kā atbalsts tiks sniegts

Aktivitātei „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” jau ir celmlauzis: iepriekšējā Eiropas Savienības struktūrfondu apguves posmā HB īstenoja arī no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem finansētu Komercdarbības uzsācēju apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programmu.

Jaunajā programmā M. Poršņeva sagaida ievērojami vairāk pretendentu, jo pašlaik darbu zaudējuši daudzi labi izglītoti cilvēki, tostarp gan ierēdņi, gan juristi, gan mārketinga speciālisti, kuri, ja vien pietiktu uzņēmības, patiešām varētu atrast savu nākotni patstāvīgā uzņēmējdarbībā. Iepriekšējā programma ir uzskatāma par pilotprojektu, kas deva vairākas vērā ņemamas mācības nākamā posma pamatnostādnēm.

M. Poršņeva stāsta: „Jaunā programma būs efektīvāka un pieejamāka cilvēkiem. Iepriekšējā programmā nebija pareiza sākotnējā prasība visiem aktivitātes dalībniekiem obligāti pabeigt apmācību kursu, jo, piemēram, daudzi jaunieši tikko bija ieguvuši uzņēmējdarbības vadības izglītību un otrreiz mācīties bija lieki. Tādēļ šoreiz apmācības nav obligātas.”

Atbalsta pretendentam vispirms būs pārrunas ar bankas konsultantiem un nāksies izpildīt arī pamatīgu testu. „Testam būs divas daļas, viena no tām – psiholoģiskā pārbaude, kurā noteiksim, vai cilvēkam ir uzņēmēja domāšana, kādas ir rakstura īpašības, vai viņš ir spējīgs uzņemties atbildību. Tas tiks saistīts ar testa otro daļu, kurā noteiks zināšanu līmeni. Pēc tam atbildes tiks izvērtētas un apmācības piedāvāsim tikai tiem, kam tās būs nepieciešamas.”

"Darbu ir zaudējuši daudzi labi izglītoti cilvēki, tostarp gan ierēdņi, gan juristi, gan mārketinga speciālisti, kuri, ja vien pietiktu uzņēmības, patiešām varētu atrast savu nākotni patstāvīgā uzņēmējdarbībā."

Mācības būs sadalītas sešos moduļos: uzņēmējdarbības uzsākšana; finanšu vadība; likumdošanas pamati; mārketings; saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi; vadības pamati. Viens kopējais modulis – uzņēmējdarbības uzsākšana – paredzēts cilvēkiem, kuriem vispār nav priekšzināšanu biznesa laukā, bet pārējie ir paredzēti zināšanu padziļināšanai. Ja kādam programmas dalībniekam, piemēram, būs juridiskā izglītība, bet nebūs zināšanu finansēs, viņš varēs apgūt tieši tās.

Taču der iegaumēt – piesakoties programmā, atbalsta pretendentam būs precīzi jāizklāsta sava biznesa ideja, un tikai tad, ja konsultantu atzinums pēc pārbaudījuma būs pozitīvs, cilvēks kļūs par programmas dalībnieku.

Tātad laiks sākt briedināt biznesa idejas, lai līdz augustam tās varētu atrādīt ekspertiem gana gatavas.

Kur mācīs un kur pieņems projektus

Kā liecina iepriekšējās programmas pieredze, daudzi klausītāji mācību kursu pabeidza ar biznesa plāna izstrādi, bet tālākos soļus nespēra. Kā būs šoreiz?

„Tiek plānots, ka arī šoreiz aptuveni puse no tiem, kas būs apmācīti, savus plānus neīstenos. To apliecina līdzīgu programmu rezultātu statistika,” tā M. Poršņeva. Pirmos soļus biznesā spert būs vieglāk, jo padomus pastāvīgi sniegs HB konsultants, pie kura biznesa sācēji varēs konsultēties neskaidrajos jautājumos un kuram iesniegs arī savu biznesa plānu. „Ja tālāk, īstenojot biznesa plānu, izrādīsies, ka saimnieciskās darbības sācējam trūkst zināšanu, viņš varēs iesaistīties mācībās kādā no nepieciešamajiem moduļiem. Konsultantu pienākumus veiks 15 cilvēki bankas filiālēs visās valsts nozīmes pilsētās, bet biznesa plānus vērtēs un par atbalstu lems ALTUM eksperti.”

Savukārt mācības tiks organizētas visos valsts reģionos, un šis pienākums tiks uzticēts publiskā iepirkuma konkursa kārtībā izvēlētām konsultāciju un apmācību firmām. M. Poršņeva paredz, ka ļoti daudz pretendentu pieteiksies tieši Rīgā, bet, tā kā atbalsta programmas mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti visā valstī, īpaši teritorijās ārpus Rīgas, galvaspilsētā vietu nebūs vairāk kā citos reģionos. Tādēļ Rīgā acīmredzot būs sagaidāma sīvāka konkurence par iekļūšanu programmā.

„Pēc projekta apstiprināšanas kredītkomitejā biznesa sācējam tiks izsniegts grants saimnieciskās darbības nodrošināšanai 35% apmērā no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk par 3,6 tūkstošiem latu. Tas pakāpeniski tiks izmaksāts 12 mēnešu garumā. Būtiska izmaiņa ir tā, ka vairs nav granta uzņēmuma dibināšanas izdevumu segšanai,” skaidro M. Poršņeva. „Tagad tas ir pārveidots par grantu aizdevuma dzēšanai, un tas tiks izmaksāts tikai pēc tam, kad projekts būs īstenots, kad būs redzams, ka tas veiksmīgi aizgājis, ka klients ir izpildījis visu apsolīto. Tad viņam izmaksās šo naudiņu 20% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 2000 latu. To varēs izmantot tikai kredīta pamatsummas, nevis aizdevuma procentu atmaksai.”

Te atkal skaidrojums – kā paredz MK noteikumi, mācības un granti pienāksies tikai tiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti ne ilgāk kā pirms gada. Pārējiem programmas dalībniekiem atbalsts būs pieejams tikai aizdevuma veidā.

Jāteic, ka, piemēram, neatmaksājamais valsts pabalsts saimnieciskās darbības veikšanai jeb tā dēvētā jaunā komersanta alga 300 latu apmērā gada garumā ir visnotaļ nozīmīgs atspaids. Vēl jāatgādina, ka aizdevumi līdz 54 tūkst. latu tiks piešķirti investīcijām un to apgrozāmajiem līdzekļiem uz laiku līdz astoņiem gadiem. Paredzamā procentu likme – fiksētā likme 8-11% ietvaros atkarībā no projekta apjoma un riska vai 6 mēnešu RIGIBOR + 1-4 procenti.

Ar ideju uz banku pēc aizdevuma

Iepriekšējās programmas ietvaros tika apmācīti 998 cilvēki, uz finansiālā atbalsta saņemšanu tika pieteikti 600 uzsācēju projektu, no kuriem apstiprināts 361, bet reālu biznesa ceļu sāka 327 projekti. Ne visu biznesa plānu autori mācījās kursos, jo programmas beigu noslēguma posmā šī prasība tika atcelta.

Starp projektu iesniedzējiem bija arī pazīstamais sportists Jēkabs Nākums. Pērnruden internetā bija lasāma šāda informācija: „Olimpietis biatlonists Jēkabs Nākums plāno atvērt fitnesa klubu Rīgā un vēlāk arī citviet Latvijā. Jēkabs Nākums pāris gadus dzīvoja un strādāja Īrijā, gan mazgājot automašīnas, gan strādājot par fitnesa treneri.”

J. Nākums savu nodomu patiešām īstenojis: Rīgā, Ganību dambī, nu jau kopš oktobra klientes gaida fitnesa klubs „Just’in”.

"Atbalsta pretendentam vispirms būs pārrunas ar bankas konsultantiem un nāksies izpildīt arī pamatīgu testu."

„Ideja ir mana un saturiskais izpildījums arī,” portālam „LV.LV” stāsta kluba līdzīpašnieks un treneris. „Bet es uzreiz sapratu, ka ar skaitļiem galā netikšu un tādēļ ir jāmeklē biznesa lietās pieredzējis partneris.” Šis partneris bija Mārtiņš Malcenieks no SIA Eži Pasākumu Aģentūra”, tagad arī SIA „Jēkaba fitness” valdes loceklis.

Jēkabs Īrijā ieguvis ne tikai pieredzi darbā šādos klubos, bet arī fitnesa instruktora sertifikātu. „Just’in” darbībā vēl noder biatlonā 18 gados iegūtā personiskā pieredze. Kā norāda Jēkabs, „galu galā esmu diplomēts sporta skolotājs”.

Īrijā nolūkotā ideja bija veidot klubu īpaši sievietēm, jo dažādu iemeslu dēļ viņas ne vienmēr jūtas komfortabli un pašpārliecināti trenažieru zālē kopā ar vīriešiem. Nodarbības notiek grupās bez īpaši noteikta sākuma un beigām, bet katrai klientei ir individuāls treniņa plāns. Atnācēja var piebiedroties pulciņam jebkurā brīdī un arī pārtraukt nodarbības sev vēlamā laikā, pēc pusstundas vai pusotras stundas, maksa no tā nav atkarīga. Klubs piedāvā arī dažādas atlaižu programmas.

Šādas idejas aprises SIA „Jēkaba fitness” dibinātāji, gan ietērpjot tās aprēķinu rindās, prezentēja biznesa plānā, lai iegūtu ALTUM aizdevumu atbalsta programmā biznesa sācējiem. Jo, protams, ar Īrijā nopelnīto nepietika, lai atvēzētos šādam projektam.

Kaut gan arī fitnesa kluba darbībā atspoguļojas tas, ka cilvēkiem naudas ir arvien mazāk, Jēkabs nedomā, ka viņa bizness būtu apdraudēts: „Arvien būs cilvēki, kuriem izkustēšanās un prasmīga trenera padoms nepieciešami ne tikai skaistumam, bet arī veselībai.” Viņš ir gandarīts par to, ka atradis īsto vietu dzīvē un „sakrīt hobijs ar darbu”.

Savukārt M. Poršņeva norāda, ka līdzšinējā pieredze liecina - šajā programmā projektu attīstība ir pat sekmīgāka nekā dažā citā. Bet, ja kādam neveicas, banka visiem spēkiem cenšas palīdzēt tikt atkal uz ceļa – „mēs kopīgi domājam un strādājam”.  

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU