NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
21. novembrī, 2022
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Nodokļi
3
3

Čeku loteriju paredzēts izbeigt

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kopš čeku loterijas sākuma tās dalībnieku skaits pakāpeniski ir samazinājies. Vislielākais dalībnieku skaits bija reģistrēts pirmajā čeku loterijas norises mēnesī – 2019. gada jūlijā –, kad tajā piedalījās 100 206 dalībnieki.

Freepik

Čeku loterijas dalībnieku skaits kopš tās ieviešanas 2019. gada jūlijā ir samazinājies, salīdzinot ar sākumā piedalījušos personu skaitu. Pakāpeniski sarūk arī citi rādītāji, kas noteikti kritērijos loterijas turpināšanas lietderības vērtēšanai. Lai nerastos situācija, ka budžeta izdevumi loterijas organizēšanai pārsniedz ieguvumus, Finanšu ministrija rosina no nākamā gada izbeigt loterijas darbību.

īsumā
  • Čeku loterijas ieguvēji ir gan laimestu saņēmēji, gan visa sabiedrība kopumā, jo tiek veicināta vide, lai reģistrētu ar nodokli apliekamus darījumus, nodrošinātu darījumu caurskatāmību un veicinātu godīgu konkurenci.
  • VID čeku loterijā iegūto informāciju galvenokārt izmanto preventīvam darbam, aicinot komersantus precizēt nodokļu deklarācijas.
  • Lai izvērtētu čeku loterijas efektivitāti un pieņemtu pamatotu lēmumu par loterijas turpmāku īstenošanu, Finanšu ministrija ir izvērtējusi loterijas darbības rezultātus pēc četriem efektivitātes kritērijiem – dalībnieku skaita, reģistrēto čeku skaita, aktivitātes nozaru izlozēs, kā arī budžeta ieņēmumu un izdevumu proporcijas.
  • Lai novērstu risku čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvai ietekmei uz valsts budžetu, Finanšu ministrija piedāvā neturpināt čeku loteriju, likumā nosakot, ka tā tiek izbeigta līdz ar 2022. gada čeku gada izlozi, kas notiks 2023. gada februārī, un naudas balvu izmaksām aprīlī.

Ministru kabinetā 15. novembrī pieņemtajā informatīvajā ziņojumā “Par turpmāko rīcību čeku loterijas organizēšanā” Finanšu ministrija ir sniegusi ieskatu loterijas darbības rezultātos no 2019. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. decembrim un prognozes līdz 2022. gada decembrim saskaņā ar čeku loterijas efektivitātes kritērijiem, kā arī piedāvājusi izbeigt loterijas darbību ar 2022. gada balvu izlozi, kas paredzēta 2023. gada februārī, un naudas balvu izmaksām aprīlī.

Saskaņā ar Čeku loterijas likumu Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 2019. gada 1. jūlija organizē čeku loteriju. Tajā var piedalīties ikviens, tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv reģistrējot kases čeku, VID reģistrēto kvīti, biļeti vai arī citu dokumentu vismaz 5 eiro vērtībā. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja.

Čeku loterijas likumā tika noteikts mērķis – veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par precēm un pakalpojumiem, lai veicinātu nodokļu maksāšanas kultūras maiņu sabiedrībā.

Lai palielinātu iedzīvotāju interesi, līdzdalības iespējas šajā laikā tika paplašinātas ar iespēju reģistrēt dalībai loterijā ne tikai čekus, kvītis un biļetes, bet arī rēķinus, kas apmaksāti ar bankas pārskaitījumu, kā arī organizētas tematiskās ceturkšņu izlozes nozarēs, kurās ir augsts ēnu ekonomikas īpatsvars.

Preventīvo pasākumu un tematisko pārbaužu laikā uzņēmēji pēc VID aicinājuma iesnieguši precizētās deklarācijas un deklarējuši papildu nodokļus, palielinot valsts budžeta ieņēmumus (tiešā ietekme) par 2,03 milj. eiro, 2021. gadā – par 1,73 milj. eiro.

Lai izvērtētu čeku loterijas efektivitāti un pieņemtu pamatotu lēmumu par loterijas turpmāku īstenošanu, ir izvērtēti loterijas darbības rezultāti saskaņā ar četriem efektivitātes kritērijiem.

Sākotnējā interese samazinās

Vērtējot pirmo kritēriju – dalībnieku skaitu –, kam būtu jāsasniedz vismaz 60% (jeb 43 315 dalībnieki) no dalībnieku skaita loterijas pirmajos 12 mēnešos, secināts, ka vidējais čeku loterijas dalībnieku skaits mēnesī ir 43 820 cilvēki un pastāv liels šī kritērija neizpildes risks 2022. gadā, jo jau 2021. gadā bija tikai par 505 čeku loterijas dalībniekiem vairāk nekā plānotā minimālā vērtība.

Kopš loterijas sākuma dalībnieku skaits pakāpeniski ir samazinājies. Vislielākais čeku loterijas dalībnieku skaits bija reģistrēts pirmajā čeku loterijas norises mēnesī – 2019. gada jūlijā –, kad tajā piedalījās 100 206 dalībnieki.

Cilvēku interesi par čeku loteriju, visticamāk, varēja mazināt ne tikai Covid-19 izplatība, bet arī statistiski zema iespēja saņemt laimestu, turklāt dalība loterijā prasa laiku un uzņēmību. Jāatceras paņemt čekus, tie jāsaglabā un tad jāreģistrē tīmekļvietnē, kas ir laikietilpīgs process, jo katrs čeks ir atšķirīgs un tajos ir diezgan sarežģīti atrast visus nepieciešamos datus, norādīts ziņojumā.

Čeku skaitu palielināja nozaru izlozes

Vērtējot otro kritēriju – reģistrēto čeku skaitu –, kam atskaites punkts arī ir 60% (jeb vismaz 830 545 čeki) no vidējā reģistrēto čeku skaita loterijas pirmajos 12 mēnešos, secināts, ka kritērijs izpildās, jo vidējais reģistrēto čeku skaits mēnesī 2021. gadā bijis 883 091. Tomēr arī šī kritērija novērtējumā secināms, ka pastāv risks, ka 2022. gadā vidējais čeku loterijā reģistrēto maksājuma dokumentu skaits nesasniegs plānoto minimālo vērtību.

Kā trešais kritērijs vērtētas tematiskās jeb nozaru izlozes. Tās tika ieviestas nozarēs ar augstu ēnu ekonomiku un reģistrēto čeku skaitu palielināja par 7%, salīdzinot ar vidējo reģistrēto čeku skaitu konkrētajā nozarē pēdējo sešu mēnešu laikā.

Ceturkšņu tematiskajām izlozēm tika izvēlētas pasažieru sauszemes pārvadājumu un transportlīdzekļu remonta un apkopes nozare, kurā ietilpst arī taksometru pakalpojumi un velosipēdu remonts, izmitināšanas pakalpojumu nozare, kurā ietilpst dzīvošana viesnīcās, viesu mājās un līdzīgās apmešanās vietās, un ēdināšanas pakalpojumu nozare, kura ietver kafejnīcu, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumus, frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu nozare un zobārstniecības pakalpojumu nozare.

2021. gadā tematiskajos ceturkšņos iekļautajās nozarēs reģistrēto darījumu apliecinošo dokumentu skaits palielinājies par 34,4%. Trešais efektivitātes kritērijs izpildās, un no 2021. gada 1. aprīļa ieviestie grozījumi čeku loterijas organizēšanā ir bijuši rezultatīvi, konstatē Finanšu ministrija.

Ir bijis arī ieguvums naudā

Kā ceturtais kritērijs vērtēti finansiālie ieguvumi. Saskaņā ar šo kritēriju ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas divas reizes jāpārsniedz loterijas organizēšanai nepieciešamie izdevumi. Proti, ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas pārskata periodā jābūt vismaz 1 270 024 eiro.

Finanšu ministrijas ziņojumā paskaidrots, ka čeku loterijas kopējā fiskālā ietekme ietver gan netiešo ietekmi, kas paredz, ka, pieprasot čekus, tiek panākta pilnīgāka saimnieciskās darbības ieņēmumu reģistrācija, kā arī pilnīgāka nodokļu deklarēšana, gan tiešā efekta ietekmi, kad VID, pamatojoties uz čeku loterijas datiem, identificē nodokļu maksātājus, kuri nav deklarējuši saimnieciskās darbības ieņēmumus, un, veicot preventīvos vai veicināšanas pasākumus, nodrošina papildu nodokļu summu deklarēšanu.

Kopējie ieņēmumi no čeku loterijas īstenošanas 2021. gadā bija 2 525 060 eiro, tādēļ secināms, ka ceturtais efektivitātes kritērijs izpildās. Šos ieņēmumus veido tiešo ieņēmumu daļa 1 726 380 eiro apmērā un netiešo ieņēmumu daļa 798 680 eiro apmērā.

Finanšu ministrija: Lai novērstu negatīvu ietekmi uz budžetu, loterija jāizbeidz

Finanšu ministrija kopumā secina, ka čeku loterijas ieguvēji ir gan laimestu saņēmēji, gan visa sabiedrība kopumā, jo tiek veicināta vide, lai reģistrētu ar nodokli apliekamus darījumus, nodrošinātu darījumu caurskatāmību un veicinātu godīgu konkurenci. VID čeku loterijā iegūto informāciju galvenokārt izmanto preventīvam darbam, aicinot komersantus precizēt nodokļu deklarācijas.

Saskaņā ar pētījumu centra SKDS 2020. gada sākumā veiktās aptaujas rezultātiem vidēji 21% respondentu jeb katrs piektais atzina, ka pēc čeku loterijas darbības uzsākšanas pievērš lielāku uzmanību tam, vai tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.

Finanšu ministrija, norādot uz citu pieredzi, uzsver, ka vairākās valstīs, kurās organizēta čeku loterija, tā ir bijusi ļoti labs īstermiņa (aptuveni divus gadus) rīks ēnu ekonomikas ierobežošanai un efektīva sociālā kampaņa. Tomēr, mazinoties iedzīvotāju interesei, nebūtu lietderīgi to turpināt, jo ieguvumi no organizēšanas pārsniegs izdevumus.

Tā kā čeku loterijas efektivitāte ir pilnībā atkarīga no iedzīvotāju aktīvas dalības, līdzšinējo līdzdalības rādītāju dinamika un prognozes norāda uz nepieciešamību pārskatīt čeku loterijas turpmāko organizēšanu. Gan čeku loterijas dalībnieku, gan iesniegto maksājumu dokumentu skaits ir pakāpeniski un konsekventi samazinājies visā loterijas norisē. Šo dinamiku būtiski nav varējusi mainīt ne epidemioloģisko ierobežojumu ieviešana vai atcelšana, ne jauninājumi čeku loterijā (tematisko ceturkšņu ieviešana un iespēja čeku loterijā piedalīties ar rēķiniem), ne īstenotās reklāmas kampaņas.

Finanšu ministrija norāda, ka pašlaik paredzams, ka 2022. gadā čeku loterijas efektivitātes kritēriji, kas saistīti ar dalībnieku un iesniegto maksājumu dokumentu skaitu, netiks sasniegti. To apliecina arī pēdējie novērtējuma dati par loterijas efektivitātes kritēriju izpildi 2022. gada 1. pusgadā. Pirmais efektivitātes kritērijs, kas saistīts ar dalībnieku skaita dinamiku, nesasniedz plānoto vidējo vērtību (43 315 dalībnieki) par 20%, savukārt otrais efektivitātes kritērijs par iesniegto maksājumu dokumentu skaitu nesasniedz plānoto vērtību (830 545 čeki) par 11%. Turklāt 2022. gada 1. pusgadā tematiskajos ceturkšņos iekļautajās nozarēs reģistrēto darījumu apliecinošo dokumentu skaits ir palielinājies tikai par 1% (plānots 7%), kas liek secināt, ka arī trešais efektivitātes kritērijs nav izpildīts.

Arvien samazinoties čeku loterijas dalībnieku skaitam un attiecīgi arī iesniegto maksājumu dokumentu skaitam, 2023. gadā varētu būt sarežģīti sasniegt arī efektivitātes kritēriju, kas paredz to, ka ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas divas reizes jāpārsniedz čeku loterijas organizēšanai nepieciešamie izdevumi.

Lai novērstu risku čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvai ietekmei uz valsts budžetu, Finanšu ministrija piedāvā neturpināt čeku loteriju un virzīt likumprojektu “Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”, nosakot, ka tā tiek izbeigta līdz ar 2022. gada čeku gada izlozi, kas notiks 2023. gada februārī, un naudas balvu izmaksām aprīlī.

Valdība pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu. Protokollēmumā Finanšu ministrijai noteikts likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, budžeta programmā “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” samazināt čeku loterijas organizēšanai paredzēto finansējumu 2023. gadam 515 843 eiro apmērā un 2024. un 2025. gadam 635 012 eiro apmērā ik gadu. Finanšu ministrijai jāsagatavo likumprojekts “Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI