NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
28. janvārī, 2022
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Pacienta tiesības
1
8
1
8

Sabiedriskai apspriešanai nodots noteikumu projekts par vakcīnas nodarīta kaitējuma veselībai kompensāciju

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ir paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kuri radušies, lai novērstu vai mazinātu Covid-19 vakcīnu blakusparādību rezultātā nodarītā kaitējuma veselībai sekas.

FOTO: Freepik

Veselības ministrija ir izstrādājusi un sabiedriskajai apspriedei nodevusi Ministru kabineta noteikumu projektu kārtībai, kādā varētu tikt piešķirta kompensācija gadījumos, kad Covid-19 vakcīnas blakusparādības cilvēkam ir izraisījušas smagu vai vidēji smagu kaitējumu veselībai vai dzīvībai. Saskaņā ar ieceri, kuru vēl jāskata un jāapstiprina valdībai, kompensāciju varēs pieprasīt par ilgstošiem veselības traucējumiem. Izstrādātā noteikumu projekta sabiedriskā apspriede notiks līdz šīgada 7. februārim.

Kam pienāksies kompensācija

Kā norādīja Veselības ministrija, tās izstrādātajā noteikumu projektā “Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas” ir paredzēts, ka smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai gadījumā, kuru izraisījušas Covid-19 vakcīnas blakusparādības, iedzīvotājiem būs tiesības pieprasīt kompensāciju.

Materiālu kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri Latvijā ir saņēmuši Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA) reģistrētu vakcīnu pret Covid-19 un kuru veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tiešā veidā saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta vakcīnas aprakstā, kā rezultātā ir radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies 26 nedēļu laikā.

  • Smags kaitējums – paliekoši veselības traucējumi, kurus radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, izraisot neatgriezeniskas pašaprūpes, funkcionalitātes, darbspēju un dzīves kvalitātes zudumu.
  • Vidēji smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, kurus radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionalitāti, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Kādi izdevumi varētu tikt kompensēti

Pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas ir zināms, ka paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kuri radušies, lai novērstu vai mazinātu Covid-19 vakcīnas blakusparādību rezultātā nodarītā kaitējuma veselībai sekas.

Lai gan Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 216. punkts jau šobrīd paredz, ka visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta, tomēr jāņem vērā, ka pacientam varēja rasties nepieciešamība neatliekamai pakalpojuma saņemšanai vērsties pēc maksas veselības aprūpes pakalpojumiem vai pirkt medikamentus, kuri netiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem zāļu kompensācijas sistēmā.

Pieteikumus izskatīs ZVA

Noteikumu projekts paredz, ka lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra (ZVA), kurai nepieciešams iesniegt kompensācijas pieprasījuma iesniegumu. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas. 

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina. Savukārt, pieprasot izdevumu segšanu par ārstniecību, būs jāiesniedz maksājumus apliecinoši dokumenti un medicīnas dokumenti, kas to apliecina, piemēram, par ārstu sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiku u. c. 

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks. Savukārt pieprasījumus par nepilngadīgām personām vai rīcībnespējīgām personām varēs iesniegt šo personu likumiskie pārstāvji. 

Par projektu vēl lems valdība

Līdz šim Latvijā kompensācijas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda. Vakcinācijas pret Covid-19 blakņu gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Jāmin, ka Saeima jau iepriekšējā gada novembrī pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, tos papildinot ar 49.7 pantu, deleģējot Ministru kabinetam noteikt šādas kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību atbilstoši Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principiem un apmēriem.

Veselības ministrijas izstrādātā noteikumu projekta sabiedriskā apspriede notiks līdz šīgada 7. februārim Tiesību aktu portālā (TAP). Plašāka informācija par sabiedrisko līdzdalību šī projekta apspriešanā: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/8d8f6eea-b62a-4108-bedf-48b99ce49cab.

Plānots, ka atlīdzību pieteikumus Zāļu valsts aģentūra sāks pieņemt no 1. maija.

UZZIŅAI

Kā atgādina Zāļu valsts aģentūra, līdzīgi kā pēc jebkuru vakcīnu un zāļu saņemšanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas tādēļ, ka vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu. Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra būs vakcinācijas rezultātā iegūtā organisma aizsardzība.

Informācija par visām iespējamajām blakusparādībām ikvienam ir pieejama vakcīnu lietošanas instrukcijās, kuras ir publicētas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv esošajā Zāļu reģistrā, ievadot konkrētās vakcīnas nosaukumu.

Iedzīvotājiem radītā iespēja sniegt ziņojumu par zāļu iespējamajām blakusparādībām jebkurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī ir dalīšanās ar savu informāciju par personiski pieredzētu, iespējamu blakusparādību (veselības traucējumiem), tādējādi aktīvi iesaistoties zāļu drošuma uzraudzībā un sniedzot būtisku ieguldījumu zāļu drošuma informācijas apzināšanā visā zāļu darbībā pēc to reģistrācijas. Ikviens ziņojums, kurš nonāk ES kopējā datubāzē pie citiem līdzīgiem ziņojumiem, būtiski papildina kopējo priekšstatu par kādu jaunu, iespējamu blakusparādību.

Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, Latvija vienmēr ir ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem regulāri tiek publicēta ZVA tīmekļvietnē, sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai” > “Zāles” > “Vakcīnas pret Covid-19” > “Ziņojumi par blakusparādībām”.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI