NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
01. jūnijā, 2021
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Problēma
TĒMA: Tieslietas
9
9

Administratīvā soda piemērošana bērnam – viduslaiku metode

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Šobrīd sodošo sistēmu ietvaros nav iespējams strādāt ar antisociālas bērna uzvedības cēloņiem. Izplatītākie no tiem ir nelabvēlīga vide ģimenē, bērna pakļaušana emocionālajai un fiziskajai vardarbībai ģimenē vai skolā, vienaudžu ietekme, konflikti skolā, kā arī bērna un vecāku veselības stāvoklis.

FOTO: Freepik

Bērnu administratīvās atbildības un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reforma ir Tieslietu ministrijas iecere, kas paredz noteikt vienu konkrētu iestādi pašvaldībā, kuras pienākums būs iedziļināties antisociālas bērna uzvedības cēloņos un sekmēt bērna atbildības uzņemšanos par savu rīcību. Reformas laikā plānots pilnībā atteikties no iespējas bērnam par administratīvo pārkāpumu piemērot sodu vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, bet to vietā stiprināt šobrīd spēkā esošā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantu, izveidojot visās pašvaldībās vienotu izpildes mehānismu darbā ar bērniem, kuriem ir antisociāla uzvedība vai pastāv riski tādai.

īsumā
 • Šobrīd bērnu administratīvo pārkāpumu prevencijas mehānisms ir nostiprināts trīs normatīvajos aktos: Administratīvās atbildības likumā, likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” un Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
 • Jau šobrīd BTAL 58. panta pirmā daļa noteic, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.
 • Balstoties uz statistikas datiem, administratīvo pārkāpumu skaits, ko izdara nepilngadīgie, nemazinās, bet pieaug.
 • Izplatītākie antisociālas bērna uzvedības cēloņi ir nelabvēlīga vide ģimenē, bērna pakļaušana emocionālajai un fiziskajai vardarbībai ģimenē vai skolā, vienaudžu ietekme, konflikti skolā, kā arī bērna un vecāku veselības stāvoklis.
 • Šobrīd sodošo sistēmu ietvaros nav iespējams strādāt ar bērna antisociālās uzvedības cēloņiem.
 • Reformas laikā plānots atteikties no Administratīvās atbildības likuma un likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” tiesību normu turpmākas attiecināšanas uz nepilngadīgajiem, kuri izdara likumpārkāpumus, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība.
 • Plānots, ka pašvaldībās tiktu noteikta viena atbildīgā institūcija, kuras uzdevums būtu noskaidrot cēloņus antisociālai bērna uzvedībai un novērst turpmāku uz likuma pārkāpumu orientētu bērna rīcību.

Šobrīd bērnu administratīvo pārkāpumu prevencijas mehānisms ir nostiprināts trijos normatīvajos aktos jeb paralēlās sistēmās:

Kā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē skaidroja Tieslietu ministrijas (TM) Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, tās ir trīs šobrīd paralēli pastāvošas sistēmas:

 • tradicionālā sodīšana (saskaņā ar AAL), kas, tieši tāpat kā pieaugušajiem, par administratīvo pārkāpumu paredz piemērot sodu, – tātad mazu bērnu vai jaunu cilvēku vērtē un pret viņu izturas līdzvērtīgi pieaugušajam;
 • audzināšana (saskaņā ar likumu “PARPLPB”), kas ir mēģinājumi mazliet attālināties no klasiskās sodīšanas un piemērot audzinoša rakstura līdzekļus, – taču pieeja nemainās, proti, tiek meklēts pārkāpums, uz kuru balstoties nepilngadīgo mēģina audzināt;
 • iemeslu meklēšana un bērna uzvedības un attieksmes maiņa (saskaņā ar BTAL 58. pantu), kas paredz meklēt iemeslus antisociālai bērna uzvedībai, kā arī veidus, kā šādu uzvedību un attieksmi pret notiekošo mainīt.

Ko šobrīd paredz normatīvie akti

AAL 6. pants paredz, ka pie administratīvās atbildības ir saucama fiziskā persona, kura līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegusi 14 gadu vecumu. Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvajiem pārkāpumiem piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvo sodu nepilngadīgajam vecumā no 14 līdz 18 gadiem piemēro, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga.

Likums “PARPLPB” nosaka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu veidus un to piemērošanas kārtību bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem (ja šajā likumā nav noteikts citādi), kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par ko normatīvajos aktos paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība. Šā likuma 1. panta otrajā daļā paredzēts, ka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti, lai sasniegtu šādus mērķus:

 • sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;
 • bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām;
 • bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.

Savukārt BTAL 58. panta pirmā daļa noteic, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.

Turpina darboties metode: pārkāpums = sods

Atbilstoši L. Medinas sniegtajai informācijai likumu līmenī, kuros ir nostiprinātas trīs iepriekš minētās sistēmas, aktīvi tiek izmantotas divas: “Bērni tiek sodīti.”

Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra pārskati par administratīvajiem pārkāpumiem liecina, ka nepilngadīgajiem:

 • 2017. gadā sastādīti 6320 administratīvo pārkāpumu protokoli (no tiem administratīvā atbildība piemērota 3816 personām, tostarp naudas sods 1842 personām), bet dati par piemērotajiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem nav pieejami;
 • 2018. gadā sastādīts 9901 administratīvo pārkāpumu protokols (no tiem administratīvā atbildība piemērota 5739 personām, tostarp naudas sods 2806 personām), kā arī piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi 3186 personām;
 • 2019. gadā sastādīti 10264 administratīvo pārkāpumu protokoli (no tiem administratīvā atbildība piemērota 5944 personām, tostarp naudas sods 2912 personām), kā arī piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi 3308 personām.

Soda, bet kļūst sliktāk

Balstoties uz statistikas datiem, administratīvo pārkāpumu skaits, ko izdara nepilngadīgie, nemazinās, bet pieaug. “Mēs sodām, bet labāk nekļūst! Soda veidi – brīdinājums un naudas sods – AAL ietvaros būtībā bērnu uzvedībā fundamentālas izmaiņas nerada. Mēs turpinām strādāt ar viduslaiku metodēm: pārkāpums = sods,” secina L. Medina.

L. Medinas ieskatā, neskatoties uz to, ka laika gaitā normatīvie akti ir grozīti, tajos veikti labojumi un precizējumi, attiecībā uz bērniem, kuri izdara pārkāpumus vai kuru uzvedība ir antisociāla vai uz likumpārkāpuma robežas, pozitīvas izmaiņas nav novērojamas.

Bērni nav mazi pieaugušie

Pētot un analizējot situāciju, tostarp uzklausot ekspertu un bērnu psihologu viedokli, secināts, ka uzskats – bērni ir mazi pieaugušie – ir nepamatots, stāsta L. Medina. Viņa skaidro: dažādi zinātniskie pētījumi liecina par to, ka bērnu psiholoģiskā attīstība un viņu emocionālais briedums ir pilnīgi atšķirīgs no pieauguša cilvēka.

“Mēs nevaram attiecināt uz bērniem pēc analoģijas tādu pašu tiesisko regulējumu, jo bērna spējas kontrolēt savu uzvedību un saprast, kas notiek un kā uz to pareizi reaģēt, atšķiras no pieauguša cilvēka spējām,” tā L. Medina. Viņa skaidro, ka bērns nav mazs pieaugušais un pret viņu jāizturas pilnīgi citādi, jo bērna attīstības ciklā smadzenes neuztver šos signālus, ko raida likums un sankciju piemērotāji.”

“Mūsdienu zinātnē ir noskaidrots, ka atbildīgā smadzeņu daļa par cilvēka uzvedību pilnībā nobriest līdz 25 gadu vecumam,” norāda TM pārstāve. Proti, spēja saskatīt iespējamās sekas (domāt, pirms darīt), regulēt emocijas, organizēt, plānot, risināt problēmas, noturēt uzmanību, motivēt sevi, kā arī izprast sevi un citus nobriest līdz 25 gadu vecumam.

Antisociālas uzvedības cēloņi

Saskaņā ar TM sniegto informāciju izplatītākie antisociālas bērna uzvedības cēloņi ir šādi:

 • nelabvēlīga vide ģimenē – vecāku zināšanu trūkums par bērna audzināšanu un aprūpi, nerūpēšanās par bērna pamatvajadzībām un drošību, vecāku atkarības problēmas;
 • bērna pakļaušana emocionālajai un fiziskajai vardarbībai – ģimenē (tostarp partneru starpā), kā arī skolā;
 • vienaudžu ietekme – mobings, atstumšana;
 • konflikti skolā;
 • bērna un vecāku veselības stāvoklis – psiholoģiskās un neiroloģiskās saslimšanas.

Reforma ir valdības rīcības plāna uzdevums

Bērnu administratīvās atbildības un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reforma ir viens no valdības rīcības plāna uzdevumiem.

TM ieskatā šobrīd sodošo sistēmu ietvaros nav iespējams strādāt ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem, uz kuriem tieši būtu jāreaģē, jo, tikai apzinoties cēloņus, iespējams veicināt likumpārkāpumu prevenciju un bērna uzvedības maiņu. TM prezentācijā “Bērnu likumpārkāpuma prevencijas sistēma bērna antisociālās uzvedības novēršanai” skaidrots, ka pašvaldība, atrodoties tuvāk bērnam, visefektīvāk var risināt antisociālas bērna uzvedības riskus. Proti, mainot metodes un atsakoties no represīviem līdzekļiem, pašvaldībās nepieciešams uzlabot profilakses darbu ar bērniem.

Reformas piedāvājums

Saskaņā ar TM sniegto informāciju reformas piedāvājumā ietilpst:

 • vienota BTAL 58. panta izpildes shēma jeb process visās pašvaldībās, ņemot vērā atsevišķu pašvaldību labās prakses piemērus;
 • viena noteikta atbildīgā institūcija, ko izvēlas katra pašvaldība atbilstoši savai iekšējai struktūrai un kas strādā ar BTAL 58. panta kategoriju bērniem (likumdevējam būtu jānosaka šīs iestādes pienākumi, kompetence un kvalitātes kritēriji);
 • sistēma, kas vērsta uz bērna risku un vajadzību izvērtēšanu (bērna labākās intereses, darbs ar cēloņiem, vienota parauga izstrādāšana un metodiskā atbalsta nodrošināšana);
 • attiecināmība uz bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem (tostarp iespēja pabeigt iesākto procesu arī pēc 18 gadiem);
 • ģimenes iesaiste, līdzdarbība un pienākumi (pienākumu uzlikšana ģimenes locekļiem vai personām, kas audzina bērnu);
 • stingrs uzraudzības mehānisms darbam ar konkrēto ģimeni vai bērnu (Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas pašvaldībai var uzlikt pienākumu rīkoties, neiejaucoties attiecīgās lietas saturā, bet kontrolējot pašu faktu);
 • pilnveidots pašvaldību sadarbības modelis, nosakot gan atbildīgo, gan līdzatbildīgo pašvaldību un teritoriālo piekritību (tuvāk bērnam);
 • pilnveidota starpinstitūciju informācijas apmaiņa;
 • starpinstitucionālo darba grupu iesaiste gadījuma risināšanā.

Proti, reformas ietvaros plānots atteikties no turpmākas AAL un likuma “PARPLPB” tiesību normu attiecināšanas uz nepilngadīgajiem, kuri izdara likumpārkāpumus, par ko paredzēta administratīvā atbildība. “Šie likumi nerisina problēmas, ņemot vērā, ka tajos nav paredzēta cieša sadarbība ar ģimeni un iesaistītajām institūcijām,” norāda L. Medina.

“Reforma piedāvā stiprināt pašvaldības spējas risināt tos jautājumus, kas saistīti ar antisociālu bērnu uzvedību, tostarp riskiem un izaicinājumiem, kas rodas viņu dzīvē,” skaidro L. Medina. Plānots, ka pašvaldībās tiktu noteikta viena atbildīgā institūcija, kuras uzdevums būtu noskaidrot cēloņus antisociālai bērna uzvedībai un novērst turpmāku uz likuma pārkāpumu orientētu bērna rīcību. TM ieskatā šāda pieeja gan sniegtu atbalstu un palīdzību bērniem, gan nodrošinātu ģimenes iesaisti, kā arī mainītu bērna attieksmi, uzņemoties atbildību par savu rīcību.

Līdz ar to reformas ietvaros TM uzmanība tiek fokusēta uz BTAL 58. pantā jau noteikto kārtību, kā darboties ar bērnu, kuram ir augsts antisociālas uzvedības risks, un veidu, kā pašvaldība strādā ar bērnu, noskaidro cēloņus, sniedz atbalstu, kontroli, kā arī piedāvā bērnam palīdzību. Proti, BTAL jau šobrīd nosaka visām pašvaldībām pienākumu strādāt ar bērniem, kuri veic likumpārkāpumus, iekārtojot bērniem profilakses lietas un izstrādājot uzvedības sociālās korekcijas programmu.

Vienlaikus TM rīcībā esošā informācija liecina, ka liela daļa pašvaldību šādas lietas iekārto gausi. Tādējādi reformas pamatā ir iecere šo BTAL 58. pantā paredzēto mehānismu stiprināt un iedzīvināt dzīvē, administratīvos sodus aizstājot ar atbalstu un palīdzību bērniem, skaidro L. Medina. Viņa vērš uzmanību, ka reformas ieviešana prasīs pacietību un ilgstošu darbu gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās, kā arī sabiedrībā kopumā. Tāpat L. Medina uzsver, ka no institucionāli strukturālā viedokļa reforma neievieš neko kardināli jaunu, bet atsakās no lietām, kas ir novecojušas un nesasniedz vēlamo rezultātu.

TM plāno regulējumu reformas ieviešanai izstrādāt līdz 2021. gada rudenim un iesniegt to Valsts sekretāru sanāksmē.

UZZIŅAI

2017. gada 16. februārī Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) tika pieteikts un izsludināts likumprojekts “Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas likums”. 2019. gada 14. februārī izsludinātais likumprojekts tika atcelts.

Turpinājumā LV portāls apkopos vairāku iesaistīto institūciju viedokļus par TM ieceri īstenot bērnu administratīvās atbildības un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reformu.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU