NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
04. augustā, 2017
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Problēma
TĒMA: Vide
6
9
6
9

Mazdārziņš, laputis un dārza ķīmija

Lai gan šobrīd augu aizsardzības līdzekļu reģistrā ir 25 trešās reģistrācijas klases ķīmiskie preparāti, ne visus var nopirkt, un mazdārziņu īpašniekiem nākas izlīdzēties vai nu ar veciem krājumiem, vai augu kaitēkļu un slimību apkarošanā aicināt talkā profesionālus dārzniekus.

FOTO: Freepik

Jau vairākus gadus mazdārziņu īpašniekiem ir krietni sašaurināts nopērkamās dārza ķīmijas klāsts. Bez atbilstoša sertifikāta vairs nepārdod kādreiz tik populāro “Deci”, kā arī “Efektoru” un “Topasu”. Kā bez šiem iedarbīgajiem līdzekļiem cīnīties ar kaitēkļiem un augu slimībām? Atbildīgie dienesti apgalvo, ka patlaban pieejamie augu aizsardzības līdzekļi ir laba alternatīva kādreizējiem preparātiem, taču veikalos tie nereti nav nopērkami. Savukārt sertifikācija, lai iegūtu atbilstošu apliecību darbam ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, patlaban ir gana dārga.
īsumā
  • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu aizsardzības līdzekļi (AAL) iedalās 1., 2. un 3. reģistrācijas klasē.
  • Pirmās un otrās klases līdzekļus iegādāties un lietot var tikai tās personas, kuras ir ieguvušas speciālu apliecību.
  • Šobrīd augu aizsardzības līdzekļu reģistrā ir 25 trešās reģistrācijas klases ķīmiskie preparāti – fungicīdi, insekticīdi, limacīdi un herbicīdi.
  • VAAD vairākkārt sarunās ar AAL reģistrācijas īpašniekiem ir mudinājis paplašināt reģistrēto trešās klases AAL klāstu.
  • Lai mazdārziņa īpašnieks varētu iegādāties profesionālos AAL, nepieciešama speciāla apliecība, kas derīga piecus gadus.

Interesi par dārza ķīmiju, kuru varētu iegādāties mazdārziņu īpašnieki, izrādīja LV portāla lasītāja, vaicājot, kā un kur iegūt atbilstošu sertifikātu, lai drīkstētu pirkt profesionālos augu aizsardzības līdzekļus, un cik par šādu sertifikāciju ir jāmaksā. Šis jautājums, visticamāk, ir aktuāls arī citiem dārzkopības entuziastiem.

Trīs reģistrācijas klases

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu aizsardzības līdzekļi iedalās 1., 2. un 3. reģistrācijas klasē. Mazdārziņu vajadzībām pieejamo 3. klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL), kurus var iegādāties ikviens, klāsts kopš 2015. gada vidus ir krietni sarucis – saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1272/2008 no plašam patēriņam pieejamā līdzekļu saraksta tika izņemti vairāki cilvēku veselībai bīstami preparāti. Rūpējoties par videi draudzīgāku kaitēkļu un slimību ierobežošanu, līdz ar integrētās augu aizsardzības principu ieviešanu un centieniem mazināt lauksaimniecības ietekmi uz apkārtējo vidi Eiropā arvien lielāka uzmanība tiek veltīta alternatīvām augu aizsardzības metodēm, uzsver Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre.

Pirmās un otrās klases līdzekļus iegādāties un lietot var tikai tās personas, kuras ir ieguvušas speciālu apliecību. Lietojot jebkuras klases AAL, jāievēro Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" un citi normatīvie akti, kas paredz ierobežojumus.

Kaitīgi, kancerogēni

D. Ūdre norāda, ka no 3. reģistrācijas klases izņemtie AAL, ja tos lieto nepareizi (bez speciāla aizsargapģērba, ķīmiski izturīgiem cimdiem, speciāla respiratora un gumijas zābakiem), neatgriezeniski var ietekmēt lietotāja veselību. Piemēram, savulaik populārie augu aizsardzības līdzekļi "Decis Mega", "Efektors", "Fastac" "Kestac"  klasificēti kā preparāti, kurus norijot iznākums ir letāls. Savukārt "Efektors" un "Fenix" gadījumā pastāv aizdomas par kancerogenitāti. Fungicīdiem "Dithane NT", "Ridomil Gold" un "Topas" ir iespējama toksiska ietekme uz cilvēka reproduktīvo sistēmu, t.i., tie var negatīvi ietekmēt auglību un nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

"Te, piemēram, zaļo ziepju preparāts – nav neviena vārda par augu aizsardzību. Tikko uzraksts liecina, ka tas ir augu aizsardzības līdzeklis, ir jāmaksā liela nauda un sākas jampadracis."

Šobrīd AAL reģistrā ir 25 trešās reģistrācijas klases ķīmiskie preparāti – fungicīdi, insekticīdi, limacīdi un herbicīdi. D. Ūdre min, ka, piemēram, "Score 250 EC" ir tāda pati iedarbība kā "Efektoram" un šis preparāts noderēs pret kadiķu rūsu, savukārt "Mavrik" un  "Nīmazals e.k." iedarbība ir līdzīga kā "Decim" un palīdzēs pret laputīm.

Nevar iegādāties veikalos

Veikala "Kurmītis" pārdevēja Irēna Šmukste situāciju gan nezīmē tik rožainu. Pircēji ir dusmīgi, ka nevar nopirkt ne kādreiz populāros AAL, ne patlaban reģistrētos. Veikalā pie letes ir liels uzraksts ar VAAD kontaktinformāciju – lai pircēji uzreiz var izteikt savu viedokli kompetentai iestāde.

"No trešās grupas AAL pārdošanā ir ļoti maz preparātu. "Scora 250 EC" šogad pārdošanā nebija vispār, ir tikai "Mavrik". Savukārt "Nīmazals e.k." ir ļoti labs preparāts, bet pavasarī pārdošanā bija tikai neliela partija, izplatītājs šo preparātu vairāk neievedīšot – neesot izdevīgi," stāsta I. Šmukste.

Pārdošanā neesot pat bordo preparāta, kas ir bioloģisks augu aizsardzības līdzeklis. "Ļoti vienkāršs preparāts, bet firmai, kas to fasē, reģistrācija sanāk pārāk dārga. Var jau atsevišķi nopirkt kaļķi un vara vitriolu," tā pārdevēja. "Te, piemēram, zaļo ziepju preparāts – nav neviena vārda par augu aizsardzību. Tikko uzraksts liecina, ka tas ir augu aizsardzības līdzeklis, ir jāmaksā liela nauda un sākas jampadracis. Līdzīgi ir ar trihodermīnu – uzraksts liecina, ka tas ir mēslošanas līdzeklis."

Tirgus pārāk mazs

"Scora 250 EC" ražotāja pārstāvis augu aizsardzības līdzekļu un sēklu ražošanas uzņēmuma "Syngenta" Latvijas nodaļas vadītājs Gaidis Meikšāns atzīst, ka dažādu iemeslu dēļ preparātu "Scora 250 EC" šogad Latvijas tirgum piegādāt nevarēja, bet solīja, ka nākamgad tas veikalos būšot.

Arī VAAD ir saņēmis informāciju, ka tirdzniecības vietās nav pieejami visi reģistrā iekļautie 3. reģistrācijas klases AAL, taču uzsver, ka par līdzekļu pieejamību tirgū atbildīgs AAL reģistrācijas īpašnieks un to piegādātājs tirgotājiem. "VAAD vairākkārt sarunās ar AAL reģistrācijas īpašniekiem ir mudinājis paplašināt reģistrēto trešās klases AAL piedāvājuma klāstu. Bet ne vienmēr šis process noris vēlamajā virzienā, jo Latvijas tirgus ir salīdzinoši ļoti neliels, un komersantam bieži vien tas ir ekonomiski neizdevīgs," tā D. Ūdre. Šos aspektus tirgus situācijā min arī G. Meikšāns, minot, ka, piemēram, Polijā ir plaši augļu dārzi un ražotāji ir daudz ieinteresētāki tirgū piedāvāt dažādus AAL.

Lietuvā un Polijā?

Nereti sociālajos tīklos mazdārziņu īpašnieki viens otru konsultē, ka AAL, kurus nepārdod Latvijā, var iegādāties Lietuvā un Polijā. D. Ūdre min, ka visā Eiropas Savienībā ir vienādi noteikumi, un apšauba iespēju ikvienam kaimiņvalstīs nopirkt profesionālos AAL.

Savukārt G. Meikšāns pieļauj, ka preparātus Polijā plaši varētu izmantot profesionālie dārzkopji, iespējams, tāpēc klīst šādas runas.

Kursi par 130–150 eiro

Lai mazdārziņa īpašnieks varētu iegādāties profesionālos AAL, nepieciešama speciāla apliecība, kas derīga piecus gadus. Tās iegūšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību". Kopš 2013. gada vidus apmācību nodrošina tikai privātais sektors. Saskaņā ar noteikumiem ir jāapgūst 27 stundu apmācību programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums.

"Latvijas tirgus ir ļoti neliels, un komersantam bieži vien tas ir ekonomiski neizdevīgs."

VAAD atļauju apmācībām ir saņēmuši 12 uzņēmumi un iestādes. Pirmā sarakstā ir VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", kuras pārstāve Laima Lūse zina teikt, ka grupa apmācībām varētu būs komplektēta rudenī un kursi, iespējams, maksās no 70 līdz 100 eiro, bet esot grūti nokomplektēt grupu. SIA "Biznesa vadības centrs" savukārt apmācību veic par 130 eiro, bet SIA "Buts" – par 150 eiro. Papildus apmācībām par pārbaudījuma kārtošanu vēl jāmaksā valsts nodeva 14,23 eiro un par apliecības izsniegšanu – 1,42 eiro.

Lielos iepakojumos

Tiesa, arī profesionālās apliecības iegūšana diezin vai mazdārziņa īpašniekam ko līdzēs, jo profesionālie AAL paredzēti lauksaimnieku vajadzībām, kas ražo produkciju lielos apmēros, un tie parasti ir lielākos iepakojumos nekā trešās reģistrācijas klases AAL.

"Kursus jau var iziet, bet mazo pudelīšu šajā AAL klasē nav. Piemēram, "Actara" tiek pārdota 40 gramu iepakojumā, kas maksā ap 40 eiro," saka I. Šmukste. Tātad arī apliecības iegūšana diezin vai būs optimālais risinājums mazdārziņa īpašniekam.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU