SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
04. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Vide
2
2

Darbam ar bīstamākajiem augu aizsardzības līdzekļiem nepieciešams iegūt apliecību

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

1. un 2.klases augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir ierobežota, savukārt 3.klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot ikviens.

FOTO: Erik Lesser, EPA

Latvijā augu aizsardzības līdzekļi tiek reģistrēti augu aizsardzības līdzekļu reģistrā un tiem noteiktas trīs reģistrācijas klases. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 1. un 2.klases augu aizsardzības līdzekļu iegāde un lietošana ir ierobežota. Tos iegādāties atļauts tikai profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam, līdzekļu lietošana ir atļauta arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram. Lai varētu iegādāties un lietot šīs klases augu aizsardzības līdzekļus, nepieciešams iegūt apliecību. Savukārt 3.klases augu aizsardzības līdzekļus var iegādāties un lietot ikviena pilngadīga persona, tam speciāla atļauja nav nepieciešama.
īsumā
  • Kaitīgo organismu iznīcināšanai jāizvēlas atbilstošs līdzeklis un jāievēro lietošanas prasības.
  • Darbam ar 1. un 2.klases augu aizsardzības līdzekļiem nepieciešams iegūt apliecību.
  • 3.klases augu aizsardzības līdzekļu iegādei un lietošanai apliecība nav nepieciešama.
  • Apliecības iegūšanai jānoklausās apmācību programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums.
  • Personām, kurām ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācības nav jāapmeklē, bet sekmīgi jānokārto pārbaudījums.

Jāiegādājas atbilstoši līdzekļi

Augu aizsardzības līdzekļi ir dabīgās vielas vai preparāti, kas paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai.

Augu aizsardzības līdzekļi var būt kaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem un arī apkārtējai videi, līdz ar to ir svarīgi izvēlēties atbilstošu līdzekli un ievērot tā lietošanas prasības.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu aizsardzības departamenta Integrētā augu aizsardzības daļas vadītāja Inga Aizpura norāda, uz ko būtu jāvērš uzmanība, iegādājoties speciālos līdzekļus: "Ja nepieciešams ierobežot kādu augu slimību vai kaitēkļus, ko mēs saucam par augiem kaitīgajiem organismiem, vispirms jāizvērtē agrotehniskā, mehāniskā vai bioloģiskā paņēmiena izmantošanas iespējas. Ja šie pasākumi nenodrošina vēlamo rezultātu, tikai tad jāķeras pie augu aizsardzības līdzekļiem.

Izvēloties kaitīgo organismu ierobežošanu ar augu aizsardzības līdzekļiem, vienmēr jāatceras par prasībām, kas jāievēro, lai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai nebūtu negatīvas sekas. Pirmkārt, pareizi ir jānosaka kaitīgais organisms, ko vēlas ierobežot. Otrkārt, izvēloties augu aizsardzības līdzekli, jāpārliecinās, vai tas ir reģistrēts konkrētās augu kultūras kaitīgo organismu ierobežošanai un jālieto kultūrauga attīstības stadijā, kāda tā ir noteikta reģistrējot."

"Augu aizsardzības līdzekļi var būt kaitīgi dzīviem organismiem. "

VAAD pirms došanās uz veikalu iesaka apmeklēt dienesta mājaslapas sadaļu "Augu aizsardzības līdzekļi kaitīgo organismu ierobežošanai". Tajā ir pieejama informācija par kaitīgo gan dzīvnieku, gan augu izcelsmes organismu ierobežošanai ieteicamajiem līdzekļiem. Attiecīgajā sadaļā arī atrodama katra augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcija – kā un kādos apstākļos tas lietojams. I.Aizpura piezīmē: "Ja nav iespējams kaitīgo organismu un tā apkarošanai smidzinājuma nepieciešamību noteikt pašam, tad obligāti jālūdz speciālista padoms."

Augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai noteiktajam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīts marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu un ievērojot citus lietošanas norādījumus.

Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts katru gadu mainās – tiek reģistrēti jauni līdzekļi, anulētas reģistrācijas un veiktas izmaiņas atsevišķu reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumos. Jau ir pieejams ikgadējais VAAD sastādītais "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2014". Izdevuma elektronisko versiju var skatīt šeit. Izdevumā atrodama informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā šī gada sākumā, par to lietošanu, arī par lietošanas ierobežojumiem.

Nosacījumi apliecības iegūšanai

2013.gada 1.jūnijā stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.147, kuri mainījuši augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtību.

Sākot ar pagājušā gada vidu, apmācību organizēšana apliecības iegūšanai ir nodota privātajam sektoram, informācija par tuvākajām apmācībām pieejama vaad.gov.lv. Savukārt pašu apliecību izsniedz VAAD pēc dienesta organizēta pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas. Apliecība jāuzrāda, iegādājoties 1. un 2.klases augu aizsardzības līdzekļus.

"Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts katru gadu mainās. "

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai 1. un 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus lietotu tikai īpaši apmācītas personas, kā arī lai katrā tirdzniecības vietā būtu apmācīts pārdevējs, kurš pircējam var sniegt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un darba drošības nosacījumiem. MK noteikumi arī nosaka, kādām zināšanām jābūt konsultantiem.

Lai varētu tirgot un lietot 1. un 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, personai Valsts augu aizsardzības dienestā jāsaņem:

  • profesionālā augu aizsardzības līdzekļa lietotāja apliecība darbam ar 1.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
  • profesionālā augu aizsardzības līdzekļa lietotāja apliecība darbam ar 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
  • augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecība par darbībām ar 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
  • augu aizsardzības konsultanta apliecība;
  • augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība.

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības saņemšanai jāapgūst MK noteikumu 1.pielikumā minētā programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Personām, kurām ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, iepriekšminētā programma nav jāapgūst, bet ir sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Ja persona ar izglītību lauksaimniecības jomā vēlas saņemt apliecību 1.klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, tai arī jāapgūst MK noteikumu 1.pielikumā minētā programma.

Lai saņemtu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību, personai jāapgūst MK noteikumu 2.pielikumā minētā programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Ja ir iegūta augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, minētā programma nav jāapgūst, bet sekmīgi jānokārto pārbaudījums.

Augu aizsardzības konsultanta apliecības iegūšanai jāapgūst MK noteikumu 3.pielikumā noteiktā programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Ja konsultantam nepieciešams darboties ar 1.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, papildus jāapgūst 1.pielikuma II daļā minētā programma. Ja iegūta augstākā izglītība lauksaimniecībā, konsultanta apliecības saņemšanai programma nav jāapgūst, vien sekmīgi jānokārto iestājpārbaudījums.

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecības saņemšanai jāapgūst MK noteikumu 4.pielikumā minētā programma un sekmīgi jānokārto pārbaudījums. Savukārt personām ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību lauksaimniecības jomā minētā programma nav jāapgūst, vien sekmīgi jānokārto pārbaudījums.

"Ja pašam nepietiek zināšanu, augu aizsardzības līdzekļa izvēlē padoms jālūdz speciālistam. "

Lai kārtotu pārbaudījumu apliecības saņemšanai, jādodas uz Valsts augu aizsardzības dienestu. VAAD jāiesniedz iesniegums, norādot saņemamās apliecības veidu; jāiesniedz fotogrāfija, izglītības dokumenta kopija vai izziņa par apmācību programmas apguvi. Ar apmācībām saistītie izdevumi jāsedz pašam apliecības ieguvējam.

Personām, kuras apmeklējušas apmācību programmu, VAAD organizēto rakstisko pārbaudījumu jākārto pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā. Savukārt personām, kuras ieguvušas atbilstošo izglītību un apmācības nav apmeklējušas, VAAD pārbaudījuma kārtošanu organizē atsevišķi, iepriekš ievietojot informāciju savā mājaslapā vaad.gov.lv. Pēc sekmīgi nokārtota pārbaudījuma tiek izsniegta attiecīgā apliecība.

Iegūtās zināšanas pēc noteikta laika perioda ir jāpapildina – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, aizsardzības līdzekļu pārdevējam, augu aizsardzības konsultantam pēc katriem 5 gadiem, savukārt augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatoram – pēc katriem 10 gadiem.

Apliecību saņēmušais augu aizsardzības konsultants var saņemt profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora un augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību bez MK noteikumu Nr.147. 12.punktā minēto prasību ievērošanas. Tāpat arī apliecību ieguvušais profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs var saņemt augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību bez šo pašu MK noteikumu 12.punktā minēto prasību ievērošanas. Apliecības saņemšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz VAAD.

Jāievēro drošības prasības

Augu aizsardzības likums nosaka: personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Šīs ķimikālijas jāuzglabā plauktos vai uz paletēm oriģinālajā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos uzglabāšanas apstākļus. Šos līdzekļus aizliegts uzglabāt degvielas noliktavās, dzīvojamās vai administratīvās telpās, dzīvnieku novietnēs, būvēs, kuras var applūst, un pagrabos, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.

Attiecībā uz izlietoto iepakojumu ir noteikts, ka izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to apglabāšanai tur kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem un apglabā saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību. Šo prasību var neievērot, ja izlietotā augu aizsardzības līdzekļa iepakojums saskaņā ar Noteikumiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu.

Izlietoto iepakojumu 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni darba šķidruma gatavošanas laikā un skalojamo ūdeni jāiepilda darba šķidruma tvertnē. Kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas MK noteikumos "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi".

Darbā ar augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst iesaistīt personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kas baro bērnus ar krūti.

Lai nenodarītu kaitējumu sev, līdzcilvēkiem un dabai, svarīgi ievērot prasības darbā ar augu aizsardzības līdzekļiem. Tās noteiktas MK noteikumos "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi".

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU