NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
04. aprīlī, 2012
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Izglītība
2
2

Kā augstāko mācību iestāžu absolventiem atrast darbu un iegūt pieredzi?

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Tas, cik veiksmīgi augstskolas absolvents atradīs sev vēlamo nodarbošanos un veidos karjeru, lielā mērā ir atkarīgs no viņa uzņēmības, augstskolas periodā uzkrātās pieredzes un spējas savas vēlmes saskaņot ar piedāvātajām iespējām.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Vasaras sākumā augstākās mācību iestādes absolvēs simtiem potenciālo darba meklētāju un daudziem no tiem visticamāk nāksies saskarties ar skarbo realitāti - bezdarbu. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka pēdējos gados darba meklētāju rindās stājas vidēji 13–14% jauniešu no kopējā bezdarbnieku skaita. 2011.gadā to daudzums samazinājās aptuveni līdz 12 procentiem. Šā gada marta sākumā NVA bija reģistrējušies 15549 jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, tai skaitā 1125 ar augstāko izglītību, kas iegūta laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam.

Uz augstskolas karjeras centru pēc informācijas un konsultācijām

Lai arī situācija nav iepriecinoša, tomēr to nevar uzskatīt par bezcerīgu, ja apzina organizācijas, kas augstskolu absolventiem gatavas palīdzēt, un nodarbinātības iespējas, ko Latvijas jaunieši var izmantot.

Daudz lielākas iespējas integrēties darba tirgū jauniešiem ir tad, ja par darba aktualitātēm sāk interesēties jau pirms studiju beigšanas. Lielisks atbalsta punkts studējošajiem jauniešiem ir augstskolu un universitāšu karjeras centri.

Latvijas Universitātes Karjeras centra konsultante Marta Rubīne uzsver, ka LU studentiem un absolventiem, ieejot universitātes portālā sadaļā E-karjera, ir pieejamas darba devēju publicētās vakances, kā arī vasaras darbu un brīvprātīgo darbu vakances. Studenti šajā sadaļā var ievietot arī savu CV. Tas būs pieejams darba devējiem, un pastāv iespēja, ka darba devējs sazināties ar kandidātiem, kas viņam šķitīs vispiemērotākie.

Tāpat LU Karjeras centra mājaslapā ir ievietota informācija, kas pieejama plašākai auditorijai, ne vien LU studentiem, tajā aplūkojamas sadaļas gan par darba un prakses iespējām, gan arī par brīvprātīgā darbu kā Latvijā, tā ārzemēs.

M.Rubīne stāsta, ka LU Karjeras centrs organizē Karjeras iespējas dienas, kad studenti var klātienē aprunāties ar darba devējiem un dažādu organizāciju pārstāvjiem. Centrs piedāvā arī individuālas karjeras konsultācijas, kuru mērķis ir visu resursu apzināšana un darba atrašana atbilstoši studenta spējām, izglītībai un interesēm. Karjeras centrā var saņemt vērtīgus padomus, kā izmantot kontaktinformāciju uzņēmumu mājaslapās, lai nosūtītu CV un darba pieteikumu, kā izveidot un izmantot profesionālo kontaktu sarakstu, kurā iekļauti kursa biedri, bijušie un esošie darba kolēģi, pasniedzēji un citas personas, no kurām varētu uzzināt par darba iespējām. "CV darbnīcu" laikā Karjeras centrs palīdz sagatavot konkrētam darba devējam adresētu darba dokumentāciju - pretendenta CV un motivācijas vēstuli.

Līdzīgus pakalpojumus sniedz karjeras centri, kas darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Daugavpils Universitātē (DU), Biznesa augstskolā "Turība", Banku augstskolā (BA), Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA), Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA) un citās Latvijas augstskolās.

Ko jauniešiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra?

NVA Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa informē, ka jauniešiem tiek piedāvātas e-konsultācijas un informatīvā rakstura konsultācijas par izglītības un karjeras izvēles jautājumiem, kā arī individuālās un/vai grupas karjeras konsultācijas.

NVA mājaslapā sadaļā "Karjeras pakalpojumi" jaunieši var atrast ar karjeras veidošanu saistītu informāciju - izpildīt testus profesionālo interešu, vadošās motivācijas un darba vērtību  noskaidrošanai. Savukārt sadaļā "Profesijas" ievietots katalogs ar 500 profesiju aprakstiem.

NVA piedāvā arī darba meklētāja rokasgrāmatu "Ceļā uz darbu: soli pa solim", kas palīdzēs jaunietim būt sagatavotākam un veiksmīgākam darba meklējumos.

NVA CV/vakanču portālā pieejama plašākā vakanču datu bāze Latvijā, kurā aptvertas 28 NVA filiālēs reģistrētās brīvās darba vietas visā Latvijā. Šeit var ievietot arī savu CV.

Kā iegūt darba pieredzi?

Nav noslēpums, ka lielākā jauniešu problēma, meklējot darbu, ir darba pieredzes trūkums. NVA jauniešiem darba prakses un pieredzes iegūšanai piedāvā trīs iespējas. Pirmā iespēja - projekts "Darbavieta jaunietim", kura mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Projektā var piedalīties NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki – vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Nākamā iespēja - projekts "NVA aģentu asistentu apmācība un prakse". Plānots, ka prakses laikā vismaz 144 jaunieši – bezdarbnieki – saņems 40 akadēmisko stundu apmācību un 11 mēnešu garumā izies praksi NVA. Pēc prakses un apmācībām jaunieši varēs darboties kā atbalsta personāls. Prakses laikā paredzēta ikmēneša stipendija 150 latu apmērā.

"Lielākā jauniešu problēma, meklējot darbu, ir darba pieredzes trūkums."

Trešā iespēja – NVA atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam. Mērķis: veicināt jauniešu – bezdarbnieku – aktivitāti sabiedrības labā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu iesaisti brīvprātīgo darbā savās organizācijās. Brīvprātīgo darbam var pieteikties jaunieši – bezdarbnieki – vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA un atrodas tās NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums. Pretendentam jāatbilst biedrības vai nodibinājuma paustajām vēlmēm attiecībā uz pieredzi un izglītību.

Der atcerēties, ka studiju laikā iegūtā pieredze, strādājot vasaras periodā, kā arī veiksmīgi īstenotās studiju prakses var būt par pamatu darba pieredzes uzkrāšanai, un darba devējs to pozitīvi novērtēs.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra gatava sadarbībai

Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" Latvijā administrē Eiropas Komisijas finansēto programmu "Jaunatne darbībā", kas ir paredzēta jauniešiem no 13 līdz 30 gadiem un balstīta uz neformālo izglītību.

Aģentūras komunikācijas daļas vecākā referente Iluta Stepanova norāda: "Programmas mērķis ir Eiropas līmenī risināt jauniešu vajadzības viņu ceļā no pusaudžu gadiem uz pieaugušo pasauli. Programma sniedz nozīmīgu ieguldījumu kompetenču ieguvē neformālās mācīšanās ceļā un veicina jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā."

I.Stepanova skaidro, ka programma tiek īstenota ar projektu palīdzību – jaunieši veido un tiek iesaistīti starptautiskos un vietējos projektos, apgūstot jaunas prasmes, iepazīstot to, kas šķiet svešs, un gūstot pieredzi, kas būs aktuāla visā turpmākajā dzīvē. Vispopulārākie ir jauniešu iniciatīvas projekti, Eiropas Brīvprātīgais darbs un jauniešu apmaiņas projekti.

Jauniešu iniciatīvas projekts ir iespēja pašiem izstrādāt un īstenot radošu un inovatīvu projektu savā skolā, pagastā vai pilsētā.

Projekts "Eiropas Brīvprātīgais darbs" aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem doties uz kādu Eiropas vai citu valsti un 2 līdz 12 mēnešus strādāt kādā organizācijā, attīstot sevi un dodot savu ieguldījumu sabiedrības labā.

Jauniešu apmaiņas projektos jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz ārvalstīm, lai piedalītos kopīgi veidotā projektā. Iesaistīties var jebkurš neatkarīgi no angļu valodas zināšanām, finansiālajiem apstākļiem un citiem kritērijiem.

Izaicinājums nākamajiem skolotājiem – projekts "Iespējamā misija"

Ja pēc augstskolas beigšanas ir vēlme savas iegūtās zināšanas apliecināt pedagoģiskajā darbā, taču nav iegūta pedagoģiskā izglītība, lielisks piedāvājums ir dalība "Iespējamajā misijā". Komunikāciju vadītāja Gundega Grīnberga norāda: "Šī ir iespēja augstskolu absolventam darīt darbu, kas izaicina un vienlaikus sniedz milzu gandarījumu". "Iespējamā misija" meklē pēdējā kursa studentus, augstskolu absolventus, maģistrantūras studentus un jaunos profesionāļus, kuru specialitātes ir visdažādākās, piemēram, biologs, fiziķis, ķīmiķis, filologs, matemātiķis, vēsturnieks vai ekonomists.

G.Grīnberga uzsver, ka interese iesaistīties programmā ir liela: "Šogad programmai pieteicās 299 jaunieši, kas ir vairāk nekā pērn. Plānojam uzņemt 25 dalībniekus, bet nākamgad uzņemto jauniešu skaitu dubultot."

"NVA darba prakses un pieredzes iegūšanai jauniešiem piedāvā trīs iespējas."

Programmā dalībnieks piedalās intensīvās un uz pieredzi balstītās bezmaksas mācībās - Līderības attīstības programmā, kas pilnveido mācīšanās un vadības prasmes un nodrošina arī individuālu atbalstu. Papildus skolotāja algai dalībnieks saņem ikmēneša stipendiju 150 latu apmērā, kredītpunktus par mācībām, ja vēlas, iegūst skolotāja kvalifikāciju. Apmācības notiek 5 nedēļas Vasaras akadēmijā.

Piedaloties "Iespējamajā misijā", dalībnieki strādā kā pilnas slodzes skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē. Paralēli skolotāja darbam Līderības attīstības programmā dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes. Pēc divu gadu cikla dalībnieki var iesaistīties absolventu jeb "Iespējamās misijas" Vēstnieku kustībā, kas turpina īstenot programmas mērķus.

Atbalstu sniedz nevalstiskās organizācijas

Latvijā ir ne viena vien nevalstiskā organizācija, kuras darbības mērķi ir jauniešu iesaistīšana dažādos projektos un pasākumos, kas orientēti uz sociālās aktivitātes veicināšanu un jauniešu karjeras iespēju palielināšanu.

Biedrības "Jauniešu konsultācijas" valdes priekšsēdētājs Jānis Logins norāda, ka lielāko daļu pasākumu biedrība piedāvā skolēniem un studentiem, taču ir arī tādi, ko noteikti var izmantot augstskolu beidzēji. Tieši viņiem būtu lietderīgs karjeras un izglītības portāls www.prakse.lv. Portālā iespējams iepazīties ar jauniešiem draudzīgiem uzņēmumiem un uzzināt to brīvās darba, prakses un vasaras darba vakances. Izmantojot portālā pieejamo kontaktinformāciju un vēstuļu izsūtīšanas sistēmu, jaunieši potenciālos darba devējus var uzrunāt, sazinoties ar to personāldaļas speciālistiem.

J.Logins skaidro, ka ikviens jaunietis portālā var izveidot arī savu profilu, kurā ir iespēja aizpildīt elektronisko CV, izsludināt savu vakanci vēlamajā profesijā, kā arī izmantot citas piedāvātās iespējas. Portāla lietotāji savā starpā konsultējas, uzdod jautājumus un lūdz padomus darba devējiem, izglītības iestādēm vai dalās pieredzē par sev aktuālām tēmām. Tāpat jaunieši var novērtēt citu portāla lietotāju viedokļus un padomus, atbildes, atsauksmes, rakstus vai piedāvātos pasākumus, tādējādi ceļot citu portāla lietotāju un vienlaikus arī savu reitingu. Novērtējuma sistēma ir īpaši aktuāla tiem augstskolu absolventiem, kuriem nav iepriekšējas darba pieredzes.

Taisnā ceļā pie uzņēmējiem

Biedrības "Jauniešu konsultācijas" vadītājs norāda, ka laba alternatīva augstskolu absolventiem darba meklējumos ir ikgadējā "Atvērto durvju nedēļa", ko sadarbībā ar uzņēmējiem biedrība organizē jau piecus gadus. Tā notiek februārī un ilgst piecas dienas. Uzņēmumi aicina ne tikai skolēnus un studentus, bet jebkuru interesentu. "Atvērto durvju nedēļas" laikā jaunieši apmeklē uzņēmumus, klātienē tiekas ar darbiniekiem un vadību, kā arī iegūst informāciju par prakses un karjeras iespējām.

"Vienmēr jābūt līdzi pareizi uzrakstītam CV un motivācijas vēstulei."

J.Logins stāsta: "Šajā projektā vairāk nekā 14 000 jauniešu iepazinuši perspektīvākās profesijas un darba devējus Latvijā. Projektā piedalās uzņēmumi, kuri vēlas, lai tajos strādātu paši labākie darbinieki, tādēļ jau laicīgi domā par potenciālo darbinieku izglītošanu un ieinteresēšanu. Jauniešu aktīva dalība ekskursijās ir pirmais solis sevis pierādīšanā darba devējam."

Kam jābūt uzņēmīga jaunieša "mugursomā", dodoties meklēt darbu?

Apkopojot informāciju, var secināt – tas, cik veiksmīgi augstskolas absolvents atradīs sev vēlamo nodarbošanos un veidos karjeru, lielā mērā ir atkarīgs no viņa uzņēmības, augstskolas periodā uzkrātās pieredzes un spējas savas vēlmes saskaņot ar piedāvātajām iespējām.

Tomēr karjeras speciālisti katram jaunietim darba meklējumos iesaka neaizmirst šādus "darba rīkus": pareizi sastādītu CV un motivācijas vēstuli, kurā akcentētas jaunieša pretendenta prasmes, kas svarīgas konkrētā darba piedāvājuma gadījumā; piezīmju grāmatiņu ar visu to cilvēku kontaktiem, kuri var būt noderīgi darba atrašanā un jaunu sakaru veidošanā; datoru ar interneta pieslēgumu, jo tieši šis ceļš ir visīsākais, lai iegūtu maksimāli daudz informācijas par vakancēm un darba tirgus tendencēm.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU