NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Ilona Lejniece
Dr.oec.
25. jūlijā, 2009
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Finanses

Islāma finanšu sistēma – elastīga, uz uzticību balstīta

Publicēts pirms 15 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
Islāma banku galvenais darbības princips - klients dala peļņu un zaudējumus kopā ar banku, darbojoties uz partnerattiecību pamata un balstoties uz taisnīguma koncepciju, kurā nepārklājas dažādu resursu funkcijas.
Islāma banku ētisko principu sistēmas pamatus veido pamatīga aizsardzība pret pārmērīgiem riskiem.

Šie ir pāris secinājumi no iepriekšējā raksta sērijā par islāma bankām, kur tika aplūkoti riski islāma finanšu sektorā. Šoreiz par islāma banku un uzņēmumu partnerattiecībām un to, kā tās sadarbojas ar Rietumu finanšu sistēmu.

Kredītriska lielums un uzticības līmenis

Islāma finanšu sistēmas kredītriska objekts ir bankas pamatkapitāls, aktīvi un peļņa.

Kredītriska subjekts ir līgumslēdzēju/sadarbības partneru kopums, kam ir saistības pret banku. Kredītriska lielumu islāma bankās nosaka līgumslēdzēju/sadarbības partneru un bankas uzticības līmenis.

Rietumu un islāma finanšu sistēmu atšķirības formulētas kredītriska kritēriju izstrādē un peļņas gūšanas mehānisma darbībā, jo Rietumu finanšu sistēma pārdod naudu, bet islāma bankas pārdod preces un tiek iesaistītas savu klientu uzņēmējdarbībā ārpus finanšu sektora.

"Rietumu finanšu sistēma pārdod naudu, bet islāma bankas pārdod preces un tiek iesaistītas savu klientu uzņēmējdarbībā ārpus finanšu sektora."

Pieņemot lēmumu par resursu piešķiršanu Rietumu finanšu sistēmā, speciālisti izvērtē aizņēmēja kredītspēju un maksātspēju. Kredītriska novērtēšanas galvenais kritērijs un kvalitātes rādītājs ir aizņēmēja kredītspēja. Pirms resursu piešķiršanas notiek kredītņēmēja kredītuzticības un maksātspējas pārbaude. Lai novērtētu kredītņēmēja maksātspēju, tiek analizēta kredītspēja konkrētā brīdī un iespēja dzēst savas saistības nākotnē. Tiek izvērtēta ienākumu atbilstība, ienākumu avoti un to stabilitāte, kā arī apstākļi resursu atdošanai tad, ja aizņēmējs zaudēs daļu ienākumu. Rūpīgi tiek analizēta klienta kredītvēsture - saistību apjoms un tas, kā tiek pildītas saistības. Par to liecina informācija kredītu reģistros.

Vērtē tikai investīciju risku

Islāma finanšu sistēmā, izvērtējot finansēšanas iespējas, netiek izskatīts finanšu neatdošanas risks, bet gan investīciju riska iestāšanās varbūtība. Līdz ar to aizņēmēja vai sadarbības partnera kredītvēsturei nav nozīmes un tā netiek vērtēta.

Pamatojoties uz islāma finanšu institūciju grāmatvedības, uzskaites un audita standartiem, islāma banku aktīviem piemīt kases operāciju forma, un šīs operācijas saistītas ar komercdarbības peļņu no uzņēmumu finansēšanas. Svarīgs nosacījums ir uzņēmumu spēja izveidot rentablu uzņēmējdarbību, kā arī gatavība uzņemties savstarpēji izdevīgas partnerattiecības ar banku.

Tā kā islāma finanšu sistēma balstās uz savstarpējo uzticību starp banku un uzņēmumu, bankai ir svarīgi saņemt izsmeļošu informāciju par savu sadarbības partneri vai klientu.

Neierobežoto investīciju konti

Unikāls islāma finanšu produkts ir neierobežoto investīciju konti, jo kontu īpašnieki saņem savu daļu peļņas saskaņā ar islāma institūciju noslēgto līgumu un uzņemas zaudējumu daļu proporcionāli investēto līdzekļu summai kopējā investīciju fondā.

Investīciju konti nav traktējami kā islāma banku aktīvi, un partnerattiecību līgums paredz dalību tikai peļņā. Šajā gadījumā islāma banka zaudējumus nedala ar klientu, tos sedz investīciju konta īpašnieks. Savukārt, ja islāma banka ar savu kapitālu piedalās investīciju transakcijās, tad tā atbildību par zaudējumiem uzņemas proporcionāli ieguldītajiem resursiem.

"Investīciju konti nav traktējami kā islāma banku aktīvi, un partnerattiecību līgums paredz dalību tikai peļņā."

Neierobežoto investīciju konti netiek definēti kā islāma bankas saistības: ciešot zaudējumus, ja tie nav radušies bankas nolaidības vai līguma nosacījumu neievērošanas dēļ, ieguldītā pamatsumma nav jāatdod. Rietumu depozītu konti garantē ieguldītās pamatsummas atgriešanu ieguldītājam, maksājot fiksēto vai mainīgo procentu likmi par resursu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai šie bankas aktīvi nes peļņu vai zaudējumus.

Investīciju kontu īpašnieki ir tie, kuri ierobežo islāma banku rīkoties ar ieguldītajiem līdzekļiem, līgumā nosakot ierobežojumus investīcijām noteiktās nozarēs, uzņēmumos.

Tādējādi var secināt, ka islāma banku investīciju kontu līdzekļiem piemīt lielāka elastība kredītriska asimilācijai un novēršanai, jo peļņas (zaudējumu) attiecība ir proporcionāla ieguldītajiem resursiem.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI