E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 31173
Lasīšanai: 4 minūtes
2
2

Par piebraucamā ceļa platumu

J
jautā:
08. decembrī, 2023
Arnis

Labdien! Vai pašvaldībai jāgarantē piekļuve zemesgabalam blīvā savrupmāju apbūves teritorijā? Cik platam jābūt piebraucamajam ceļam Ogres pilsētas teritorijā? Paldies!

A
atbild:
20. decembrī, 2023
Ogres novada pašvaldība
Dana Bārbale, izpilddirektora vietniece

Par piekļuves nodrošināšanu zemes vienībām

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 240) 13. punktu, veidojot jaunas zemes vienības, nodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa vai ielas.

Zemes pārvaldības likuma 7. panta pirmā daļa noteic, ka visiem jaunveidojamiem zemesgabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi no pašvaldības ceļa vai ielas vai šā likuma 8.1 panta kārtībā noteikta pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas vai arī nodrošina piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu pievienošanu valsts autoceļiem; ja tas nav iespējams, piekļuvi nodrošina pa servitūta ceļu vai projektētu servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas.

Funkcionālo zonējumu, atļautos izmantošanas veidus un apbūves parametrus Ogres pilsētas teritorijā nosaka pašvaldības 2012. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – SN16/2012). SN16/2012 30. punkts noteic, ka drīkst izmantot tikai tādu zemes vienību, kurai ir nodrošināta piebraukšana, t. i., zemes vienība robežojas ar ielu, ceļu, laukumu, vai piekļūšanu tai nodrošina ceļa servitūts. Atbilstoši SN16/2012 45. punktam drīkst veidot tikai tādu jaunu zemes vienību:

  • kurai ir tieša piekļūšana no ceļa vai ielas un kuram ceļa vai ielas fronte nav mazāka par attiecīgajā izbūves teritorijā noteikto minimumu (SN16/2012 45.1. punkts);
  • kas robežojas ar ceļu, ielu vai laukumu ar vismaz 5 m platu zemesgabala daļu piebrauktuvi (SN16/2012 45.2. punkts);
  • ja šīs prasības nav iespējams ievērot, jāizstrādā detālplānojums, kas pamato zemes vienības sadali un mazākas ielas frontes noteikšanu (SN16/2012 45.3. punkts).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2. punktu, ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas, izstrādā detālplānojumu.

Par ielu un piebraucamo ceļu platumu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 83. punktu ielu teritoriju nosaka starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas kategorijai; jauno zemes vienību robežas sakrīt ar ielas sarkanajām līnijām vai ceļa nodalījuma joslām, izņemot gadījumus, kad iela ir valsts autoceļa posms apdzīvotā vietā vai gar ielu ir blīva esošā apbūve. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 240 90. punktam esošo un plānoto ielu sarkanās līnijas nosaka teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojuma apbūves noteikumos un, ņemot vērā detalizācijas pakāpi, attēlo grafiskajā daļā.

SN16/2012 nav noteikts minimālais ielas brauktuves vai piebraucamā ceļa platums. Prasības ielas brauktuves un ietves platumam tiek izvirzītas lokālplānojumos un detālplānojumos.

Ielu sarkano līniju platums katrai ielas kategorijai noteikts SN16/2012 181.2. punktā.

Gadījumā, ja piekļuvei zemes vienībai tiek izmantots ceļa servitūts, ceļa platums nosakāms ceļa servitūta līgumā. Atbilstoši Civillikuma 1158. pantam minimālais ceļa servitūta platums (braucamā ceļa) ir 4,5 m.

Vēršam uzmanību, ka teritorijas plānojumā atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri var tikt detalizēti detālplānojumos un lokālplānojumos. Lai pašvaldība varētu sagatavot precīzu atbildi par piekļuves nodrošināšanu konkrētajai zemes vienībai, lūdzam lasītāju sniegt papildu informāciju par zemes vienību. Aicinām vērsties pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļā.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 40 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas