SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
12. martā, 2024
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
6
6

Kādi ir termiņi pabalstu par bērniem pieprasīšanai. Ciktāl par iepriekšējo periodu tos var saņemt

Nereti cilvēki pabalstus, kas viņiem pienākas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā laikus nepieprasa. Par savām tiesībām persona var arī nezināt, tāpat vecākiem gadās aizmirst pieprasīt kādu no vairākiem pabalstiem, jo katram no tiem ir atšķirīgs izmaksas periods. Vairumā gadījumu pabalstus var saņemt ar atpakaļejošu datumu, tomēr ne ilgāk par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, ģimenes valsts pabalsta gadījumā par diviem gadiem. Šajā LV portāla skaidrojumā apkopota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācija saistībā ar pabalstiem, kurus valsts piešķir par bērniem.

Informāciju par pabalstu termiņiem un atbildes uz LV portāla jautājumiem par dzīves situācijām sniedz VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure. 

Pabalsti ģimenēm ar bērniem 

Pirmšķietami nevajadzētu būt situācijai, ka tiek aizmirsts par kādu no pabalstiem, ja piedzimis bērns. Piemēram, portālā Latvija.lv var uzreiz elektroniski pieteikties pabalstiem, kurus cilvēks (ģimene) vēlas saņemt, pat ja katra pabalsta izmaksas sākuma laiks ir atšķirīgs un gaidāms tikai nākotnē. 

Visus pabalstus pēc bērna piedzimšanas var pieprasīt vienlaikus, aizpildot katram iesnieguma veidam atbilstošu iesnieguma veidlapu bērna piedzimšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts nestrādājošam vecākam vai vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts nodarbinātam vecākam. 

Taču situācijas dzīvē mēdz būt atšķirīgas, un var nākties rēķināties ar valsts atbalstu arī citos gadījumos. 

Kad pabalstus sāk maksāt? Par kādu iepriekšējo periodu var saņemt nokavēto? 

 • Bērna piedzimšanas pabalsts 

Vienreiz izmaksājamais pabalsts (421,17 eiro), kas jāpieprasa ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja minētais termiņš ir nokavēts, pabalstu nepiešķir. 

 • Ģimenes valsts pabalsts

Maksā no bērna viena gada vecuma līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalsta apmēru ietekmē ģimenē audzināmo bērnu skaits, par kuriem saņem ģimenes valsts pabalstu. 

2022. gadā ģimenes valsts pabalstam tika noteikts izņēmums, lai to varētu pieprasīt krietni ilgākā termiņā – 24 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. 

Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 24 mēnešiem pirms pieprasīšanas dienas. 

 • Bērna kopšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalstam ir divi periodi ar atšķirīgu pabalsta apmēru: 171 eiro mēnesī vecāks saņem līdz bērna pusotra gada vecumam, savukārt 42,69 eiro mēnesī – no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam. 

Ja vecāks nav sociāli apdrošināts (nestrādājošs), pabalstu 171 eiro apmērā līdz bērna pusotra gada vecumam piešķir no bērna dzimšanas dienas, ja sakarā ar konkrētā bērna piedzimšanu un kopšanu otram vecākam par to pašu laikposmu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts. 

Ja vecāks ir sociāli apdrošināts (strādājošs), tad par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu. Abus pabalstus vienlaikus var saņemt, ja sakarā ar konkrētā bērna piedzimšanu par to pašu laikposmu nav piešķirts maternitātes pabalsts. 

Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas. 

Kādā veidā un vai atsevišķi jāpieprasa bērna kopšanas pabalsts no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam? 

Pieprasot bērna kopšanas pabalstu, tas jau uzreiz tiek piešķirts par visu periodu līdz bērna divu gadu vecumam. Bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu, mainās tikai pabalsta apmērs. Lēmumā par bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu ir norādīta informācija par piešķirtā pabalsta izmaksas periodiem un apmēru. Tas nozīmē, ka jauns iesniegums vēlāk atkārtoti nav jāiesniedz un pabalsta izmaksa tā saņēmējam turpinās. 

 • Maternitātes pabalsts

Jāpieprasa sešu mēnešu laikā, skaitot no grūtniecības atvaļinājuma pirmās dienas. Tas ir, no dienas, kad izsniegta darbnespējas B lapa sakarā ar grūtniecību. 

Kad VSAA var iesniegt pirmo, kad otro darbnespējas lapu B? 

Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir ārsta izsniegta darbnespējas lapa un iesniegums pabalsta piešķiršanai. 

Tātad pieteikties maternitātes pabalsta piešķiršanai bērna māte varēs tikai pēc tam, kad ārsts būs izsniedzis pirmo darbnespējas lapu B sakarā ar grūtniecību un attiecīgi pēc dzemdībām – otro darbnespējas lapu B par dzemdību periodu.  

 • Paternitātes pabalsts

Paternitātes jeb tēva atvaļinājums, kas ir 10 darba dienas, jāizmanto līdz bērna sešu mēnešu vecumam. Šī atvaļinājuma laikā VSAA maksā pabalstu. 

Tas jāpieprasa sešu mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju. 

Ja bērna tēvs konkrēto atvaļinājumu sadala pa piecām darba dienām, kurš ir pēdējais termiņš pabalsta pieprasīšanai, lai to saņemtu arī par otrajām piecām darba dienām? Piemēram, bērns piedzimis 2023. gada 1. oktobrī. Decembrī tētis izmantoja pusi no 10 darba dienu ilgā atvaļinājuma. Kad viņam jāpieprasa atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, lai varētu saņemt atlikušo paternitātes pabalsta daļu? 

Lai saņemtu paternitātes pabalstu par atlikušajām piecām darba dienām, darba devējam atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu bērna tēvam jāpiešķir ne vēlāk kā 2023. gada 31. martā. 

 • Vecāku pabalsts – pamata un nenododamā daļa

Vecāku pabalsta kopējais periods ir 13 vai 19 mēneši, ko veido vecāku pabalsts (pamatdaļa, kas ir deviņi vai 15 mēneši) un katram no vecākiem paredzētā divus kalendāra mēnešus ilgā vecāku pabalsta nenododamā daļa. Vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt viens no vecākiem, turpretī nenododamā daļa jāizmanto katram no vecākiem un to nevar nodot otram vecākam.  

Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no datuma, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu. 

Kad (kādā termiņā) jāpieprasa vecāku pabalsta nenododamā daļa? Piemēram, bērns piedzimis 2023. gada 1. februārī. Vecāki nolēmuši, ka saņems pabalstu 13 mēnešus. Bērna mamma jau ir izmantojusi gan pamatdaļu, gan nenododamo daļu. Tēvs divus mēnešus ir pietaupījis vasarai. Viņš bērna kopšanas atvaļinājumu darbā pieprasīs no 1. jūnija līdz 31. jūlijam. Kad viņam jāiesniedz iesniegums VSAA vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanai?  

Pabalsta nenododamo daļu var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. Tik tālu minētā pabalsta izmaksas kārtības prakse vēl nesniedzas, jo tā attiecas uz vecākiem, kuriem bērni piedzimuši laikposmā no 2023. gada 1. janvāra. 

Iesniegums vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanai jāiesniedz tad, kad darba devējs ir piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu. Konkrētajā gadījumā (piemērā) bērna kopšanas atvaļinājumu bērna tēvs pieprasīs vasarā. 

Svarīgi! Vecāku pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Tas nozīmē, ka iesniegumu pabalsta piešķiršanai varēs iesniegt pēc tam, kad darba devējs būs piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu. Tā kā tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu ir līdz bērna astoņu gadu vecumam, tad arī nenododamo daļu var pieprasīt līdz bērna astoņu gadu vecumam ar nosacījumu, ka jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 

 • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu izmaksā personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu fizisku un funkcionālu traucējumu dēļ. Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību. 

Kad un vai pabalsts jāpieprasa?  

Ja bērnam jau pirms attiecīgā atzinuma ir bijusi noteikta invaliditāte un ir piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, iesniegums nav jāiesniedz. VSAA pabalstu piešķirs, pamatojoties uz VDEĀVK sniegtā atzinuma pamata.  

 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Valsts atbalstu izmaksā, ja sertificēts gastroenterologs ir izsniedzis rakstisku izziņu, kurā norādīta bērnam konstatētā diagnoze celiakija”.  

Atbalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas. Pieprasot atbalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms atbalsta pieprasīšanas dienas. 

Pabalsti audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 

 • Atlīdzība par bērna adopciju

Atlīdzība jāpieprasa ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Ja minētais termiņš ir nokavēts, atlīdzību nepiešķir. 

 • Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Atlīdzība jāpieprasa sešu mēnešu laikā no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas. 

 • Bērna adopcijas pabalsts

Pabalstu piešķir no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu (bet ne vairāk kā par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas). 

 • Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no aizbildnības nodibināšanas dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas. 

 • Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu 

Atlīdzība jāpieprasa sešu mēnešu laikā no aizbildnības nodibināšanas dienas. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas. 

 • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Atlīdzība jāpieprasa sešu mēnešu laikā no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns ievietots audžuģimenē. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.  

Apgādnieka zaudējums: atlīdzība, pabalsts, pensija 

 • Apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

Ja sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, darbnespējīgajiem konkrētās personas ģimenes locekļiem, kurus tā pilnīgi vai daļēji apgādāja, ir tiesības uz atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. 

Atlīdzība jāpieprasa sešu mēnešu laikā no apdrošinātās personas nāves dienas. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas. 

 • Apgādnieka zaudējuma pensija

Pensiju var saņemt mirušā bērni, neatkarīgi no tā, vai ir bijuši mirušā apgādībā. 

Tā jāpieprasa no apgādnieka nāves dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas. 

 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā, ja par mirušo apgādnieku nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību. 

Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no apgādnieka nāves dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas. 

Visbiežāk aizmirst par ģimenes valsts pabalstu 

Uz vaicāto, kurus pabalstus visbiežāk pieprasa ar atpakaļejošu datumu un vai ir fiksēti gadījumi, kad vecāki attopas, bet pabalsta pieprasīšana ir neatgriezeniski nokavēta, S. Sukure teic, ka nepastāv sistemātiska tendence, ka vecāki nokavē pabalstu pieprasīšanu. Tiesa, eksperte min ģimenes valsts pabalstu, ko piešķir no bērna viena gada vecuma. Vecāki, kuri iesniegumu attiecīgā pabalsta piešķiršanai nav iesnieguši uzreiz pēc bērna piedzimšanas (VSAA šādu iespēju nodrošina), reizēm aizmirst to iesniegt. Tomēr, lai labotu situāciju, tika veikti grozījumi likumā, un tagad minēto pabalstu var pieprasīt 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. 

Kur un kā iesniegt iesniegumus pabalstiem 

Lai pieprasītu jebkuru pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt: 

 • portālā www.latvija.gov.lv; 
 • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)); 
 • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu); 
 • pa pastu; 
 • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. 

UZZIŅAI  

Pabalstus ģimenēm ar bērniem paredz Valsts sociālo pabalstu likums, likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, Ministru kabineta noteikumi par pabalstu izmaksas kārtību.

Katra pabalsta detalizēts apraksts, to apmērs, veids, kā nosaka tiesības uz pabalstiem, kādā laika periodā pabalstus izmaksā ne tikai par nepilngadīgajiem, bet arī bērniem, kuri turpina iegūt izglītību augstskolā līdz 24 gadu vecumam, informācija ir pieejama VSAA tīmekļvietnē, sadaļā “Pakalpojumi”, norādē “Pabalsti un atlīdzības” un “Pensijas”. 

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI