SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
08. aprīlī, 2023
Lasīšanai: 22 minūtes
9
9

Ko paredz Valsts aizsardzības dienesta likums

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts aizsardzības likums ir izsludināts oficiālājā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2023. gada 19. aprīlī. 

Foto: srž. Ēriks Kukutis.

Noslēdzot ziemas sesiju, Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi Valsts aizsardzības dienesta likumu un to pavadošo likumprojektu paketi. 

Valsts aizsardzības dienesta likums un to pavadošie grozījumi likumos stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ņemot vērā tēmas aktualitāti, jau tagad sniedzam detalizētu ieskatu, ko tie paredz. Vēršam uzmanību, ka kārtība virknei praktisku jautājumu vēl jānosaka Ministru kabinetam. 

Uz ko attieksies Valsts aizsardzības dienests

Saeimā pieņemtais likums paredz, ka valsts aizsardzības dienestam ir pakļauti pilsoņi – vīrieši –, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra:

 • viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību (izņemot augstāko izglītību), viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Ja pilsonis nav absolvējis izglītības iestādi līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, viņš ir pakļauts valsts aizsardzības dienestam viena gada laikā pēc 24 gadu vecuma sasniegšanas;
 • līdz 27 gadu vecumam, ja ir zudis attiecībā uz viņiem lēmumā par valsts aizsardzības dienesta atlikšanu noteiktais pamats šā dienesta atlikšanai.

Likums paredz, ka Valsts aizsardzības militārajā dienestā brīvprātīgi var pieteikties arī pilsoņi – vīrieši un sievietes – no 18 līdz 27 gadu vecumam.

Kas attiecas uz pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs, Pārejas noteikumi paredz, ka līdz 2027. gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauc pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs ir paziņojuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 

Ceļā uz morāli noturīgu un sagatavotu sabiedrību

 

Nepieciešamību ieviest valsts aizsardzības dienestu pamato aizsardzības ministre Ināra Mūrniece: “Kopš Krievijas brutālā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā mēs dzīvojam jaunā ģeopolitiskā realitātē un drošības situācijā. Pilnvērtīgu valsts aizsardzību ir iespējams nodrošināt tikai tad, ja Latvija attīstīs visas aizsardzības spējas kopumā, kas ietver gan ieroču sistēmas, gan daudzskaitlīgu un militāri sagatavotu sabiedrības daļu. Valsts aizsardzības dienesta ieviešana ir Latvijas atbilde uz jauno drošības situāciju mūsu reģionā, jo no Ukrainas pieredzes redzam, ka bez morāli noturīgas un sagatavotas sabiedrības nav iespējams stāties pretim agresoram.”

 

Personīgā izaugsme un darba tirgū novērtētas īpašības

  

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību vairākām priekšrocībām jauniešiem, kuri pildīs valsts aizsardzības dienestu. Piemēram, interneta vietnē Sargs.lv uzsvērts, ka “jaunieši, dienot valsts aizsardzības dienestā, ne tikai apgūs valsts aizsardzībai vajadzīgās iemaņas, bet arī sekmēs savu personības attīstību, nostiprinot sevī tādas kvalitātes kā līderību, psiholoģisko noturību pret stresu un apgūs zināšanas, kuras netiek piedāvātas nevienā civilajā jomā”.

 

Valsts aizsardzības dienests piedāvā attīstīt un nostiprināt līderības iemaņas, fizisko un garīgo veselību, spēju rīkoties krīzes situācijās un palīdzēt, iepazīt dažādas profesijas, veidot kontaktus, strādāst komandā, iegūt zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām un militāro industriju.

 

Sargs.lv: Kādi personiskās izaugsmes ieguvumi sagaida VAD karavīru dienesta laikā?

Valsts aizsardzības dienesta veidi

Saeimā pieņemtais likums paredz, ka valsts aizsardzības dienests ietver:

 • valsts aizsardzības militāro dienestu;
 • valsts aizsardzības civilo dienestu (alternatīvo dienestu).

Valsts aizsardzības militāro dienestu varēs pildīt vienā no šādiem veidiem:

 • 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku (NBS) regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā;
 • piecus gadus Zemessardzē kopumā, pildot dienesta uzdevumus ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā septiņas kolektīvās apmācības dienas katru gadu (no 2024. gada);
 • piecu gadu laikā apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu militārās izglītības iestādē un NBS vienībā (NBS regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā), kuras kopējais apmācību un dienesta uzdevumu izpildes laiks nav mazāks par 180 dienām (no 2024. gada).

Veidu, kādā pilsonis pilda valsts aizsardzības militāro dienestu, noteiks, ņemot vērā NBS noteiktās prioritātes un NBS noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamā personālsastāva nodrošinājumu.

Pilsoņiem, kuri pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi, ievērojot NBS noteiktās prioritātes, varēs piedāvāt iespēju izvēlēties valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes veidu.

Valsts aizsardzības militārais dienests topošajiem mediķiem

Likumdevējs ir paredzējis, ka pilsonis, kurš apgūst ārsta, ārsta palīga vai māsas profesiju, studējot ārstniecības programmā, var izvēlēties vienu no minētajiem valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes veidiem neatkarīgi no NBS noteiktajām prioritātēm. Ņemot vērā studējošo profesionālās zināšanas un prasmes, viņus varēs iecelt ar attiecīgo jomu saistītos amatos.

Alternatīvais dienests domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ

Valsts aizsardzības dienestam pakļautajām personām, kuras savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, to varēs aizstāt ar 11 mēnešu alternatīvo dienestu Aizsardzības ministrijas padotībā esošajās iestādēs.

Lēmumu par iesaukšanu alternatīvajā dienestā pieņems Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisija.

 

Brīvprātīga pieteikšanās Valsts aizsardzības dienestam

 

Aizsardzības ministrija informē, ka pirmais iesaukums tiks uzsākts šī gada 1. jūlijā uz brīvprātības pamata.  

 

Brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiks līdz 15. maijam. Pilsoņi var zvanīt uz tālruni 67072793, rakstīt uz e-pastu: vad@klustikaravirs.lv vai doties uz Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centru Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā.

 

Savukārt no 2024. gada 1. janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts.

 

Arī otrajā iesaukumā sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti iestāties brīvprātīgi. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā uz elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai izsniegs personīgi.

 

Interesenti tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos.

 

Aizsardzības ministrija:

 

 Nacionālie bruņotie spēki:

 

 

Foto: Gatis Dieziņš, Aizsardzības ministrija.

Iesaukums valsts aizsardzības militārajā dienestā un iesaukuma komplektācija

Sešus mēnešus pirms plānotā iesaukuma aizsardzības ministrs izdos pavēli par iesaukumu valsts aizsardzības militārajā dienestā, nosakot tajā iesaukuma laiku un iesaucamo skaitu katram valsts aizsardzības militārā dienesta veidam (izņēmums ir pirmais iesaukums, kas sāks dienestu jau šī gada 1. jūlijā).

Pavēle tiks publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Komplektējot valsts aizsardzības militārā dienesta iesaukumu, prioritāri tajā iekļaus pilsoņus, kuri ir pieteikušies brīvprātīgi.

Lai nokomplektētu trūkstošo iesaukuma daļu, iesaukšana valsts aizsardzības militārajā dienestā notiks, izmantojot atlasi pēc nejaušības principa attiecībā uz tiem iesaucamajiem, kas dienestam nav pieteikušies brīvprātīgi.

Atlasi rīko dienesta – 11 mēneši NBS regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā – izpildei.

Atlasi rīko proporcionāli valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu skaitam, kas deklarēti katrā novadā. Ministru kabinets noteiks atlases norises nosacījumus un kārtību.

Kā tiks iegūta informācija par iesaucamajiem un atbilstības noteikšana

Likums paredz, ka Aizsardzības ministrija izveidos un uzturēs valsts informācijas sistēmu, kurā veiks:

 • valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu;
 • pilsoņu, kuri brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam;
 • valsts aizsardzības dienestā iesaukto pilsoņu

reģistrāciju un uzskaiti.

Lai izvērtētu iesaucamo atbilstību valsts aizsardzības dienestam, Aizsardzības ministrijai tiks nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuve šādām valsts informācijas sistēmām un datubāzēm noteiktas informācijas iegūšanai:

 • Fizisko personu reģistram;
 • Sodu reģistram;
 • Valsts izglītības informācijas sistēmai;
 • Invaliditātes informatīvajai sistēmai;
 • vienotajai veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmai (E-veselība);
 • ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram;
 • Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai;
 • Valsts valodas prasmes apliecību uzskaites datubāzei.

Ministru kabinetam būs jānosaka prasības iesaucamo veselības stāvoklim un tā pārbaudes kārtība.

Tāpat Ministru kabinetam būs jāizstrādā iegūtās informācijas no valsts informācijas sistēmām apstrādes un glabāšanas noteikumi.

Piemēram, likums nosaka, ka informāciju par personas iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā vai iesaukšanas atlikšanu būs tiesīgas pieprasīt arī kredītiestādes un kredītu devēji (ar kredītinformācijas biroju starpniecību), lai izvērtētu kredīta ņēmēja spēju atmaksāt kredītu.

Kas tiks atbrīvoti no iesaukšanas valsts aizsardzības dienestā

Likums paredz, ka valsts aizsardzības dienestam netiks pakļauts pilsonis:

 • kura veselības stāvoklis neatbilst valsts aizsardzības dienestam noteiktajām prasībām;
 • kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērna vecāks ir miris vai otram vecākam nav iespēju īstenot aizgādību, vai otrs vecāks ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā, kā arī pilsonis, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ir vienīgais aizbildnis vai audžuģimenē ir vienīgais aprūpētājs;
 • kuram saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto vai vecākiem, ja viņš ir vienīgais aprūpētājs;
 • kuram ir arī kādas citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja viņš ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai ir pildījis ārvalstīs valsts aizsardzības civilo dienestu (alternatīvo dienestu);
 • Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolvents;
 • kurš profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējis ne mazāk kā 11 mēnešus;
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura minētajā iestādē nepārtraukti nodienējusi ne mazāk kā divus gadus;
 • kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • kurš par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret viņu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
 • kurš ir bērna, kuram noteikta invaliditāte, vecāks, aizbildnis vai audžuvecāks.

Kādos gadījumos valsts aizsardzības dienestu varēs atlikt

Likumā ir paredzētas situācijas, kad valsts aizsardzības dienestu varēs atlikt, piemēram, veselības stāvokļa dēļ.

Valsts aizsardzības dienesta izpildi varēs atlikt pilsonim, kurš svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt valsts aizsardzības dienestu citā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam.

Piemēram, par svarīgiem varētu tikt uzskatīti iemesli, ja iesaucamais:

 • ir ieguvis stipendiju augstskolā;
 • ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā;
 • atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • saskaņā ar likumu kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam vai ir citi svarīgi ģimenes apstākļi.

Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējas

Aizsardzības ministrijas lēmumu par iesaukšanu vai neiesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, vai tā atlikšanu iesaucamais varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijai.

Savukārt kontroles komisijas lēmumu (tai skaitā atteikumu aizstāt militāro dienestu ar alternatīvo dienestu) iesaucamais varēs pārsūdzēt tiesā.

Paziņošana trīs mēnešus iepriekš un atbildība par izvairīšanos

Likums paredz, ka lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms datuma, kad personai jāierodas dienesta vietā, paziņo:

 • izsniedzot pret parakstu;
 • nosūtot to uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi.

Jāpiebilst, ka vienlaikus ar Valsts aizsardzības dienesta likumu ir pieņemti grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā, paredzot, ka no 2023. gada 1. jūnija Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 15 līdz 27 gadu vecumam ir obligāta oficiālā elektroniskā adrese.

Lēmumu piespiedu kārtā varēs nodrošināt Militārā policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Likums paredz, ka iesaucamajam par neierašanos uz viņam noteiktajām pārbaudēm Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā vietā un laikā bez attaisnojoša iemesla piemēros administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro (septiņdesmit naudas soda vienībām).

Savukārt par izvairīšanos no valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes personu sauc pie kriminālatbildības.

Iesaucamā darba tiesības

Darba devējam ir pienākums atbrīvot no darba pienākumu izpildes:

 • iesaucamo pārbaužu veikšanai pirms valsts aizsardzības dienesta uzsākšanas Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā;
 • karavīru un alternatīvā dienesta veicēju valsts aizsardzības dienesta izpildes laikā.

Vēl likumdevējs ir paredzējis darba devēja pienākumu saglabāt dienesta veicējam iepriekšējo darbu vai nodrošināt līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem (bet dienestā pavadīto laiku neieskaita periodā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu).

Savukārt par laiku, kurā darbinieks neveic darba pienākumus, jo piedalās pārbaudēs, lai noteiktu viņa atbilstību valsts aizsardzības dienestam, darba devējam ir pienākums izmaksāt Darba likuma 74. panta trešajā daļā paredzēto atlīdzību.

Izglītības iestādes pienākumi. Brīvprātīgajiem iespējas studēt pēc dienesta beigām

Likums paredz, ka arī izglītības iestādei ir jāatbrīvo no mācībām (studijām):

 • iesaucamais pārbaužu veikšanai pirms valsts aizsardzības dienesta uzsākšanas Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā;
 • karavīrs un alternatīvā dienesta veicējs valsts aizsardzības dienesta izpildes laikā.

Izglītības iestādei ir jāsaglabā tiesības turpināt mācības (studijas) pēc dienesta beigām ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas.

Likumā ir ietverta norma, kas paredz, ka valsts augstskolas un koledžas nodrošina studijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības posmos pilsoņiem, kuri dienestam pieteikušies brīvprātīgi un to ir pabeiguši, ja viņi atbilst attiecīgās programmas uzņemšanas noteikumiem. Studiju virzienus un studēt iespēju nodrošināšanas kārtību vēl noteiks Ministru kabinets.

Brīvprātīgajiem izmaksās kompensāciju paaugstinātā apmērā

Likumā noteikts, ka valsts aizsardzības dienesta karavīram un alternatīvā dienesta veicējam ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes kompensāciju, kuras apmēru noteiks Ministru kabineta noteikumos.  

Likumā noteikts, ka kompensācija nebūs pakļauta parādu piedziņai.

Tiem, kuri pieteiksies valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi, kompensācija pienāksies paaugstinātā apmērā.

Aizsardzības ministrija informē par plāniem, ka valsts aizsardzības dienesta karavīri Latvijā, kuri dienestam būs pieteikušies brīvprātīgi, varētu saņemt gandrīz divas reizes lielāku finansiālo kompensāciju nekā viņu kolēģi Somijā, Igaunijā un Lietuvā.

Sociālās garantijas

Likums paredz, ka karavīrs valsts aizsardzības militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā.

Aizsardzības ministrija par valsts aizsardzības dienesta karavīriem un alternatīvā dienesta veicējiem veic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Saistītie grozījumi citos likumos nosaka, ka valsts aizsardzības dienesta karavīrs tiks apdrošināts vairākiem sociālās apdrošināšanas veidiem – pensijai un bezdarba gadījumam, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai. Grozījums likumā “Par valsts pensijām” paredz, ka laiks, kurā persona pilda valsts aizsardzības dienestu, veidos apdrošināšanas stāžu.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram ir tiesības uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā valsts aizsardzības dienesta karavīriem paredzēto apmaksāto veselības aprūpi.

Paredzēts, ka uz dienesta karavīriem attiecināmas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. pantā noteiktās garantijas dienesta laikā veselībai nodarīta kaitējuma gadījumā.

Ja dienesta veicējiem ir bērni, dienesta laikā viņu uzturēšanai paredzēts piešķirt pabalstu, kura apmēru vēl noteiks Ministru kabinets. Likumā noteikts, ka dienesta karavīriem ir tiesības savus bērnus iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.

Dienesta vispārīgie noteikumi

Likums regulē arī citus ar valsts aizsardzības militāro dienestu saistītus jautājumus, tai skaitā tā pildīšanas vispārīgos noteikumus (uzsākšana, dienesta veida maiņas noteikumi, atvaļināšana u. c.), paredzot arī rīcību situācijās, ja valsts aizsardzības dienesta karavīrs bez attaisnojoša iemesla nepilda militāro dienestu (neapgūst dienesta gadam paredzēto apmācības programmu).

Piemēram, ja karavīrs bez attaisnojoša iemesla nepildīs valsts aizsardzības militāro dienestu augstskolu un koledžu studentiem paredzētās rezerves virsnieka programmas ietvaros, viņš tiks pārcelts uz 11 mēnešus ilga valsts aizsardzības militārā dienesta izpildi NBS vienībā, neieskaitot iepriekš pavadīto laiku dienestā.

 

Ar Valsts aizsardzības dienesta likumu saistītie likumu grozījumi

Ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikts, ka valsts aizsardzības dienesta karavīriem pienākas apmaksāta veselības aprūpe. Gadījumā, ja karavīrs gada laikā pēc atvaļināšanas no valsts aizsardzības  dienesta iestājas profesionālajā dienestā, izdienas laikā izdienas pabalsta saņemšanai ieskaitīs arī valsts aizsardzības dienestā pavadīto laiku.

 Ar grozījumiem likumā tiek paplašināts personu loks, kam būs obligāta oficiālā elektroniskā adrese, to attiecinot arī uz Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 15 līdz 27 gadu vecumam. Grozījumi stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

 Ar grozījumiem likumā tiek papildināts 5. pants, nosakot, ka Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvu miera laikā veido arī valsts aizsardzības dienesta karavīri.

 Ar grozījumiem likumā tiek noteikts, ka izpildes laiku valsts aizsardzības dienestā un laiku, kas aizvadīts alternatīvajā dienestā, ar kuru aizstāts obligātais aktīvais militārais dienests, ieskaita izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

 Ņemot vērā, ka valsts aizsardzības dienesta karavīri būs pakļauti militārajā dienestā noteiktajām prasībām, militārās disciplīnas pārkāpumu gadījumā viņus būs iespējams disciplināri sodīt. Grozījumi likumā paredz, ka valsts aizsardzības dienesta karavīram nepiemēro vairākus likuma 14. pantā paredzētos sodus, piemēram, brīdinājumu par neatbilstību ieņemamam amatam.

 Likuma grozījumi paredz, ka personas, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu, ir obligāti pakļautas sociālajai apdrošināšanai, tai skaitā pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības apdrošināšanai.

Izmaiņas likumā paredz, ka laiks, kurā persona pilda valsts aizsardzības dienestu, veido apdrošināšanas stāžu.

Nepieciešamie grozījumi, lai valsts aizsardzības dienests tiktu nostiprināts kā aktīvā dienesta paveids Nacionālo bruņoto spēku sastāvā un karavīri pēc tā pabeigšanas tiktu ieskaitīti rezerves karavīru rindās. 

Grozījumi paredz tiesības Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm saņemt informāciju no ārstniecības iestādes arī par valsts aizsardzības dienestā iesaucamo veselību, lai varētu veikt veselības stāvokļa izvērtēšanu.

 

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI