SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
07. oktobrī, 2022
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
29
29

Energoresursu cenu pieauguma daļēja kompensācija. Vēlreiz par kopējo atbalsta grozu apkures sezonai

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No 2023. gada 12. februāra noteikts, ka atbalsts pienākas arī tām mājsaimniecībām, kuras mājokli apkurina, izmantojot sašķidrināto naftas gāzi un dīzeļdegvielu par laika posmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 

Plašāk >> Stājas spēkā atbalsta mehānisms arī mājsaimniecībām ar sašķidrinātās naftas gāzes un dīzeļdegvielas apkuri

Oktobra pirmajās dienās pašvaldībās apkures izdevumu kompensēšanai gandrīz no 19 tūkstošiem iesniegumu 95% gadījumu prasīts 60 eiro atbalsts par malkas iegādi bez čeka.

FOTO: Freepik.

Apkures sezona ir sākusies, un cilvēki jau piesakās atbalstam tiem apkures veidiem, kuros energoresursu cenas samazinājums nenotiks automātiski, bet izdevumu daļējai kompensēšanai par koksnes kurināmo no 1. oktobra jāpiesakās patstāvīgi. Pirmajās oktobra dienās pašvaldībās visaktīvāk ir pieprasīts vienkāršākais maksājums – 60 eiro par pašu sagādāto vai bez čeka nopirkto malku.

īsumā

Par atbalsta pasākumiem valdība un Saeima ir lēmusi vairākkārt. To kopums jeb atbalsta grozs ir noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Iedzīvotājiem jāieskatās pašvaldību mājaslapās, jo pašvaldības informācijā par atbalsta saņemšanu detalizētāk izklāsta nosacījumus, kā pieteikties, kur un kad varēs saņemt katru no paredzētajiem maksājumiem šajā apkures sezonā.

Sākoties praktiskajām darbībām, iedzīvotājiem rodas papildu jautājumi, jo mājsaimniecības ir dažādas, ne katrā situācijā cilvēks var piemērot likuma normu formulējumus un saskaitīt, kādu atspaidu naudā vai apkures pakalpojumā varēs saņemt.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore Līga Rozentāle preses konferencē skaidroja atbalsta kopumu, ar piemēriem ilustrējot, kāds ir tā apmērs un salīdzināšanai – iedzīvotāju ieguvums.

Valsts pabalsts un mājokļa pabalsts

Mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām ir paredzēti valsts pabalsti un mājokļa pabalsti, kuru piešķiršanā šai apkures sezonā ir izmaiņas.

  • Valsts pabalsts

Valsts pabalstus maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Pabalsta apmēri atšķirsies – 30 eiro, 20 eiro vai 10 eiro mēnesī –, ņemot vērā maksājuma apmēru (pensiju), kuru cilvēks pašreiz saņem no VSAA.

Valsts pabalsti ir domāti senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, kā arī personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Vairumā gadījumu iesniegums VSAA nebūs jāiesniedz, jo aģentūra pabalstu izmaksās kopā ar ikmēneša maksājumu, kuru persona jau saņem.

Šeit un turpmāk Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas prezentācijas fragments.

Valsts pabalsts energoresursu izmaksu kompensēšanai (pdf)

  • Mājokļa pabalsts apkures sezonā – aprēķins ar GMI koeficientu 3

Ja ar valsts pabalstiem un apkures pabalstiem mājsaimniecības ienākumi joprojām ir nepietiekami, lai varētu segt izdevumus par mājokli, ir iespēja vērsties pašvaldības sociālajā dienestā. No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada aprīlim mājokļa pabalsta aprēķinā garantētajam minimālajam ienākumam (109 eiro) tiek piemērots koeficients 3, kas tiek izmantots mājokļa aprēķina formulā. Līdz ar to GMI slieksnis mājokļa pabalsta aprēķināšanai ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā ne tikai izdevumi apkurei, bet arī citi ar mājokļa lietošanu saistītie izdevumi, tai skaitā ūdens patēriņš, elektrība, īres maksājums, telefona un interneta pakalpojumi. Šī pabalsta aprēķinam ir noteiktas normas, kā arī nosacījumi par ienākumiem, kurus ņem vērā, un tām pozīcijām, kuras neieskaita ienākumos. Piemēram, ienākumos netiek ietverti konkrētām vajadzībām paredzētie valsts pabalsti, kā, piemēram, īpašās kopšanas pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti u. c. Par iespēju saņemt mājokļa pabalstu konkrētāk jājautā savā sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana (pdf)

 

Uzzini vairāk >>

Energoatbalsta veidi visām mājsaimniecībām

Atbalsts par dabasgāzi apkurei

Jau no š. g. jūlija katrai mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto dabasgāzi, patēriņam virs 221 kWh jeb 21 m3 mēnesī tiek kompensēti 3 centi par kWh.

Papildus no 1. oktobra visām mājsaimniecībām, kuras izmanto dabasgāzi apkurei, ir noteikts vienots cenas slieksnis – 108,7 eiro par kWh. Līdz ar to, summējot atbalstu, faktiskais kopējais dabasgāzes cenas slieksnis ir 7,8 centi par kWh.

Centralizētā siltumapgāde

Centralizētās siltumapgādes atbalsta rēķināšana ir sarežģītāka.

Ja centralizētās apkures tarifs ir līdz 6,8 centiem par kWh, kompensācija netiek piemērota.

Ja tarifs ir robežās no 6,8 centiem līdz 15 centiem par kWh, tad šai daļai piemēro 50% kompensāciju.

Ja tarifs ir vēl lielāks (pārsniedz 15 centus), tad tiek piemērota 90% atlaide.

Piemērs: 200 kWh patēriņš, tarifs 0,250 eiro/kWh

  • 200 kWh x 0,068 = 13,6 eiro
  • 0,150 - 0,068 = 0,082 - 50% = 0,041 eiro/kWh 200 kWh x 0,041 = 8,2 eiro
  • 0,250 - 0,150 = 0,1 - 90% = 0,01 eiro/kWh 200 kWh x 0,01 = 2 eiro

Līdz ar to (salīdzināšanai) centralizētās siltumapgādes cena ar atbalstu šajā piemērā būs 23,8 eiro. Ja nebūtu atbalsta, vajadzētu maksāt daudz vairāk – par 200 kWh x 0,250 = 50 eiro.

Atbalsts malkas, granulu un brikešu apkurei

Mājokļiem ar malkas, koksnes granulu un brikešu apkuri jāpiesakās pašvaldībā.

  • Kompensācija par malkas iegādi

Kompensācijas saņemšanai par malku ir divi varianti.

Ja par malkas pirkumu nav čeka, var pieteikties vienreizējam atbalstam, kas ir 60 eiro. Tas ir jāpieprasa līdz 30. novembrim.

Ja ir čeks, iesniegumu kompensācijai var iesniegt visas apkures sezonas laikā (atbalsts paredzēts līdz 2023. gada 30. aprīlim).

Malkas izmaksas (ja ir čeks) tiks kompensētas 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru. Maksimālais apjoms, par kuru var prasīt kompensāciju, – 35 berkubikmetri vai 21 sters. Par vienu berkubikmetru atbalsts ir ne vairāk kā 15 eiro.

Piemēram, ja par malku samaksāti 50 eiro/br. m3, tad starpībai (10 eiro) tiks kompensēti 5 eiro. Šajā gadījumā maksimāli iespējamais atbalsts būtu 175 eiro (5 eiro kompensācija x 35 br. m3).

  • Kompensācija koksnes granulu un brikešu iegādei

Ja ir granulu vai brikešu apkure, princips ir līdzīgs, jo arī ir noteikta gan robežcena, no kuras kompensē sadārdzinājumu, gan daudzums (10 tonnas), par kuru var saņemt atbalstu. Ja iegādes cena pārsniedz 300 eiro par tonnu, tad mājsaimniecība var saņemt 50% kompensāciju maksājumam virs 300 eiro par tonnu.

Piemēram, ja nopirktas 5 tonnas granulu, samaksāti 400 eiro par tonnu, atbalsts ir 50 eiro par katru tonnu (puse no 100 eiro). No pašvaldības varēs saņemt 250 eiro (50 eiro x 5 tonnas).

Atbalsts elektroenerģijai patēriņam līdz 100 kWh un apkurei

Elektrības rēķinā, kuru iedzīvotāji saņems no elektrības tirgotāja, jau būs piemērots atbalsts (fiksētais maksājums 16 centi par kWh) par pirmajām 100 kWh.

Rēķins par atlikušo maksājumu jāiesniedz pašvaldībā, kur tiks aprēķināts, kāds ir atbalsta apmērs elektroenerģijai, kuru izmanto apkurei.

Piemēram, ja elektrības patēriņš ir 1200 kWh mēnesī un slieksnis, no kura var saņemt atbalstu, ir 500 kWh mēnesī, tad kompensāciju varēs saņemt par apkurei patērētajām 700 kWh (1200 - 500). Ja patēriņš mēnesī ir virs 500 kWh un elektroenerģijas cena pārsniedz 16 centus/kWh, valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 16 centus/kWh. Kompensējamā elektroenerģijas cena nepārsniedz 10 centus/kWh.

Atbalsta piemērošana 

Atbalstu, kas paredzēts energoresursu nesamērīgā pieauguma daļējai kompensācijai, iedzīvotāji saņems divos veidos.

  • Atbalsts, kuru piemēros automātiski, tas ir, caur pakalpojuma sniedzēju. Tam nav jāpiesakās

No 2022. gada 1. oktobra rēķinos automātiski būs piemērots atbalsts centralizētajai siltumapgādei, kā arī dabasgāzei. Šāds atbalsts dabasgāzei jau tiek piemērots no š. g. 1. jūlija, un tagad likumā ir noteikts papildu atbalsts no 1. oktobra.

Atbalsts automātiski tiks piemērots arī elektroenerģijai. No 2022. gada 1. oktobra ir fiksēta cena – 16 centi par patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām –, savukārt no 1. septembra vairs nav jāmaksā par OIK (obligātā iepirkuma komponenti).

  • Atbalsts, kuram ir jāpiesakās pašvaldībā

Mājsaimniecībām, kuras mājokļa apkurē izmanto malku, koksnes granulas, koksnes briketes, elektroenerģiju ar patēriņu virs 500 kWh, kompensācija jāpieprasa pašvaldībā.  Atbalstam par jau iegādātās malkas, granulu, brikešu izdevumiem var pieteikties no š. g. 1. oktobra.

Savukārt atbalsts par apkurei izmantotās elektroenerģijas patēriņu virs 500 kWh ir paredzēts no š. g. 1. novembra. Pirmais rēķins par to tiks saņemts novembrī, līdz ar to iesniegumu pašvaldībai šim konkrētajam atbalstam varēs iesniegt novembrī (kad būs saņemts rēķins par oktobra patēriņu un maksājumu).

Kas var prasīt atbalstu pašvaldībā? Kā iesniegt iesniegumu?

Pieteikties pašvaldības administrētajam atbalstam var vietnē www.epakalpojumi.lv.

Pieteikties atbalstam var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs.  

Iesniegumu var iesniegt arī klātienē katras pašvaldības norādītajās vietās.

Iesniegumam jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā, kā arī jāpievieno čeki un maksājumu dokumenti.

Oktobra pirmajās dienās atbalstam pašvaldībās pieteikušies gandrīz 19 000 mājsaimniecību. 95% mājsaimniecību ir pieteikušās malkas atbalstam bez samaksas dokumentiem, lai saņemtu 60 eiro.

Jautājumi par atbalsta kombinācijām

Vai mājsaimniecība var saņemt divus atbalsta veidus? Piemēram, par centralizēti piešķirto atbalstu dzīvoklim Rīgā un malku lauku mājas apkurei? Vai mājsaimniecība var saņemt atbalstu par diviem apkures veidiem vienam mājoklim?

Atbalsts ir vienai adresei. Ja cilvēks Rīgas dzīvoklī saņem centralizēto atbalstu par dabasgāzes pakalpojumu, tad arī par adresi, kurā ir malkas vai cita veida apkure, viņš var iesniegt iesniegumu pašvaldībā. Būtiski, ka vienai adresei vienā mēnesī var iesniegt iesniegumu atbalstam vienam apkures veidam vienu reizi. Persona var izvēlēties iesniegt iesniegumu katru mēnesi vai arī aprīlī iesniegt pieteikumu atbalstam par visiem apkures veidiem. Cilvēki rīkojas atšķirīgi – pērk malku, granulas vai briketes vienā paņēmienā vai iegādājas kurināmo daļās visas sezonas laikā.

Arī viena mājsaimniecība, ja ir vairāki apkures veidi, piemēram, elektroenerģijas apkure un malkas apkure, var saņemt atbalstu par abiem apkures veidiem.

Piemēram, ja tiek prasīts atbalsts izdevumiem par malku un ja cilvēks ir saņēmis 60 eiro vienreizējo atbalstu, var iesniegt iesniegumus kompensācijai par malkas izdevumiem, kuriem ir maksājumus apliecinoši dokumenti. Šajā gadījumā tiek ņemts vērā, ka jau ir izmaksāti 60 eiro (bez maksājuma dokumentiem). Līdz ar to abi atbalsta varianti ir kombinējami, ievērojot noteikto limitu, – maksimālais atbalsta apjoms ir 21 sters (35 ber. m3) apkures sezonā.

Vai atbalstu var saņemt mājsaimniecība, kurai pieder mežs, un malka ir sagādāta pašu spēkiem?

Uz 60 eiro atbalstu var pretendēt arī cilvēki, kuri malku ir sagādājuši patstāvīgi. Tomēr malku nevar nopirkt pats no sevis un tad pretendēt uz atbalstu ar maksājuma dokumentiem. Tiek pieņemts, ka, izmantojot savu mežu, pašam sagādājot malku, cenas sadārdzinājuma, kāds rodas, pērkot malku tirgus apstākļos, nav.

Kāpēc nav atbalsta kūdras briketēm un akmeņoglēm?

Koksnei ir pieaugusi cena. Sadārdzinājuma daļējai kompensācijai arī koksnei ir noteikts cenas slieksnis atbalstam, kas tiek piemērots visiem energoresursu veidiem, lai vidējā cena par siltumapgādi būtu aptuveni 70 eiro par megavatstundu, pārrēķinot mērvienības, ņemot vērā izmantoto apkures resursu. Kūdras briketes pašreiz maksā mazāk. Arī akmeņogles nav sasniegušas to slieksni, no kura tiek sniegts atbalsts. Turklāt akmeņogles ir videi nedraudzīgs energoresurss, kas mūsdienās vairs nav atbalstāms kā energoresursu veids.

Labs saturs
29
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI