SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
28. oktobrī, 2022
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
8
8

PVN piemērošana atbalstam energoresursu cenu pieauguma daļējai kompensācijai

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kad par granulām, malku vai citu kurināmo esam samaksājuši vismaz divreiz vairāk nekā pērnvasar, sākam rēķināt, ka valsts no budžeta naudas pusi sadārdzinājuma kompensēs.

FOTO: Freepik.

Dažādu energoresursu sadārdzinājumu valsts daļēji kompensē, lai finansiāli vieglāk pārziemotu klimatā, kurā bez apkures neiztikt. Likumā ir noteiktas normas, kādam kurināmā daudzumam vienai apkures sezonai un kādā apmērā ir atbalsts. Energoresursi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli. Kā PVN piemēro atbalstam par izdevumiem granulām, malku un elektroenerģiju apkurei, – par to šajā LV portāla skaidrojumā.

īsumā
 • Likumā ir noteiktas normas, kādam kurināmā daudzumam šai apkures sezonai un kādā apmērā ir atbalsts. 
 • Koksnes briketēm un granulām valsts kompensē 50% no cenas virs 300 eiro par tonnu bez PVN, aprēķinātajai atbalsta summai tiek pieskaitīti 12% PVN.
 • Malkai atbalsts paredzēts, ja maksāti vairāk par 40 eiro par berkubikmetru bez PVN. Valsts kompensē pusi no izmaksu pieauguma, atbalsta summai par katru berkubikmetru pieskaitot 12% PVN.
 • Mājsaimniecībai, kura elektroenerģiju izmanto apkurei, paredzēts atbalsts patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh mēnesī (ieskaitot PVN).

Piemēri

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. PVN standartlikme Latvijā ir 21%, taču atsevišķām preču un pakalpojumu grupām ir noteikta arī samazinātā PVN likme. 12% likme ir koksnes kurināmajam, kuru iedzīvotāji pērk un patērē mājsaimniecībā, kā arī siltumenerģijas piegādei mājsaimniecībai. Savukārt elektroenerģijai ir standarta likme – 21%.

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredzētā atbalsta piešķiršana ar piemēriem ir skaidrota vadlīnijās “Par energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumu realizāciju pašvaldībās”.

Lai būtu saprotams, kā atbalstam piemēro PVN un kā atbalstam aprēķina konkrēto PVN likmi, Ekonomikas ministrijas speciālisti LV portāla piemērus papildināja ar gala summu, kurā ņemts vērā PVN, kā arī izrēķināja atbalsta summu konkrētam rēķinam par granulām.

Atbalsts granulu iegādei un PVN

Likumā paredzēts: “Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa.”

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu bez PVN. Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t. i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā bez PVN), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā (bez PVN) apmērā.

Piemēri

 • Ja granulas izmaksās 450 eiro par tonnu, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 50%, proti, 75 eiro par katru iegādāto tonnu, atbalsta summai pieskaitot 12% PVN.

(450 - 300) : 2 = 75 eiro + 12% PVN.

Gala summa, kuru cilvēks saņems, ir 84 eiro (75 + 9 (12% x 75)).

 • Ja granulas maksās 600 eiro par 1 tonnu, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs maksimālo apmēru, proti, 100 eiro par katru tonnu, atbalsta summai pieskaitot 12% PVN.

(500 - 300) : 2 = 100 eiro + 12% PVN

Gala summa, kuru cilvēks saņems, ir 112 eiro (100 + 12 (12% x 100)).

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.

Atbalstu granulu iegādei nevar saņemt bez čeka, tātad ir rēķins, kurā iekļauts gan daudzums, gan PVN. Kopējā rēķinā ir iekļauts viss (arī maksa par piegādi, kam PVN ir 21%), taču jāsaprot, ka atbalsts ir par granulām. LV portāls lūdza EM aprēķināt atbalsta summu, pamatojoties uz reālu rēķinu.

Nosaukums 

Mērvienība  

Daudzums 

Cena par vienību, eiro 

Summa, eiro 

6 mm kokskaidu granulas 

tonna 

4,875 (5 pal.) 

415,38 

2025,00 

Piegāde 

     

111,85 

Starpsumma 

     

2136,85 

PVN par produkciju 12% 

     

243,00 

PVN par piegādi 21% 

     

23,49 

Kopā 

 

4,875 (5 pal.) 

 

2403,34 

Atbalsta aprēķins

415,38 - 300 = 115,38 : 2 = 57,69 eiro – atbalsta summa par 1 tonnu

(57,69 x 4,875 t) + 12% PVN = 281,24 eiro – atbalsta summa

Atbalsts malkas iegādei ar čeku un PVN

Likumā noteikts: “Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.”

Malkai noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu – 40 eiro/ber. m3 bez PVN.

Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t. i., ja izmaksas pārsniedz 40 eiro/ber. m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber. m3 bez PVN.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber. m3 jeb 21 sters (ieskaitot PVN).

Piemēri

 • Ja iegādāta malka 20 ber. m3 par cenu 50 eiro par 1 ber. m3, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 50% apmērā no 10 eiro par katru ber. m3, atbalsta summai pieskaitot 12% PVN.

(50 - 40) : 2 x 20 = 100 eiro + 12% PVN/par 20 ber. m3 = 112 eiro

 • Ja iegādāta malka 20 ber. m3 par cenu 80 eiro par 1 ber. m3, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts kompensēs 15 eiro par katru ber. m3, atbalsta summai pieskaitot 12% PVN.

15 x 20 = 300 eiro + 12% PVN/par 20 ber. m3 = 336 eiro

Atbalsts par elektroenerģiju apkurei un PVN

Likumā noteikts: “Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām mēnesī, bet, nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.” 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.

Ikvienai mājsaimniecībai no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim elektroenerģijas tirgotājs piemēro maksas samazinājumu par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, nosakot fiksēto cenu 0,160 eiro/kWh, savukārt nākamās patērētās 400 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet kompensācija tiks piemērota tikai tam patēriņam, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Piemēri

 • Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 1500 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 eiro/kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:  

1500 - 500 = 1000 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1000 x 0,045 = 45 eiro + PVN 21% = 54,45 eiro.

PVN (21%) 45 eiro ir 9,45 eiro, līdz ar to atbalsta gala summa ir 54,45 eiro (45 + 9,45).

 • Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 2000 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 eiro/kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds: 

2000 - 500 = 1500 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1500 x 0,045 = 67,50 eiro + PVN 21% = 81,68 eiro.

 • Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 2500 kWh un lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 eiro/kWh, tad kompensācijas aprēķins ir šāds:

2500 - 500 = 2000 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 2000 x 0,045 = 90 eiro + PVN 21% = 108,90 eiro.

PVN piemērošana likumā ir regulēta arī centralizētajiem pakalpojumiem, kuriem atbalstu piemēros automātiski (piegādātājs jau būs to iekļāvis rēķinos).

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI