SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
14. maijā, 2021
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
1
15
1
15

Kādas prasības jāievēro elektroskrejriteņu vadītājiem

Stājas spēkā 14.05.2021.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Piektdien, 14. maijā, stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kuru mērķis ir noteikt regulējumu elektroskrejriteņu iekļaušanai dalībai ceļu satiksmē, nodrošinot un uzlabojot satiksmes drošību. Kā norāda Satiksmes ministrija, grozījumi tika izstrādāti, lai tiktu nodrošinātas mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku (gājēju, velosipēdu vadītāju) intereses. LV portāls skaidro, pa kādu ceļu infrastruktūru drīkst pārvietoties ar elektroskrejriteņiem, kāds ir atļautais braukšanas ātrums, kas ir aizliegts elektroskrejriteņu vadītājiem, kā arī citas prasības.

īsumā
 • Primāri elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai.
 • Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību.
 • Elektroskrejritenim jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotam ar bremzēm. Braukšanas laikā tam priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.
 • Ja tas ir iespējams, elektroskrejriteņa vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
 • Elektroskrejriteņu vadītājiem aizliegts braukt, neturot stūri, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa, pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus, kā arī vest pasažieri.
 • Personām, kas jaunākas par 14 gadiem, aizliegts braukt ar elektroskrejriteni.
 • Par pārkāpumiem elektroskrejriteņu vadītājiem tiks piemēroti tādi paši administratīvie sodi kā riteņbraucējiem.

Kā norādīts Ceļu satiksmes noteikumu grozījumu (turpmāk – grozījumi CSN) anotācijā, izmaiņas paredz, ka primāri ar elektroskrejriteņiem jāpārvietojas pa velosipēdiem paredzēto infrastruktūru un tikai atsevišķos gadījumos tiem atļauts pārvietoties pa ietvi, kā arī brauktuvi. Tāpat grozījumi nosaka elektroskrejriteņu vadītājiem:

 • prasību braukt ar iedegtām ārējās apgaismes ierīcēm;
 • kreisā pagrieziena veikšanas kārtību;
 • aizliegumus;
 • citas prasības, kas attiecināmas uz elektroskrejriteņiem.

Latvijas Automoto biedrības (LAMB) infografika

Jāpārvietojas pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu vai gājēju un velosipēdu ceļu

Līdzīgi kā Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 22. nodaļā ir noteiktas papildu prasības velosipēdu vadītājiem, turpmāk minēto noteikumu 22.1 nodaļā būs paredzētas papildu prasības elektroskrejriteņu vadītājiem.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem CSN 212.1 punkts paredz, ka elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai.

Ja to nav, elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts braukt:

 • pa brauktuves daļu, kas apzīmēta ar 956. ceļa apzīmējumu (brauktuves daļa, kas paredzēta gan velosipēdu, gan pārējo transportlīdzekļu braukšanai, – skat. CSN 292.35. apakšpunktu);
 • pa nomali, dodot ceļu gājējiem;
 • pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, izvēloties tādu braukšanas ātrumu, kas neapdraud vai netraucē gājējus, un, ja nepieciešams, braucot ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu;
 • pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk tās labajai malai vietās, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h un kur nav intensīvas satiksmes.

Precizēts jēdziens “kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš”

Vienlaikus grozījumi precizē CSN 2.19. apakšpunktu jeb kopīga gājēju un velosipēdu ceļa jēdzienu, nosakot, ka tas ir atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta jauktai gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmei un apzīmēta ar 417. ceļa zīmi (“Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš” – atļauts braukt tikai ar velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, kā arī pārvietoties gājējiem.

Velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem un gājējiem jārīkojas tā, lai tie savstarpēji viens otru neapdraudētu un netraucētu. Gājējiem jāņem vērā velosipēdu un elektroskrejriteņu klātbūtne uz šā ceļa, bet velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, – skat. CSN 271.17. apakšpunktu).

Proti, braucot pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu:

 • elektroskrejriteņu vadītāji nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus;
 • gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekšroka;
 • vietās, kur elektroskrejriteņu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, elektroskrejriteņu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību.

Latvijas Automoto biedrības (LAMB) infografika

Braukšanas ātrums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kuros arī tika iekļauts elektroskrejriteņu regulējums, proti, ietverts šī transportlīdzekļa jēdziens, reģistrācijas kārtība, elektroskrejriteņu izmantošanas vecuma ierobežojumi, kā arī administratīvie sodi elektroskrejriteņu vadītājiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē, stājās spēkā jau šā gada 20. aprīlī.

Ceļu satiksmes likuma (CSL) 1. pants noteic, ka elektroskrejritenis ir ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h, kuram nav pedāļu un kurš paredzēts vienam cilvēkam un aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu.

Savukārt CSN grozījumi (skat. CSN 212.2 punktu) papildus paredz, ka elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību. Tāpat minētajā punktā noteikts, ka:

 • elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, – pa gājēju pārejām;
 • pirms brauktuves šķērsošanas elektroskrejriteņu vadītājiem laikus jāsamazina braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur elektroskrejritenis;
 • šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto turpinājumu, elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

Ja elektroskrejritenim maksimālais ātrums ir lielāks par 25 km/h

Atbildot uz LV portāla lasītāja jautājumu, pie kādas kategorijas CSL un CSN izpratnē tiks pieskaitīti elektroskrejriteņi, kuru maksimālais braukšanas ātrums ir lielāks par 25 km/h, norādāms, ka maksimālais atļautais braukšanas ātrums šiem transportlīdzekļiem minēto normatīvo aktu izpratnē ir 25 km/h. Kā skaidro Satiksmes ministrija (SM), “tas, ka ražotājs ir paredzējis lielāku braukšanas ātrumu, nenozīmē, ka drīkst braukt ātrāk par 25 km/h”.

Turklāt SM vērš uzmanību, ka ar minēto maksimālo ātrumu atļauts braukt tikai pa brauktuvēm: pa ietvēm jāpārvietojas gājēju pārvietošanās ātrumā: “Arī automašīnām ir lielāks maksimālais braukšanas ātrums nekā CSN atļautais, bet tas nenozīmē, ka ar tām drīkst braukt ātrāk un ka tā nav automašīna.”

Kreisā pagrieziena veikšanas kārtība un citas prasības

Grozījumi CSN paredz, ka vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, elektroskrejriteņu vadītājiem, kuri brauc pa šiem ceļiem, jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu (skat. CSN 212.3 punktu).

Savukārt CSN 212.4 punkts noteic, ka, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, elektroskrejriteņa vadītājam brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuves labo malu, dodot ceļu tajā pašā virzienā taisni braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem saskaņā ar braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka.

Vienlaikus elektroskrejritenim jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotam ar bremzēm (skat. CSN 212.5 punktu), un braukšanas laikā tam priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim (skat. CSN 212.6 punktu).

Jābūt atstarojošai vestei vai apģērbam

CSN 212.6 punkts tostarp paredz, ka elektroskrejriteņa vadītājam, ja tas ir iespējams, jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Kā liecina grozījumu CSN anotācijā sniegtā informācija, pēc šo noteikumu projekta publicēšanas SM tīmekļa vietnē tika saņemti priekšlikumi no biedrības “Pilsēta cilvēkiem” un Rīgas domes Satiksmes departamenta par to, ka prasība būt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā būtu izslēdzama no noteikumu projekta redakcijas, jo ir pietiekami, ka elektroskrejritenim braukšanas laikā ir ieslēgti lukturi, un elektroskrejriteņu nomas operatori nespēs nodrošināt katru lietotāju ar vestēm, kā arī maz ticams, ka nomnieki paši ņems tās līdzi.

SM, izvērtējot priekšlikumu norādījusi, ka šāda vienošanās par atstarojošās vestes lietošanu (ja iespējams) tika panākta Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā, kuras laikā eksperti secināja, ka elektroskrejriteņi to konstruktīvo īpatnību dēļ ir grūtāk pamanāmi ne tikai autobraucējiem, bet arī gājējiem. Ņemot vērā, ka grozījumu mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes dalībnieku drošību, priekšlikums netika atbalstīts. Turklāt grozījumi noteic, ka vadītājs var būt ģērbts spilgtā apģērbā un tam obligāti nav jābūt tērptam atstarojošā vestē, teikts grozījumu CSN anotācijā.

Vecuma ierobežojumi

CSL paredz, ka ar elektroskrejriteni drīkst pārvietoties personas vecumā no 14 līdz 17 gadiem, ja personai ir velosipēda vadīšanas tiesības vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Savukārt personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, elektroskrejriteņa vadīšanai transportlīdzekļu, tostarp velosipēdu, vadīšanas tiesības nebūs vajadzīgas.

Latvijas Automoto biedrības (LAMB) infografika

Aizliegumi

CSN 212.7 punkts turpmāk noteic, ka elektroskrejriteņu vadītājiem aizliegts:

 • braukt, neturot stūri;
 • braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;
 • pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus;
 • vest pasažieri.

Kā jau tika minēts, primāri ar elektroskrejriteņiem jāpārvietojas pa velosipēdiem paredzēto infrastruktūru, izņemot atsevišķus gadījumus. Tādējādi grozījumos ir precizēts arī CSN 259.5. apakšpunkts, paredzot, ka 305. zīme “Velosipēdiem braukt aizliegts” attiecas ne tikai uz velosipēdiem, bet arī uz elektroskrejriteņiem.

Sodi kā riteņbraucējiem

Par pārkāpumiem elektroskrejriteņu vadītājiem tiks piemēroti tādi paši administratīvie sodi kā riteņbraucējiem.

Piemēram, saskaņā ar CSL 62. panta trešo daļu par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam 24 naudas soda vienību (120 eiro) apmērā.

Stājoties spēkā CSN grozījumiem, to 25.7. apakšpunkts turpmāk paredz, ka transportlīdzekļa, tostarp elektroskrejriteņa, vadītājam ir pienākums apturēt transportlīdzekli ne tikai gadījumos, ja šādu norādījumu dod policijas darbinieks, robežsargs vai arī muitas amatpersona, bet arī gadījumos, ja to pieprasa pašvaldības transporta kontroles dienesta amatpersona.

Detalizētāk ar visām izmaiņām iespējams iepazīties šeit.

Latvijas Automoto biedrības (LAMB) infografika

*** 

“Ēēē! Brauc pēc noteikumiem!”

Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu par jaunajiem noteikumiem, Latvijas Automoto biedrība (LAMB) uzsākusi informatīvu kampaņu “Ēēē! Brauc pēc noteikumiem!”. Rakstā ir izmantoti kampaņas vizuālie materiāli un video.

Kampaņu atbalsta Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts policija un “Fiqsy”. 

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI