SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
15. janvārī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
1
42
1
42

Pagarina dīkstāves pabalsta un algu subsīdijas saņemšanas laiku

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Šodien, 15. janvārī, stājas spēkā grozījumi divos Ministru kabineta noteikumos, paredzot, ka uzņēmumi valsts atbalstam daļēji nodarbināto algu subsīdijai un dīkstāves pabalstam varēs pieteikties līdz 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Minimālais dīkstāves atbalsta apmērs no 1. janvāra tiek palielināts līdz 500 eiro mēnesī visām mērķa grupām – gan uzņēmumu darbiniekiem, gan pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem.

īsumā
  • Dīkstāves pabalstu un atbalstu algu subsīdijai izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

  • Atbalstu algu subsīdijai nosaka 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī.
  • Darba devējam pie subsidētās algas ir pienākums piemaksāt starpību starp valsts sniegto atbalstu un darbinieka aprēķināto algu. Dīkstāves atbalsta gadījumā noteikumi nenosaka šādu prasību.
  • No 1. janvāra minimālais dīkstāves pabalsts tiek paaugstināts līdz 500 eiro.

  • Dīkstāves pabalsts un atbalsts algu subsīdijai darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" un grozījumi MK 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" valdībā tika atbalstīti 12. janvārī un stājas spēkā 15. janvārī. 

Sākotnēji noteikumi paredzēja, ka atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim.

“Atbalsta pasākumiem šajā Covid-19 krīzes periodā ir jābūt vēl efektīvākiem un pieejamākiem, tāpēc esam gandarīti, ka Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumus gan pagarināt atbalsta programmu termiņus, gan paaugstināt minimālo dīkstāves atbalsta apmēru līdz 500 eiro, kas ļaus krīzē cietušajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem saņemt lielāku atbalstu. Tāpat esam sagatavojuši priekšlikumus atvieglot dīkstāves atbalsta un darba algas subsīdijas saņemšanas kritērijus, lai sniegtu atbalstu visiem, kuri valdības noteikto pasākumu dēļ šobrīd nevar strādāt un saņemt atalgojumu,” tā ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Atbalsta kritērijs – 20% apgrozījuma kritums

Dīkstāves pabalstu vai atbalstu algu subsīdijai saviem darbiniekiem var saņemt jebkurš uzņēmums, pašnodarbinātais vai patentmaksas maksātājs, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies vai cilvēks nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Atbalsts 50% apmērā

Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), darbiniekam nosaka 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī.

Algu subsīdijas apmēru aprēķina šādi:

  • no darba devēja VID deklarētajiem datiem;
  • proporcionāli periodam, kurā darba devējs strādā nepilnu darba laiku.

Darba devējam pie subsidētās algas ir pienākums piemaksāt starpību starp valsts sniegto atbalstu un darbinieka aprēķināto algu, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiek izmaksāts darbiniekiem. Savukārt dīkstāves atbalsta gadījumā noteikumi nenosaka prasību piemaksāt starpību starp valsts sniegto atbalstu un darbinieka aprēķināto algu, taču darba devējs drīkst to darīt.

1. jautājums. Darbinieka atalgojums ir 1000 eiro. Kā sadalās šī summa, ja darba ņēmējs saņems algas subsīdiju?

Atbilde. Ja decembrī valsts pabalsts algu subsīdijai 50% apmērā ir 500 eiro, tad otru pusi – 500 eiro – ir jākompensē darba devējam.

Nav norādīts, kā jāsamazinās darba laikam

Likumdevējs nav noteicis, kādā apjomā ir jāsamazinās darba laikam, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai. Taču VID vadlīnijās par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem norādīts, ka atbalstu var saņemt tikai tie darbinieki, kuru konkrētajā atbalsta mēnesī nostrādātais darba laiks ir mazāks nekā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai vidēji nostrādātais darba laiks par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Regulējums neierobežo darba devēja tiesības pieteikt atbalstam nepilnas slodzes darbinieku, ja ir samazinājies viņa noslodzes apjoms.

Persona, kura saņem vecuma pensiju un kurai vienlaikus ir darba attiecības, ir tiesīga saņemt atbalstu algu subsīdijai.

Darbinieks nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi.

Nevar pārsniegt 1000 eiro

Atbalsts algas subsīdijai darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

2. jautājums. Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi (saņemtais atbalsts 700 eiro), savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Atbilde: Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim).

Cik lielu atbalstu par dīkstāvi var saņemt

Neatkarīgi no līdzšinējās algas dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 500 eiro (iepriekš 330 eiro) un lielāks par 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Atbalstu nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

Dīkstāvē esošajiem darbiniekam kompensācija ir 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja. Ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj.

Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, dīkstāves pabalsts ir 70% apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par 2020. gada trešo ceturksni (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām), bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, dīkstāves pabalsts ir 50% apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi.

Patentmaksas maksātājam dīkstāves pabalsts ir 500 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Ja darbinieks ir bezalgas atvaļinājumā

VID vadlīnijās skaidroti atsevišķi dīkstāves pabalsta piešķiršanas gadījumi.

3. jautājums. Ja darbinieks jau ir norīkots bezalgas atvaļinājumā, vai varēs atcelt bezalgas atvaļinājumu un atzīt attiecīgo periodu par dīkstāvi? Puses jau tieši tādēļ vienojās par bezalgas atvaļinājumu, ka uzņēmumam nav darba.

Atbilde. Dīkstāves pabalstu varēs pieprasīt pēc bezalgas atvaļinājuma beigām, ja sakarā ar Covid-19 izplatību sāksies dīkstāve.

Atbalsts par dīkstāvi – ne vairāk par 1000 eiro

Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu.

Nosacījums par 500 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tika uz vienu pabalsta izmaksu mēnesī – saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba samaksai un dīkstāves ilgumam.

4. jautājums. Darba ņēmējs strādā trīs darbavietās, katru mēnesi saņemot 150 eiro bruto, un lūdz atbalstu par janvāri.

Atbilde: VID aprēķina 70% no 150 eiro, kas ir 105 eiro, bet izmaksā 500 eiro, jo tas ir minimālais atbalsts par pilnu mēnesi. Attiecībā uz otro un trešo iesniegumu: darba ņēmējs saņem 70% no 150 eiro, tātad 105 eiro katrā darbavietā. Kopā darbinieks saņems 500 + 105 + 105 = 710 eiro.

Kad pieteikties

Abu atbalsta programmu MK noteikumi papildināti ar normām, paredzot, ka iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem darba devējiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai un dīkstāves pabalstam, darba devējs līdz 2021. gada 15. janvārim iesniedz VID elektroniskajā deklarēšanās sistēma (EDS) iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – iesniegumu par 2021. gada februāri utt.

Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu VID piecu darba dienu laikā sarēķināto summu pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un informēs darba devēju. Savukārt darba devējam par atbalsta saņemšanu ir jāinformē savi darbinieki.

Labs saturs
42
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, līdz 28. februārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Iedzīvotājiem ir saistoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU