SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
07. decembrī, 2020
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
12
12

Kādos gadījumos var pagarināt vadīšanas aizlieguma termiņu

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Piemērotā administratīvā soda termiņu nav iespējams pagarināt, bet ietekmēšanas līdzekļa ietvaros piemēroto termiņu, kādā aizliegts vadīt transportlīdzekli, var pagarināt atbilstoši laikposmam, kāds pagājis no ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Pastāv divi atšķirīgi ierobežojumi, kādā veidā tiek piemērots tiesību aizliegums vadīt transportlīdzekli. Viens no tiem ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, otrs – tiesību atņemšana līdz pieciem gadiem vai tiesību izmantošanas aizliegums līdz diviem gadiem administratīvo pārkāpumu papildsodu piemērošanas ietvaros. Tādējādi atšķiras arī minēto tiesību ierobežojumu izpilde, tostarp tiesību izmantošanas aizlieguma termiņa pagarināšana to nelikumīgas izmantošanas gadījumā.

īsumā
 • Līdz 2020. gada 1. jūlijam, ja transportlīdzekļa vadītājs, kam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, turpināja vadīt transportlīdzekli, viņam tika pagarināts tiesību atņemšanas termiņš par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.
 • Jaunajā Administratīvās atbildības likumā iepriekšminētā tiesību norma nav pārņemta.
 • Spēkā esošajā administratīvo sodu sistēmā ir nostiprināts princips: viens pārkāpums – viens sods.
 • Par izņēmumu var uzskatīt transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros.
 • Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz 1 gadu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir ietekmēšanas līdzeklis, nevis atsevišķs administratīvā soda veids.
 • Līdz ar to, ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma, kas iegūts pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, laikā, termiņš tiek pagarināts atbilstoši laika posmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

Informācija, ar ko transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros atšķiras no tiesību atņemšanas vai tiesību izmantošanas aizlieguma administratīvo pārkāpumu papildsodu piemērošanas ietvaros, tostarp ar iepriekš Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) noteikto, atrodama LV portāla publikācijā “Kādi tiesību ierobežojumi aizliedz vadīt transportlīdzekli”.

Tajā jau minējām, ka atšķirībā no pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā piemērojamā ietekmēšanas līdzekļa – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma uz 1 gadu – Ceļu satiksmes likuma (CSL) IX nodaļā minētie pasākumi ir administratīvie sodi, kas personai rada administratīvo sodāmību.

Ja tiesības atņemtas administratīvā pārkāpuma ietvaros

Līdz 2020. gada 1. jūlijam jeb administratīvās atbildības reformas stāšanās spēkā dienas atbilstoši LAPK 312. panta otrajai daļai gadījumos, ja transportlīdzekļa vadītājs, kam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izvairījās nodot vadītāja apliecību un turpināja vadīt transportlīdzekli, kad transportlīdzekļu vadīšanas tiesības viņam atņemtas, Valsts policija vai Valsts robežsardze pagarināja tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība. Savukārt pēc speciālo tiesību atņemšanas termiņa notecēšanas persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varēja atgūt tiesības un saņemt tiesību apliecinošo dokumentu.

Kā norāda Tieslietu ministrijas (TM) Valststiesību departamenta Administratīvās atbildības politikas nodaļas juriste Liene Linde, Administratīvās atbildības likumā (AAL), ar kuru LAPK zaudēja spēku, nav pārņemta iepriekšminētā kodeksa tiesību norma.

Viens pārkāpums – viens sods

Spēkā esošajā administratīvo sodu sistēmā ir nostiprināts princips: viens pārkāpums – viens sods. Proti, saskaņā ar AAL 22. pantu, ja viena persona izdarījusi divus vai vairākus administratīvos pārkāpumus, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi. Tāpat, ja ar vienu un to pašu darbību izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu.

“Tas nozīmē – ja, piemēram, amatpersona konstatēs, ka persona ir izdarījusi CSL 51. panta sestās daļas 2. punktā minēto pārkāpumu (transportlīdzekļa vadīšana, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar AAL 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs), personai piemēros minētā panta sankcijā noteikto administratīvo soda veidu – naudas sodu (no 56 līdz 114 naudas soda vienībām – no 280 līdz 570 eiro),” skaidro L. Linde. Tāds pats soda veids tiek piemērots par transportlīdzekļu vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas).

LV portāls vērš uzmanību, ka AAL nostiprinātais princips – viens pārkāpums, viens sods – attiecas arī uz pārkāpumu uzskaites punktu piemērošanu, ja par attiecīgo pārkāpumu tādi ir paredzēti. Ar pārkāpumiem, par kuriem tiek reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti, var iepazīties Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 551).

Vairs nav administratīvo pārkāpumu daudzējādības veidu

“Atbilstoši iepriekšminētajam principam personai, izdarot jaunu pārkāpumu, būs piemērojams “jauns” administratīvais sods par “jaunu” pārkāpumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka AAL vairs nereglamentē administratīvo pārkāpumu daudzējādības veidus – administratīvo pārkāpumu atkārtotību un kopību. LAPK Sevišķajā daļā diezgan daudzi administratīvo pārkāpumu sastāvi paredzēja kvalificējošu pazīmi – “ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas”,” norāda L. Linde.

Turpinot viņa skaidro, ka ar šo no padomju krimināltiesībām aizgūtā daudzējādības institūta veida pārņemšanu administratīvo pārkāpumu tiesībās tika mēģināts visos gadījumos par atkārtoti izdarītiem pārkāpumiem paredzēt bargāku sodu. Taču, kā norāda TM pārstāve, tas radīja problēmas gadījumos, kad jaunais (atkārtotais) pārkāpums tika izdarīts lēmuma par pirmā pārkāpuma izdarīšanu pārsūdzības laikā: “Proti, ja otrais pārkāpums tiktu kvalificēts pēc atkārtotības pazīmes, bet lēmums par pirmo pārkāpumu pārsūdzības rezultātā tiktu atcelts, nāktos pārskatīt arī otro lēmumu.”

Piemēroto administratīvo pārkāpumu papildsodu termiņš vairs netiek pagarināts

Valsts policija apstiprina – ja persona turpina vadīt transportlīdzekli laikā, kad ir atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, to atņemšanas termiņš vairs netiek pagarināts, bet saskaņā ar CSL tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro).

Kā jau iepriekš tika minēts, AAL netika pārņemta tiesību norma no LAPK, kas paredzēja pagarināt tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība. Līdz ar to no 2020. gada 1. jūlija par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar AAL 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros vai par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu ārvalstīs, no administratīvo pārkāpumu soda veidiem tiek piemērots tikai naudas sods.

Vienlaikus par izņēmumu tomēr var uzskatīt transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots saskaņā ar AAL 18. pantu, pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros.

Citādi, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību sakrāto punktu dēļ

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz 1 gadu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir ietekmēšanas līdzeklis, nevis atsevišķs administratīvā soda veids (administratīvo sodu veidi ir četri – brīdinājums, naudas sods, tiesību atņemšana, tiesību izmantošanas aizliegums).

L. Linde vērš uzmanību, ka AAL paredzētie soda veidi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums – un pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā iespējamie ietekmēšanas līdzekļi ir nodalāmi. Turklāt pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā iespējamie ietekmēšanas līdzekļi rada papildu sekas izdarītajam administratīvajam pārkāpumam.

TM pārstāves ieskatā CSL 51. panta sestajā daļā minētie gadījumi ir patstāvīgi: “Šajā tiesību normā minētais “transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums” nav identisks AAL 18. pantā minētajam “tiesību izmantošanas aizliegumam”. CSL minētajā pantā lietotais termins ir plašāks. Likumdevējs ir mēģinājis nodalīt divus gadījumus – nav tiesību vispār, un tiesības ir, bet apturētas. Otrajā gadījumā tiesiskā regulējuma autori izraudzījušies apkopojošu terminu, kas vārdiski atbilst AAL 18. pantam, bet saturiski ir daudz plašāks.”

Proti, atbilstoši MK noteikumu Nr. 551 23. punktam gadījumos, ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma, kas iegūts pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, laikā, termiņš tiek pagarināts atbilstoši laika posmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai. Tāpat administratīvā soda veids – tiesību izmantošanas aizliegums – paredz, ka pēc minētā aizlieguma termiņa beigām personai tiesības nav jāiegūst no jauna, savukārt, ja piemērots ietekmēšanas līdzeklis – tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros –, tad personai, lai saņemtu jaunu vadītāja apliecību, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 551 21. punktu, beidzoties tiesību izmantošanas aizlieguma termiņam, jānokārto gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens.

Proti, piemērotā administratīvā soda termiņu nav iespējams pagarināt, bet ietekmēšanas līdzekļa ietvaros piemēroto termiņu, kādā aizliegts vadīt transportlīdzekli, var pagarināt atbilstoši laika posmam, kas pagājis no ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai.

Piemēri:

1) Jānis, kuram 2020. gada 10. jūlijā tika atņemtas tiesības uz 4 gadiem par braukšanu dzērumā, 2020. gada 20. oktobrī brauc ar transportlīdzekli, kuram nav izieta tehniskā apskate. Viņu aptur policija par 22 km/h ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā. Atbilstoši:

 • CSL 51. panta sestās daļas 1. punktam Jānim tiks piemērots naudas sods no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro) par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (par šo pārkāpumu uzskaites punkti nav paredzēti);
 • CSL 71. panta pirmajai daļai Jānim tiks piemērots naudas sods no 11 līdz 24 naudas soda vienībām (no 55 līdz 120 eiro) un piešķirti 2 pārkāpumu uzskaites punkti par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate;
 • CSL 55. panta astotajai daļai Jānim tiks piemērots naudas sods 16 naudas soda vienību apmērā (80 eiro) un piešķirts 1 pārkāpumu uzskaites punkts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km/h līdz 30 km/h;
 • par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību nelikumīgu izmantošanu tiesību atņemšanas termiņš Jānim netiek pagarināts.

Pēc mēneša Jāni, braucot ar citu transportlīdzekli, kuram tehniskā apskate izieta, atkal aptur policija par 14 km/h ātruma pārsniegšanu. Atbilstoši:

 • CSL 51. panta sestās daļas 1. punktam Jānim tiks piemērots naudas sods no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro) par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;
 • CSL 55. panta trešajai daļai Jānim tiks piemērots brīdinājums vai naudas sods 4 naudas soda vienību apmērā (20 eiro) par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 km/h līdz 20 km/h (par šo pārkāpumu uzskaites punkti nav paredzēti);
 • par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību nelikumīgu izmantošanu tiesību atņemšanas termiņš Jānim netiek pagarināts.

2) Māris, kuram 20. gada 10. augustā pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros tika piemērots ietekmēšanas līdzeklis – tiesību izmantošanas aizliegums uz gadu –, 2020. gada 10. novembrī vada transportlīdzekli nepiesprādzējies. Viņu aptur policija par sarkanās gaismas signāla neievērošanu. Atbilstoši:

 • CSL 51. panta otrajai daļai Mārim tiks piemērots brīdinājums vai naudas sods no 6 līdz 14 naudas soda vienībām (no 30 līdz 70 eiro) un 1 pārkāpumu uzskaites punkts par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu;
 • CSL 52. panta pirmajai daļai Mārim tiks piemērots naudas sods 6 līdz 28 naudas soda vienībām (no 30 līdz 140 eiro) un piešķirti 4 pārkāpumu uzskaites punkti par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls;
 • CSL 51. panta sestās daļas 2. punktam Mārim tiks piemērots naudas sods no 56 līdz 114 naudas soda vienībām (no 280 līdz 570 eiro) par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (par šo pārkāpumu uzskaites punkti nav paredzēti);
 • MK notikumu Nr. 551 23. punktam Mārim tiks pagarināts tiesību izmantošanas aizlieguma termiņš par laika posmu, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai (par 2 mēnešiem).
Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI