SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
03. decembrī, 2020
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
5
5

Vidējā iemaksu alga Covid-19 pabalstu saņēmējiem

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja sociāli apdrošinātai personai nepieciešams maternitātes, slimības, slimības palīdzības pabalsts vai kāds cits sociālās apdrošināšanas pabalsts, kura apmērs tiek noteikts no vidējās iemaksu algas 12 mēnešos, no aprēķina perioda izslēdz laiku, kad ir saņemts Covid-19 krīzē noteiktais dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Šogad pirmajā un tagad otrajā ārkārtējā situācijā valdība un Saeima ir pieņēmusi vairākus atbalsta pasākumus strādājošajiem un pašnodarbinātajiem, kuri zaudējuši iespēju gūt ienākumus. Tāpat Covid-19 ierobežošanai valsts uzņēmusies pienākumu apmaksāt slimības lapu B no pirmās dienas ar šo slimību saslimušajiem, savukārt karantīnas dēļ slēgto izglītības iestāžu bērnu vecāki var saņemt slimības palīdzības pabalstu.

īsumā
 • Sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra aprēķināšanai vienmēr tiek izmantota pabalsta pieprasītāja vidējā iemaksu alga par 12 mēnešiem.
 • No 12 mēnešu perioda izslēdz periodus, kad sociāli apdrošinātais cilvēks (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) objektīvi nav strādājis (bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, slims u. c.)
 • No pabalstu aprēķina perioda izslēdz arī laiku, kad ir saņemts Covid-19 krīzē noteiktais dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums.
 • Sociālās apdrošināšanas pabalstiem aprēķina kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, jo pabalstus maksā par kalendāra dienām. Iemaksu algu kopējā summa tiks dalīta nevis ar visām gada kalendārajām dienām, bet gan ar dienu skaitu 12 mēnešu periodā, kad saņemta apdrošināšanas iemaksu alga.
 • Slimības palīdzības pabalsts ir 60% apmērā no vidējās iemaksu algas tāpēc, ka atšķirībā no slimības pabalsta no tā netiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
 • Laika periods, par kuru cilvēkam tika piešķirts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums, tiek ņemts vērā, lai saņemtu citus pabalstus, kuriem nepieciešams kvalifikācijas periods.

No dažādajiem pabalstiem neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tātad šo pabalstu saņemšanas periods neveido apdrošināšanas jeb, kā agrāk teica, darba stāžu. Katra pabalsta gadījumā un attiecīgajos likumu grozījumos šis nosacījums ir ietverts.

Vienlīdz svarīgs pabalstu saņemšanas periods ir situācijā, kad nepieciešams kāds nākamais regulārais pakalpojums – maternitātes, paternitātes, vecāku, bezdarbnieka vai slimības pabalsts.

Ko ņem vērā pabalstu aprēķinā, kā nosaka vidējo iemaksu algu un situācijas vidējās iemaksu algas noteikšanā saistībā ar šogad saņemtajiem dīkstāves pabalstiem skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.

Sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra aprēķināšanai vienmēr tiek izmantota pabalsta pieprasītāja vidējā iemaksu alga par 12 mēnešiem. Tie ir 12 mēneši, kas neietver divus iepriekšējos mēnešus. To nosaka likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 31. pants, un šāds noteikums ir arī citos likumos (“Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” u. c.).

No 12 mēnešu perioda izslēdz periodus, kad sociāli apdrošinātais cilvēks (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) objektīvi nav strādājis (bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, slims u. c.)

Nu jau vairākus mēnešus, pieprasot dažādus pabalstus, to noteikšanas 12 mēnešu periodā iekrīt šā gada vasaras sākuma laiks, kad daudzi saņēma dīkstāves pabalstu.

Piemēram, ja maternitātes pabalsts tika pieprasīts šāgada oktobrī, tad tā vidējās iemaksu algas aprēķina 12 mēneši bija 2019. gada augusts–2020. gada jūlijs.

Lai sociālās apdrošināšanas pabalstu saņēmējiem nepasliktinātu situāciju, kopš 16. maija ir spēkā grozījumi trijos Ministru kabineta noteikumos par apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ar tiem tika noteikts: ja sociāli apdrošinātai personai nepieciešams maternitātes, slimības vai kāds cits sociālās apdrošināšanas pabalsts, kura apmērs tiek noteikts pēc vidējās iemaksu algas 12 mēnešos, no aprēķina perioda izslēdz laiku, kad ir saņemts Covid-19 krīzē noteiktais dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums.

Informācija par visiem pabalstiem saistībā ar Covid-19 ir publicēta VSAA mājaslapas sadaļā “Aktualitātes”.

Jaunais slimības palīdzības pabalsts un vidējās iemaksu algas periods

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā no 30. novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti un vecākam nav attālināta darba iespējas.

Tiesības uz slimības palīdzības pabalstu ir arī cilvēkam, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

VSAA piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķinot to 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

Kā noteiks slimības palīdzības pabalsta apmēru

Ja darba ņēmējs pabalstu pieprasīs par decembra mēneša dienām, tad vidējās iemaksu algas noteikšanas periods būs no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim.

Ja pašnodarbinātais pabalstu pieprasīs decembrī, tad vidējās iemaksu algas noteikšanai ņems vērā šādu periodu: 2019. gada 3. ceturksnis–2020. gada 2. ceturksnis.

Piemērs. Anna ir darba ņēmēja, viņas mēneša bruto alga (iemaksu alga) pastāvīgi bijusi 800 eiro mēnesī.

 • Maijā 3 nedēļas viņas uzņēmums nestrādāja, un Anna saņēma dīkstāves pabalstu no 11. maija līdz 31. maijam.
 • No 6. jūlija līdz 19. jūlijam viņai bija darbnespējas lapa B slima bērna kopšanai.
 • No 3. augusta līdz 31. augustam Annai bija bezalgas atvaļinājums.
 • Annas dēla skolā Covid-19 dēļ mācības klātienē nenotiek, viņa savu darbu tirdzniecības centrā attālināti veikt nevar, tāpēc, lai būtu kopā ar dēlu mājās, pieprasīs slimības palīdzības pabalstu no 4. decembra līdz 17. decembrim (visas 14 dienas).

! Dīkstāves pabalsta saņemšanas laiku (3 nedēļas) no slimības palīdzības pabalsta aprēķina perioda izslēgs.

! Darbnespējas lapas B laiku no (2 nedēļas) no vidējās iemaksu algas aprēķina izslēgs.

! Bezalgas atvaļinājuma periodu no vidējā iemaksu algas aprēķina neizslēgs. Par šīm dienām aprēķinā iekļaus 40% no valstī noteiktās iemaksu algas, kāda tā bija aizpagājušajā gadā (40% no 839,13 eiro) = 335,65 eiro.

Sociālās apdrošināšanas pabalstiem VSAA aprēķina kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, jo pabalstus maksā par kalendāra dienām.

Aprēķinot vidējo iemaksu algu slimības un citu pabalstu apmēra noteikšanai, 12 mēnešu dienu skaitā neieskaita kalendārās dienas, par kurām izmaksāts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums.

Piemērs. Vidējās iemaksu algas noteikšanas 12 mēnešos ir bijuši vairāki periodi, kurus izslēdz, kopā tie veido 80 dienas. Tātad pabalsta apmēru par kalendāro dienu noteiks no vidējās iemaksu algu summas 285 gada dienās (365 – 80). Un iemaksu algu summa tiks dalīta nevis ar visām gada kalendārajām dienām, bet gan ar 285 dienām, kad bijusi apdrošināšanas iemaksu alga. Piemēram, iemaksu algu summa 8000 eiro : 285 = 28,07 eiro.

Tātad būtiskais, kas jāsaprot pabalstu (ne tikai jaunā pabalsta) pieprasītājiem: dīkstāves periods, kurā saņemts dīkstāves, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums, pabalstu apmēru neietekmē.

Slimības palīdzības pabalsts ir 60% apmērā no vidējās iemaksu algas tāpēc, ka no tā netiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ar to izskaidrojamas tā apmēra procentu atšķirības no slimības pabalsta.

Slimības pabalstu maksā 80% apmērā no vidējās iemaksu algas. Jo, ja decembrī Annai būs nepieciešams arī slimības pabalsts (piemēram, no 18. decembra līdz 31. decembrim), tā aprēķinam izmantos to pašu 12 mēnešu periodu, bet aprēķinātais slimības pabalsta apmērs būs lielāks – 80% no vidējās iemaksu algas. Taču no slimības pabalsta VSAA ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli (20% vai 23%).

Kas ir apdrošināšanas iemaksu alga

Apdrošināšanas iemaksu alga ir ienākumi, no kuriem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Darba ņēmējam tā ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.

Tātad darba ņēmējam iemaksu alga ir kopējā darba samaksa (bruto), no kuras veic VSAOI, šogad vispārējā gadījumā 35,09%, no kuriem 11% samaksā darba ņēmējs (tos ietur no bruto algas), bet 24,09% samaksā darba devējs no saviem līdzekļiem.

Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām (likme 32,15%) pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā iestājas apdrošināšanas gadījums.

Mikrouzņēmuma (MU) darbiniekam vidējā iemaksu alga pabalsta apmēra noteikšanai tiek aprēķināta no VSAA aprēķinātā obligāto iemaksu objekta, jo šīs algas pagaidām (vēl šogad) ar nodokļiem netiek apliktas, tāpēc tiek rēķināts iemaksu objekts pēc formulas, kurā ņem vērā samaksāto MU nodokli no MU apgrozījuma, darbinieku skaitu, darbiniekiem deklarētās darba algas un attiecīgajam apdrošināšanas statusam atbilstošo iemaksu likmi.

Par kvalifikācijas periodu

Tā kā sociālās apdrošināšanas pabalstiem ir nepieciešams kvalifikācijas periods (noteiktu laiku jābūt veiktām iemaksām), nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu, slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, laika periods, par kuru cilvēkam tika piešķirts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums, tiesību noteikšanai tiek ieskaitīts (ņemts vērā) kvalifikācijas periodā neatkarīgi no tā, ka šajā periodā obligātās iemaksas nav veiktas.

Nepieciešamie dokumenti slimības palīdzības pabalsta saņemšanai

VSAA publicētajā informācijā par jauno slimības palīdzības pabalstu ir paskaidrots, ka pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegums, kā arī norādīts, kādi dokumenti jāpievieno.

Publicētajā materiālā ir pieejama veidlapa “Iesniegums vienreizēja slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai”. Tajā pārskatāmi redzams, kāda informācija jāsniedz pabalsta pieprasītājam:

 • darba devēja apliecinājums, ka persona nevar strādāt attālināti;
 • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti;
 • pašvaldības izziņa, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

Slimības palīdzības pabalsta saņemšanai nav vajadzīga ģimenes ārsta izsniegta darbnespējas B lapa. Pabalstu VSAA pārskaitīs uz tā pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes vai “Latvijas pasta” norēķinu sistēmas kontu Latvijā.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU