SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
15. maijā, 2020
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
1
10
1
10

Sabiedriskajā transportā bez mutes un deguna aizsega – kādu sodu var piemērot

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Satiksmes ministrs ir izdevis rīkojumu, kas paredz pasažieriem sabiedriskajā transportā pienākumu valkāt mutes un deguna aizsegu. Kā norāda Rīgas pašvaldības policija, no piektdienas, 15. maija, Rīgā tiks veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka iedzīvotāji sabiedriskajā transportā lieto respiratoru, masku, šalli vai lakatu mutes un deguna aizsegšanai. LV portāls skaidro, kāds ir tiesiskais pamats pasažieriem noteikt šādu pienākumu un kāds sods draud par tā neievērošanu.

īsumā
  • Satiksmes ministra rīkojums paredz pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus u. tml.).
  • Transportlīdzekļos, kuros iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsega.
  • Šīs prasības ievērošanas kontroles pasākumus pilsētu sabiedriskajā transportā nosaka republikas pilsētu pašvaldības.
  • Rīgā no 15. maija sāks īstenot pārbaudes sabiedriskajā transportā.
  • Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, gan Krimināllikumā.
  • Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēta naudas soda uzlikšana fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro.

Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. panta pirmā daļa paredz, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam (MK) ir tiesības šā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Balstoties uz iepriekš minēto likumu, MK 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – rīkojums Nr. 103), kurā 19 reizes jau veikti grozījumi. Grozījumi rīkojumā Nr. 103, kas stājās spēkā 7. maijā, noteikts, ka Satiksmes ministrijai (SM) ir jāsagatavo un satiksmes ministram jāapstiprina pasākumi, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, arī paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

No 12. maija sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs

SM, izpildot grozījumos, kas stājās spēkā 7. maijā, pieņemto, sagatavoja jaunu rīkojumu Nr.01-03/112 Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā” (turpmāk tekstā – rīkojums Nr.01-03/112), kurš stājās spēkā 12. maijā un kura 19. punkts līdz ar citiem epidemioloģiski drošiem sabiedriskā transporta lietošanas noteikumiem paredz pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus u. tml.).

Atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas akadēmiskajai terminu datubāzei jēdziens pienākums” nozīmē saistības, tiešu uzdevumu, kā arī atbildību. Tāpat datubāzē norādīts, ka saskaņā ar Eiropas Savienības terminu vārdnīcu pienākums ir jebkurš morāli vai juridiski saistošs solījums vai apņemšanās.

Rīkojuma Nr. 01-03/112 pielikuma 3. punkts noteic, ka pārvadātājiem ir pienākums informēt pasažierus par prasību lietot mutes un deguna aizsegu, kā arī to, ka transportlīdzekļos, kuros iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsega. Tāpat arī transportlīdzekļu vadītāji un vilcienu konduktori var aizrādīt pasažieriem un prasīt mutes un deguna aizsega lietošanu.

Šīs prasības ievērošanas kontroles pasākumus pilsētu sabiedriskajā transportā nosaka republikas pilsētu pašvaldības. Vienlaikus SM vērš uzmanību, ka mutes un deguna aizsega lietošana ir tikai viens no pasākumiem, ko inficēšanās riska mazināšanai var veikt katrs pasažieris un kas ir pašu pasažieru veselības interesēs.

Sabiedriskajā transportā veiks pārbaudes

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) galvenais sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis norāda, ka Rīgā RPP no šodienas, 15. maija, īstenos pārbaudes sabiedriskajā transportā, lai pārliecinātos, ka iedzīvotāji lieto mutes un deguna aizsegu (masku, šalli, respiratoru u .tml.). Pārbaudes tiks īstenotas sadarbībā ar Rīgas satiksmes kontroles dienestu, kura darbinieki vienlaikus pārbaudīs, vai visi pasažieri ir iegādājušies biļetes,” skaidro T. Sadovskis.

Turpinot RPP pārstāvis stāsta, ka pirmo nedēļu, proti, līdz 22. maijam, RPP darbinieki sabiedriskajā transportā pārsvarā strādās preventīvi un, ja pārkāpumi nebūs klaji vai rupji, tad policisti iespēju robežās izteiks brīdinājumus”. Plānots, ka policisti daļai pasažieru izsniegs vienreiz lietojamo masku, ja viņiem tādas nebūs. Vienlaikus T. Sadovskis vērš uzmanību, ka policistiem masku skaits nav bezgalīgs, tādēļ nedrīkst negodprātīgi paļauties uz maskas saņemšanu no policijas.

Savukārt Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Simona Grāvīte norāda, ka VP īpašas pārbaudes par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā nerīkos: „Tomēr gluži tāpat kā līdz šim policija turpinās darbu pastiprinātā režīmā, uzraugot, vai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi un aizliegumi.”

VP turpinās preventīvi sekot līdzi un reaģēs uz saņemto informāciju par iespējamiem pārkāpumiem. „Saņemot informāciju vai konstatējot klaju, apzinātu un ļaunprātīgu aizsegu nevalkāšanu, policija attiecīgi rīkosies un katru gadījumu vērtēs individuāli,” skaidro S. Grāvīte.

Vienlaikus VP vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem jābūt atbildīgiem un jāievēro šīs prasības. "Ierobežojumi nav ieviesti ar mērķi, lai piemērotu sodus, tas ir veselības jautājumus un cilvēkiem jāapzinās epidemioloģiskās situācijas nopietnība," uzsver VP pārstāve.

Ar kādu sodu jārēķinās, ignorējot noteikto pienākumu

Pēdējo dienu laikā internetā ir izplatīta nepatiesa informācija, ka likumā par mutes un deguna aizsega nelietošanu sabiedriskajā transportā neesot paredzēts sods. Arī par šīs prasības neievērošanu piemērojams tāds pats soda mērs kā par jebkuru citu ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumu,” skaidro T. Sadovskis.

LV portāls atgādina, ka par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), gan Krimināllikumā (KL).

Atbilstoši LAPK 176.2 pantam par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēta naudas soda uzlikšana: fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 5000 eiro.

Savukārt KL  225.1 pants par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu (mazāk smags noziegums). Par iepriekš minētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 8 gadiem (smags noziegums).

Kā iepriekš LV portālam skaidrojis Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins, ikviens gadījums ir individuāls un policija, izskatot attiecīgo lietu, vērtē arī personas attieksmi un apstākļus, kādos pārkāpums izdarīts.

Kādi vēl piesardzības pasākumi noteikti sabiedriskajā transportā

LV portāls vērš uzmanību, ka pienākums izmantot mutes un deguna aizsegu nav vienīgais drošības pasākums, kas pasažieriem un pārvadātājiem jāievēro, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Plašāk LV portāla skaidrojumā “Informācija sabiedriskā transporta pasažieriem”.

***

Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”aktuālā versija un citi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”. Visus aktuālos normatīvos aktus oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

Aktuālo regulējumu dažādās jomās LV portāls apkopo sadaļā “Covid-19”.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

6. aprīlī noslēdzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visi tiesību akti, kas attiecas uz Covid-19, vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju izlase brīvpieejā - cīņas ar pandēmiju juridiskie aspekti.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU