SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
15. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
3
4
3
4

Vecāku pabalsta termiņa pagarināšana – jautājumi un atbildes

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods beidzies 2020. gada 12. martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ vecākam nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātajam, var prasīt piešķirt vecāku pabalsta izmaksas turpināšanu.

FOTO: Freepik

Ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk, bet personai ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumu no saimnieciskās darbības, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpinās izmaksāt vecāku pabalstu.

Ja vecāku pabalsta izmaksas termiņš ir beidzies, lai saņemtu to arī turpmāk, jāvēršas VSAA ar iesniegumu. To var izdarīt:

Vecāku pabalsta turpinājumu nepiešķirs vai tā izmaksu pārtrauks, ja pabalsta saņēmējs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā sāks strādāt un gūt ienākumus. VSAA izmaksu pārtrauks ar dienu, kurā vecāks sāks strādāt.

Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neliedz tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu.

! Būtiski atzīmēt, ka vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas periodā personas vairs nav sociāli apdrošinātas.

Tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu

Ko ņem vērā, izskatot jautājumu par vecāku pabalsta izmaksas laika pagarināšanu? Vai ir kādi papildu nosacījumi, piemēram, vai ir svarīga darba devēja nozare? Vai darba devējam ir jāsniedz papildu skaidrojumi, kāpēc tas nevar šobrīd atjaunot darbinieku amatā?

Vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības saņemt, ja:

 • vecāku pabalsta izmaksas periods (datums, līdz kuram piešķirts pabalsts) beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk;
 • vecāku pabalsta saņēmējs ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus;
 • saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju šai personai nav piešķirts dīkstāves pabalsts. Ja ir piešķirts dīkstāves pabalsts, personai nav tiesību saņemt vecāku pabalsta turpinājumu.

Darba devējam papildus nekādi pierādījumi vai skaidrojumi VSAA nav jāiesniedz. Darba devēja darbības nozarei nav nozīmes, šis aspekts netiek vērtēts.

Ja vecāku pabalsta izmaksa beigusies pēc 12. marta, bet persona turpina atrasties BKA

Vecāku pabalsts man bija piešķirts līdz 2020. gada 25. martam. Līdz 15. aprīlim vēl atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā, bet pabalstu vairs nesaņemu. Darba devējs apgalvo, ka pēc 15. aprīļa, kad būtu jāatgriežas darbā, nevarēs man nodrošināt darbu sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju. Vai man ir tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu?

Jums ir tiesības pieprasīt piešķirt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu. Pamatojoties uz jūsu iesniegumu, vecāku pabalsta izmaksa tiks turpināta no 2020. gada 26. marta līdz brīdim, kad atsāksiet strādāt, bet ne ilgāk, kamēr valstī noteikta ārkārtējā situācija (valdības noteiktais datums).  

Ja vecāku pabalsta izmaksa beigusies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas

Vecāku pabalsts man bija piešķirts līdz 2020. gada 27. februārim. Martā saņēmu pēdējo maksājumu par februāra dienām. Biju plānojusi, ka no aprīļa atsākšu strādāt (man līdz tam vēl turpinājās bērna kopšanas atvaļinājums) un bērns ies bērnudārzā. Bet ārkārtējās situācijas dēļ bērns nevar tikt uz bērnudārzu un arī darba devējs man nenodrošina darbu.

Vai man ir iespējams pagarināt vecāku pabalstu līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām? Vai pastāv kādi citi rīcības varianti?

Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” pārejas noteikumu 43. punkts noteic, ka pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu pēc bērna viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanas ir tiesības tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem piešķirtā vecāku pabalsta periods beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19 ir izsludināta ārkārtējā situācija, un kuri ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai persona nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.

Tas nozīmē, ka vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības saņemt, ja:

 • vecāku pabalsta izmaksas periods (datums, līdz kuram piešķirts pabalsts) beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk;
 • vecāku pabalsta saņēmējs ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus;
 • saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju personai nav piešķirts dīkstāves pabalsts.

Tā kā vecāku pabalsta izmaksa beigusies pirms 12. marta, tad jums nav tiesību saņemt vecāku pabalsta turpinājumu.

Krīzes periodā ir paredzēti dažādi atbalsta mehānismi, tāpēc iesakām interesēties par iespējām saņemt dīkstāves pabalstu (Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapas sadaļā “Covid-19”) .

Darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma man bija jāatgriežas 2020. gada 23. martā. Sakarā ar ārkārtējo situāciju uzrakstīju iesniegumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu līdz 1. jūlijam. Vai es varu prasīt vecāku pabalsta izmaksas pagarināšanu? Citus ienākumus šajā periodā negūstu.

Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neietekmē tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam.

Tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu jums būs, ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods būs beidzies 2020. gada 12. martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nevarēsiet atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.

Tiesības turpināt saņemt vecāku pabalstu būs arī tad, ja pēc datuma, kad beigsies vecāku pabalsta izmaksa, atradīsieties bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā.

Savukārt, ja termiņš, līdz kuram bija piešķirts vecāku pabalsts (bērna viena gada vai pusotra gada vecumam), būs iestājies līdz 2020. gada 12. martam, tad jums nav tiesību saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu.

Ja pēc vecāku pabalsta saņemšanas pārtrauktas darba attiecības

Manam bērnam tikko apritēja pusotrs gads, bet darbā ar darba devēju ir parakstīta vienošanās par darba attiecību izbeigšanu. Vai arī es varu pieteikties pabalsta pagarinājumam sakarā ar ārkārtējo situāciju, kuras dēļ esmu palikusi bez darba?

Tiesības uz vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu ir darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, kurš valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ nevar gūt ienākumus.

Ja darba attiecības ir pārtrauktas, tad personai nav tiesību saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu. Tā kā, kopjot bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņemot vecāku vai bērna kopšanas pabalstu, persona tiek apdrošināta bezdarba gadījumam, tad jums ir tiesības izmantot citu atbalsta iespēju – pieprasīt bezdarbnieka pabalstu.

Arī tiem vecāku pabalsta saņēmējiem, kuri pabalsta saņemšanas laikā ir zaudējuši darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu un turpinājuši saņemt vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā, nav tiesību uz vecāku pabalsta turpinājumu pēc tam, kad beidzas piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas termiņš.

Bērna kopšanas pabalsts

2020. gada 6. aprīlī bērnam palika pusotrs gads. Līdz šim datumam saņēmu bērna kopšanas pabalstu (171 eiro mēnesī) un vecāku pabalstu. Sakarā ar ārkārtējo situāciju darbā nevarēšu atgriezties, plānoju pieprasīt vecāku pabalsta turpinājumu. Vai bērna kopšanas pabalstu turpināšu saņemt? 

Bērna kopšanas pabalsta apmērs nav mainījies.

Pabalsta apmērs:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem, – 42,69 eiro mēnesī.

Tātad no 2020. gada 6. aprīļa varēsiet saņemt bērna kopšanas pabalstu 42,69 eiro mēnesī un pieprasīt vecāku pabalsta turpinājumu.

Par vecāku pabalsta izmaksas turpinājuma periodu netiek veiktas VSAOI

Vai periods, kad tiek izmaksāts vecāku pabalsta turpinājums, ietekmē bezdarbnieka pabalsta aprēķinu, ja persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma būs spiesta pieteikties bezdarbnieka statusam?

Kamēr tiek kopts bērns līdz pusotra gada vecumam un saņemts bērna kopšanas vai vecāku pabalsts, sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo vecāku veic valsts, apdrošinot arī bezdarba gadījumam. Šis periods veido apdrošināšanas stāžu vecuma un invaliditātes pensijai, kā arī bezdarbnieka pabalstam.

! Bet par personām, kuras saņem vecāku pabalsta turpinājumu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka šajā periodā tās nav apdrošinātas bezdarba gadījumam, proti, šis laiks neveidos periodus, kas dos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

Lai noteiktu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

 • piešķirts bezdarbnieka statuss;
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • Latvijā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Informācija par aktuālajām izmaiņām VSAA pakalpojumos atrodama aģentūras mājaslapā.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI