SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
05. martā, 2020
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Pašvaldības
10
10

Novadu reforma – par kādu administratīvo sadalījumu šodien lems Saeima

Saskaņā ar Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas (ATRK) atbalstītajiem priekšlikumiem tiek piedāvāts izveidot 40 pašvaldību modeli, jo klāt pievienota vēl viena administratīvā teritorija – Saulkrastu novads.

FOTO: Zane Bitere, LETA

Šodien, 5. martā, Saeima otrajā lasījumā skatīs pretrunīgi vērtēto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu. Vienlaikus, pārvietojoties pa valsts lielākajiem autoceļiem ar smagās tehnikas vienībām un piketējot pie Saeimas ēkas, savu nostāju pret reformu paudīs novadu iedzīvotāji. LV portāls ir apkopojis Administratīvi teritoriālās reformas komisijas atbalstītos priekšlikumus, arī informāciju par to, kādas administratīvās teritorijas šobrīd tiek piedāvātas un kādi būs to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un pagasti.

īsumā
 • Uz otro lasījumu virzītais likumprojekts paredz izveidot 40 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā.  
 • Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija ir svītrojusi terminu “Pierīgas novadi”.
 • Likumprojektā iekļauta jauna 6. panta redakcija, kurā noteikta administratīvo teritoriju noteikšanas un grozīšanas kārtība.

LV portāls jau iepriekš rakstīja, ka sākotnēji Ministru kabinets (MK) atbalstīja administratīvi teritoriālās reformas īstenotāju piedāvājumu samazināt Latvijas pašvaldību skaitu līdz 36, taču likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk tekstā – likumprojekts) piedāvātais modelis tika papildināts ar trim jaunām pašvaldībām un valdība tomēr atbalstīja 39 pašvaldību modeļa izveidi.

Saskaņā ar Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas (ATRK) atbalstītajiem priekšlikumiem tagad tiek piedāvāta 40 pašvaldību modeļa izveide, jo klāt pievienota vēl viena administratīvā teritorija – Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts, Skultes pagasts). Arī novada pilsētās un pagastos, kuri ietilpst administratīvajās teritorijās, ir veiktas nelielas izmaiņas.

Tāpat Saeimas ATRK atbalstījusi citas izmaiņas likumprojektā, piemēram, svītrojusi terminu “Pierīgas novadi”, mainījusi likumprojekta pantu secību, samazinājusi arī to skaitu (iepriekš bija 18 panti, tagad 16), kā arī vai nu izteikusi atsevišķus pantus jaunā redakcijā, vai arī veikusi precizējumus.

Proti, likumprojektā iekļauta jauna 6. panta redakcija, kurā noteikta administratīvo teritoriju noteikšanas un grozīšanas kārtība:

 • “Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus, kā arī novada teritoriālās vienības – novada pilsētas un novada pagastus – nosaka Saeima šā likuma pielikumā;
 • Administratīvās teritorijas robežu nosaka MK, nodrošinot administratīvās teritorijas ģeogrāfisko vienotību;
 • Administratīvās teritorijas, novada pilsētas un novada pagasta robežas noteikšanas un aktualizēšanas kārtību nosaka MK;
 • Apvienojot vai sadalot administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, MK atzinumu un ieinteresēto pašvaldību domju lēmumus;
 • Administratīvās teritorijas robežu var grozīt MK, ja robežas grozīšanas rezultātā republikas pilsēta vai novads un tā teritoriālā iedalījuma vienība saglabā savu statusu un novada teritoriālā iedalījuma vienība netiek pievienota citam novadam vai republikas pilsētai;
 • MK nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti, lai veiktu izmaiņas attiecībā uz administratīvās teritorijas iedalījumu, apdzīvotās vietas statusu un administratīvo centru;
 • MK nosaka kārtību, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā.”

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka turpmāk novada administratīvos centrus noteiks Saeima, nevis novadu domes, jo iedzīvotāju interesēs ir veidot skaidri pārskatāmu valsts pārvaldes iestāžu darbību neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība vai kāda cita valsts pārvaldes institūcija.

Šobrīd Latvijā darbojas 119 pašvaldības – 110 novadi un 9 republikas pilsētas (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils).

Savukārt plānotais valsts pārvaldes administratīvo reģionu teritoriālais iedalījums (40 pašvaldības) šobrīd izskatās šādi:

 • Kurzemes administratīvais reģions – Liepāja, Ventspils novads, Kuldīgas novads, Lejaskurzemes novads, Saldus novads, Talsu novads;
 • Vidzemes administratīvais reģions – Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads;
 • Latgales administratīvais reģions – Daugavpils, Rēzekne, Daugavpils novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads;
 • Zemgales administratīvais reģions – Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Tukuma novads, Olaines novads;
 • Rīgas administratīvais reģions – Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Salaspils novads, Ulbrokas novads.

Atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) publiski sniegtajai informācijai šodien, 5. martā, no plkst. 7.30 līdz 9.30 dažādu novadu iedzīvotāji rīkos protesta akciju pret administratīvi teritoriālo reformu, pārvietojoties pa valsts lielākajiem autoceļiem ar smagās tehnikas vienībām. Protesta akcijas organizatori 5. martā plkst. 8.30 pieteikuši arī piketu pie Saeimas ēkas.

Sīkāk ar pašvaldību vadītāju viedokli un argumentiem, kāpēc viņi ir pret administratīvi teritoriālo reformu, var iepazīties LPS videoarhīvā.

PLĀNOTO 40 PAŠVALDĪBU IEDALĪJUMS

Republikas pilsētas

 

 

1. Daugavpils

2. Jūrmala

3. Liepāja

4. Rēzekne

5. Rīga

Novads, administratīvais centrs

Administratīvajā teritorijā ietilpstošās novada pilsētas un novada pagasti

6. Aizkraukles novads (Aizkraukle)

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles pilsēta, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kokneses pilsēta, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Pļaviņu pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Skrīveru pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts.

7. Alūksnes novads (Alūksne)

Alsviķu pagasts, Alūksnes pilsēta, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts.

8. Ādažu novads (Ādaži)

Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts.

9. Balvu novads (Balvi)

Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas pilsēta, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts.

10. Bauskas novads (Bauska)

Bauskas pilsēta, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas pagasts, Iecavas pilsēta, Īslīces pagasts, Kurmenes pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Valles pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts.

11. Cēsu novads (Cēsis)

Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

12. Daugavpils novads (Daugavpils)

Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Subates pilsēta, Sventes pagasts, Šēderes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts.

13. Dobeles novads (Dobele)

Annenieku pagasts, Auces pilsēta Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobeles pagasts, Dobeles pilsēta, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts.

14. Gulbenes novads (Gulbene)

Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbenes pilsēta, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts.

15. Jelgavas novads (Jelgava)

Cenu pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas pilsēta, Kalnciema pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Ozolnieku pagasts, Platones pagasts, Salgales pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts.

16. Jēkabpils novads (Jēkabpils)

Aknīstes pagasts, Aknīstes pilsēta, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Jēkabpils pilsēta, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.

17. Krāslavas novads (Krāslava)

Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagdas pilsēta, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts.

18. Kuldīgas novads (Kuldīga)

Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kuldīgas pilsēta, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Skrundas pilsēta, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts.

19. Ķekavas novads (Ķekava)

Baldones pagasts, Baldones pilsēta, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts.

20. Lejaskurzemes novads (Liepāja)

Aizputes pagasts, Aizputes pilsēta, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Durbes pilsēta, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Grobiņas pilsēta, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Pāvilostas pilsēta, Priekules pagasts, Priekules pilsēta, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts.

21. Limbažu novads (Limbaži)

Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Alojas pagasts, Alojas pilsēta, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts, Limbažu pagasts, Limbažu pilsēta, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts.

22. Līvānu novads (Līvāni)

Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts.

23. Ludzas novads (Ludza)

Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Kārsavas pilsēta, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Ludzas pilsēta, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta, Zvirgzdenes pagasts.

24. Madonas novads (Madona)

Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Varakļānu pilsēta, Vestienas pagasts.

25. Mārupes novads (Mārupe)

Babītes pagasts, Mārupes pagasts, Salas pagasts.

26. Ogres novads (Ogre)

Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres pilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts.

27. Olaines novads (Olaine)

Olaines pagasts, Olaines pilsēta.

28. Preiļu novads (Preiļi)

Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Kastuļinas pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Preiļu pilsēta, Riebiņu pagasts, Rožkalnu pagasts, Rušonas pagasts, Saunas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts.

29. Rēzeknes novads (Rēzekne)

Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts, Viļānu pilsēta.

30. Salaspils novads (Salaspils)

Salaspils pagasts, Salaspils pilsēta.

31. Saldus novads (Saldus)

Blīdenes pagasts, Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Saldus pilsēta, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts.

32. Saulkrastu novads (Saulkrasti)

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts, Skultes pagasts.

33. Siguldas novads (Sigulda)

Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta.

34. Smiltenes novads (Smiltene)

Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

35. Talsu novads (Talsi)

Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Strazdes pagasts, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts.

36. Tukuma novads (Tukums)

Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandavas pagasts, Kandavas pilsēta, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukuma pilsēta, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts.

37. Ulbrokas novads (Ulbroka)

Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts Stopiņu pagasts, Vangažu pilsēta.

38. Valkas novads (Valka)

Ērģemes pagasts, Ēveles pagasts, Jērcēnu pagasts, Kārķu pagasts, Plāņu pagasts, Sedas pilsēta, Strenču pilsēta, Trikātas pagasts, Valkas pagasts, Valkas pilsēta, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts.

39. Valmieras novads (Valmiera)

Bērzaines pagasts, Brenguļu pagasts, Burtnieku pagasts, Dikļu pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Matīšu pagasts, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas pilsēta, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Rūjienas pilsēta, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Vaidavas pagasts, Valmieras pagasts, Valmieras pilsēta, Vecates pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts.

40. Ventspils novads (Ventspils)

Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Piltenes pilsēta, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ventspils pilsēta, Ziru pagasts, Zlēku pagasts.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU