SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
10. aprīlī, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Drošība
1
56
1
56

Gāzes pistoļu īpašniekiem jāsaņem ieroču nēsāšanas atļauja

Stājas spēkā 10.04.2019.
Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Personām, kuru īpašumā ir gāzes pistoles, Valsts policijā jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja, jo turpmāk tās ir pakļautas šaujamieroču reglamentācijai.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Šodien, 2019. gada 10. aprīlī, stājas spēkā Ieroču aprites likums, kas personām, kuras līdz šim iegādājušās gāzes pistoles vai signālieročus, nosaka pienākumu tos reģistrēt Valsts policijā līdz 2023. gada 14. septembrim. Vienlaikus noteiktas arī vairākas citas izmaiņas, piemēram, stingrākas prasības simulācijas spēļu ieroču regulējumā, ieroča izmantošana medībās no 16 gadu vecuma, kā arī šaujamieroču atļaujas maksimālais derīguma termiņš – 5 gadi.

īsumā
 • Stājoties spēkā Ieroču aprites likumam, gāzes pistoles, kuras iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, no 2019. gada 10. aprīļa ir pielīdzināmas šaujamieročiem.
 • Šaujamieroča atļaujas saņemšanai paredzēts pietiekami ilgs pārejas periods – 4 gadi.
 • Līdz šim Latvijā fiziskām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un iegādājušās gāzes pistoli, nevajadzēja saņemt ieroču atļauju – to vajadzēja tikai reģistrēt.
 • Turpmāk fiziskajai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai nav nepieciešamās ieroču atļaujas, ir tiesības iegādāties tikai pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus un minētos ieročus un to munīciju pielietot pašaizsardzībai.
 • Šaujamieroci vai pašaizsardzībai klasificētu E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci drīkst izmantot, lai izsauktu palīdzību, brīdinātu par ieroča pielietošanu vai aizbaidītu dzīvniekus.
 • Ieroču aprites likumā veiktas arī citas izmaiņas, piemēram, noteiktas stingrākas prasības simulācijas spēļu ieroču regulējumā, paredzēta ieroča izmantošana medībās no 16 gadu vecuma, kā arī noteikts šaujamieroču atļaujas maksimālais derīguma termiņš – 5 gadi.

Stājoties spēkā Ieroču aprites likumam, gāzes pistoles, kuras iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, no 2019. gada 10. aprīļa ir pielīdzināmas šaujamieročiem. Līdz ar to šādi gāzes ieroči jāpakļauj arī tādai pašai reglamentācijai kā šaujamieroči. Proti, personām, kuru īpašumā ir gāzes pistoles (revolveri), kuras savukārt iespējams pārveidot tā, ka no tām var izšaut ar lodi, kā arī signālieroči, kas klasificējami atbilstoši jaunajā likumā noteiktajām prasībām pašaizsardzības, kolekcijas vai kultūras jomas un vēstures notikumu atveidošanas lietojumam, līdz 2023. gada 14. septembrim tiek paredzētas vairākas iespējas, kā rīkoties:

 • reģistrēt gāzes pistoli vai signālieroci Valsts policijā (VP), uzrādot attiecīgo ieroci un iesniedzot iesniegumu, kurā norāda savus personas datus un informāciju par attiecīgo ieroci (veidu, marku, modeli, marķējumu), un saņemt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai ieroču kolekcijas atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības;
 • pārreģistrēt gāzes pistoli vai signālieroci citai personai, kurai ir attiecīgā ieroča atļauja;
 • realizēt gāzes pistoli vai signālieroci ar Latvijas Republikas ieroču komersanta starpniecību;
 • nodot to VP.

Vienlaikus VP norāda, ka pārejas periods ir pietiekami ilgs, proti, 4 gadi. Tas nozīmē, ka gāzes pistoļu un salūtieroču īpašniekiem nav nepieciešamības skriet uzreiz uz VP un saņemt nepieciešamo atļauju.

Iepriekš gāzes pistoles vajadzēja tikai reģistrēt

Līdz šim Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums paredzēja, ka Latvijā fiziskām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt pašaizsardzībai domātas pusautomātiskās, atkārtotas darbības vai viena šāviena gāzes pistoles un to munīciju, ieskaitot tām paredzētās salūtpatronas, par kurām nav jāsaņem VP ieroču atļauja, bet kuras ir tikai jāreģistrē.

Kā iepriekš LV portālam skaidroja VP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks Andris Melkers, turpmāk gāzes un signālieroči ir sadalāmi divās daļās. Vienu daļu gāzes ieroču ražos tādu, kuru nav iespējams pārveidot par šaujamieročiem, vienkāršiem vārdiem sakot, lai no tiem nevarētu izšaut ar lodi, otru daļu turpinās ražot tādu, kuru iespējams pārveidot. Taču to daļu ieroču, kurus iespējams pārveidot, turpmāk atzīs par šaujamieročiem un klasificēs kā B kategorijas šaujamieročus.

Līdz šim ražotie gāzes ieroči neatbilst jaunajām tehniskajām prasībām

Jaunā Ieroču aprites likuma anotācijā norādīts, ka gāzes un signālieročiem, kas uzskatāmi par nepārveidojamiem šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā, ir noteikta jauna tehniskā specifikācija. Līdz šim ražotie gāzes ieroči un signālieroči neatbilst šīm jaunajām tehniskajām prasībām. Proti, Latvijā apritē esošās gāzes pistoles ir uzskatāmas par tādām, kuras var pārveidot šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā.

Personām, kuru īpašumā ir gāzes vai signālieroči, VP jāiegūst šaujamieroča nēsāšanas atļauja, jo turpmāk tie ir pakļauti šaujamieroču reglamentācijai. Ieroču aprites likuma anotācijā norādīts, ka B kategorijas šaujamieročiem nepieciešama VP atļauja, savukārt atbilstoši iedalījumam pēc lietojuma tie ir paredzēti sportam, medībām, pašaizsardzībai un kolekcionēšanai.

Proti, Ieroču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā noteikts, ka pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviena gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, uzskata par B kategorijas šaujamieročiem un atkarībā no to darbības principa klasificē atbilstošā B kategorijas apakšgrupā.

Atļauja nebūs vajadzīga E kategorijas ieročiem

Savukārt jaunā likuma 14. panta trešajā daļā noteikts, ka fiziskajai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt tikai pašaizsardzībai klasificētus E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus un minētos ieročus un to munīciju pielietot pašaizsardzībai. Ieroču aprites likuma 5. panta septītā daļa paredz, ka E kategorijas ieroči ir gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā.

Par šādiem ieročiem nebūs jāsaņem VP atļauja, tos vajadzēs tikai reģistrēt.

Pārveidojamās gāzes pistoles glabāšana

Ieroču aprites likuma 19. pants nosaka, ka ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz fiziskajām personām B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai. Savukārt ieroča (turpmāk tātad arī līdz šim apritē esošās gāzes pistoles un salūtieroči) nēsāšanas atļauja dod fiziskajai personai tiesības:

 • glabāt šaujamieroci atļaujā norādītajā ieroča īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, kā arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā);
 • pārvadāt atļaujā norādīto B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci;
 • iegādāties atļaujā norādītajam B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamierocim paredzēto rūpnieciski ražoto munīciju un glabāt to;
 • izmantot un pielietot B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

B kategorijas ieroču un munīcijas nēsāšanas prasības noteiktas šā likuma 36. pantā, proti, fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja B kategorijas īsstobra šaujamieročiem, ir aizliegts:

 • vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 40 katram šaujamierocim paredzētas patronas;
 • nēsāt pistoli ar patronu patrontelpā;
 • vienlaikus katrai pistolei nēsāt vairāk nekā vienu pielādētu rezerves magazīnu vai katram revolverim – vienu pielādētu rezerves cilindru.

Atļaujā norādīto īsstobra šaujamieroci un munīciju nēsā speciālā kabatā (makstī) tā, lai ierocis nevar izkrist un nepiesaista citu personu uzmanību, nodrošinot, lai šis ierocis nejauši nenonāk nepiederošas personas rokās. Nēsājot šaujamieroci, arī tā nēsāšanas atļaujai vienmēr jābūt līdzi.

Jāglabā slēgtā seifā

Ja, nēsājot šaujamieroci un tā munīciju, ieroča īpašniekam nepieciešams izmantot īslaicīgas apmešanās vietu, respektīvi, vietu, kas nav viņa deklarētā dzīvesvieta vai deklarācijā norādītā papildadrese, šaujamieroci un munīciju glabā slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj ieroča vai munīcijas nejaušu nokļūšanu nepiederošu personu rokās, vai Ieroču aprites likumā minētajā kārtībā nodod glabāšanā uz īslaicīgās apmešanās laiku juridiskās personas ieroču glabātavā.

Nēsājot B kategorijas šaujamieroci, to atļauts izvilkt no speciālās kabatas (maksts) un sagatavot šaušanai tikai situācijās, kad ir pamats uzskatīt, ka konkrētajā gadījumā iestāsies vai ir iestājušies šajā likumā noteiktie šaujamieroča izmantošanas vai pielietošanas nosacījumi.

Nepārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas

Saskaņā ar jaunā likuma 65. pantu persona drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli vai pašaizsardzībai klasificētu E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci, lai:

 • aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai veselību;
 • novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;
 • aizturētu personu, kura pārsteigta nozieguma izdarīšanas brīdī un izrāda pretošanos;
 • padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

Proti, šaujamieroci vai pašaizsardzībai klasificētu E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci drīkst izmantot, lai izsauktu palīdzību, brīdinātu par ieroča pielietošanu vai aizbaidītu dzīvniekus. Vienlaikus, pielietojot kādu no minētajiem ieročiem, nedrīkst pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas.

Citas izmaiņas ieroču aprites regulējumā

Ieroču aprites likumā veiktas arī citas izmaiņas, piemēram:

 • noteiktas stingrākas prasības simulācijas spēļu ieroču regulējumā – mērķis ir pasargāt bērnus un apkārtējo sabiedrību (līdz šim Latvijā bez jebkāda vecuma ierobežojuma bija iespējams iegādāties straikbola un peintbola ieročus, kā arī lāzertaga ierīces, kas pilnībā atveido kaujas šaujamieročus);
 • paredzēta ieroča izmantošana medībās no 16 gadu vecumajaunieši kopā ar vecākiem ieroča īpašnieka vadībā var ne tikai piedalīties medībās, bet arī kontrolētos apstākļos izmantot medību šaujamieroci;
 • noteikts šaujamieroču atļaujas maksimālais derīguma termiņš – 5 gadi (līdz šim Latvijā izsniedza beztermiņa atļaujas).

Ar visām veiktajām izmaiņām sīkāk var iepazīties šeit.

Labs saturs
56
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI