SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
03. aprīlī, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
9
9

Spēkā stājušās izmaiņas transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtībā

Nolūkā pilnvērtīgi pārliecināties par mopēdu vadītāju iemaņām un prasmēm no 2019. gada 1. aprīļa ieviests papildu eksāmena posms – transportlīdzekļa vadīšana ceļu satiksmē.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

No 23. marta ir spēkā daudzas svarīgas izmaiņas transportlīdzekļu vadītājiem: atvieglota Latvijā izdotas vadītāja apliecības izmantošana ārvalstīs, atcelta prasība iesniegt Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu, precizēta ārvalstīs izdotu apliecību pārbaudes kārtība, kā arī noteikts pienākums AM kategorijas jeb mopēdu vadītājiem kārtot arī vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē, bet periodiskās apmācības kursa (95. koda) derīguma termiņš sāksies ar jaunās vadītāja apliecības izdošanas datumu.

īsumā
 • Lai atvieglotu Latvijas apliecību izmantošanu ārvalstīs, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, CSDD sāks izsniegt arī starptautiskā parauga vadītāja apliecības. To saņemšana būs brīvprātīga, un tās izsniegs papildus pašreizējām Latvijas parauga vadītāja apliecībām.
 • Mopēda vadīšanas pretendentiem turpmāk jākārto ne tikai teorētiskais eksāmens un braukšana figūru laukumā, bet arī braukšanas eksāmens ceļu satiksmē. Atkarībā no mopēda veida (divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu) vadīšanas eksāmeniem ir nodalītas prasības.
 • 95. koda derīguma termiņš būs vienāds ar vadītāja apliecības derīguma termiņu.
 • Pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar CSDD, teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai var pieņemt arī izglītības iestāde.
 • Autoskolas audzēkņiem vairs nevajag iesniegt CSDD autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu.
 • Pilnveidota norma, kas nosaka ārvalstīs izdotu apliecību pārbaudes kārtību.

Grozījumi veikti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 103 Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība (turpmāk tekstā – MK noteikumi), kas nosaka:

 • minimālās prasības mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;
 • kārtību, kādā iegūst un atjauno mehānisko transportlīdzekļu, mopēdu, tramvaju un velosipēdu vadītāja tiesības;
 • kārtību, kādā izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību;
 • gadījumus, kad tiek iznīcināta vadītāja apliecība, kā arī vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtību.

Starptautiskā parauga vadītāja apliecības

Kā norādīts MK noteikumu grozījumu anotācijā, ir palielinājies to Latvijas autovadītāju skaits, kas privāti vai darba vajadzībām vēlas izmantot savu Latvijā izdoto vadītāja apliecību ārvalstīs, tostarp tālās un eksotiskās valstīs. Latvijā izdotās vadītāja apliecības pilnībā atbilst gan 1968. gada Vīnes konvencijas “Par ceļu satiksmi” nacionālā parauga vadītāja apliecībai, gan Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu prasībām, taču atsevišķās valstīs papildus prasa uzrādīt arī starptautiskā parauga vadītāja apliecību. Praksē to pieprasa valstis, kas nav minētās konvencijas dalībvalstis.

Tāpēc, lai personām atvieglotu Latvijas vadītāja apliecības izmantošanu ārvalstīs, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, CSDD sāks izsniegt arī starptautiskā parauga vadītāja apliecības. To saņemšana būs brīvprātīga, un tās izsniegs papildus pašreizējām Latvijas parauga vadītāja apliecībām.

Atbilstoši MK noteikumu nākotnes redakcijas 3.2 punktam “starptautiskā vadītāja apliecība ir 1968. gada Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 7. pielikumam atbilstošs no papīra izgatavots A6 formāta (izmēri 148 x 105 mm) dokuments (grāmatiņa), kuru var saņemt papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai vadītāja apliecībai”.

Arī mopēdu vadītājiem jākārto vadīšanas eksāmens ceļu satiksmē

Līdz šim, lai iegūtu mopēda vadīšanas apliecību jeb AM kategoriju, bija jānokārto tikai teorētiskais eksāmens un braukšana figūru laukumā. Nolūkā pilnvērtīgi pārliecināties par mopēdu vadītāju iemaņām un prasmēm no 2019. gada 1. aprīļa ieviests papildu eksāmena posms – transportlīdzekļa vadīšana ceļu satiksmē.

MK noteikumi paredz, ka vadīšanas eksāmenu ar AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim (ja eksāmena pieņemšanai ir labvēlīgi laikapstākļi, CSDD minēto laikposmu var pagarināt). Tāpat CSDD var atteikt eksāmena pieņemšanu, ja ir nelabvēlīgi laikapstākļi vai ceļa apstākļi (stiprs lietus, sniegs, zema gaisa temperatūra, slidena vai apledojusi brauktuve un tamlīdzīgi apstākļi). Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, inspektors atrodas pavadošajā transportlīdzeklī. Vadīšanas eksāmena ilgums ceļu satiksmē ar AM kategorijas transportlīdzekli ir vismaz 25 minūtes. Plašāku informāciju par mopēda vadīšanas eksāmenu un pieteikšanos tam var meklēt CSDD tīmekļvietnē.

Vienlaikus grozījumu anotācijā norādīts, ka, ņemot vērā vadīšanas eksāmenu laikā notikušos negadījumus, kā arī mudinot mopēdu un motociklu vadītājus lietot atbilstošu apģērbu un apavus, izmaiņas paredz speciālā apģērba un piemērotu apavu lietošanu eksāmena laikā. Proti, MK noteikumu 57. punkts nosaka, ka mopēda vadīšanas pretendentam jābūt tērptam motociklu vadītājiem paredzētā apģērbā vai jālieto aizsargi, kas paredzēti ceļgalu, elkoņu un plecu aizsardzībai kritiena gadījumā, kā arī jālieto cimdi un slēgti apavi, kas nodrošina potīšu aizsardzību.

Nošķir četrriteņu un divriteņu mopēdus

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1. panta 12. punktu mopēds ir:

 • divriteņu vai trīsriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50cm3 (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 km stundā, bet nepārsniedz 45 km stundā;
 • četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura pašmasa nepārsniedz 350 kg (neskaitot akumulatoru masu elektrotransportlīdzekļiem), motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3 (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 km stundā.

Kā norādīts anotācijā, šobrīd četrriteņu mopēdu skaits nav liels, taču Latvijā tādus reģistrē un izmanto ceļu satiksmē. Tā kā mopēda vadīšanas pretendentiem turpmāk jākārto arī braukšanas eksāmens ceļu satiksmē, MK noteikumu grozījumos ir nodalītas prasības šiem vadīšanas eksāmeniem atkarībā no mopēda veida. Proti, ir ņemtas vērā četrriteņu un trīsriteņu mopēdu vadīšanai nepieciešamo prasmju atšķirības no divriteņu mopēdu vadīšanai nepieciešamajām, piemēram, tas, ka nav jāsaglabā līdzsvars.

“Ja vadīšanas eksāmenu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārto ar trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekli, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu AM kategorijas transportlīdzekļus,” paredz MK noteikumu 51.1 punkts. Tādējādi turpmāk ir paredzēts papildu kods (101), ar kuru vadītāja apliecībā norādīs, ka persona vadīšanas eksāmenu ir kārtojusi ar trīsriteņu vai četrriteņu mopēdu un tai atļauts vadīt tikai šādus transportlīdzekļus, divriteņu mopēdus šādā gadījumā vadīt ir aizliegts.

Atkarībā no tā, vai ir trīsriteņu, četrriteņu vai divriteņu mopēds, atšķiras arī vadīšanas eksāmena pirmā posma (sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli) saturs:

 • AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem – aizsargtērpa sakārtošana un riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas, ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;
 • AM kategorijas trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekļiem – sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude.

Paredz vienādu 95. koda un vadītāja apliecības derīguma termiņu

Līdz šim vadītāja apliecībā (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas) norādīto profesionālās kvalifikācijas (95. kodu) piecu gadu derīguma termiņu skaitīja no periodiskās apmācības kursu beigšanas datuma. Tā kā vadītāja apliecības maiņu veic pēc šo kursu apmeklējuma un normatīvais regulējums paredz, ka vadītāja apliecību arī izsniedz uz pieciem gadiem, veidojās situācija, ka 95. koda derīguma termiņš beidzas ātrāk nekā vadītāja apliecības derīguma termiņš.

Veiktajām izmaiņām jānodrošina, ka 95. koda derīguma termiņš būs vienāds ar vadītāja apliecības derīguma termiņu. Proti, MK noteikumu 78.1 punkts nosaka: “Ja persona ir pabeigusi periodiskās apmācības kursu ne vairāk kā sešus mēnešus pirms vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām, jaunajā vadītāja apliecībā papildinformācijas koda piecu gadu derīguma termiņu norāda, skaitot no jaunās vadītāja apliecības izdošanas datuma, bet pārējos gadījumos – no apmācības kursa beigu datuma.”

Velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai teorijas eksāmenu var pieņemt arī skola

MK noteikumu 67. punkts paredz, ka teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai pieņem CSDD vai turpmāk, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar CSDD, – izglītības iestāde. Proti, skolas, noslēdzot šādu līgumu, bērniem dos iespēju speciāli nedoties uz CSDD nodaļu, lai kārtotu eksāmenu.

Vienlaikus MK noteikumu 65. punkts paredz, ka velosipēda vadītāja apliecību izsniedz personai, kurai nav izsniegta mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība un kura ir sasniegusi 10 gadu vecumu un nokārtojusi (datorizēti vai rakstiski) teorētisko eksāmenu, kas sastāv no 10 jautājumiem par ceļu satiksmi nosakošajiem tiesību aktiem un par satiksmes drošību. Šīs izmaiņas bija nepieciešamas, jo iespēju bez maksas saņemt velosipēda vadītāja apliecību, nelietderīgi patērējot CSDD resursus, izmantoja personas, kurām jau ir mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība. Proti, braucot ar velosipēdu, atsevišķa velosipēda vadītāja apliecība šīm personām nav vajadzīga. Respektīvi, norma – “lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, pamatojoties uz citu transportlīdzekļu vadītāja apliecību, persona uzrāda šo vadītāja apliecību” – MK noteikumos vairs nepastāv.

Autoskolas pabeigšanas apliecība vairs nav jāiesniedz CSDD

Saskaņā ar anotācijā norādīto autoskolas audzēkņiem vairs nevajag iesniegt CSDD autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu. Proti, starp autoskolām un CSDD nu ir pilnībā ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa par apmācību pabeigušajām personām.

Novērš viltotas vai lietošanai nederīgas ārvalsts vadītāja apliecības apmaiņu

Tāpat šajos MK noteikumos nolūkā pilnībā novērst iespēju, ka personas Latvijā varētu apmainīt viltotu vai lietošanai nederīgu ārvalsts vadītāja apliecību, ir pilnveidota norma, kas nosaka ārvalstīs izdotu apliecību pārbaudes kārtību.

MK noteikumu 25. punkts tagad paredz, ka apmaināmās ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību un statusu CSDD pārbauda tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā, bet, ja tas nav iespējams, CSDD pieprasa no Latvijā akreditētās attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas vai pieņem personas iesniegtu rakstisku informāciju par vadītāja apliecības izdošanas faktu, derīguma termiņu, tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām, statusu un citu informāciju, kas var apstiprināt vadītāja apliecības izdošanas faktu.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU