SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
06. decembrī, 2018
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
5
5

Elektroniskās mainīgās informācijas ceļa zīmes. Kā tās darbojas?

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Neraugoties uz visām iespējamām vizuālajām atšķirībām salīdzinājumā ar parastajām ceļa zīmēm, elektroniskajām mainīgajām informācijas ceļa zīmēm ir ceļa zīmes statuss.

Autoceļa maršrutā no Ainažiem līdz Grenctālei jeb uz “Via Baltica” sākušas darboties elektroniskās mainīgās informācijas ceļa zīmes. Kā norāda “Latvijas Valsts ceļu” Satiksmes informācijas centra un “SMART 67” projekta vadītājs Boriss Jeļisejevs, šādu ceļa zīmju izmantošanas mērķis ir informēt vai dot priekšrakstus satiksmes dalībniekiem par konkrētu tā brīža aktuālo satiksmes apdraudējumu. LV portāls skaidro, kas ir elektroniskās ceļa zīmes un inteliģento transporta sistēmu objekti, kā darbojas šādas ceļa zīmes un kāds ir to tiesiskais statuss.

īsumā
  • Kopumā 13 objektos ir uzstādītas 30 elektroniskās ceļa zīmes, no kurām 4 ir ātrumu ierobežojošas zīmes kopā ar 4 brīdinājuma zīmēm un 22 brīdinājuma un aizlieguma zīmes.
  • VMS izmantošanas mērķis ir informēt vai dot priekšrakstus satiksmes dalībniekiem par konkrētu tā brīža aktuālo satiksmes apdraudējumu.
  • Inteliģentās transporta sistēmas (ITS) ir sistēmas, kurās informācijas un sakaru tehnoloģijas izmanto autotransporta jomā (ietverot infrastruktūru, transportlīdzekļus un ceļu lietotājus), satiksmes un mobilitātes pārvaldībā, kā arī ar mērķi nodrošināt saskarni ar citiem transporta veidiem.
  • Sensori uztver tuvojošos mašīnu, savukārt elektroniskā ceļa zīme, kas atrodas netālu, uzrāda samazinātu atļauto braukšanas ātrumu – viens no piemēriem, kā darbojas ITS.
  • Uz VMS nebūtu jāskatās kā uz kaut kādu īpašu objektu, kā arī uz tām nevajadzētu attēlot satiksmei nesaistošu informāciju, kas varētu maldināt satiksmes dalībniekus.
  • VMS darbojas automātiskā režīmā, balstoties uz informāciju, ko sniedz ceļu meteoroloģiskās stacijas.

Elektroniskās mainīgās informācijas ceļa zīmes (VMS) ir uzstādītas projekta “Smart E67” ietvaros. Kopumā 13 objektos ir uzstādītas 30 elektroniskās ceļa zīmes, no kurām 4 ir ātrumu ierobežojošas zīmes kopā ar 4 brīdinājuma zīmēm un 22 brīdinājuma un aizlieguma zīmes. Atbilstoši “Latvijas Valsts ceļu” (LVC) sniegtajai informācijai uz “Via Baltica” ir attēlotas brīdinājuma zīmes “slidens ceļš”, “uz ceļa strādā”, “savvaļas dzīvnieki”, “sānvējš”, “nelīdzens ceļš”, “bīstami”, “sastrēgums” un aizlieguma zīmes “braukt aizliegts”, “kravas automobiļiem braukt aizliegts”, kā arī ātruma ierobežojuma zīmes.

Kāds ir mainīgo informācijas ceļa zīmju mērķis

VMS ir satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (SOTL) paveids no ceļa zīmju grupas, skaidro B. Jeļisejevs. Atkarībā no tehnoloģijas un pielietošanas veida VMS spēj attēlot ceļa zīmes un tekstuālo satiksmes informāciju, kā arī tās var būt neaktīvas jeb izslēgtas. Projekta “Smart E67” instalācijas, piemēram, neparedz tekstuālas satiksmes informācijas attēlošanu. Kā norāda B. Jeļisejevs, no satiksmes regulēšanas viedokļa VMS ir ceļa zīme, kas tiek ieslēgta, mainīta vai deaktivēta reāllaikā (automātiskās un manuālās darbības režīmi) atkarībā no faktiskās satiksmes situācijas.

VMS izmantošanas mērķis ir informēt vai dot priekšrakstus satiksmes dalībniekiem par konkrētu tā brīža aktuālo satiksmes apdraudējumu. Šādas zīmes, salīdzinot ar parastajām ceļa zīmēm, nodrošina lielāku efektivitāti satiksmes drošībā, papildina B. Jeļisejevs.

Projekts “Smart E67”

Projekts “Smart E67” ir starptautisks (Latvijas un Igaunijas) Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēts projekts, kas guva atbalstu atklātajā “Interreg CB” programmas uzsaukumā, un to sāka īstenot 2015. gadā, stāsta B. Jeļisejevs. Tajā paredzēta inteliģento transporta sistēmu (ITS) risinājumu saskaņota ieviešana ar mērķi samazināt braukšanas laiku un uzlabot satiksmes drošību “Via Baltica” maršrutā Latvijas un Igaunijas teritorijā.

Projekta gaitā Latvijā un Igaunijā kopumā uzstādītas jaunas, kā arī modernizētas jau esošās 55 dažādas nozīmes ITS instalācijas 26 lokācijās. “VMS izmantošana mūsdienu satiksmes vadībā jau ir kļuvusi par tradicionālu, proti, pirmās paaudzes instalācijas uz Rietumeiropas un Ziemeļamerikas ātrgaitas ceļiem parādījās astoņdesmitajos gados. Šobrīd tas ir plaši izmantojams SOTL veids visā pasaulē,” skaidro B. Jeļisejevs. Tieši “Smart E67” projekta ietvaros Latvijā un Igaunijā ir uzstādītas pirmās VMS (atsevišķi VMS projekti īstenoti arī Lietuvā).

Kas ir inteliģentās transporta sistēmas

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma (CSL) 1. panta 10.1 punktu ITS ir sistēmas, kurās informācijas un sakaru tehnoloģijas izmanto autotransporta jomā (ietverot infrastruktūru, transportlīdzekļus un ceļu lietotājus), satiksmes un mobilitātes pārvaldībā, kā arī ar mērķi nodrošināt saskarni ar citiem transporta veidiem.

LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns skaidro, ka “ITS ir samērā jauna un strauji augoša transporta apakšnozare, kuras pamatā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, tostarp viedo ceļa elementu, “lietu interneta” ierīču u. tml., izmantošana mobilitātes uzlabošanai, piemēram, “Smart E67” projekta ietvaros tās ir VMS, ceļu meteostacijas, “gudrie” luksofori, satiksmes krīzes situāciju monitorings, kura pamatā ir viedā videonovērošana”. Ārpus minētā projekta Latvijā ir ieviests tāds ITS veids kā fotoradari. LV portāls jau iepriekš rakstīja, ka šobrīd valstī darbojas divu veidu fotoradari – stacionārie un pārvietojamie.

M. Zaļaiskalns norāda uz sekojošiem ITS risinājumu uzdevumiem:

  • ievākt datus;
  • regulēt un kontrolēt satiksmi;
  • sniegt lietotājiem satiksmes informāciju.

Sensori uztver tuvojošos mašīnu, savukārt elektroniskā ceļa zīme, kas atrodas netālu, uzrāda samazinātu atļauto braukšanas ātrumu – viens no piemēriem, kā darbojas ITS. Vienlaikus iepriekš minētais precīzi apraksta vienu no “Smart E67” projekta Tūjas VMS objekta (A1 autoceļš) darbības režīmiem. M. Zaļaiskalns skaidro, kas tas ir tā saucamais Ziemeļvalstu VMS izmantošanas piemērs vienlīmeņa krustojumu satiksmes drošības uzlabošanai. Tāpat viņš norāda, ka, globāli skatoties, VMS ir tradicionāls ITS paveids.

Elektronisko zīmju nozīme tāda pati kā parastajām ceļa zīmēm

LVC vērš autobraucēju uzmanību, ka VMS ir tāda pati nozīme kā parastajām ceļa zīmēm un tās ir tieši tāpat arī jāievēro. Neraugoties uz visām iespējamām vizuālajām atšķirībām salīdzinājumā ar parastajām ceļa zīmēm, VMS ir ceļa zīmes statuss, stāsta M. Zaļaiskalns. Viņš turpina, ka uz VMS nebūtu jāskatās kā uz kaut kādu īpašu objektu, kā arī uz tām nevajadzētu attēlot satiksmei nesaistošu informāciju, kas varētu maldināt satiksmes dalībniekus.

CSL 38. pants paredz, ka satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām. Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 248. punkts nosaka, ka VMS (zīmes, kurās sniegto teksta un (vai) simbolu informāciju var mainīt) jāatbilst standartam LVS 77–1:2014 “Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”, LVS 77–2:2014 “Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi” un LVS 77–3:2014 “Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”.

Kā norāda M. Zaļaiskalns, CSN minētais punkts pieļauj VMS lietošanu, jo tajā ir norādītas VMS atbilstības prasības nacionālajam ceļa zīmju standartam, kurā papildus ir atsauce, ka VMS izpildījumam ir jāatbilst standartam LVS EN 12966-1 “Vertikāli nostiprinātās stacionārās ceļa zīmes. Maināmās informācijas ceļa zīmes. 1.daļa. Būvizstrādājumu tehniskās prasības”. “Tajā savukārt paredzēts, ka optiskā tipa VMS, kura attēlus veido LED tipa matrica, ir pieļaujama ceļa zīmju piktogrammu atšķirība no parastajām ceļa zīmēm, proti, melnās un baltās krāsas inversija un attēla grafika,” turpina M. Zaļaiskalns, papildinot, ka VMS var labāk pamanīt uz ceļa sliktas redzamības apstākļos, jo ieslēgtā režīmā tās izstaro gaismu.

Kā darbojas VMS

Atbilstoši LVC sniegtajai informācijai VMS darbojas automātiskā režīmā, balstoties uz informāciju, ko sniedz ceļu meteoroloģiskās stacijas. Arī LVC Satiksmes informācijas centrs (SIC) var attālināti mainīt elektroniskās ceļa zīmes informāciju, piemēram, ja noticis satiksmes negadījums, izveidojies sastrēgums vai veicami remontdarbi.

VMS iedegsies tikai tad, kad konstatēs apstākļus, par kuriem ir būtiski informēt satiksmes dalībniekus, proti, ja ir remontdarbi, apledojums, sastrēgums, sānvējš vai citi apstākļi, kas var ietekmēt satiksmi. Ja šādi apstākļi nav iestājušies, brīdinājumus uz ceļa zīmēm neizgaismos un tās darbosies nogaidīšanas režīmā.

Kur un kādi objekti vēl izveidoti

Lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu ceļu stāvokļa un meteoroloģisko informāciju, vienlaikus ir uzlabotas un no jauna uzstādītas 13 ceļu meteoroloģiskās stacijas, kas nepārtraukti veic gaisa temperatūras, mitruma, nokrišņu, vēja ātruma, redzamības, ceļa seguma stāvokļa un citus ceļu uzturēšanai specifiskus mērījumus. Tālāk šos mērījumus apstrādā elektronisko ceļa zīmju vadības sistēma un ceļa zīmē attēlo atbilstošu brīdinājumu, norāda LVC.

Bez VMS projekta “Smart E67” ietvaros ir izveidoti arī citi ITS objekti, piemēram, Tūjas krustojums uz Tallinas šosejas (A1 un P11) ir aprīkots ar sensoriem, kuriem pamanot auto, kas tuvojas Tallinas šosejai, īslaicīgi tiek ierobežots ātrums līdz 70 km/h. Arī Rīgas apvedceļa (A4) un autoceļa Ulbroka–Ogre (P5) krustojumā, kā arī pie Gaujas tilta uz Ainažu šosejas (A1) ir uzstādīta satiksmes negadījumu novērošanas sistēma, kas automātiski reģistrē šķērsli, lēnu satiksmi vai neikdienišķu krustojuma šķērsošanas trajektoriju un par to ziņo LVC SIC.

M. Zaļaiskalns norāda, ka šobrīd aizlieguma, t.sk. ātruma ierobežojuma, ceļa zīmju attēlošana paredzēta divās vietās, proti, Tūjas krustojumā un Ādažos 2 km ceļa posmā. Tāpat viņš skaidro, ka VMS attēlotos datus un darbības statusu (ieslēgts/izslēgts/attēla maiņa) saglabā VMS vadības sistēmā un, ja nepieciešams, tos var nodot Valsts policijai.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU