SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
31. augustā, 2018
Lasīšanai: 13 minūtes
1
7
1
7

No 1. septembra var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

2019. gada 1. janvārī Latvijā sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma. Tās ietvaros visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts veselības aprūpes pakalpojumu minimums. Savukārt pilns valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts būs pieejams tiem pacientiem, kuri kā darba ņēmēji veic sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā vai pieder pie kādas no 21 sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupas, kuras automātiski apdrošinās valsts. Lai pievienotos valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, pārējiem iedzīvotājiem no šī gada 1. septembra ir iespēja veikt veselības apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi. Šajā skaidrojumā apkopota informācija par to, kā noskaidrot savu apdrošināšanas statusu, kādā apmērā un kārtībā ir jāveic apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu pilnu pakalpojumu grozu turpmākajos gados.

īsumā
 • Ieviešot obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no iemaksu veikšanas tiks nodrošināts valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimums jeb pamata “grozs”.
 • Lai 2019. gadā saņemtu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pilno “grozu”, iedzīvotājiem, kuri nav apdrošināti automātiski, no 1. septembra ir iespēja veikt ikgadējas veselības apdrošināšanas iemaksas.
 • Veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs 2018. gadā ir 51,6 eiro, 2019. gadā – 154,8 eiro un 2020. gadā – 258 eiro.
 • Sākot ar 2019. gadu, informācija par personas apdrošināšanas statusu būs pieejama vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselība).

Kas ir apdrošinātas personas

2018. gads ir pārejas laiks, kurā darbojas līdzšinējā kārtība valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu saņemšanai. Savukārt no 2019. gada 1. janvāra medicīnas pakalpojumu pilno “grozu” varēs saņemt tikai apdrošinātie iedzīvotāji:

 • legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā (tai skaitā arī tad, ja darbinieks strādā uz pusslodzi un ikmēneša atalgojums ir mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša algu);
 • personas, kuras pieder kādai no 21 sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, kuru valsts apdrošinās automātiski;
 • personas, kuras pievienosies sistēmai, brīvprātīgi veicot veselības apdrošināšanas iemaksas.

Sociāli mazāk aizsargātie apdrošināti automātiski

Veselības aprūpes finansēšanas likuma 11. panta otrajā daļā ir noteikta 21 iedzīvotāju grupa, kas uzskatāmas par apdrošinātām automātiski:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 3. personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;
 4. bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā;
 5. orgānu donori;
 6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 7. personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;
 8. personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
 9. viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;
 10. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 11. personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
 12. pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;
 13. personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;
 14. personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
 15. personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte (no 2021. gada 1. janvāra);
 16. personas, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 17. personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;
 18. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 19. tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;
 20. personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;
 21. personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Brīvprātīgas apdrošināšanas iemaksu apmērs

Lai saglabātu tiesības arī 2019. gadā saņemt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pilno “grozu”, pārējiem iedzīvotājiem, kuri neveic sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā un neiekļaujas kādā no valsts apdrošinātajām sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, no 1. septembra ir iespēja iesaistīties veselības apdrošināšanas sistēmā brīvprātīgi, veicot ikgadējas veselības apdrošināšanas iemaksas šādā apmērā:

 • 2018. gadā – 1% no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (51,6 eiro);
 • 2019. gadā – 3% no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (154,8 eiro);
 • sākot no 2020. gada – 5% apmērā no divpadsmitkāršas minimālās mēneša darba algas (258 eiro)1.

Būtiski uzsvērt, ka veselības apdrošināšanas iemaksu par konkrēto gadu nevar veikt pa daļām. “Taču veselības apdrošināšanas iemaksu par 2019. gadu var veikt vienlaicīgi ar maksājumu par 2018. gadu vai arī atsevišķi 2019. gadā (piemēram, janvāra sākumā). Veicot abas apdrošināšanas iemaksas vienlaicīgi, kopumā jāmaksā 206,40 eiro,” norāda Nacionālais veselības dienests.

Salīdzinājumam: lai pievienotos valsts apmaksātās veselības apdrošināšanas sistēmai Igaunijā, personai jāveic ikgadējs maksājums 1904 eiro apmērā, LV portālam apstiprināja Igaunijas Sociālo lietu ministrijas pārstāve Eva Lehtla.

Ko iegūs apdrošinātās personas

Ieviešot obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, visi iedzīvotāji neatkarīgi no iemaksu veikšanas saņems valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu jeb pamata “grozu” – neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārsta praksē sniegto ārstniecību (tai skaitā izmeklējumus, kuru izvērtēšana ir ģimenes ārsta kompetencē), valstī noteiktās profilaktiskās pārbaudes un vēža skrīningu, grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību, ārstniecību un kompensējamos medikamentus noteiktām diagnožu grupām. Pamata grozā papildus arī iekļauta onkoloģija (tai skaitā “zaļais koridors” un kompensējamie medikamenti) un programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai, kas ir valsts noteiktās prioritārās programmas veselības aprūpē. 

Turpretim apdrošinātajiem iedzīvotājiem būs pieejams ievērojami plašāks veselības aprūpes piedāvājums, piemēram, speciālistu konsultācijas, plaši diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, plānveida ārstniecība dienas stacionārā, slimnīcā, tajā skaitā operācijas, kā arī traumatoloģija un ortopēdija, audu un orgānu transplantācija, medicīniskā rehabilitācija, valsts kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, psihoterapeitiskā un psiholoģiskā palīdzība, izdevumu atlīdzība par citās ES un EEZ valstīs saņemtu ārstniecību u. c. pakalpojumi.

“Piemēram, pacientam ir nepieciešama gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi. Ja persona ir apdrošināta, pacientam par operācijas veikšanu ir jāveic līdzmaksājums – 131 eiro. Valsts ārstniecības iestādei par sniegto pakalpojumu samaksā 3031 eiro. Gadījumā, ja persona nebūs apdrošināta, operācijas izmaksas pacientam būs jāsedz pašam no saviem līdzekļiem,” skaidro Nacionālā veselības dienesta direktore Inga Milaševiča.

Pievienoties tagad vai vēlāk

Valsts veselības apdrošināšanas sistēmai varēs pievienoties jebkurā brīdī. “Informāciju par iedzīvotāja tiesībām saņemt valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno “grozu” Nacionālais veselības dienests iekļauj veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņemta informācija par to, ka iedzīvotājs ir veicis veselības apdrošināšanas iemaksu,” skaidroja I. Milaševiča.

Jārēķinās, ka minētos pakalpojumus iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt, sākot ar dienu, kad būs iekļauts datubāzē, nevis ar saslimšanas dienu. Tāpat ilgtermiņā jārēķinās, ka, iemaksu veikšanu atliekot uz vēlāku laiku, var izveidoties situācija, ka uzreiz jāatlicina lielāka summa.

Veselības aprūpes finansēšanas likuma 12. pants paredz – ja persona pēdējo divu gadu laikā nav veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas kā darba ņēmējs un nav piederējusi pie kādas no 21 personu grupas, kuru apdrošina valsts, lai iekļautos valsts veselības apdrošināšanas sistēmā, tai ir jāveic apdrošināšanas iemaksa par kārtējo gadu, kā arī par iepriekšējiem diviem kalendāra gadiem. 

Piemēram, pacientam 2020. gadā ir nepieciešama gūžas locītavas endoprotezēšana. Persona nav bijusi darba ņēmēja, par kuru tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tāpat nav piederējusi kādai no iedzīvotāju grupām, kuras automātiski apdrošina valsts. Tā kā operācija maksā vairāk nekā 3100 eiro, izdevīgāk pievienoties valsts veselības apdrošināšanas sistēmai. Tādā gadījumā iedzīvotājam jāveic apdrošināšanas iemaksa par 2020. gadu (258 eiro) un iepriekšējiem diviem gadiem (154,80 eiro par 2019. gadu un 51,60 eiro par 2018. gadu). Kopā – 464,40 eiro.

Kā veikt apdrošināšanas iemaksu 2018. gadā

Apdrošināšanas iemaksu var veikt:

 • ar pārskaitījumu internetbankā;
 • ar pārskaitījumu bankas filiālē vai pasta nodaļā;
 • norēķinoties ar bankas maksājumu karti klātienē jebkurā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Veselības apdrošināšanas iemaksa jāveic Valsts kases bankas kontā:

LV19TREL1060001239600

Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22

 

Maksājuma mērķis, veicot iemaksu par sevi:

1) savs personas kods;

2) gads, par kuru tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3) kods “VAI” (saīsinājums no “veselības apdrošināšanas iemaksa”).

Piemērs, maksājot par vienu gadu: 123456-78901, 2018, VAI.

Piemērs, maksājot par diviem gadiem: 123456-78901, 2018, 2019, VAI.

Maksājuma mērķis, veicot iemaksu par citu personu:

1)      tā cilvēka vārds, uzvārds un personas kods, par kuru tiek veiktas iemaksas;

2)      gads, par kuru tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3)      kods "VAI".

Piemērs, maksājot par vienu gadu: Jānis Paraudziņš, 123456-78901, 2018, VAI.

Kā veikt apdrošināšanas iemaksu 2019. gadā

Sākot ar 2019. gadu, informācija par personas apdrošināšanas statusu būs pieejama vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (E-veselība). Tāpēc, veicot apdrošināšanas iemaksu iepriekš norādītajā Valsts kases kontā pēc 2019. gada 1. janvāra, aizpildot maksājuma mērķa lauciņu, būs jānorāda:

 1. elektroniski sagatavotā apdrošināšanas iemaksu paziņojuma numurs, kas būs redzams, autentificējoties savā profilā E-veselības portālā (vai vēršoties ar rakstveida iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā);
 2. kods “VAI” (saīsinājums no “veselības apdrošināšanas iemaksa”).

Iedzīvotāju ērtībai maksājumu varēs veikt uzreiz pēc autentificēšanās E-veselības portālā (caur internetbanku).

Kā zināt, vai persona ir apdrošināta

Lai iedzīvotāji labāk varētu saprast, vai viņi jau ir apdrošināti, vai arī vēl nepieciešams apdrošināties, NVD aicina aizpildīt speciāli izveidotu tiešsaistes testu un iegūt atbildi. Tests ir pieejams tīmekļvietnē www.apdrosinaties.lv.

Veselības ministre Anda Čakša aicina iedzīvotājus arī pašus aktīvi sekot līdzi savam apdrošināšanas statusam. Piemēram, pārbaudīt, vai darba devējs ir veicis obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, var, autentificējoties Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Savukārt, ja persona ir bezdarbnieks, ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai iegūtu bezdarbnieka statusu.

Papildu informācija jautājumu gadījumā pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana” vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).

1 Aprēķins ir veikts, ņemot vērā minimālo mēneša algu 2018. gadā.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU