SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
24. maijā, 2016
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
4
56
4
56

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti un darba devēju atvaļinājumi mazuļu vecākiem

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika;
Designed by Freepik

Strādājošiem vecākiem valsts paredz sociālās apdrošināšanas garantijas un tiesības uz atvaļinājumiem darbā. Tā kā pabalsti ir vairāki un to nosacījumi arī atšķirīgi, svarīgi zināt, kādas formalitātes ir jāievēro, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) saņemtu pienākošos pabalstus un laikus par atvaļinājuma piešķiršanu būtu informēts arī darba devējs. VSAA skaidro nosacījumus pabalstiem, kuri ir saistīti ar darba devēja piešķirtajiem atvaļinājumiem sakarā ar bērna gaidībām un tā kopšanu pirmo dzīvības gadu laikā.
īsumā
 • Darba devējs bērna mātei un/ vai tēvam piešķir atvaļinājumus, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pieprasītos pabalstus piešķir un izmaksā, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un informāciju par darba devēja piešķirtajiem atvaļinājumiem.
 • Informāciju par piešķirtajiem atvaļinājumiem darba devējs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID); VSAA šo informāciju elektroniskā veidā saņem no VID. Pabalsta pieprasītājam šī informācija VSAA nav jāiesniedz.
 • Par vienu no mazuļa vecākiem valsts no budžeta veic sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Darba ņēmēja atrašanās grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā ir saistoši apstākļi, nosakot tiesības un piešķirot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, uzsver VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka.

Maternitātes pabalstu jeb dekrēta naudu VSAA piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku. Tātad, lai saņemtu maternitātes pabalstu, svarīgi, lai sievietei darba devējs būtu šos piešķīris atvaļinājumus.

Darba ņēmēja atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA) dod iespēju saņemt VSAA maksāto vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā (ja BKA neizmanto un turpina strādāt, vecāku pabalstu ir tiesības saņemt -to izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Savukārt bērna tēva atrašanās atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu dod iespēju bērna tēvam izmantot 10 kalendāro dienu paternitātes atvaļinājumu un saņemt paternitātes pabalstu.

Tātad atvaļinājumu un pabalstu piešķiršanā iesaistītās puses ir gan darba devējs, gan VSAA. Darba devējs, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, piešķirs grūtniecības un dzemdību atvaļinājumus, kā arī BKA, un VSAA nodrošinās pieprasīto maternitātes un vecāku pabalstu piešķiršanu un izmaksu, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un darba devēja informāciju par piešķirtajiem atvaļinājumiem.

Informāciju par piešķirtajiem atvaļinājumiem darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID), tad VSAA šo informāciju elektroniskā veidā no VID saņem. Pabalsta pieprasītājam informācija par darba devēja piešķirtajiem atvaļinājumiem VSAA nav jāiesniedz.

Taču ir svarīgi savlaicīgi informēt darba devēju, vispirms iesniedzot iesniegumu attiecīgā atvaļinājuma piešķiršanai, un pēc tam pieprasīt pabalstus VSAA. Darba likuma 156. panta otrā daļa paredz, ka darbiniekam ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu. Tātad – mēnesi pirms bērna kopšanas atvaļinājuma vēlamā sākuma datuma jāiesniedz darba devējam iesniegums atvaļinājuma piešķiršanai, norādot, cik ilgi vēlēsieties izmantot šo atvaļinājumu.

Svarīgi zināt!
 

 • Ikvienam darbiniekam, gan bērna mātei, gan bērna tēvam, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu.
 • Atvaļinājuma ilgums ir 1,5 gadi, un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.
 • Darbiniekam ir tiesības izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sadalot to pa daļām, vai uzreiz izmantot to pilnībā.
 • Darbiniekam ir pienākums 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.

Kā jārīkojas darbiniekam, lai saņemtu pabalstus, kas saistīti ar bērna gaidībām un tā kopšanu?
 

Lai saņemtu: 1. Darba devējam jāiesniedz: 2. VSAA jāiesniedz:
Maternitātes pabalstu

(bērna mātei pirms un pēc dzemdībām – 56 vai 70 dienas katrā no periodiem)

Iesniegums grūtniecības atvaļinājuma piešķiršanai un dzemdību atvaļinājuma piešķiršanai, pamatojoties uz ārsta izsniegtajām darbnespējas lapām B. Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai un darbnespējas lapu B oriģināli.
Vecāku pabalstu

(līdz bērna viena gada vecumam vai bērna pusotra gada vecumam)

Iesniegums bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanai, kurš jāiesniedz 1 mēnesi pirms vēlamā atvaļinājuma sākuma datuma. Iesniegums vecāku pabalsta piešķiršanai. Ja darbiniekam būs piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, pabalsts tiks izmaksāts piešķirtajā apmērā.

Savukārt, neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un turpinot strādāt, – pabalstu izmaksās 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Paternitātes pabalstu

(bērna tēvam, sakarā ar bērna piedzimšanu par 10 kalendāro dienu periodu)

Iesniegums atvaļinājuma piešķiršanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai.

Likumdevējs ir paredzējis iespēju pabalsta pieprasītājam atteikties no maternitātes pabalsta otras daļas par dzemdību periodu un pieprasīt vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu jau no bērna dzimšanas dienas, bet ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma par grūtniecības periodu – ja maternitātes pabalsts ir apmēra ziņā mazāks nekā vecāku pabalsts.

Tā kā vienlaikus ar vecāku pabalstu piešķir arī VSAA izmaksājamo bērna kopšanas pabalstu, tad ir iespējamas situācijas, kad abu šo pabalstu summa ir lielāka nekā maternitātes pabalsts, norāda A. Zīrāka.

Tādas situācijas varētu būt, ja

 1. darba ienākumi ir minimālās darba algas apmērā vai tikai nedaudz virs minimālās darba algas;
 2. piedzimuši dvīnīši vai trīnīši.

Tomēr vairumā gadījumu pabalsta pieprasītājam šāda izvēle nav labvēlīga. Proti, atteikšanās no maternitātes pabalsta, lai saņemtu vecāku pabalstu, nav izdevīga.

Kādi pabalsti un no kura datuma ir pieprasāmi?

Vecākiem nereti ir neskaidrības ar diviem periodiem, kuros minēts pusotrs gads. Kā jau teikts, Darba likums paredz pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu. Tātad tas ir noteikts kalendārā laika periods. Taču vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu maksā līdz bērniņš sasniedz pusotra gada vecumu. Tātad šis periods ir saistīts ar bērna vecumu. Piemēram, ja bērns dzimis 2015.gada 14.martā, tad uz 1,5 gadiem prasītā vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta izmaksa beigsies 2016.gada 14.septembrī. Savukārt BKA darba devējam vecāki  parasti nepieprasa ar bērna piedzimšanas dienu, bet pēc dzemdību atvaļinājuma, tādējādi 1,5 gadu ilgs BKA, ko piešķir darba devējs, pārsniedz 2016.gada 14.septembri par 56 vai 70 dienām. Tādējādi par pēdējām 56 vai 70 dienām pabalsti maksāti netiek.

Pabalstus maksā vienam no vecākiem, savukārt tiesības pieprasīt 1,5 gadu ilgu BKA ir abiem vecākiem. Darba devējs bērna kopšanas atvaļinājumu tikai piešķir, bet neapmaksā.

Svarīgi zināt!
 

 • Ja atteiksieties no maternitātes pabalsta par dzemdību periodu (B lapas 2. daļa), lai saņemtu vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, jāatceras, ka darba devējam ir savlaicīgi jāiesniedz iesniegums bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanai.
 • Tas nozīmē, ka lēmums neizmantot dzemdību atvaļinājumu, bet uzreiz pēc dzemdībām sākt izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu, jāpieņem savlaicīgi un vismaz mēnesi pirms bērna dzimšanas jāiesniedz iesniegums darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu.
 • Atvaļinājuma periodi secīgi seko viens otram, jo vienlaikus divos atvaļinājumos darbinieks atrasties nevar, tādēļ ir svarīgi jau savlaicīgi izlemt, kurus pabalstus un no kura datuma vēlēsieties saņemt, un pieprasīt darba devējam piešķirt attiecīgus atvaļinājumus, par kuriem darba devējam ir jāsniedz ziņas VID normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
 • Tā kā bērna kopšanas atvaļinājums tiek piešķirts uz pusotru gadu, tad jāņem vērā, ka, pieprasot šo atvaļinājumu piešķirt no bērna dzimšanas dienas un neizmantojot dzemdību atvaļinājumu, kura ilgums ir 56 vai 70 kalendārās dienas, laiks, kuru varēsiet pavadīt mājās, kopjot bērniņu un atrodoties atvaļinājumos, attiecīgi samazinās.
 • Saskaņā ar Darba likumu grūtniecības un dzemdību atvaļinājums dod tiesības uz ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienām, savukārt bērna kopšanas atvaļinājuma laiks neveido periodu, kurā uzkrājas darba devēja apmaksātā atvaļinājuma dienas.
 • Izvēle atteikties no maternitātes pabalsta neietekmē vecāku pabalsta saņemšanu, jo vecāku pabalstu piešķir līdz kopjamā bērna gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai.

Svarīga sociālā apdrošināšana

Ja, piemēram, abi bērna vecāki ir strādājoši un māmiņa vēlas atteikties no maternitātes pabalsta otras daļas par dzemdību periodu, jo bērna tēvs pieprasīs vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu no bērna dzimšanas dienas, vecāki nereti jautā – vai māmiņa var izmantot dzemdību atvaļinājumu un arī bērna kopšanas atvaļinājumu, ja viņa nepieprasīs šos pabalstus (no maternitātes pabalsta viņa atteiksies, bet vecāku pabalstu pieprasīs otrs vecāks)?

A. Zīrāka skaidro, ka tiešā veidā darba ņēmēja atrašanos grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā nevar saistīt ar pabalstu saņemšanu, jo personai ir tiesības nepieprasīt pabalstus, vai arī no tiem atteikties, vai arī pieprasīt piešķirt pabalstus no brīvi izvēlēta datuma.

Proti, darba ņēmējs var atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, bet nepieprasīt VSAA piešķirt viņam vecāku pabalstu. Vai arī, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, piemēram, no 1. novembra, pieprasīt piešķirt vecāku pabalstu tikai no 1. decembra.

Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu piešķir vienam vecākam.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, ja sakarā ar tā piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Tātad, ja māmiņa izvēlēsies saņemt maternitātes pabalstu par dzemdību atvaļinājuma laiku, bērna tēvam būs tiesības pieprasīt piešķirt vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu tikai ar nākamo dienu, kas sekos maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam, lai arī tētis bērna kopšanas atvaļinājumā, kuru piešķīris darba devējs, jau atrodas no bērna dzimšanas dienas.

Ja māmiņa atteiksies no maternitātes pabalsta (iesniedzot iesniegumu VSAA par atteikšanos no pabalsta), lai bērna tēvs varētu saņemt vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu jau no bērna dzimšanas dienas, tad atteikšanās no pabalsta saņemšanas neietekmēs darba devēja piešķirtos atvaļinājumus un darba ņēmēja tiesības tos izmantot Darba likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Proti, māmiņa var atrasties dzemdību atvaļinājumā un pēc tam bērna kopšanas atvaļinājumā, nesaņemot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus.

Svarīgi zināt!
 

 • Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz, ka persona, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu, un persona, kura saņem vecāku pabalstu, no valsts budžeta līdzekļiem tiek apdrošināta bezdarba gadījumam, invaliditātei un pensijai.
 • Praktiski tas nozīmē, ka valsts veiktās iemaksas par personu (par māmiņu vai tēti) tiek reģistrētas apdrošinātās personas kontā kā sociālās iemaksas. Tas vienam no vecākiem garantē gan tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja pēc bērna kopšanas perioda tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības, gan arī darba stāža uzkrāšanu par periodu, kad tiek veiktas šīs iemaksas.
 • Savukārt atrodoties atvaļinājumos un nesaņemot pabalstus par bērna kopšanu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no valsts budžeta par personu netiek veiktas, tas nozīmē, persona šajā laikā netiek apdrošināta bezdarba gadījumam, invaliditātei un pensijai.

Pabalstu iesniegumi VSAA

Tātad darba ņēmējam, kas ir obligāti sociāli apdrošināts, ir tiesības uz pabalstiem, kuri jāpieprasa VSAA. Nereti vecāki jautā, kuru pabalstu kad var pieprasīt, vai var pieprasīt visus uzreiz, jo katrai ģimenei (vienam no vecākiem) valsts izmaksā arī bērna piedzimšanas pabalstu, kas ir vienreizējs maksājums. Kad bērnam aprit viens gadiņš, sāk maksāt ģimenes valsts pabalstu.

Iesniegumi VSAA jāiesniedz par katru pabalstu atsevišķi.

VSAA atgādina, ka visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Ja iesniegumus iesniegs vienlaikus vairāku pakalpojumu piešķiršanai, kas saistīti ar bērna dzimšanu un kopšanu (piemēram: bērna piedzimšanas pabalsta, vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai) – pabalstus VSAA piešķirs no datuma, no kura ir tiesības tos saņemt.

Piemēram, ja pieprasītājs iesniegs iesniegumu bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai, kamēr bērns vēl nav sasniedzis 8 dienu vecumu, VSAA pieņems šo iesniegumu, bet lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems tikai tad, kad būs nosakāmas tiesības uz šo pabalstu, proti, ne ātrāk kā no bērna astotās dzīvības dienas.

Savukārt ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts no bērna viena gada vecuma, bet vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts– ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma, ja par šo bērnu ir piešķirts maternitātes pabalsts.

Pabalstu pieprasīšanai ir normatīvajos aktos noteikti termiņi: piemēram, pieprasot pabalstus 2016. gadā, iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Savukārt maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta un vecāku pabalsta piešķiršanai – 6 mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Gaidot mazuli, vecākus bieži interesē, ar kādiem sociālās apdrošināšanas maksājumiem, pabalstiem viņi var rēķināties. VSAA norāda, ka vecākiem ir tiesības pieprasīt VSAA sniegt uzziņu par savām tiesībām un prognozējamo pabalstu apmēriem. Lai saņemtu  šādu uzziņu, jāiesniedz rakstisks iesniegums.

Labs saturs
56
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI