SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
25. aprīlī, 2016
Lasīšanai: 18 minūtes
4
4

Kā pieteikt ES fondu projektu?

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: CFLA
Designed by Freepik

Kā pieteikties 2014.–2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu 4,4 miljardu eiro finansējumam? Daudziem uzņēmējiem, zinātniekiem vai sabiedriskajām organizācijām jau ir pieredze no iepriekšējā ES fondu plānošanas cikla, taču šajā periodā ir arī izmaiņas, tāpēc derīgi būtu zināt, kam sekot līdzi, kā un kur iesniedzami projekti. Vēl jo vairāk tāpēc, ka ES fondu finansējuma apguve ir sākusies tikai nesen un projektu iesniegumu atlases vēl nav īsti atvēzējušās.
īsumā
 • Pastāv divi projektu atlases veidi – ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA) un atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA).
 • CFLA kā sadarbības iestāde veiks projektu atlasi (gan APIA, gan IPIA procedūras ietvaros) un slēgs līgumu ar finansējuma saņēmēju, kā arī uzraudzīs projekta ieviešanu.
 • CFLA projektu iesniedzējs APIA var būt jebkura juridiska persona. Uzņēmējdarbībai paredzētajos projektos – individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, zinātniskās institūcijas, nozaru asociācijas u.c.
 • Atlases šajā ES fondu periodā notiks līdz 2020. gadam, bet finansējumu varēs saņemt līdz 2023. gadam.
 • Kopumā no visiem ES fondu darbības programmā paredzētajiem pasākumiem tikai aptuveni 10% paredzēts īstenot atklātas atlases veidā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2014. gadā kļuva par Latvijā vienīgo sadarbības iestādi Eiropas Savienības (ES) fondu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda - 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieviešanā un uzraudzībā.

Pašreiz īstenošanā ir ES fondu projekti par vairāk nekā 0,5 miljardiem eiro, bet kopējais pieejamais finansējums projektu atlasēs, ko izsludinājusi CFLA, jau pārsniedz miljardu eiro. Joprojām daļai paredzēto specifisko atbalstu mērķu Ministru kabineta (MK) noteikumi vēl nav pieņemti. Finanšu ministrija sola, ka 90% visu nepieciešamo MK noteikumu būs pieņemti līdz 2016. gada beigām.

IPIA un APIA

Pastāv divu projektu atlases veidi – ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA) un atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA).

IPIA konkrētu finansējuma saņēmēju loku nosaka MK noteikumos. Šādā gadījumā  visbiežāk saņēmēji, piemēram, uzņēmējdarbības jomā, būs "Latvijas attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum"), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Šīs institūcijas iesniegs CFLA projektu, bet tālāk nepastarpināti sadarbosies ar komersantiem, komercdarbības uzsācējiem, biedrībām, slēdzot ar viņiem līgumus.

Ja MK noteikumos fiksētais atlases veids ir APIA un minēts, ka finansējuma saņēmējs ir mazais un vidējais komersants, tad tieši uzņēmējs būs tas, kurš iesniegs projektu CFLA.

Atlases šajā fondu periodā notiks līdz 2020. gadam, bet finansējumu varēs saņemt līdz 2023. gadam.

Trīs veidu atbalsts

Kas var būt CFLA projektu iesniedzējs APIA? Tā var būt jebkura juridiska persona. Uzņēmējdarbībai paredzētajos projektos – individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), zinātniskās institūcijas, nozaru asociācijas, kompetences centri u.c.

Atkarībā no projekta, tā mērķa un idejas, kā arī īstenošanas veida ES fondu atbalstu var saņemt šādā veidā:

 • tieši, iesniedzot projektu un tā apstiprināšanas gadījumā kļūstot par finansējuma saņēmēju;
 • piedaloties ES fondu projekta īstenošanā partnera statusā (sadarbojoties ar finansējuma saņēmēju);
 • esot mērķa grupas statusā (gūstot tiešu labumu ES fondu projekta īstenošanas rezultātā).

Kopumā no visiem ES fondu darbības programmā paredzētajiem pasākumiem tikai aptuveni 10% ir tādi, kurus paredzēts īstenot atklātas atlases veidā (APIA), skaidro CFLA. Šajos gadījumos, kur nav noteikts konkrēts finansējuma saņēmējs, projektu var iesniegt jebkurš iesniedzējs, kurš atbilst noteiktajam finansējuma saņēmēja profilam un plāno īstenot projektu saskaņā ar programmas nosacījumiem. Starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējās programmas (ievērojami lielākā daļa) tiks īstenotas IPIA ietvaros, proti, jau iepriekš MK noteikumos ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem. 

Taču jebkurā gadījumā projektu atlasi veiks CFLA kā sadarbības iestāde (gan APIA, gan IPIA procedūras ietvaros), slēgs līgumu ar finansējuma saņēmēju, kā arī uzraudzīs projekta ieviešanu.

Avots: CFLA

Ir aktivitātes, kurās iespējams sadarboties kā partneriem ar vairākām institūcijām, piemēram, uzņēmējam ar pašvaldību, zinātniekiem ar uzņēmējiem utt. Ja kā finansējuma saņēmējs ir noteikta komersantu nozaru asociācija (biedrība), tad, piemēram, programmā "Atbalsts nodarbināto apmācībām" apmācības organizē biedrības, balstoties uz komersantu vajadzībām. Savukārt uzņēmēji (atsevišķas juridiskas personas) ir gala labuma guvēji, kuri saņem ES fondu atbalstu darbinieku kvalifikācijas uzlabošanas veidā.

Līdzīgi arī Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmā – finansējuma saņēmējs, ar kuru CFLA slēdz līgumu par ES fondu projekta īstenošanu, ir LIAA, taču mērķu grupā minētie MVK, t.i., komersanti, varēs saņemt atbalstu par dalību izstādēs ar nacionālo vai individuālo stendu, dalību tirdzniecības misijās, konferencēs.

Tā kā ieviešanas shēmas ir dažādas, arī paredzētās programmas un atbalsta veidi atšķiras no iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā pieejamajiem, CFLA aicina ikvienu interesentu vērsties ar jautājumiem, rakstīt, zvanīt vai nākt uz konsultācijām klātienē.

"Mēs esam kā kompass, virziena rādītājs, lai palīdzētu orientēties ES fondu programmās," saka CFLA Klientu apkalpošanas centra vadītāja Dace Fūrmane. "Ja komersants vēlas piedalīties tirdzniecības misijās un izstādēs, tad vispiemērotākās būtu LIAA administrētās ES programmas. Ja klients vēlas sākt uzņēmējdarbību, viņam iesakām vērsties pie "Altum". Ja uzņēmums vēlēsies apmācīt darbiniekus, tad jāvēršas nozaru asociācijās."

CFLA konsultācijas sniedz gan telefoniski, gan elektroniski, gan arī klātienē Rīgā, Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā un trīs CFLA reģionālajās nodaļās – Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē. CFLA konsultē gan individuālus interesentus, juridiskas personas, komersantus, iestādes. D. Fūrmane aicina uz konsultāciju pieteikties iepriekš, lai CFLA darbiniekiem dotu iespēju sagatavot katram interesentam nepieciešamo informācijas kopu, atlasīt interesējošās jomas programmas utt., tādējādi konsultācijā nodrošinot jau īpaši klientam pielāgotu un laikus sagatavotu informāciju, jo ES struktūrfondu darbības programmā kopumā ir paredzēti ap 120 dažādi pasākumi.

11 soļi

CFLA savā skaidrojumā kopumā min 11 soļus, kas būtu jāievēro, ja interesents  vēlētos pieteikt un īstenot ES fondu projektu.

1. solis - ideja

Katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, var izvērtēt iespēju savu ieceri īstenot ES fondu projekta ietvaros. Veiksmīga projekta sākums ir laba ideja, skaidrs tā mērķis un sasniedzamie rezultāti, skaidro D. Fūrmane.

Ļoti daudz uz CFLA nāk fiziskas personas, kas nākotnē cer uzsākt savu biznesu un vēlas saņemt informāciju par ES fondu atbalsta iespējām. "Bieži vien pirmais jautājums ir: kas man ir jādara, kāda veida uzņēmums jādibina, lai saņemtu ES finansējumu? Skaidrojam, ka vissvarīgākais ir, ko cilvēks nolēmis darīt, kādu uzņēmējdarbības veidu sākt. Jautājums par finansējuma piesaistes iespējām faktiski ir sekundārs, primārais ir ideja, iecere, mērķis. ES fondi ir jāuztver kā viena no iespējām, kas palīdz attīstīties vai uzplaukt tādām idejām, kurām varbūt komercbankā atbalstu saņemt būtu grūtāk. Katrā ziņā konsultācija, kura ir bez maksas (arī to mums dažkārt pārvaicā), ir lietderīgāka, ja klientam ir konkrēta ideja," saka D. Fūrmane.

2. un 3. solis – jāiepazīstas ar ES fondu programmu un aprakstiem

ES fondu projekti 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiek īstenoti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tāpēc ir noderīgi vispirms iepazīties ar darbības programmas un tās papildinājuma ieguldījumu prioritāšu, specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu sarakstu, kas pieejams tīmekļa vietnē  esfondi.lv.  2014.-2020. gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu sadaļā. Šajā sadaļā uzņēmējs redz, vai viņa ideja atbilst kādam no specifiskā atbalsta mērķiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš katra specifiskā atbalsta mērķa aprakstam un informācijai sadaļā "Finansējuma saņēmēji" un "Mērķa grupa". Lai varētu pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu, interesentam jāatbilst kādam no attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa pasākumu aprakstā nosauktajiem finansējuma saņēmēju veidiem. Tāpat gala labuma guvēji vairāku specifisko atbalsta mērķu ietvaros būs tieši definētā mērķa grupa.

Ir noteikti deviņi prioritārie virzieni:

 • Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas;
 • IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi;
 • Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja;
 • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs;
 • Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte;
 • Ilgtspējīga transporta sistēma;
 • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte;
 • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana.

Izglītība, prasmes un mūžizglītība - pasākumus šo virzienu ietvaros dažādu specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, kā arī nosacījumus projektu ieviešanai plāno nozaru ministrijas – katra atbilstoši savai darbības jomai. Tā, piemēram, pasākumus ilgtspējīgas transporta sistēmas nodrošināšanai plāno Satiksmes ministrija, pasākumus nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšanai vai sociālajai iekļaušanai un nabadzības apkarošanai – Labklājības ministrija, bet izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārajā virzienā paredzētie pasākumi ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Lielāko daļu programmu un pasākumu, kur paredzēts atbalsts uzņēmējiem, izstrādā Ekonomikas ministrija. Taču komersanti var interesēties par atbalsta iespējām ne tikai MVK konkurētspējas veicināšanas prioritārajā virzienā, bet arī citos prioritārajos virzienos. Jo, piemēram, tie MVK, kuru darbība ir saistīta ar inovāciju ieviešanu, iespējams, sadarbojoties ar  kādu no zinātnes nozares pārstāvjiem, lūkosies pēc atbalsta 1. prioritārā virziena ietvaros. 

4.  un 5. solis – jāseko MK noteikumu izstrādes gaitai un apstiprināšanai

Interesentiem ir jāseko līdzi aktuālajai informācijai, kādā stadijā ir projekta idejai atbilstošā ES fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas MK noteikumi. Vispirms top MK noteikumu projekts, un uzņēmējs vai jebkurš cits interesents var sekot līdzi šo noteikumu izstrādei, kā arī paust viedokli, vēršoties nozares ministrijā, kura MK noteikumus gatavo. Jāņem vērā, ka sākotnējā, plānos un projektos paredzētā informācija tomēr ir indikatīva – līdz apstiprināšanai tā var mainīties, taču galvenais ietvars un mērķi ir iezīmēti.

MK noteikumu izstrādi koordinē nozaru ministrijas kā atbildīgās iestādes, dokumentu izstrādes gaitā tās sadarbojas ar sociālajiem partneriem, arī uzņēmēju un citām organizācijām, un šī procesa laikā var iesniegt savus priekšlikumus. Programmu saturs, finansējuma saņēmējs, iespējamie partneri, atbalstāmās darbības, atbalsta intensitāte un citi svarīgi nosacījumi tiek ietverti ministriju izstrādātajos noteikumos.

Informācija par topošo MK noteikumu procesu ir pieejama attiecīgās atbildīgās iestādes (ministrijas) mājaslapā. Apkopota aktuālā informācija par specifisko atbalsta mērķu ieviešanas progresu, kā arī sagatavotajiem projektiem un izstrādātajiem dokumentiem ir  pieejama CFLA mājaslapā. Tabula "Specifisko atbalsta mērķu atbalstāmās darbības un pieejamais finansējums", kurā norādīta atbildīgā iestāde katram specifiskajam atbalsta mērķim, pieejama šeit.

Pēc attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa MK noteikumu apstiprināšanas tie tiek publicēti, un tos ikviens interesents var apskatīt tiesību aktu vietnē likumi.lv, kā arī atbildīgās iestādes un CFLA mājaslapā. Savukārt ar projekta atlases kritērijiem var iepazīties ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī, kas pieejams vietnē kom.esfondi.lv. Neskaidros jautājumus var uzdot konkrētajā atbildīgajā iestādē.

6. solis – jāiepazīstas ar CFLA izstrādāto nolikumu

Uz specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumu pamata CFLA izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu, kuru saskaņo arī ar atbildīgo iestādi (nozares ministriju) un vadošo iestādi (Finanšu ministriju). Tikai pēc nolikuma apstiprināšanas aģentūra var izsludināt projektu iesniegumu atlasi. Visiem interesentiem ieteicams rūpīgi iepazīties ar nolikumu, jo tajā ietverta visa projekta iesniegšanai nepieciešamā informācija (t.sk. vērtēšanas kritēriju un projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika, projektā atbalstāmās darbības, projekta īstenošanas laiks un cita projekta iesniedzējam būtiska informācija).

Informācija par CFLA izsludinātajām atlasēm redzama šeit.

7. solis – novērtē ideju un komandu

Projekta sagatavošanas fāzē ļoti būtisks ir projekta īstenotāja – iestādes, komersanta, uzņēmēju grupas u.c. - pašvērtējums. CFLA iesaka vēlreiz novērtēt savas un projekta komandas spējas iecerētā mēroga projektu realizēt. Tas nozīmē atbildēt uz jautājumiem: vai ir vajadzīgā pieredze, iespējas nodrošināt nepieciešamo projekta vadību, pieejams priekšfinansējums u.c.

Plānojot projekta laika grafiku un paredzamo naudas plūsmu, nedrīkst aizmirst ņemt vērā visus riskus, piemēram, iespējamās pārsūdzības iepirkuma procedūras ietvaros, sezonalitāti  būvniecības jomā un citus faktorus, kas var paildzināt projekta īstenošanas laiku.

CFLA iesaka projektu plānot un rakstīt pašiem projekta īstenotājiem (finansējuma saņēmējiem). Savukārt gadījumā, ja to uztic veikt konsultantiem, šāda pakalpojuma sniedzējs jāizraugās  ļoti kritiski – jāņem vērā, ka var pastāvēt informācijas noplūdes risks, tāpat biznesa plāns vai projekts var tikt sastādīts pārāk optimistiski, personai no malas nepietiekami novērtējot, piemēram, dažādas iespējamās problēmas iepirkumu procedūras veikšanā vai būvdarbu organizēšanā utt. Jo par veiksmīgu projekta īstenošanu - paredzēto darbību veikšanu, termiņu ievērošanu, saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu ievērošanu, projekta kvalitātes nodrošināšanu, kā arī mērķu sasniegšanu – būs atbildīgs finansējuma saņēmējs. Tāpēc labāk, ja arī plānošanu veic pats nākamais saimnieks - finansējuma saņēmējs, to darot pietiekami rūpīgi un atbildīgi.  

8. solis – iesniegt projektu CFLA

Sagatavoto projekta iesniegumu iesniedz CFLA projektu iesniegumu atlases nolikumā paredzētajā veidā un termiņā. IPIA procedūrā CFLA nosūta uzaicinājumu MK noteikumos paredzētajam potenciālajam finansējuma saņēmējam sagatavot un iesniegt projektu. Savukārt, kad ir izsludināta APIA, tajā ar projektu piedalīties var jebkurš noteiktā profila projekta iesniedzējs – uzņēmums, zinātniskā institūcija, zinātnieki, biedrības u.c.   

Tajā brīdī, kad ir izsludināta projektu iesniegumu atlase, CFLA rīko seminārus – apmācības, kur skaidro, kā aizpildīt projekta iesniegumu, kam jāpievērš uzmanība,  kādas ir visbiežāk sastopamās kļūdas u.c.

Finansējuma saņēmējam sava ES fondu projekta vadības ietvaros  ar CFLA visērtāk ir strādāt elektroniskajā vidē, skaidro D. Fūrmane. Lai kļūtu par e-vides lietotāju, ar CFLA ir jānoslēdz līgums, saņemot pieejas datus - sistēmas lietotāja vārdu un paroli. "E-vide ir milzīgs atvieglojums, jo palīdz taupīt laiku. Elektroniski ērti ir pieejama visa vajadzīgā  informācija. Aktīvi aicinām e-vidi izmantot arī projekta iesniegšanai."

9. solis – projekta vērtēšana CFLA

CFLA izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu izvērtē saņemtos projektu iesniegumus un viena līdz triju mēnešu laikā pieņem lēmumu par apstiprināmajiem vai noraidāmajiem projektiem. Ņemot vērā, ka par katru projekta iesniegumu tiek pieņemts individuāls lēmums, par to tiek informēts attiecīgais projekta iesniedzējs.

Projekts var tikt apstiprināts arī ar nosacījumiem. Tas nozīmē, ka ir konkrētas lietas, kas projekta iesniedzējam vēl jāprecizē, lai projekts saņemtu gala akceptu. Ja iesniedzējs šos nosacījums noteiktajā laikā izpilda, projekts saņem apstiprinājumu un to var sākt īstenot.

10. solis – līguma slēgšana ar CFLA

CFLA slēdz līgumu par ES fonda projekta īstenošanu ar apstiprinātā projekta iesniedzēju. Projekta īstenošana norit saskaņā ar līguma nosacījumiem.

11. solis – projekta īstenošanas laikā jāseko mērķu izpildei

Projekta īstenošanas laikā pastāvīgi ir jāseko līdzi un jāizvērtē, kā veicas ar projekta mērķu sasniegšanu. Efektīvas kontroles nodrošināšanai vēlams organizēt regulāras projekta progresa uzraudzības sanāksmes. Pirms projekta ietvaros veikto darbu vai piegāžu pieņemšanas un maksājumu veikšanas ir jāpārliecinās par to kvalitāti un apjoma atbilstību.

Katram specifiskā atbalsta mērķim ir noteikti rezultatīvie rādītāji, kas ir jāsasniedz. Ja mērķi netiek sasniegti, tad projekts netiek uzskatīts par īstenotu, finansējums netiek attiecināts un, ja saņemti avansa maksājumi, šie līdzekļi ir jāatmaksā.

Der zināt!

Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā, darbībā vai citā iesniegumā norādītajā informācijā ir jāsaskaņo ar CFLA atbilstoši projekta īstenošanas līgumā noteiktajam.

Ikvienā projekta īstenošanas fāzē var konsultēties ar savu CFLA projekta vadītāju.
 

Ieteikumi finansējuma saņēmējiem

Ieteikumi ES fondu projekta sagatavošanas fāzē:

Ieteikumi ES fondu projekta ieviešanas fāzē:
 

Pašvērtējums par savas komandas spējām realizēt iecerētā mēroga projektu

 

Veikt regulāras projektu progresa uzraudzības sanāksmes
Projekta laika grafika un naudas plūsmas sastādīšana: FS personīgi pārliecināties par veikto darbu kvalitāti un darba apjomu – vēl pirms darbu pieņemšanas un maksājuma veikšanas izpildītājam
· jāņem vēlā riski, kas saistīti ar iepirkuma procedūras gaitu (pārsūdzības); Ievērot visus noslēgtā izpildes līguma nosacījumus
· būvniecības darbiem jāņem vērā darbu sezonalitāte Nepieļaut būtiskas atkāpes no izpildes līguma nosacījumiem
· maksājumu pieprasījumu atmaksas grafiks; Sliktas darbu kvalitātes vai termiņa kavēšanas gadījumā piemērot līgumā paredzētās soda sankcijas
· noslēguma maksājuma pieprasījuma piefiksēšana  

Avots: CFLA

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU