SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
19. jūlijā, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
2
2

Inovāciju motivācijas atbalsta programmā veicinās arī skolēnu izpratni par biznesu

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: Ekonomikas ministrija

Jaunās Ekonomikas ministrijas izstrādātās atbalsta programmas uzņēmējiem "Inovāciju motivācijas programma" mērķis ir motivēt perspektīvu ideju autorus, arī studentus un skolēnus, iesaistīties uzņēmējdarbībā, izstrādājot inovatīvus risinājumus un ieviešot tos ražošanā. Kopējais programmai piešķirtais līdzekļu apjoms ir 5,3 miljoni eiro. Plānotais programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš ir šī gada rudens.
īsumā
  • LIAA aktivitātes, līdz ar to iepirkumus, "Inovāciju motivācijas programmā" paredzēts uzsākt rudenī.
  • Mērķa grupa ir potenciālie komercdarbības uzsācēji, biedrības un nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi u.c.
  • LIAA kā vienu no iepriekšējās programmas trūkumiem min to, ka īstenoto pasākumu ietvaros nebija iespējams piešķirt godalgas jeb finanšu balvas no programmas līdzekļiem.
  • Viens no svarīgākiem programmas uzdevumiem un arī izaicinājumiem jaunajā periodā būs informēt un veicināt dziļāku izpratni par inovāciju.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 287 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi" nosaka, ka pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Īstenos LIAA

Inovāciju motivācijas programmas īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir 5 303 932 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 4 508 342 un valsts budžeta līdzekļi – 795 590 eiro. Maksimālais ERAF finansējuma apmērs paredzēts 85% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Plānotais pasākumu dalībnieku skaits ir 10 000 fiziskas personas un 125 komersanti.

Inovāciju motivācijas programmas īstenotāja ir Latvijas Investīciju un attīstītības aģentūra (LIAA), kurai Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) patlaban ir nosūtījusi uzaicinājumu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu inovāciju motivācijas programmas īstenošanai. Projektu atlase ilgst no 5. jūlija līdz 4. augustam.

LIAA aktivitātes, līdz ar to iepirkumus, "Inovāciju motivācijas programmā" paredzēts uzsākt rudenī, informēja LIAA sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Vilistere-Lāce. Plānots, ka līdz 2023. gada 31. decembrim, kas ir programmas īstenošanas gala termiņš, iepirkumi tiks izsludināti vairākkārt.

Prioritārie virzieni

Atbalsta programmas "Inovāciju motivācijas programma" mērķa grupa ir potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldības iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Pasākuma ietvaros plānots īstenot šādus prioritāros virzienus:

  • atbalsta pasākumu nodrošināšana inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācēju un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai;
  • inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšana;
  • programmu īstenošana, kas vērstas uz uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību;
  • tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumi.

Atbalstāmo darbību ietvaros plānots piesaistīt nozaru ekspertus – mentorus, kuriem ir praktiska pieredze uzņēmējdarbībā, lai sniegtu padomus par inovatīvas uzņēmējdarbības sākšanu, piedalītos biznesa plānu un konkursu izvērtēšanā.

Domāta studentiem un skolēniem

EM Inovāciju departamenta direktora vietnieks Gatis Silovs skaidro, ka šī programma visvairāk domāta studentiem un skolēniem, lai viņus izglītotu un apmācītu biznesa pamatzināšanās, rīkotu dažādus apmācību seminārus un konkursus, piemēram, "Ideju kauss" un "Firmas noslēpums". "Vidusskolās par uzņēmējdarbības pamatiem nemāca vai māca maz, tāpēc apņēmīgiem un ideju pilniem jauniešiem ir svarīgi sniegt šādas zināšanas."

"Vidusskolās par uzņēmējdarbības pamatiem nemāca vai māca maz, tāpēc apņēmīgiem un ideju pilniem jauniešiem ir svarīgi sniegt šādas zināšanas."

"Inovāciju motivācijas programma" ir turpinājums 2007.–2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātei "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai". Iepriekšējā periodā motivācijas programmai pieejamais finansējums bija 2 869 961 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 2 439 374 eiro.

Turpina savu biznesu

"Atsaucības līmenis iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda programmā dažādos projektos bija ļoti augsts, un tā devums ir acīmredzams – no trešās daļas līdz pat 70% dalībnieku pēc dažāda veida pasākumiem ir uzsākuši vai turpinājuši attīstīt savu uzņēmējdarbību," zina teikt G. Silovs. Turklāt, radot jaunu uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstīšanas un attīstīšanas tīklu, pieredzi pārņēmušas arī vairākas privātā un nevalstiskā sektora organizācijas, kuras uzsākušas uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus. Jaunajiem uzņēmējiem kļuvis pieejamāks arī arvien plašāks klāsts ar dažādām apmācībām, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes "Jauno uzņēmēju akadēmija", Nordea biznesa skola u.c.

Pēc dalībnieku aptaujas, daļa dalībnieku pēc dažādām programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai paredzētām aktivitātēm (skolēnu mācību uzņēmumi, apmācību semināri, televīzijas šovi u.c.) ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību.

LIAA uzkrāta pieredze

V. Vilistere-Lāce skaidro, ka LIAA iepriekšējās programmas laikā ir uzkrāta pieredze pasākumu efektīvā organizēšanā visā Latvijā un apkopotas zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem un inovatīvas uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieku (skolu jaunatnes, startup, koprades telpu, valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko u.c. organizāciju) vajadzībām, kā arī veikts nozīmīgs ieguldījums sabiedrības izglītošanā par aktuāliem uzņēmējdarbības jautājumiem. Programmas laikā vairākas aktivitātes tapa atpazīstamas un populāras sabiedrībā, piemēram, mentoringa programma, biznesa ideju konkurss "Ideju kauss" u.c.

Katru gadu programmā iesaistīto dalībnieku skaits pieauga, piemēram, no 2976 dalībniekiem 2009. gadā līdz 9650 dalībniekiem 2014. gadā. Kopā programmas aktivitātēs no 2009. gada līdz 2015. gadam iesaistījās vairāk nekā 33 000 dalībnieku, informē V. Vilistere-Lāce.

Iepriekšējās programmas trūkumi

LIAA kā vienu no iepriekšējās programmas trūkumiem min to, ka īstenoto pasākumu ietvaros nebija iespējams piešķirt godalgas jeb finanšu balvas no programmas līdzekļiem. Tās tika piesaistītas no korporatīviem sadarbības partneriem – bankām, citiem lieliem uzņēmumiem. Līdz ar to izveidojās situācija, ka aktivitāte, piemēram, konkurss, bija atkarīgi no sponsoru piesaistes.

"Katru gadu apmēram četri mācību uzņēmumi pārtop par reāliem komersantiem."

Lai rosinātu dalībnieku interesi, konkurenci un motivāciju, jaunajā periodā konkursu un citu pasākumu ietvaros būs iespējas piešķirt godalgas biznesa ideju attīstībai no programmas līdzekļiem.

Iepriekšējā programmā bija sadrumstalots pasākumu apjoms, kas bija jāīsteno iepirkumu veidā. Jaunajā periodā plānots īstenot pēc skaita mazāk, bet lielāka apmēra pasākumus, kuri tiks nodrošināti ārpakalpojumu veidā, veicot iepirkumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, bet mazāka apmēra pasākumi tiks īstenoti finansējuma saņēmēja – LIAA iekšējo resursu ietvaros.

Vairāk praktiskas ievirzes aktivitātes

Viens no LIAA svarīgākiem programmas uzdevumiem un arī izaicinājumiem jaunajā periodā būs informēt un veicināt dziļāku izpratni par inovāciju, popularizēt un skaidrot pētniecības un attīstības jautājumus, sadarbojoties ar nozaru asociācijām, topošiem un esošiem komersantiem.

Šajā programmā LIAA atbilstoši nosaukumam "Inovāciju motivācijas programma" vēlas organizēt aktivitātes, precīzāk sasniedzot mērķa grupas, veidojot vairāk praktiskas ievirzes pasākumus, piemēram, tehnoloģiskās intereses un jaunrades rosināšanai, uzsvaru liekot uz inovāciju veidošanu un attīstību. Piemēram, biznesa ideju konkursā plānots piesaistīt kvalitatīvākas, inovatīvākas idejas, paredzot ilgāku laiku un līdz ar to – lielāka darba ieguldīšanu savas idejas attīstībā.

Programmā būs arī jaunumi, piemēram, tiks piedāvāts komercdarbības atbalsts Latvijas komersantiem – menedžmenta inovāciju vadības apmācības vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem ar mērķi īstenot netehnoloģiskas inovācijas savās biznesa struktūrās. Plānota arī pasākumu sērija startup jeb jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai Latvijā.

"Junior Achievement Latvija" vērtē kā noderīgu

Arī sabiedriskā organizācija "Junior Achievement Latvija", kas jauniešus izglīto uzņēmējdarbībā, vadītājs Jānis Krievāns inovāciju motivācijas programmu vērtē kā ļoti noderīgu un organizācija pretendēs uz līdzdalību arī šajā ES plānošanas perioda aktivitātē. "Mūsu kopējais mērķis ir veicināt skolēnu mācību uzņēmumu attīstību Latvijā. Programma ir labi sevi pierādījusi arī Eiropas līmenī. Tas ir vienīgais veids, kā attīstīt biznesa prasmes."

"Junior Achievement Latvija" iepriekšējā programmā rīkoja reģionālos seminārus, kuros stāstīja par uzņēmējdarbību, ģenerēja biznesa idejas un mācīja sastrādāties komandā, organizēja gadatirgu Rīgā, kurā piedalījās 150 mācību uzņēmumi, organizēja skolotāju apmācības, starptautisku skolēnu mācību uzņēmumu konferenci u.c.

J. Krievāns saka, ka inovāciju motivācijas programmai ir izmērāms rezultāts – katru gadu apmēram četri mācību uzņēmumi pārtop par reāliem komersantiem.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI