SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
30. augustā, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
2
2
2
2

Jauniem, strauji augošiem uzņēmumiem būs pieejami 60 miljoni eiro

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: Ekonomikas ministrija

Veicinot finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošinot komercbanku finansējumam alternatīvas iespējas, ir apstiprināta valsts atbalsta programma, kurā sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem atvēlēti 60 miljoni eiro. Par šo programmu ir ievērojama interese gan no fondu potenciālajiem pārvaldītājiem un privātajiem investoriem, gan no uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt šāda veida finansējumu.
īsumā
  • Programmā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 60 miljoni eiro.
  • Agrīnākās stadijas investīcijas, proti, sēklas kapitāla investīcijas, apmērs ir līdz 250 000 eiro.
  • Savukārt sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15% no attiecīgā fonda parakstītā kapitāla apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk.
  • Finansējuma pieejamības nodrošināšanai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies vairākus finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus).
  • Sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi investīciju periodu uzsāks un finansējums saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017. gada beigās.

Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto valsts atbalsta programmu "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai". Tās ietvaros saimnieciskās darbības veicējiem - komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - būs pieejamas riska kapitāla investīcijas to izveidei un attīstībai.

Programma izstrādāta, jo EM veiktā tirgus nepilnības analīze liecina, ka ir nepietiekama  pieejamība komercbanku aizdevumiem inovatīviem saimnieciskās darbības uzsācējiem un strauji augošiem uzņēmumiem. Latvijā ir arī lēna riska kapitāla nozares izaugsme, un agrīnās stadijas privāto riska kapitāla fondu attīstība nav pietiekama, tādējādi inovatīviem iesācējuzņēmumiem un strauji augošiem komersantiem ir ierobežotas iespējas iegūt arī alternatīvus finansēšanas avotus.

"Lai veicinātu jaunu un strauji augošu uzņēmumu attīstību, kas rada augstas pievienotās vērtības darbavietas, valstij ir būtiski nodrošināt finansējuma pieejamību," uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. "Īpaši svarīgi tas ir tiem uzņēmumiem, kuri augstāku darījumu risku, nepietiekama nodrošinājuma, pašu kapitāla vai uzņēmuma darbības rādītāju dēļ to nevar saņemt no komercbankām un privātajiem investoriem. Ar jaunās atbalsta programmas palīdzību finanšu tirgū tiks ieviesti jauni riska kapitāla fondi, sniedzot papildu risinājumus uzņēmējdarbības izveides un attīstības finansēšanai."

Papildus privātais līdzfinansējums līdz 60%

Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 60 miljonu eiro apmērā. No tā 30 miljoni eiro ir paredzēti sēklas un sākuma kapitāla fondiem un 30 miljoni eiro – izaugsmes kapitāla fondiem.

Papildus publiskajiem resursiem tiks piesaistīts arī privāto ieguldītāju līdzfinansējums 10–60% apmērā katras investīcijas līmenī, un šī līdzfinansējuma apmērs būs atkarīgs no saimnieciskās darbības veicēja darbības ilguma tirgū un pirmās komerciālās pārdošanas norises laika. Minimālā privātā līdzfinansējuma apmērs, kuru finanšu starpniekam būs jāpiesaista fonda (nevis attiecīgā ieguldījuma) līmenī, sēklas kapitāla fondiem ir noteikts 10%, sākuma kapitāla fondiem – 25% un izaugsmes kapitāla fondiem – 40% apmērā no fonda kopējā apjoma. Dažāds līdzfinansējuma apmērs fondos ir noteikts, jo darījumu riski (attiecīgi iespējas piesaistīt privātos investorus) nav vienlīdzīgi.

Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondos ir paredzēts atbalstīt kopumā vairāk nekā 70 saimnieciskās darbības veicējus un piesaistīt privāto līdzfinansējumu, tai skaitā arī ieguldījumu līmenī, 35 miljonu eiro apmērā, norādīts MK noteikumu projekta anotācijā.

Atbalsts sēklas kapitāla investīcijām līdz 250 000 eiro

Lai uzņēmumi saņemtu riska kapitāla fondu kapitāla vai kvazikapitāla1 ieguldījumu, to projektiem ir jābūt saimnieciski dzīvotspējīgiem, ārpus programmā noteiktajām aizliegtajām nozarēm (alkoholisko dzērienu tirdzniecība,  azartspēles un derības, ieroču un munīcijas tirdzniecība u. c.), ar strauju izaugsmes potenciālu, paredzot uzņēmuma vērtības pieaugumu no projekta realizācijas, kas riska kapitāla fonda ieguldītājiem norādītu uz ienesīguma potenciālu.

"Īpaši svarīga programma ir uzņēmumiem, kuri augstāku darījumu risku un nepietiekama nodrošinājuma dēļ finansējumu nevar saņemt no komercbankām un privātajiem investoriem. "

Agrīnākās stadijas jeb sēklas kapitāla investīcijas apmērs ir līdz 250 000 eiro, savukārt sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15% no attiecīgā fonda parakstītā kapitāla apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk. Maksimālais ieguldījums procentos no fonda kopapjoma nav noteikts, bet šo iespēju piemērotu tajos gadījumos, kad fonda ieguldījuma uzņēmums veiksmīgi attīstās un tam ir nepieciešami papildu līdzekļi, kā arī, veicot nākamās kārtas ieguldījumu, fondam būtu iespēja gūt paaugstinātu ienesīgumu saviem investoriem, skaidro "Attīstības finanšu institūcijas  "Altum"" sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte.

Darbība ārpus Latvijas

Lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju un fondu dzīvotspēju, jaunie valsts atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka investīcijas ierobežotā apmērā (t.i., līdz 25 % no kopējā katra sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondā pieejamā ERAF finansējuma) varēs veikt arī tādos saimnieciskās darbības veicējos, kuru primārā saimnieciskās darbības vieta ir ārpus Latvijas, bet Eiropas Savienībā.

Šāds iespēja paredzēta, lai dotu iespēju riska kapitāla fondiem ieguldīt uzņēmumos, kas primāro saimniecisko darbību veic ārpus Latvijas, bet vienlaikus šis ieguldījums būtu labs papildinājums investīciju portfelī, lai to pietiekami diversificētu un celtu tā kopējo ienesīgumu fonda investoriem. Tāpat ir iespējami gadījumi, kad sākotnējā ieguldījuma brīdī uzņēmums darbojas Latvijā, bet attīstoties tas ir pārcēlis savu darbību uz citiem tirgiem. No privāto investoru viedokļa šādus uzņēmumus ir svarīgi turpināt finansēt.

"Altum" rīkos publisko iepirkumu

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai akciju sabiedrība "Altum" publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies vairākus finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus), kuri sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros veiks finansiālus ieguldījumus pašu kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumu veidā komersantos un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās.

"Altum" publisko iepirkumu procedūras ietvaros atlasīs divus finanšu starpniekus sēklas kapitāla un sākuma kapitāla fondu ieviešanai (publiskā finansējuma piešķīruma apmērs vienam finanšu starpniekam sēklas kapitāla un sākuma kapitāla fondu īstenošanai attiecīgi 15 miljoni eiro) un divus finanšu starpniekus izaugsmes kapitāla fondu ieviešanai (publiskā finansējuma piešķīruma apmērs vienam finanšu starpniekam izaugsmes kapitāla fondam – 15 miljoni eiro).

"Programmu vērtējam ļoti pozitīvi, jo tā veiksmīgi ļaus tālāk attīstīties riska kapitāla nozarei Latvijā."

Finanšu starpnieku atlasi akciju sabiedrība "Altum" paredz izsludināt 2016. gada novembrī. Tā kā finanšu starpnieku atlase noritēs publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, kā arī nepieciešamība finanšu starpniekiem nodrošināt privāto ieguldītāju līdzfinansējuma piesaisti pēc atlases beigām, tiek prognozēts, ka sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi investīciju periodu uzsāks un finansējums saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017. gada beigās.

Iesācējuzņēmumu finansēšana, kā liecina pasaules prakse, ir ar lielu zaudējumu risku. Vaicājot par potenciāliem zaudējumiem, S. Eglīte norāda, ka fondiem tiek piesaistīti privātie investori, un ieguldījumi tiks veikti uzņēmumu stadijās, kad riski ir mazāki, jo uz ieguldījuma brīdi būs sasniegti noteikti veiksmīguma rādītāji kā, piemēram, sasniegts pietiekams apgrozījums. Tālab tiek sagaidīts, ka lielākā daļa no ieguldījuma uzņēmumiem attīstīsies veiksmīgi. Un ikviens no šiem riska kapitāla fondu ieguldījumu portfeļiem kopumā nesīs pozitīvu ienesīgumu tā investoriem.

Par programmu liela interese

"Altum" sabiedrisko attiecību speciāliste atklāj, ka par programmu ir ievērojama interese gan no fondu potenciālajiem pārvaldītājiem un fondu privātajiem investoriem, gan arī no uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt šāda veida finansējumu.

Lielo interesi par programmu apliecina arī riska kapitāla fondu pārvaldītājs "Imprimatur Capital Fund Management" investīciju vadītājs Mārtiņš Lasmanis: "Vērtējam šo programmu ļoti pozitīvi, jo tā veiksmīgi ļaus tālāk attīstīties riska kapitāla nozarei Latvijā. "Altum" komanda paveikusi lielu darbu  programmas sagatavošanā, un, mūsuprāt, tas izdevies ļoti labi. Papildus programma ļaus vairāk atbalstīt uzņēmējus, kuri vēlas īstenot jaunas un inovatīvas idejas."

Īstenotas vairākas līdzīgas programmas

Latvijā līdz šim jau ir īstenotas līdzīgas sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu programmas. Pirmā programma tika uzsākta 2006. gadā, nākamās - 2010. gadā un 2013. gadā. Programmu noteikumi mainās, mainoties struktūrfondu un valsts atbalsta nosacījumiem, tomēr izmaiņas nav radikālas. Visas šīs programmas joprojām darbojas. Šobrīd "Altum" portfelī ir ieguldījumi kopumā 163 projektos 50,7 miljonu eiro apmērā.
 


1Kvazikapitāla ieguldījuma skaidrojums ir atrodams Eiropas Komisijas Regulā Nr. 651/2014 un tas ir šāds: kvazikapitāla ieguldījums ir finansējuma veids, kurš klasificējams starp pašu kapitālu un parāda instrumentu, jo tam ir augstāks risks nekā prioritāram parādam, bet zemāks risks nekā pamata pašu kapitālam, kura peļņa turētājam ir galvenokārt atkarīga no attiecīgā mērķuzņēmuma peļņas vai zaudējumiem un kuram saistību neizpildes gadījumā nav nodrošinājuma.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU