SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
20. jūlijā, 2015
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde

Iecelt amatā ar Saeimas balsojumu (V)

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Elektronisko mediju uzraudzība, armijas vadība un vēlēšanu norises organizēšana tikai šķietami ir savstarpēji attālas jomas. Kopā ar citām institūcijām, kuru vadītājiem nepieciešams Saeimas uzticības apliecinājums, tās nodrošina Satversmes pirmo pantu īstenojumu - to, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

LV portāla infografika

Ar parlamenta kā tautas tieši pilnvarotas institūcijas balsojumu amatā nonāk virkne valsts augstāko amatpersonu, tajā skaitā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekļi, kā arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris.

īsumā
 • NEPLP locekļu kandidātus, konsultējoties ar nozares pārstāvjiem, izvirza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.
 • CVK sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus izvēlas Saeima, bet vienu - Augstākā tiesa savā plēnumā.
 • NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc Valsts prezidenta priekšlikuma.

NEPLP priekšsēdētājs un padomes locekļi

NEPLP ir neatkarīga institūcija, kas Latvijā pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Tās darbību nosaka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Padomes galvenie uzdevumi ir uzraudzīt plašsaziņas līdzekļu darbības atbilstību Satversmei, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

NEPLP priekšsēdētājs organizē padomes darbu, kā arī atbild par tās uzdevumu izpildi. Priekšsēdētājs pārstāv padomi, rīkojas ar padomes finanšu līdzekļiem, pieņem darbā un atbrīvo no darba padomes sekretariāta darbiniekus. Priekšsēdētājs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Ministru kabineta sēdēs.

NEPLP sastāvā ir pieci locekļi, ieskaitot padomes priekšsēdētāju, kurus ievēlē Saeima ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu (priekšlikuma pieņemšanai "par" balsīm jābūt vairāk nekā "pret" un "atturas" balsīm kopā). Padomes locekļu kandidātus, konsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, izvirza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

"NEPLP ir neatkarīga institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā."

Par NEPLP locekļa kandidātu var izvirzīt Latvijas pilsoni, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, kam ir augstākā izglītība, vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā un laba reputācija. Padomes loceklis nedrīkst būt politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu īpašnieks, sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

NEPLP locekļus ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Padomes locekļus var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

NEPLP locekļa pilnvaras izbeidzas:

 • saistībā ar atbrīvošanu no amata;
 • saistībā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos;
 • ja padomes loceklis notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums stājies likumīgā spēkā;
 • saistībā ar padomes locekļa nāvi.
 • Saeima atbrīvo NEPLP locekli no amata, ja:
 • padomes loceklis atstāj amatu pēc paša vēlēšanās;
 • padomes loceklis mēneša laikā neattaisnoti nav piedalījies padomes darbā, tai skaitā nav apmeklējis vairāk kā pusi no padomes sēdēm vai ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt amata pienākumus;
 • ir konstatēti tādi normatīvajos aktos noteikti apstākļi, kas liedz attiecīgajai personai būt par padomes locekli.

CVK priekšsēdētājs un komisijas locekļi

CVK ir pastāvīga un vēlēta valsts  institūcija, kuras pienākumos ietilpst Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana. 

CVK darbību regulē likums "Par Centrālo vēlēšanu komisiju", taču tās pienākumi ir noteikti arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un citos normatīvajos aktos. Nozīmīgākie CVK pienākumi ir nodrošināt minēto likumu pareizu piemērošanu un kontrolēt to izpildi, informēt un izglītot  iedzīvotājus par vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu kārtību un norisi, koordinēt un vadīt vietējo vēlēšanu komisiju darbu, izstrādāt priekšlikumus vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu normatīvo aktu pilnveidošanai; apkopot vēlēšanu rezultātus un publicēt tos atsevišķā izdevumā; izskatīt saņemtās sūdzības par vēlēšanu, tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu sagatavošanu un norisi.

"CVK ir pastāvīga un vēlēta valsts institūcija, kura vada un uzrauga vēlēšanas, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu."

CVK priekšsēdētājs vada komisijas sēdes, dod uzdevumus komisijas locekļiem, pārstāv komisiju valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kā arī Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās.
CVK sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus, kandidātus izvirzot parlamentāriešiem, ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā.  

CVK pilnvaru termiņš ir četri gadi, un kārtējām komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  jaunās Saeimas sanākšanas. Pirmajā sēdē Centrālā vēlēšanu komisija, aizklāti balsojot, no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

Saeimas ievēlēto CVK locekli ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu Saeima var atsaukt no komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā desmit parlamentārieši vai ja Saeima ir saņēmusi attiecīgā CVK locekļa iesniegumu par darbības izbeigšanu komisijā. Augstākās tiesas ievēlēto CVK locekli no komisijas var atsaukt Augstākā tiesa. Ja kāds CVK loceklis izbeidz darbību komisijā, Saeima vai Augstākā tiesa viņa vietā ievēlē citu komisijas locekli.

NBS komandieris

NBS ir Latvijas Republikas armija. To veido regulārie spēki; Zemessardze; NBS rezerve. Nacionālo bruņoto spēku likums nosaka: NBS ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. NBS piedalās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Noteiktos gadījumos NBS sniedz atbalstu Valsts policijai, Robežsardzei, civilās aizsardzības sistēmai.

"NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas."

NBS komandieris īsteno Nacionālo bruņoto spēku vadību, taču ir pakļauts aizsardzības ministram. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir valsts augstākā militārā amatpersona.

 NBS komandieris:

 • atbild par NBS militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību, kā arī gatavību noteikto uzdevumu izpildei;
 • nodrošina NBS nepārtrauktu vadību, uzdevumu plānošanu un to izpildes kontroli;
 • atbild par Valsts aizsardzības operatīvā plāna un NBS gatavību valsts aizsardzībai reglamentējošo dokumentu izstrādi un to izpildes nodrošināšanu;
 • atbild par NBS uzdevumu izpildei nepieciešamā personālsastāva, materiāltehnisko un finanšu resursu pieprasījuma savlaicīgu iesniegšanu aizsardzības ministram un šo resursu lietderīgu izmantošanu;
 • nosaka NBS vienību uzdevumus.

NBS komandieri apstiprina amatā uz četriem gadiem un atbrīvo no amata Saeima ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu pēc Valsts prezidenta priekšlikuma.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI