SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
02. jūlijā, 2015
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
7
8
7
8

Sākta uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Avots: Tieslietu ministrija

LV portāla infografika

Sākot ar šā gada 1.jūliju, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā www.ugf.gov.lv tiek publiskotas ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem, vienotā sarakstā norādot negodprātīgo vecāku vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. Jaunās kārtības mērķis ir sekmēt bērnu tiesību aizsardzību un veicināt vecāku pienākuma – uzturēt savus bērnus – pildīšanu.
īsumā
Ziņas par uzturlīdzekļu parādnieku tiks publiskotas, ja:

 • persona, kas saņem uzturlīdzekļus no UGF, piekrīt parādnieka publiskošanai;
 • no valsts vai pašvaldības iestādēm nav saņemtas ziņas, ka parādnieka publiskošana kaitētu bērna interesēm;
 • parādnieks nav persona ar invaliditāti;
 • parādnieks nav persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā 6 mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Kas ir uzturlīdzekļu parādnieks?

Par uzturlīdzekļu parādnieku Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma izpratnē uzskatāms vecāks, kurš nepilda ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā, uzlikto pienākumu maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam vai nodrošina tos apmērā, kas mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru. 

Šādos gadījumos minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam garantē Uzturlīdzekļu garantiju fonds. Desmit gadu laikā uzturlīdzekļu parādnieku skaits ir palielinājies trīs reizes, un šobrīd valstī ir gandrīz 30 tūkstoši negodprātīgu vecāku (29 561 parādnieks 2015.gada 31.maijā), kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem izmaksā valsts. 

Kopējais no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vecāku vietā izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs no 2004.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.maijam sasniedzis teju 134 miljonus eiro. Tikmēr uzturlīdzekļu parādniekiem krājas parāds pret valsti, kuram nav noilguma. Tiklīdz tas ir iespējams, parāda piedziņa tiek vērsta uz jebkuru parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu un ienākumiem visas dzīves garumā - tai skaitā no darba samaksas, stipendijām, pabalstiem, mantojuma un pensijas.

"Ziņas par parādnieku sarakstā tiek iekļautas tikai tādā gadījumā, ja iesniedzējs ir piekritis parādnieka publiskošanai. "

Neskatoties uz to, izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņa no parādniekiem dažādu iemeslu dēļ nevedas. Naudas līdzekļu apmērs, ko izdevies atgūt regresa kārtībā, ir vairāk nekā astoņas reizes mazāks – tikai 16 miljoni eiro. Tādējādi kopējais nedzēstais parādnieku pamatparāds ar likumiskajiem procentiem sasniedzis vairāk nekā 138 miljonus eiro. Ja parēķina, cik tad uzturlīdzekļu parādnieki, no kuriem lielākā daļa ir darbspējīgā vecumā (70% ir jaunāki par 45 gadiem), ir parādā vienam godprātīgam nodokļu maksātājam, iznāk ap 140 eiro, secina tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis pauž cerību, ka ziņu par uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana ne tikai palīdzēs aizsargāt bērnu tiesības saņemt uzturlīdzekļus no saviem vecākiem, bet arī veicinās uzturlīdzekļu parādu piedziņas efektivitāti un veiks preventīvu funkciju -  sekmēs parādnieku ieinteresētību nokārtot saistības ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu, lai netiktu publiskoti viņu personas dati.

Ziņu par uzturlīdzekļu parādnieku publiskošana  jau likusi daļai parādnieku sarosīties. Kopš 2014.gada 29.novembrī stājās spēkā grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz parādnieku datu publiskošanu, parādnieku skaits, kas vērsušies Fonda  administrācijā ar vēlmi nokārtot savas saistības, ievērojami pieaudzis. "Šā gada pirmajos piecos mēnešos izdevies regresa kārtībā atgūt parādnieku vietā izmaksātos uzturlīdzekļus par 260 tūkstošiem eiro jeb 26% vairāk nekā šajā pašā periodā 2014.gadā," informē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors.

Ziņas par parādnieku publicē tikai ar iesniedzēja piekrišanu

Kārtību, kādā Fonda administrācija ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem publisko vai publiskotās ziņas dzēš, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.5 "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru".

Ziņas par parādnieku, kuram pastāv parāds Uzturlīdzekļu garantiju fondam un viņa vietā uzturlīdzekļi tiek nodrošināti no fonda līdzekļiem, tiek iekļautas publiskā parādnieku sarakstā, ja:

 1. No iesniedzēja saņemta piekrišana par parādnieku ziņu publiskošanu;
 2. No valsts vai pašvaldības iestādēm nav saņemtas ziņas, ka attiecīgo ziņu publiskošana kaitētu bērna interesēm;
 3. Parādnieks nav persona ar invaliditāti;
 4. Parādnieks nav persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk nekā
  • sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta;
  • vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Parādnieka publiskošanas procesu uzsāk iesniedzējs, jo ziņas par parādnieku sarakstā tiek iekļautas tikai tādā gadījumā, ja persona, kura saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir devusi piekrišanu parādnieka publiskošanai. Fonda administrācija ziņas par parādnieku publisko ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi iesniedzēja piekrišanu un  ir konstatējusi, ka nepastāv citi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētie šķēršļi ziņu publiskošanai.

"Kopējais no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vecāku vietā izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs sasniedzis teju 134 miljonus eiro. "

Piemēram, ja bērna māte saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet uzskata, ka parādnieka – bērna tēva – iekļaušana publiskā parādnieku sarakstā kaitēs bērna interesēm, viņai ir tiesības parādnieka publiskošanai nepiekrist. Tādā gadījumā ziņas par konkrēto parādnieku plašākai sabiedrībai netiks atklātas.

Kas jādara uzturlīdzekļu saņēmējam?

Tā kā uzturlīdzekļu parādnieka iekļaušanai publiski pieejamā sarakstā ir nepieciešama uzturlīdzekļu saņēmēja piekrišana, personai, kas saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un piekrīt ziņu par parādnieka publiskošanai, ir jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniegums:

 • elektronisko pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv
 • elektroniski (ja personai ir elektroniskais paraksts);
 • pa pastu (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV-1010);
 • klātienē UGF administrācijā. Iesniegumu var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00, savukārt pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.30–19.00. 

Kā informē E.Līcītis, līdz šim brīdim Uzturlīdzekļu garantiju fonds ir saņēmis 1975 iesniedzēju piekrišanas parādnieku ziņu publiskošanai. Publiskotās ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem ir pieejamas PDF datnē vienota saraksta veidā Uzturlīdzekļu garantiju fonda mājaslapas sadaļā "Uzturlīdzekļu garantiju fonda publiskais parādnieku saraksts". Informācija par parādniekiem tiks aktualizēta ne retāk kā reizi trijās darba dienās.

"Šobrīd valstī ir gandrīz 30 tūkstoši parādnieku, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem izmaksā valsts. "

Būtiski atzīmēt, ka lēmums atļaut publiskot ziņas par parādnieku nav neatgriezenisks.  Iesniedzējam jebkurā laikā ir tiesības piekrišanu parādnieka datu publiskošanai atsaukt, iesniedzot iesniegumu fonda administrācijā.

Kādos gadījumos ziņas par parādnieku tiek dzēstas?

Ministru kabineta noteikumu 7. 3 punkts noteic, ka Fonda administrācijas mājaslapā publicētās ziņas par uzturlīdzekļu parādnieku dzēš šādos gadījumos:

 1. no valsts vai pašvaldību iestādēm ir saņemta informācija, ka ziņu publicēšana kaitē bērna interesēm;
 2. iesniedzējs atsaucis piekrišanu ziņu publiskošanai;
 3. parādnieks kļuvis par personu ar invaliditāti;
 4. parādnieks iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
 5. tiesu izpildītājs informējis, ka parādnieks sācis veikt uzturlīdzekļu maksājumus;
 6. Uzturlīdzekļu garantiju fonds pārtrauc uzturlīdzekļu izmaksu, jo ir iestājies vismaz viens no Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 10.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem (piemēram, bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, sasniedzis pilngadību; iesniedzēja vai bērna nāve; iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības; iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu; iesniedzējs vai bērns izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā u.c. apstākļi).

Fonds dzēsīs datus trīs darba dienu laikā no brīža, kad saņemta informācija par pamatojumu ziņu dzēšanai. Fonda administrācijas direktors E.Līcītis vērš uzmanību apstāklim, ka, neskatoties uz uzkrātā parāda apmēru, ziņas par parādnieku no publiskā parādnieku saraksta tiek dzēstas, tiklīdz persona atsāk pati labprātīgi nodrošināt uzturlīdzekļus savam bērnam vismaz valstī noteiktajā minimālajā apmērā. Tas varētu kalpot kā papildu stimuls uzturlīdzekļu parādniekam saņemties un, neskatoties uz uzkrāto parāda apmēru, savas saistības tomēr mēģināt pakāpeniski nokārtot. 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda rīcībā esošie dati liecina, ka 52% parādnieku uzturlīdzekļu parāda apmērs nepārsniedz 5000 eiro. 70% gadījumu uzturlīdzekļi tiek maksāti par vienu bērnu.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU