SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
01. jūnijā, 2015
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
1
5
1
5

Svarīgākais par bērnu nometnes izvēli

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Ieva Lūka/ LETA

Nometne ir lielisks veids, kā bērnam iegūt patstāvību un lietderīgi pavadīt laiku. Turklāt izvēle ir liela – atliek vien pārliecināties, vai izvēlētajā variantā viss atbilst noteikumiem un drošībai.
īsumā
 • Nometņu saraksts pieejams VISC mājaslapā nometnes.gov.lv
 • Nometņu vadītājs darbojas tikai ar apliecību.
 • Nometnēm nepieciešams saskaņojums ar dažādām iestādēm.
 • Vecākiem jāiesniedz izziņa nometnes vadītājam.

Rīta rosme, nodarbības, jauni draugi, iespaidi un iemaņas - bērnu un pusaudžu vasaras lielākie piedzīvojumi ir vēl tikai priekšā. Pirms izvēlēties nometni, vecākiem jāpievērš uzmanība sava bērna interesēm un jāpajautā viņam pašam par to, kādu nometni viņš labāk vēlētos. Tas ir galvenais pamatnoteikums, lai pieredze un emocijas, kas gūtas no šī piedzīvojuma, būtu pozitīvas.

Visu nometņu saraksts pieejams Valsts izglītības satura centra veidotajā mājaslapā www.nometnes.gov.lv. VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inta Kraskeviča skaidro, ka vecāki portālā var atrast piemērotu nometni, meklējot to, piemēram, pēc atrašanās vietas – tuvāk vai tālāk no mājām, pie jūras vai ezera u.c. kritērijiem. Apskatoties sarakstu un izlasot pieejamo informāciju par nometni, vecākiem jāsazinās ar nometnes vadītāju, kura kontakti ir norādīti mājaslapā, lai noskaidrotu detaļas par nometni.

Nometnes vadītājs – svarīgākā kontaktpersona

Nometņu darbība nenotiek pašplūsmā, bet gan viss tiek saskaņots atbilstoši MK noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība".

Nometnes vadītājs ir pati nozīmīgākā persona nometnē un nevar darboties pati uz savu roku. MK noteikumi nosaka: par nometnes vadītāju var būt tikai tāda persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību par programmas apguvi. LV portāls ir rakstījis par to, kā var organizēt nometni un kādi ir nometņu vadītāju pienākumi, skaidrojumā "Vēlos organizēt un vadīt bērnu nometni!"

Nometnes vadītājs ir tas, kurš ir atbildīgs par bērnu drošību, kā arī veselības un dzīvības aizsardzību, nodrošina dalībnieku tiesību un interešu ievērošanu, kā arī ir atbildīgs par rotaļu un sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un nodarbībās izmantojamo materiālu drošumu, nekaitīgumu un atbilstību dalībnieku vecumam. Turklāt nometnes vadītājs nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā!

Svarīgi, vai nometne ir saskaņota ar atbildīgām iestādēm

Vietnē www.nometnes.gov.lv jebkurš vecāks var pārliecināties par nometnes drošību. Lai nometne būtu droša, to veidojot nepieciešams saskaņojums ar:

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) (apstiprinājums, ka nometne atbilst ugunsdrošības prasībām);
 • Veselības inspekciju (VI) (apstiprinājums, ka ievērotas higiēnas prasības);
 • Pārtikas un veterināro dienestu (apstiprinājums, ka ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts PVD).

Ja ar iestādi saskaņojums nav veikts, tad aplis pie konkrētās iestādes nosaukuma ir pelēks. Ja iesniegums ir nosūtīts – tad dzeltens. Savukārt, ja attiecīgā iestāde ir atbildējusi, ka viss kārtībā, tad aplis ir zaļš un nometnes vadītājs pievieno saskaņojuma un atzinuma dokumentu. Tā arī vecāki var pārliecināties, vai konkrētai nometnei visi saskaņojumi ar attiecīgajām iestādēm ir kārtībā. Portālā nometnes.gov.lv var atlasīt arī tikai tādas nometnes, kas ir saskaņotas pilnībā.

Vecāki paši var pārliecināties par nometnes atbilstību

Jau minēts, ka dažādas iestādes izvērtē katru nometni atsevišķi, tomēr arī paši vecāki pirms līguma slēgšanas var papildus pārliecināties par nometnes atbilstību. Piemēram, Veselības inspekcija iesaka papildus iepazīties ar nometnes apkārtni. Pastiprināta uzmanība jāpievērš telpu (īpaši sanitāro telpu) tīrībai, kārtībai un to nodrošinājumam. Jāpārbauda, vai visas ierīces darbojas vai ir pieejams tualetes papīrs. Jāpārliecinās, ka ir iespēja nomazgāt rokas pirms ēdienreizes un pēc tualetes apmeklējuma (ierīces darbojas, ir ziepes un roku susināšanas līdzekļi). Jānoskaidro, vai rotaļu un sporta zonā esošās ierīces nav bojātas un ir labi nostiprinātas vai tuvumā esošās ūdenstilpes ir norobežotas, jāpārliecinās par to, kā nepieciešamības gadījumā nometnē tiks organizēta pirmās palīdzības sniegšana un vai bērniem redzamā vietā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju.

Inspekcija skaidro: nometnēs jānodrošina ne tikai paredzētajām nodarbībām un gulēšanai piemērotas telpas, sanitārās telpas, droša un sakopta teritorija ārpus telpu nodarbībām, bet telpām jābūt arī regulāri uzkoptām atbilstoši ikdienas uzkopšanas plānam, jābūt apliecinājumam par dzeramā ūdens atbilstību, īpaši, ja to iegūst no lokālām ūdens ņemšanas vietām. Ja nometnes programmā ir paredzēta peldēšanās, ieteikums organizatoriem īpaši pievērst uzmanību peldvietu ūdens kvalitātei. Informāciju par ūdens kvalitāti oficiāli atzītajās un pašvaldību monitorētajās (neoficiālajās) peldvietās iespējams iegūt Veselības inspekcijas mājaslapā.

2014.gadā Veselības inspekcija saskaņoja darbību aptuveni 1000 nometnēm un veica 85 kontroles – no tām 82 bija plānveida kontroles (t.sk. 2 pēc saņemtas sūdzības) un 3 priekšlikumu izpildes kontroles. No 82 plānveidā kontrolētām nometnēm neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 25 nometnēs. Veselības inspekcija norāda: kopumā 2014.gadā praktiski visās normatīvo aktu prasībās vērojams neatbilstību samazinājums, kas uzskatāms par pozitīvu tendenci bērnu nometņu organizēšanā un ļauj spriest par organizētāju izpratni un informētību par normatīvo aktu, t.sk. higiēnas, prasībām un to izpildes veidiem un nepieciešamību.

Arī VUGD pagājušogad ir veicis 868 pārbaudes nometnēs, lai noskaidrotu to, vai uzturēšanās vieta ir piemērota, tur ievēroti visi ugunsdrošības pasākumi. Kopumā 65 nometnes nav saņēmušas VUGD atļauju. Pārsvarā nometnes norisinās skolu telpās, ne vienmēr tajās ir viss nepieciešamais ugunsdrošībai. VUGD arī skaidro, ka nereti nometnēs ar augstāku cenu ir labāka ugunsdrošība, jo šajā cenā var ietilpt arī labāku telpu īre. To vecāki var ņemt vērā, arī apskatot telpas.

Ja nometnē paredzēta ēdināšana

Nometnes organizētājs, reģistrējot nometni VISC mājaslapā www.nometnes.gov.lv, norāda informāciju par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Ja ēdināšanas pakalpojumu sniedz PVD reģistrēts uzņēmums, pieteikumā norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru PVD un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas adresi. Ja ēdienu gatavošanu veic nometnes personāls, to norāda pieteikumā. Minētā informācija automātiski tiek nosūtīta PVD, un pieteikumā minētais ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs tiek piereģistrēts.

PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa skaidro: bērnu vecākiem pirms nometnes izvēles iesakām rūpīgi izvērtēt nometnes organizētāju sniegto informāciju, tostarp par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, plānoto ēdienkarti un uztura atbilstību veselīga uztura ieteikumiem. Informācija par to, vai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts PVD, ir pieejama dienesta mājaslapā.

"Jāatceras arī, ka pirmās trīs dienas bērnam ir adaptācijas periods, kurā viņš var justies apjucis un vientuļš."

2014.gada vasaras mēnešos PVD reģistrētajās bērnu vasaras nometnēs tika veiktas 220 pārbaudes.  Pārkāpumi netika konstatēti 44% no pārbaudītajām nometnēm, 64% no pārbaudītajiem uzņēmumiem konstatēti atsevišķi pārkāpumi, kas būtiski neietekmē ēdienu kvalitāti un nekaitīgumu. Pārkāpumi biežāk konstatēti pārtikas aprites telpu higiēnā (27,1% no veiktajām pārbaudēm), iekārtu un aprīkojuma higiēnā (18,3%), pārtikas izsekojamībā (6,9%). Atsevišķos gadījumos darbinieki nav noklausījušies mācību kursu par higiēnas prasībām pārtikas apritē (11,3%), kā arī neievēro personīgo higiēnu (13,1%). Tehnoloģiskā procesa pārkāpumi konstatēti 9,6% no pārbaudītajām nometnēm, pārtikas temperatūras režīmu pārkāpumi - 4,4%, derīguma termiņu neievērošana - 3,9%. Šie arī ir tie aspekti, kuriem vajag pievērst uzmanību.

Līgumam jāpievieno izziņa par bērna veselību

Ja ar nometnes norises vietu un citiem aspektiem viss ir kārtībā, tad var slēgt līgumu. To slēdz ar nometnes vadītāju. Līgumā ir noteikti gan dalībnieka (bērna), gan likumiskā pārstāvja (vecāka) un organizētāju tiesības un pienākumi. Ja nometnē piedalās dalībnieku (tai skaitā ārvalstnieku) grupa, kurai ir viens likumiskais pārstāvis, rakstisku līgumu ar likumisko pārstāvi slēdz par visiem grupas dalībniekiem kopumā. Līgums ir jāslēdz obligāti.

Vecākiem, slēdzot līgumu, jāiesniedz anketa, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
 • deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;
 • vecāku vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
 • peldētprasme;
 • iepriekšējā dalība nometnēs.

Papildus jāiesniedz arī cita, pēc vecāku domām, būtiska informācija par dalībnieku. Piemēram, vecākiem noteikti jāinformē nometnes vadītājs, ja bērnam ir kādas veselības problēmas, bailes no ūdens, komunikācijas grūtības – lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kuru pamatā ir informācijas trūkums par bērnu. Vecākiem jāzina, ka nometnes vadītājs šo informāciju nevienam neizplata un tā ir nepieciešama vienīgi bērna interesēs.

Vecākiem jāsagādā arī primārās veselības aprūpes ārsta izziņa (vai tās kopija) par bērna veselības stāvokli, kurā norādīta šāda informācija:

 • veiktās vakcinācijas;
 • pedikulozes (utainības) pārbaude;
 • alerģijas;
 • hroniskās saslimšanas;
 • speciālo medikamentu lietošana.

Šī izziņa no ģimenes ārsta jāsaņem ne ātrāk kā 10 darba dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas. Veselības inspekcija norāda, ka nometnes darbiniekiem ir jābūt atbilstoši aizpildītai personas medicīniskajai grāmatiņai.

Noteikumi jāievēro ne tikai bērnam, bet arī vecākiem

Nometnes vadītāja pienākums ir pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstināt dalībniekus un vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem.

Ne tikai bērniem, bet arī vecākiem ir jāievēro nometnes iekšējie kārtības noteikumi. Piemēram, par laiku, kad var zvanīt savai atvasei. I.Kraskeviča akcentē: ja nometnē ir intensīvs nodarbību grafiks, tad telefons var traucēt vai novērst bērna uzmanību. Nometnēs parasti ir noteikti konkrēti laiki, kad var zvanīt vecāki, piemēram, pēc nodarbību beigām. Turklāt vecāks jebkurā brīdī var zvanīt nometnes vadītājam un jautāt, vai bērnam viss ir kārtībā.

Jāatceras arī, ka pirmās trīs dienas bērnam ir adaptācijas periods, kurā viņš var justies apjucis un vientuļš. Katra situācija ir atšķirīga, tāpēc jāskatās pēc konteksta. Tomēr parasti nometnes personāls darbojas, lai iesaistītu visus bērnus un veidotu arī veiksmīgu komunikāciju viņu starpā, veicinātu draudzības. Tas ir ļoti atkarīgs no nometnes vadītāja un audzinātājiem, kas tiek iesaistīti darbā.

Ja vecākam rodas aizdomas par pārkāpumu, kas saistīts ar attieksmi pret bērnu un savstarpējām attiecībām, viņš var vērsties Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI