SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
28. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
10
10

Vēlos organizēt un vadīt bērnu nometni!

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai arī kādu nometni vadītājs izvēlētos organizēt, jāņem vērā, ka visām nometnēm būs kopīgs mērķis – iemācīt bērnam ko jaunu.

FOTO: Lita Krone/ LETA

Vasara nav aiz kalniem un vecāku rūpes par to, lai brīvo laiku bērns nepavadītu pie datora, viegli var atrisināt piemērotas nometnes izvēle. Tomēr organizēt un vadīt nometni – tā nav tikai bērnu nodarbināšana, bet arī mērķa izraudzīšana, kā arī izpratne par savu atbildību un galvenokārt par to, ko vēlas bērniem iemācīt. Ar ko jārēķinās nometņu organizēšanas jaunpienācējam – LV portāla skaidrojumā.
īsumā
 • Nometni var organizēt valsts vai pašvaldību institūcija, fiziska persona kā individuālais komersants/ saimnieciskās darbības veicējs vai arī juridiska persona.
 • Nometne ir jāreģistrē VISC uzturētajā lapā nometnes.gov.lv; to dara nometnes vadītājs.
 • Lai persona kļūtu par nometnes vadītāju, tai jāiziet VISC speciāli organizēti kursi un jāiegūst apliecība.
 • Katrai nometnei nepieciešami saskaņojumi ar attiecīgajām valsts iestādēm.

Latvijā nometņu organizēšanu un darbību regulē 2009.gada 1.septembra MK noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Atbilstoši tiem nometni var organizēt:

 • valsts un pašvaldību institūcija,
 • fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs,
 • juridiska persona.

Minētie MK noteikumi arī noteic gan nometnes organizētāja, gan vadītāja tiešos pienākumus un kompetenci. 

Nometņu plānošanu nosacīti var iedalīt tiesiskajos pamatprincipos (ko nosaka normatīvie akti) un organizatoriskajos pamatprincipos (ko nosaka metodiskie ieteikumi), tāpēc pirms nometnes organizēšanas noteikti ir jāiepazīstas ar visiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Nometnes vadītājs – tikai ar atbilstošu apmācību

Ja organizētājs ir tas, kurš nometni izveido, tad tieši nometnes vadītājs ir visu procesu diriģents un atbild par to, kas notiek nometnes laikā – gan par dokumentiem, gan par saskaņojumiem, līgumiem ar noalgotajiem darbiniekiem un bērnu vecākiem, bet pats svarīgākais - par bērnu drošību nometnē.

Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.981 11.punktam par nometnes vadītāju var būt tikai tāda persona, kura ieguvusi atbilstošu apliecību. To iegūst, izejot Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nometņu vadītāju kursu programmu, ko organizē Valsts izglītības satura centrs.

"Jāsaprot, ka bērni ir dzīvi organismi, kuriem enerģijas bieži vien ir vairāk nekā audzinātājiem. "

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente nometņu un audzināšanas darbā Inta Kraskeviča informē, ka kursi ilgst 72 stundas, tajos dalībnieki apgūst  nometnes plānošanas un organizēšanas jautājumus, saskaņošanas kārtību ar saistītām iestādēm (VI, PVD, VUGD, pašvaldību), iegūst praktisko pieredzi nometnes personāla piesaistē un pirmās palīdzības sniegšanā u.c. jautājumus.  VISC organizē nometņu vadītāju apmācību vismaz reizi mēnesī – taču pieredze rāda, ka vairums topošo un esošo nometņu vadītāju, kuriem  nepieciešama apliecība, atceras par to, tuvojoties vasarai. Tādējādi veidojas situācija – maijā grupa ir pārpildīta (šobrīd ir pieteikušies 60 cilvēki), savukārt rudenī ierasti grupas ir grūti nokomplektēt. Šāda situācija veidojas katru gadu, līdz ar to I.Kraskeviča aicina neatlikt apliecības iegūšanu uz pēdējo brīdi, bet izmantot piedāvātās iespējas jau rudens periodā. Šobrīd VISC spēj nodrošināt pieprasījumu bērnu nometņu vadītāju apmācībai, aprīļa beigās notiks apmācības Limbažos, savukārt jūnija sākumā tiek organizēta papildu grupa Rīgā.

Pēc apliecības iegūšanas nometne jāreģistrē un jāsaskaņo

Izejot attiecīgos nometnes vadītāja kursus, to beidzējam tiek piešķirta apliecība un parole, lai nometni reģistrētu portālā http://nometnes.gov.lv. Jāņem vērā, ka nometnes vadītāja apliecība ir derīga piecus gadus, pēc tam tā gada laikā jāatjauno trīs dienu kursos, atjaunojot arī pirmās palīdzības apliecību.

Līdz ar reģistrāciju vadītājs tālāk izveido savu profilu un piereģistrē konkrēto nometni – vienu vai vairākas. Mājaslapā ne tikai ir iespēja detalizēti aprakstīt savu nometni, kas darbojas arī kā bezmaksas reklāma katram nometņu vadītājam, bet arī iespēja no mājaslapas nosūtīt iesniegumus saskaņojumu un atzinumu saņemšanai saistītām iestādēm:

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD);
 • Veselības inspekcijai (VI);
 • Pārtikas un veterinārajam dienestam;
 • pašvaldībai (mēnesi iepriekš informējot par to, ka tās teritorijā darbosies nometne).

VUGD un VI  tiek nosūtīts pieprasījums izsniegt atzinumu par vietas atbilstību nometnes organizēšanai. Pēc pārbaudes nometnes organizētājs saņem elektronisku atzinumu. Šis saskaņojums ir redzams visiem, kas apskata konkrētās nometnes piedāvājumu. Ja ar iestādi saskaņojums nav veikts, tad aplis pie konkrētās iestādes nosaukuma ir pelēks. Ja iesniegums ir nosūtīts – tad dzeltens. Savukārt, ja attiecīgā iestāde ir atbildējusi, ka viss kārtībā, tad aplis ir zaļš un nometnes vadītājs pievieno saskaņojuma un atzinuma dokumentu. Tā arī vecāki var pārliecināties, vai konkrētai nometnei visi saskaņojumi ar attiecīgajām iestādēm ir kārtībā. Vecākiem, izvēloties nometni saviem bērniem, tam noteikti jāpievērš uzmanība. 

Saskaņojumu skaits atkarībā no nometnes veida

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.981 nometnes var iedalīt trīs veidos.

Pēc diennakts laika:

 • dienas nometne – bez nakšņošanas;
 • diennakts nometne – ar nakšņošanu.

Pēc dalībnieku izmitināšanas:

 • telpās;
 • ārpus telpām (piemēram, teltīs);
 • gan telpās, gan ārpus telpām.

Pēc dalībnieku sastāva:

 • atvērta nometne – jebkuram dalībniekam;
 • slēgta nometne – konkrētai dalībnieku mērķgrupai.

Atkarībā no tā, kāda veida nometne tiek organizēta, var mainīties iestādes, kuru saskaņojumi ir nepieciešami. I.Kraskeviča informē, ka nometnei ārpus telpām  nav nepieciešams saskaņojums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, tas nepieciešams nometnēm, kuras notiek telpās. Savukārt PVD un pašvaldības informēšana nepieciešama visām nometnēm.

Izvēloties nometnes norises vietu, nometnes vadītājam pirmkārt jāņem vērā drošības aspekti. No telpu īpašnieka ir jānoskaidro, vai telpās ir ievēroti ugunsdrošības noteikumi vai ir atbilstība Veselības inspekcijas prasībām, kur paredzēta ēdināšana, vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts PVD reģistrā utt.

Ar visiem VISC izstrādātajiem ieteikumiem nometņu organizēšanā, pieejamajām nometnēm u.c. informāciju var iepazīties VISC uzturētajā mājaslapā.

Bērnu nometnes var klasificēt pēc programmas

Pirms organizēt nometni, ir svarīgi saprast, kāda tā būs. Nometnes programmas izstrādāšanu nosaka MK noteikumi Nr.981, kur norādīts, ka programmā ir jāietver nometnes darbības mērķi, uzdevumi, mērķgrupa un citi jautājumi, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem.

Lai arī kādu nometni vadītājs izvēlētos organizēt, jāņem vērā, ka visām nometnēm būs kopīgs mērķis – iemācīt bērnam ko jaunu. Lai šo mērķi panāktu, ir vēlams ievērot VISC izstrādāto metodisko materiālu, kur definēts, ka šis uzdevumu kopums ir saprotams arī kā nometnes intriga, leģenda vai sižets. Intriga ir tā, kas dalībniekiem rosina interesi par gaidāmo nometnē. Leģenda ir nometnes saturiskā ievirze, un arī tā parasti satur intrigu – tas ir notikums, kas bijis pirms tam, kas rosinājis šīs nometnes izveidi.

I.Kraskeviča norāda, ka leģendas formulēšanā var izmantot dažādus faktorus. Piemēram, saistīt to ar vietu, kur nometne notiek (senatnīgā pilī utt), vai arī ar konkrētām zināšanām, ko bērni apgūs, piemēram, kokapstrādi, vides zināšanām u.c.

Visbeidzot nometnei ir jābūt izstrādātam scenārijam, kuru plānojot ir jāņem vērā izvirzītie mērķi – tādējādi nometnes aktivitātes ir jāpakārto tam mērķim, ko vadītājs grib sasniegt.

VISC izstrādātajā "Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmatā" ir minēti 11 dažādi nometņu tipi, kas atšķiras pēc tajās īstenotās programmas un satura. Atpūtas un piedzīvojuma nometnes parasti saviem dalībniekiem piedāvā piedalīties aizraujošos piedzīvojumos, un to ilgums ir 2-5 nedēļas, lai dalībnieki nezaudētu interesi.

Sporta nometnēs galvenā uzmanība tiek vērsta uz dalībnieku fiziskās sagatavotības uzlabošanu. Tādas nometnes ir, piemēram, basketbola, volejbola, orientēšanās, dažādu austrumu cīņu veidu, tūrisma, slēpošanas, peldēšanas nometnes.

Āra dzīves apmācības nometnēs viens no pamatnoteikumiem ir dzīvošana laukā āra apstākļos, un šo nometņu mācību process atbilst principam "mācīties darot" jeb sniegt zināšanas, kuras nav iespējams attīstīt līdz ar formālo izglītību.

Mākslinieciskās jaunrades nometnes ir vērstas uz dalībnieku mākslinieciskā radošuma attīstību, pie profesionāliem māksliniekiem apgūstot zīmēšanu, gleznošanu, skicēšanu, keramiku u.c. prasmes.

Izglītojošās nometnēs galvenais ir jaunu zināšanu un iemaņu iegūšana, savienojot mācības ar atpūtas pasākumiem. Ģimenes nometnēs piedalās bērni un viņu vecāki, to mērķis ir veicināt sadarbību. Atveseļošanās nometnēs var iesaistīt bērnus ar dažādiem veselības traucējumiem un īpašām vajadzībām. Reliģiskās ievirzes nometnes organizē dažādas konfesijas un reliģiskās organizācijas. Ceļojošās nometnes parasti norisinās gājiena vai ekspedīcijas veidā.  Visbeidzot iespējamas arī darba nometnes, kurās dalībnieki saņem naudu par padarīto vai kādā darbā piedalās brīvprātīgi. Šādu nometņu Latvijā ir maz.

Pedogoģisko personālu nedrīkst pārslogot

Jebkurā nometnē ir svarīgs zinošs un kompetents personāls. Komandas izveide ir viens no vadītāja pienākumiem. Meklējot darbiniekus, nometņu organizētājiem un vadītājiem ir jārēķinās ar pieejamo finansējumu.

Jāpiebilst, lai gan nometnes vadītājam ir nepieciešama speciāla apliecība, tomēr attiecībā uz pārējiem darbiniekiem nav nepieciešami speciāli nosacījumi. VISC pārstāve I.Kraskeviča skaidro, ka nometņu mērķis ir dalībniekiem sniegt jaunu pieredzi vai zināšanas. Tādējādi, piemēram, cilvēks var būt lielisks amatnieks un labi saprasties ar bērniem, bet viņam var nebūt pedagoģiskā izglītība. Viens no  priekšnoteikumiem, par ko gan ir jāpārliecinās - potenciālajam darbiniekam nedrīkst būt bijusi sodāmība.

Metodiskajos noteikumos ir īpaši piekodināts, ka ļoti būtiska ir darba organizēšana un tehniskā plāna sastādīšana, lai nodrošinātu nepārtrauktu un nepārslogotu pedagoģiskā personāla darbu. Šo kā svarīgu aspektu, kas jāņem vērā nometņu organizēšanā, min arī Cīņas kluba "MMA Jūrmala" nometnes vadītājs Kaspars Krauksts, kurš norāda, ka galvenais, organizējot nometni, ir ievērot noteikumus un rūpēties par bērnu drošību.

Atbildība par bērniem - nometņu vadītāja kompetencē

Privātā vidusskola "Klasika" jau 18 gadus katru vasaru organizē atvērtās nometnes bērniem. Vidusskolas direktore un nometnes vadītāja Svetlana Šibko-Šipkovska akcentē: viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā tiem, kas vēlas vadīt bērnu nometnes, ir apzināties savu atbildību par bērnu. Viņa norāda: "Jāsaprot, ka bērni ir dzīvi organismi, kuriem enerģijas bieži vien ir vairāk nekā audzinātājiem. Jādomā par precīzu organizēšanu, lai bērni nekad nepaliktu vieni, lai vienmēr būtu saprotami apstākļi. Par sīkumiem vajag domāt obligāti."

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.981 nometnei ir jābūt izstrādātiem drošības un iekšējās kārtības noteikumiem. Tomēr ne vienmēr bērni tos ievēros. S.Šibko-Šipkovska akcentē, ka nometnes vadītājam jādomā arī par to, lai bērni uzņemtos atbildību par noteikumiem un tos ievērotu. Nometnes vadītāja stāsta, ka bērni nereti iekšējos kārtības noteikumus uzskata tikai par formalitāti, tāpēc jāmeklē veidi, kā viņos tomēr raisīt atbildības sajūtu, piemēram, izveidot dalībnieku pašpārvaldi.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI