SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
25. novembrī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
2
2

Portāla „Latvija.lv” piedāvātās iespējas. Kā tajā orientēties (II)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā „Latvija.lv” iedzīvotājiem ir pieejami 88 e-pakalpojumi un to skaits jau tuvākā laikā varētu pieaugt. E-pakalpojumu iespēju diapazons ir ļoti plašs – sākot no informatīvām uzziņām par valsts datubāzēs esošu informāciju līdz pilnvērtīgam interaktīvam e-pakalpojumam jeb iespējai gan iesniegt informāciju kādai iestādei, gan saņemt iestādes atbildi. Kā e-pakalpojumos orientēties un kā labāk meklēt?
īsumā

E-pakalpojums portālā "Latvija.lv":

  • Lai pakalpojumu saņemtu, personai jāautentificējas.
  • Pieejama informācija, uzziņas, iespēja samaksāt.
  • Atsevišķas uzziņas var saņemt tikai klātienē.
  • Pieejami sinhronie un asinhronie pakalpojumi.
  • Sinhrons e-pakalpojums - lietotājs izpildes rezultātu saņem bez laika aiztures.
  • Asinhrons e-pakalpojums - lietotājs uzsāk vietnē latvija.lv, bet rezultātu saņem ar laika aizturi - pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā, portālā, pa e-pastu, pa pastu, klātienē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā Publisko pakalpojumu likumprojektā (to 11.Saeima ir izskatījusi 1.lasījumā) termins "e-pakalpojums" tiek skaidrots kā "tāds publiskā pakalpojuma organizēšanas veids, kad publiskā pakalpojuma pieteikšana vai saņemšana klientiem ir iespējama, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas".

E-pakalpojumu autentifikācija - masu un selektīvā

Šobrīd portālā "Latvija.lv" pieejami 88 e-pakalpojumi. Lai tos lietotu, ir jāizmanto kāds no piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Populārākais personas identitātes apstiprināšanas veids ir internetbankas: šobrīd iespējams autentificēties, izmantojot Swedbank, SEB, Citadele, Norvik, Nordea, DnB banku internetbankas. Autentificēties var arī, izmantojot e-parakstu. Atsevišķi pakalpojumi pieejami, izmantojot deklarēto identitāti (piemēram, topošie studenti studijām varēja pieteikties, izmantojot deklarētu e-pastu), bet vēl citi – bez autentifikācijas (piemēram, izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem).

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) Elektronisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs Gunārs Dišlers uzsver, ka katra e-pakalpojuma aprakstā (e-pakalpojuma kartītē) ir ievietotas arī visu konkrētā e-pakalpojuma saņemšanai pieejamo autentifikācijas veidu ikonas. Pēc viņa teiktā, teju visus e-pakalpojumus ir iespējams lietot, autentificējoties ar internetbankas starpniecību, izņēmums esot vien Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veidotais e-pakalpojums "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves".

Šo e-pakalpojumu iespējams saņemt tikai, izmantojot e-parakstu. Kā zināms, miruša cilvēka orgānu izmantošana ir ļoti sensitīvs temats. PMLP savā mājaslapā norāda, ka ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves tiek uzkrātas Iedzīvotāju reģistrā. Un reģistrā iekļautās ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves PMLP izsniedz pēc rakstiska pieprasījuma ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības nodarboties ar dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un izmantošanu.

Sinhronie e-pakalpojumi - viss tepat un tūlīt

Visus portālā "Latvija.lv" pieejamos e-pakalpojumus var iedalīt divās grupās:

  • sinhronie e-pakalpojumi,
  • asinhronie e-pakalpojumi.

Sinhrons e-pakalpojums ir tāds e-pakalpojums, kurā lietotājs izpildes rezultātu saņem bez laika aiztures, citiem vārdiem sakot, viss notiek tūlīt. Sinhronie e-pakalpojumi ir dažādas uzziņas no valsts reģistriem vai savas informācijas pievienošana tiem. Piemēram, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojums "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" nodrošina iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu. Pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt ziņas par piemērotajiem administratīvajiem sodiem no Sodu reģistra un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) reģistra un apmaksāt neapmaksātos administratīvos sodus. 

Viens no pēdējā laika populārākajiem sinhronajiem e-pakalpojumiem ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojums "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude". Tas nodrošina fiziskai personai normatīvajos aktos paredzēto datu iegūšanu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra un Ieroču reģistra, kā arī ļauj veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju.

"Pēdējā laikā pieaugusi iedzīvotāju interese par iespējām ar e-pakalpojuma palīdzību reģistrēt gāzes ieroci."

G.Dišlers stāsta, ka pēc iedzīvotāju aktivitātes portālā uzreiz iespējams sajust, vai kāda no iestādēm – e-pakalpojumu piedāvātājām – ir informējusi par savu pakalpojumu medijus. Piemēram, pēdējā laikā pieaugusī iedzīvotāju interese par iespējām ar e-pakalpojuma palīdzību reģistrēt gāzes ieroci tieši korelē ar medijos izskanējušo Valsts policijas atgādinājumu līdz gada beigām reģistrēt līdz 2011.gadam iegādātos gāzes ieročus.

Asinhronie e-pakalpojumi – atbilde jāgaida vai jāaun kājas

Savukārt asinhrons e-pakalpojums ir tāds e-pakalpojums, kuru lietotājs uzsāk vietnē latvija.lv, bet rezultātu saņem ar laika aizturi - pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā. Turklāt dažādiem e-pakalpojumiem ir dažādas rezultāta saņemšanas iespējas – portālā, pa e-pastu, pa pastu, klātienē.

Piemēram, Uzņēmumu reģistra e-pakalpojuma "Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem" ietvaros lietotāji var iesniegt informācijas pieprasījumu izziņas saņemšanai no Uzņēmumu reģistra par juridisku personu, fizisku personu (piemēram, laulāto mantisko attiecību līgumi) vai juridisku faktu (līgumu) (piemēram, komercķīlas, koncesijas utt. līgumi). Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pakalpojumu apmaksāt var tikai ar dažu portālā "Latvija.lv" piedāvāto banku starpniecību. Taču, ja pakalpojuma saņemšanas veids tiek norādīts "portālā" vai "e-pastā", tad maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta 90% apmērā no summas, bet, ja klients izziņu (pakalpojumu) vēlas saņemt "pa pastu" vai "personīgi", tad maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta 100% apmērā no noteiktās summas. Uzņēmumu reģistrs informē, ka atbilde uz informācijas pieprasījumu tiek sagatavota divu darbdienu laikā. Izpildītais pakalpojums lietotāja kontā portālā "Latvija.lv" tiek glabāts septiņas dienas no izsniegšanas brīža.

Līdzīgs princips ir arī citam Uzņēmumu reģistra asinhronajam e-pakalpojumam "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros". Šī e-pakalpojuma ietvaros persona aizpilda un iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu jauna subjekta, juridiskā fakta u.tml. reģistrācijai, pievieno nepieciešamos dokumentus, kā arī saņem valsts notāra lēmumu un citus dokumentus, ja tādi izsniedzami. Taču šajā gadījumā lietotāji, autentificējoties ar kādu no portālā "Latvija.lv" piedāvātajiem autentificēšanās veidiem, var veikt tikai pieteikuma aizpildīšanu. Parakstīt reģistrācijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var tikai ar Latvijā izsniegtu e-parakstu. Taču 10% atlaidi – ja klients atbildi izvēlas saņemt portālā vai e-pastā - iespējams saņemt arī šī pakalpojuma gadījumā. Šī e-pakalpojuma gadījumā pakalpojuma dati lietotāja kontā portālā tiek saglabāti un ir pieejami: izpildītam pakalpojumam (reģistrācijas veikšana vai atteikums) - septiņas dienas no izsniegšanas brīža, bet, ja reģistrācija atlikta, tad 180 dienas no izsniegšanas brīža. Savukārt nepabeigts pakalpojums pieejams 30 dienas no pakalpojuma uzsākšanas dienas.

Savukārt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra asinhronā e-pakalpojuma "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību" ietvaros elektroniski ir iespējams vien iesniegt pieprasījumu izziņas par fiziskas personas (ne) sodāmību saņemšanai, kā arī apmaksāt pakalpojumu – ar dažu portālā "Latvija.lv" pieejamo banku starpniecību. Taču atbildi (izziņu) portālā saņemt nav iespējams – izziņu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierakstītu vēstuli, vai aizzīmogotā vēstulē (ASV imigrācijas vīzu noformēšanai).

G.Dišlers skaidro, ka to, kādā veidā izpaužas e-pakalpojums, tostarp kā tiek organizēts asinhronais pakalpojums (ar atbildi portālā, klātienē vai tml.), nosaka tā iestāde, kas nodrošina konkrēto e-pakalpojumu. VRAA to nav tiesīga ietekmēt.

Ikviena cilvēka dzīvē ļoti būtisks var būt VRAA asinhronais e-pakalpojums "E-iesniegums iestādei". Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Tas var būt dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. Ļoti būtisks šis e-pakalpojums var izrādīties tajos brīžos, kad personai ir jāsniedz informācija kādai iestādei, bet iestāde atsakās iesniegumu pieņemt. Piemēram, komunikācijā ar Valsts ieņēmumu dienestu situācijā, kurā darbinieki klātienē atsakās pieņemt dokumentus papīra formā, norādot, ka viss jāsniedz elektroniski (izmantojot EDS), tajā pašā laikā, no otras puses, kaut kādu iemeslu dēļ liegta piekļuve EDS (vai arī to nav iespējams noorganizēt tik zibenīgi, cik situācija prasa), šis e-pakalpojums var būt risinājums, kas var paglābt gan no naudas soda par savlaicīgu dokumentu nesniegšanu, gan citām problēmām ar tālejošākām sekām.

Turpmāk vēl.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU