SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
17. jūnijā, 2014
Lasīšanai: 10 minūtes
1
5
1
5

Pacienta iemaksu kopsumma gadā - 569,19 eiro

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Svarīgi saglabāt par katru ārstniecības pakalpojumu saņemto maksājumu apliecinošu dokumentu – čeku vai stingrās uzskaites kvīti. Tie var noderēt, lai nepieciešamības gadījumā apliecinātu veiktās pacienta iemaksas, kā arī vēlāk varētu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu nodokļu atmaksu par gada tēriņiem medicīnā.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic salīdzinoši maza pacienta iemaksa, taču, ja gadās nopietnas saslimšanas vai traumas, pāris mēnešos iztērētā summa var iedzīt pamatīgu robu maciņā. Tāpēc der zināt, ja gada laikā veiktās pacienta iemaksas pārsniedz noteiktu summu, no turpmākām pacienta iemaksām konkrētajā gadā pacients ir atbrīvots. LV portāls skaidro, kas ir pacienta iemaksa, kāda ir maksimāli pieļaujamā pacienta iemaksu kopsumma un kā rīkoties, lai to nepārmaksātu?
īsumā

Kopējais pacienta iemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt:

 • par katru stacionēšanas reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē 355,72 eiro;
 • par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 569,15 eiro.
 • Iemaksu kopsummai jāseko līdzi pašam.

Ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un kuri no pakalpojuma saņēmēja – pacienta līdzekļiem, samaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas, regulē Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi).

Šo MK noteikumu 21. un 22.punkts paredz, ka pacienta iemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt noteiktu summu:

 • Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.

Tātad, atrodoties slimnīcā, pacienta iemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro par vienu stacionēšanās reizi. Taču, ja pacients tiek pārvests no vienas slimnīcas uz otru, piemēram, no Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīniku "Gaiļezers" uz specializēto Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, tad tās jau ir divas stacionēšanas reizes. Katrā no tām pacienta iemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro, taču jāatceras, ka kopējā pacienta iemaksu summa par ārstēšanos abās slimnīcās un citās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs kalendāra gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) nedrīkst pārsniegt 569,15 eiro.

Sniedzot valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, saskaņā ar MK noteikumu 19.punktu papildus pacienta iemaksām slimnīca drīkst iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 42,69 eiro par operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām vienā stacionēšanas reizē.  

Kas ir pacienta iemaksa?

Ne katrs maksājums, ko pacients veic ārstniecības iestādē, ir pacienta iemaksa. Tikai maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir pacienta iemaksa. Piemēram, pacienta iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu praksē ir 1,42 eiro, bet par ārsta speciālista (neirologa, acu ārsta, ķirurga u.c.) apmeklējumu pacienta iemaksa ir 4,27 eiro.

"Ir vairākas iedzīvotāju grupas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām vispār."

Nacionālā veselības dienesta (NVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Štālberga skaidro, ka pacienta iemaksa ir daļa no valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma izmaksām, kuru sedz pakalpojuma saņēmējs – pacients. Valsts maksā lielāko pakalpojuma izmaksu daļu, atlikušo starpību sedz pacients, veicot pacienta iemaksu. Piemēram, par magnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas pacients maksā pacienta iemaksu 28,46 eiro, bet no valsts budžeta par izmeklējuma veikšanu tiek samaksāta atlikusī summa – 72,67 eiro. "Jo dārgāks veselības aprūpes pakalpojums, jo lielāku pakalpojuma daļu apmaksā valsts. Tas notiek tāpēc, ka veselības aprūpes pakalpojuma vērtība nemaina pacienta iemaksas apmēru – tā paliek nemainīga. Piemēram, par uzturēšanos slimnīcā pacientam jāmaksā pacienta iemaksa 13,52 eiro diennaktī (sākot ar otro uzturēšanās dienu slimnīcā), savukārt pacienta ārstēšanās izmaksas stacionārā un pacientam veiktās manipulācijas dažādos gadījumos ir atšķirīgas," norāda NVD pārstāve.

Pacienta iemaksu apmēri visās ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu ar NVD, ir vienādi un ir noteikti MK noteikumu 4.pielikumā "Pacienta iemaksas apmērs", ievērojot  5.pielikumā "Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai" minētos nosacījumus. 

Ir vairākas iedzīvotāju grupas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām vispār. No pacienta iemaksām ir atbrīvoti

 • bērni līdz 18 gadu vecumam,
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un norisi,
 • trūcīgas personas,
 • I grupas invalīdi,
 • politiski represētas personas
 • u.c. pacientu grupas, kas uzskaitītas MK noteikumu 23.punktā.

Par tiem pacienta iemaksas ārstniecības iestādei samaksā valsts.

Maksas pakalpojums un līdzmaksājums netiek iekļauts pacienta iemaksu kopsummā

Jāuzsver, ka pacienta līdzmaksājums nav pacienta iemaksa un netiek ieskaitīts maksimāli noteiktajā pacienta iemaksu summā. Tāpat šajā kopsummā netiek ieskaitīti citi maksājumi, kas nav pacienta iemaksa, piemēram, par manipulācijām un pakalpojumiem, kurus valsts neapmaksā vai kurus pacients saņem ārpus valsts apmaksāto pakalpojumu rindas.

Nav noslēpums, ka ne vienmēr izdodas saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Ārstniecības iestāde mēnesī par pacienta iemaksām var pieņemt noteiktu skaitu pacientu (atkarībā no valsts finansējuma), un, ja pacientu skaits ir lielāks, tie tiek pierakstīti uz nākamo mēnesi vai pat vēl vēlāk, un tā veidojas pacientu rinda valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanai. Taču ārstniecības iestādēm, kas ir līgumattiecībās ar NVD un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nav liegts iedzīvotājiem piedāvāt arī pakalpojumus par maksu. Tāpat ir tādas ārstniecības iestādes, kas sniedz tikai maksas pakalpojumus.

"Tikai maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir pacienta iemaksa."

Tātad, ja pacientam nav iespējas un vēlēšanās gaidīt, kad būs iespējams saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu, saņemot palīdzību vai ārsta konsultāciju ārpus noteiktās rindas, par to būs jāmaksā kā par maksas pakalpojumu atbilstoši attiecīgās ārstniecības iestādes cenrādim. NVD pārstāve norāda, ka cenrādi nosaka katra ārstniecības iestāde un dažādās ārstniecības iestādēs tie var būt atšķirīgi.

Līdz ar to maksas pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz pacients, un šīs summas nevar tikt pieskaitītas pie pacienta iemaksām.

Maksājuma apliecinājums jāsaglabā

Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacientu iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā. Svarīgi atcerēties, ka valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus iespējams saņemt, tikai apmeklējot ārstu vai ārstniecības iestādi, kas noslēgusi līgumu ar NVD par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu.

Tā kā medicīnas pakalpojumi visbiežāk tiek saņemti dažādās ārstniecības iestādēs, lai apliecinātu kopējo veikto pacienta iemaksu kopsummu konkrētajā gadā, nepieciešams saglabāt maksājumu dokumentus – kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis. Turklāt svarīgi atzīmēt, ka derīgi ir tikai tādi maksājuma dokumenti, kuros skaidri norādīts, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu.

Uz maksājuma dokumenta vēl obligāti jābūt norādītam:

 • pacienta vārdam un uzvārdam;
 • pacienta personas kodam;
 • ārstniecības iestādei.

Vērts saglabāt arī čekus un kvītis par saņemtajiem maksas pakalpojumiem. Lai gan tie netiek pieskaitīti pie pacienta iemaksām, tos vēlāk var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu nodokļu atmaksu par gada tēriņiem medicīnā.

Jāseko līdzi pašam

Ja veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendārā gadā ir sasniegusi 569,15 eiro, tad no turpmākām pacienta iemaksām līdz konkrētā gada beigām pacients ir atbrīvots. Tomēr tas nenotiek automātiski, un katram pašam jāseko līdzi, vai gada laikā veikto pacienta iemaksu kopsumma nepārsniedz maksimāli noteikto.

Ja pacienta iemaksu apmērs sasniedz minēto summu, ir jādodas uz tuvāko NVD teritoriālo nodaļu un jāiesniedz pacienta maksājumus apliecinoši dokumenti (čeki, stingrās uzskaites kvītis). NVD attiecīgi pārbaudīs informāciju un izsniegs izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu veikšanas līdz kalendārā gada beigām. Izziņa turpmāk jāuzrāda ārstniecības iestādē katrā apmeklējuma reizē.

Ja čeki nozaudēti un rēķins sajucis, veiktās pacienta iemaksas iespējams noskaidrot, vēršoties NVD ar parakstītu iesniegumu. Kamēr vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēma jeb e-veselība vēl tikai top, vienkāršākas iespējas saņemt šādu informāciju par veiktajām valsts apmaksātajām manipulācijām, uzstādītajām diagnozēm, kā arī informāciju par veiktajām pacienta iemaksām šobrīd nav. E.Štālberga norāda, ka portālā www.latvija.lv ir veselības nozares e-pakalpojums "Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi". Diemžēl šīs publikācijas tapšanas laikā šis pakalpojums nebija pieejams sakarā ar valsts saišu un pakalpojumu portālā veicamiem tehniskajiem uzlabojumiem.

Vai iespējams atgūt pārmaksāto naudu, ja pacienta iemaksu kopsumma pārsniedz vienā kalendārā gadā noteikto un apmaksa jau ir veikta? NVD pārstāve E.Štālberga skaidro: ja konkrētajā gadā veikto pacienta iemaksu apmērs pārsniedz 569,15 eiro, iedzīvotājam ir tiesības vērsties NVD, kur tiks izsniegts lēmums. Ar šo lēmumu, kā arī maksājumus apliecinošu dokumentu oriģināliem un personu apliecinošu dokumentu iedzīvotājam jāvēršas ārstniecības iestādē, kurā ir pārmaksāts pacienta iemaksu maksimālais gada apmērs 569,15 eiro, lai saņemtu pārmaksāto daļu – starpību starp maksimālo gada apmēru un pacienta samaksāto.
Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU