SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
03. septembrī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
1
1

Kā atgūt līdzekļus, kas iztērēti par neatliekamo palīdzību ārzemēs?

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Negadījumi, kad nepieciešama mediķu palīdzība, diemžēl mēdz notikt neatkarīgi no mūsu ceļojumu plāniem.

FOTO: SXC

Prātīgākie ceļotāji, pirms kaut kur dodas, savlaicīgi nokārto Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas apliecina viņu tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Šveicē, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs – Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Taču šoreiz vairāk par to, kas ir jāzina situācijās, kad EVAK karte ir nepieciešama, bet tā nav nokārtota vai, kravājot ceļasomas, aizmirsusies mājās. Vai tā palikusi maciņā, kuru diemžēl paņēmis kāds garnadzis. Arī šādos gadījumos, kad palīdzība ir vajadzīga, bet EVAK kartes nav, ir iespējami risinājumi un jums ir tiesības atgūt līdzekļus, kas iztērēti par neatliekamu vai nepieciešamu medicīnas pakalpojumu saņemšanu.
īsumā
 • Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, īslaicīgi uzturoties ES dalībvalstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, ir tiesības saņemt garantētu valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
 • Tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību apliecina Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK).
 • Ja nav EVAK, var lūgt Nacionālo veselības dienestu (NVD) Latvijā atsūtīt EVAK aizvietojošo sertifikātu elektroniski ārstniecības iestādei, kurā tiek saņemta neatliekamā vai nepieciešamā palīdzība.
 • Ja persona ir segusi izdevumus par neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību no saviem līdzekļiem ES dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, tai ir tiesības vērsties NVD un lūgt naudu atmaksāt.

Neatliekama medicīniskā palīdzība ir palīdzība, kuru sniedz cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī. Piemēram, ja cilvēks ir devies slēpot uz Alpu kalniem Austrijā un viņu piemeklē insults, ir nepieciešama neatliekamā palīdzība ārstniecības iestādē, lai glābtu dzīvību. Ja cietušo nogādā slimnīcā, kurā sniedz Austrijas valsts garantētos veselības pakalpojumus un pieņem EVAK, viņam ir tiesības saņemt neatliekamo palīdzību pēc tādiem pašiem noteikumiem kā Austrijas iedzīvotājam.

Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas cilvēkam tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī. Piemēram, jauniete dodas studēt uz Franciju un tur saslimst ar gripu. Ir jādodas uz ārstniecības iestādi, kur viņai, uzrādot EVAK, ir tiesības saņemt tādu pašu palīdzību kā Francijas iedzīvotājam. Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts.

Ja EVAK nevar uzrādīt

Ārstniecības iestādē, kurā pieņem EVAK, viss ir salīdzinoši vienkārši, un pacientam ir jāsedz pacienta iemaksas, kādas paredz attiecīgās valsts medicīnas pakalpojumu cenrādis. Ja valsts saviem iedzīvotājiem apmaksā ārstniecisko palīdzību, tad arī jums, uzrādot EVAK, ir tiesības to saņemt par brīvu.

Ja jums EVAK kartes nav, lai pierādītu savas tiesības saņemt valsts garantēto aprūpi, NVD iesaka lūgt attiecīgo ārstniecības iestādi vai vietējo kompetento institūciju, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā, vērsties pie NVD Latvijā ar prasību izsūtīt EVAK aizvietojošo sertifikātu elektroniski.

NVD sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Štālberga skaidro: EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK kartei, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atrodaties ārstniecības iestādē. Ja cilvēks ir vērsies ar lūgumu izsūtīt šo aizvietojošo sertifikātu, NVD arī cenšas to operatīvi izdarīt.

"NVD var lūgt izsūtīt EVAK kartes aizvietojošo sertifikātu elektroniski uz ārstniecības iestādi, kurā pacients atrodas."

2012.gadā NVD Latvijas iedzīvotājiem, kuriem īslaicīgas uzturēšanās laikā ārzemēs bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība, ir nosūtījis 448 EVAK aizvietojošos sertifikātus, informē E.Štālberga.

Gadās tomēr tā, ka ar ārstniecības iestādi vai tās personālu dažādu iemeslu dēļ neizdodas vienoties uzgaidīt, līdz tiks atsūtīts EVAK aizvietojošais sertifikāts no Latvijas, vai ir kādi citi kavējoši apstākļi. Tādā gadījumā būs jāsedz ārstēšanās izmaksas no personīgajiem līdzekļiem. Taču tos ir iespējams atgūt.

Naudas atmaksas iespējas

Pēc atgriešanās mājās Jums ir tiesības vērsties NVD ar lūgumu atlīdzināt izmaksas, kas radušās, sedzot rēķinus par neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu citā ES dalībvalstī, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Protams, lai varētu pretendēt uz līdzekļu atmaksu, ir jāņem vērā vairākas lietas. Pirmkārt, situācijā, kad vēršaties ārstniecības iestādē pēc ārsta palīdzības, noteikti jāatceras, ka:

 • ir jānoskaidro, vai šī iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;
 • uzņemšanas nodaļas personāls jāinformē, ka esat ES iedzīvotājs;
 • noteikti jāsaglabā visi maksājumus apliecinoši dokumenti un jāpārliecinās, ka uz tiem ir jūsu vārds, uzvārds un personas kods.

Kārtību, kādā var saņemt izdevumu atmaksu, nosaka 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 207. un 208.punkts. Jums ir tiesības tādu saņemt, ja:

 • saņemtā palīdzība ir bijusi neatliekama un nepieciešama;
 • ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības pakalpojumus Latvijas Republikā;
 • sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi valstī, kurā tie saņemti, ietilpst no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos.

E.Štālberga uzsver, ka NVD nevarēs veikt sniegtās medicīniskās palīdzības izdevumu apmaksu no Latvijas budžeta līdzekļiem, ja saņemtie pakalpojumi attiecīgajā valstī neietilpst valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā. Svarīgi atcerēties, ka jums ir tiesības uz tādu pašu palīdzību, kādu saņemtu attiecīgās valsts pilsonis. Savukārt tas nozīmē arī to, ja, piemēram, Norvēģijā tās iedzīvotājiem, vēršoties pēc palīdzības, ir jāmaksā noteikta pacientu iemaksa vai jāsedz daļa no rēķina summas, tad šīs izmaksas NVD jums neatlīdzinās. Nav nozīmes tam, ka Latvijā par konkrēto pakalpojumu nav jāmaksā vai jāmaksā krietni mazāk.

"NVD nevarēs veikt sniegtās medicīniskās palīdzības izdevumu apmaksu no valsts līdzekļiem, ja saņemtie pakalpojumi attiecīgajā valstī neietilpst valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā."

"NVD, vērtējot iespēju atmaksāt līdzekļus, ņems vērā attiecīgās valsts normatīvos aktus. Piemēram, ja palīdzība sniegta Norvēģijā, tad skatīsies, vai Norvēģijā konkrēto pakalpojumu sedz no valsts budžeta līdzekļiem. NVD darbinieki pārbaudīs, kur palīdzība ir saņemta, kas tas bijis par pakalpojumu, vai apmaksātais rēķins nav pacienta iemaksa vai maksas pakalpojums, ko NVD nesedz. Nepieciešamības gadījumā pieprasīs informāciju no kompetentām institūcijām valstī, kurā cilvēks saņēmis medicīnisko palīdzību," komentē NVD pārstāve. 

Kādi dokumenti jāiesniedz

Lai saņemtu izdevumu atmaksu, gada laikā no dienas, kad pacients beidzis saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā ES dalībvalstī, Lihtenšteinā, Islandē, Norvēģijā vai Šveicē, personīgi vai ar cita cilvēka starpniecību jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā vai jānosūta pa pastu šādi dokumenti:

 • iesniegums, kurā norādīts:
  • vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
  • valsts, kurā veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti;
  • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
  • iemesls pakalpojumu saņemšanai citā valstī;
  • pacienta norēķinu konta rekvizīti (norēķiniem latos);
 • maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls (čeks, maksājuma uzdevums), pēc kura iespējams identificēt maksātāju;
 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja dokuments (piemēram, slimnīcas izraksts), kurā ir norādīta šāda informācija:
  • kādi veselības aprūpes pakalpojumi sniegti;
  • veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikposms;
  • sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas (par katru pakalpojumu atsevišķi);
  • informācija par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (vai rēķins ir apmaksāts);
 • apliecinājums, ka cilvēks nav uzskatāms par apdrošinātu citas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros. Šādu apliecinājumu ir jāraksta brīvā formā, ar parakstu apliecinot, ka jūs neesat citas valsts sociālo nodokļu maksātājs un līdz ar to citas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas dalībnieks.

NVD lūdz ņemt vērā, ka naudas atmaksas process var ieilgt, kamēr tiks iegūta informācija no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Turklāt izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks kā jums atlīdzināmu valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi.

Lai tomēr izvairītos no liekām problēmām un satraukumiem, vislabāk EVAK karti nokārtot jau tūlīt, pat ja tuvākā laikā negrasāties nekur doties. Ceļojumi mēdz būt arī neplānoti, un kāpēc gan nenodrošināt savas tiesības saņemt palīdzību visās Eiropas Savienības valstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē jau tagad? EVAK karte ir derīga trīs gadus, un tās saņemšana NVD filiālē aizņems vien pāris minūtes. Dienests pieņem iesniegumus un izsūta EVAK arīdzan pa pastu. Pirms kaut kur doties, ir nepieciešams arī apdomāt privāto ceļojuma apdrošināšanas polises iegādi.

Ja Jums rodas kādas neskaidrības par dokumentiem, kādi jāiesniedz, vai citi jautājumi, NVD aicina zvanīt uz dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.
Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU