SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
25. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
2
14
2
14

Mājdzīvnieks devies uz citiem medību laukiem. Kā rīkoties?

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai cik dīvaini tas izklausās privātmāju un īpaši lauku īpašumu saimniekiem, mirušos mājdzīvniekus drīkst aprakt tikai reģistrētās kapsētās.

FOTO: Wojtek Radwanski/ AFP

Daudzās ģimenēs mājdzīvnieks tiek uzskatīts par ģimenes locekli, tāpēc četrkājainā drauga aiziešana ir sāpīga un emociju pilna. Skumju brīdī reti kad tiek domāts, vai lolojumdzīvnieka apglabāšanā ir kādas prasības vai kādām iestādēm ir jāziņo par mājdzīvnieka nāvi. Taču tādas ir.
īsumā
 • Mājdzīvniekus drīkst aprakt tikai reģistrētās kapsētās.
 • Par dzīvnieka nelegālu apglabāšanu var uzlikt administratīvo sodu.
 • Dzīvnieka līķis jānogādā uzņēmumā, kas veic 1.kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un likvidēšanu, vai arī dzīvnieku kapsētās.
 • Par reģistrēta suņa, kaķa vai seska nāvi jāziņo Lauksaimniecības datu centram.

Likuma "Par pašvaldībām" 15.pants paredz, ka starp pašvaldību autonomajām funkcijām ir arī beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. Līdz šim šo funkciju ir īstenojusi tikai Cēsu novada pašvaldība. Iespējas apbedīt vai kā citādi nodrošināt mājdzīvnieka līķa likvidēšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām nav visai plašas. Atbilstošu pakalpojumu Latvijā piedāvā vien daži privātuzņēmumi Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā. Savukārt Latgalē neviens uzņēmums šādu pakalpojumu nesniedz.

Vai drīkst apglabāt savā privātīpašumā?

Nereti mirušos mājdzīvniekus īpašnieki apglabā savā privātīpašumā, jo īpaši lauku reģionos, tomēr šāda rīcība nav atļauta. Ne vienā vien Latvijas pašvaldībā vietējie iedzīvotāji ir ierīkojuši nelegālas dzīvnieku kapsētas, kurās mirušie mājdzīvnieki tiek apglabāti daudzu gadu garumā.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākais eksperts Toivo Lāāts norāda: "Lolojumdzīvnieku līķus Latvijā ir atļauts aprakt tikai reģistrētās kapsētās. Nav pieļaujams aprakt jebkurā vietā, tajā skaitā savā privātīpašumā."

Dzīvnieku līķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek uzskatīti par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Līdz ar to apriti reglamentē virkne normatīvo aktu. T.Lāāts skaidro: "Saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1069/2009 nosacījumiem blakusprodukti iedalās īpašās kategorijās, kas atspoguļo nopietnības pakāpi, kādā šie blakusprodukti varētu apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī nosaka to likvidēšanas vai izmantošanas veidu. Lolojumdzīvnieku līķi tiek klasificēti kā pirmās kategorijas materiāls un atbilstoši ir noteiktas to likvidēšanas iespējas."

"Informēt LDC par mirušo mājdzīvnieku var elektroniski. "

Normatīvie akti paredz, ka blakusproduktu īpašniekam bez liekas kavēšanās ir pienākums nodrošināt, ka ar tiem rīkojas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1069/2009, veikt to atbilstošu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, likvidēšanu un iznīcināšanu.    

Dzīvnieka līķis jānogādā PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā, kas veic pirmās kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un likvidēšanu, vai reģistrētās dzīvnieku kapsētās.

PVD speciālists T.Lāāts skaidro, kas dzīvnieku īpašniekiem jāņem vērā, nogādājot mirušo dzīvnieku līdz likvidēšanas vietai: "Lolojumdzīvnieka nāves gadījumā, lai novērstu iespējamo infekcijas slimību izplatīšanos, apdraudējumu cilvēku, dzīvnieku veselībai un videi, tā īpašniekam līdz līķa apglabāšanai vai likvidēšanai jānodrošina tā īslaicīga uzglabāšana atsevišķā un norobežotā vietā, lai tiktu novērsta citu personu vai dzīvnieku piekļuve, kā arī vides piesārņošana. Īslaicīgai uzglabāšanai un pārvadāšanai līķi var ievietot ūdens necaurlaidīgā iepakojumā, plēves maisos vai slēgtos konteineros. Visi materiāli un telpas, kas nonākušas saskarē ar dzīvnieka līķi, ir jāuztur tīras, jāmazgā un jādezinficē." Speciālists atgādina: ja dzīvnieka nāvi izraisījusi infekcijas slimība vai ir aizdomas par to, nekavējoties ir jāziņo praktizējošam veterinārārstam.

Jāvēršas specializētā uzņēmumā

Latvijā mājdzīvnieku līķus var likvidēt:

1. sadedzināšanas uzņēmumā SIA "Entalpija" atrodas Inčukalna novadā, Vangažos;

2. blakusproduktu uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas uzņēmumos, kas tiesīgi saņemt un transportēt likvidēšanai 1.kategorijas blakusproduktus (uzņēmumi nogādā blakusproduktus) likvidēšanai ārpus Latvijas:

 • SIA "Reneta" Saldus novads, Saldus pagasts,
 • SIA "Baltic Trade" Jelgavas novads,
 • SIA "Sanarius" Jelgava,
 • SIA "A" Ventspils,

3. dzīvnieku kapsētās:

 • SIA "SIA 1960 Citi medību lauki", Babītes novads, Babītes pagasts,
 • SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" Priekules novads, Virgas pagasts
 • PU "Cēsu novada pašvaldība" Cēsis (pašvaldības kapsēta).

Dzīvnieku kapsētas iekārtošanas un uzturēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.1114. Noteikumi paredz divu veidu dzīvnieku kapsētas – slēgta tipa un publiski pieejamas. Pierīgā esošā dzīvnieku kapsēta "Citi medību lauki" ir publiski pieejama, un ikvienam, kurš tajā apglabājis savu mājdzīvnieku, ir vieta, uz kuru atnākt un pakavēties atmiņās. Tāpat kapsētā ir iespējams apglabāt mājdzīvnieku, tam neierīkojot īpaši izveidotu kapu kopu.

"Pastāv arī nelegālās dzīvnieku kapsētas. "

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 108.2 pants paredz sodu, ja netiek ievērotas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites un dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas prasības. Par dzīvnieka līķa aprakšanu neatļautā vietā fiziskai personai var uzlikt sodu no 7 līdz 350 eiro, juridiskai personai – no 15 līdz 700 eiro.

Par mirušu suni, kaķi vai sesku jāziņo Lauksaimniecības datu centram

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.491 ikvienam suņa, kaķa vai seska īpašniekam savs mīlulis ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā (LDC), kā arī jāziņo dienestam, ja dzīvnieks ir miris. Attiecībā uz citiem mājdzīvniekiem šādu prasību nav. LDC piecu darba dienu laikā pēc dzīvnieka nāves ir jāziņo tikai par to mājdzīvnieku nāvi, kuri ir tikuši reģistrēti.

Iedzīvotāji reizēm mēdz aizmirst, vai savu mājdzīvnieku ir reģistrējuši Lauksaimniecības datu centrā. Pārbaudīt informāciju var LDC vienotajā datubāzē, ievadot dzīvnieka mikročipa numuru. Šo pašu informāciju var noskaidrot, izmantojot portāla "Latvija.lv" e-pakalpojumu "Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki". Autentificējoties, izmantojot internetbanku, elektronisko identifikācijas karti vai e-parakstu, tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājdzīvniekiem.

Informēt LDC par mirušo mājdzīvnieku var vairākos veidos. Izmantojot "Latvija.lv" e-pakalpojumu "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana".

"Pašvaldībām ir piešķirta funkcija ierīkot dzīvnieku kapsētas. "

Informēt LDC var arī, ierodoties klātienē kādā no klientu centriem vai arī LDC nosūtīt iesniegumu pa pastu. Iesniegums aizpildīšanai pieejams LDC mājaslapā sadaļā "Veidlapas", attiecīgi jāizvēlas "Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku" un jāatzīmē dzīvnieka nāve. Mājdzīvnieka nāvi var reģistrēt arī pie praktizējoša veterinārārsta, kuram ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru.

Citiem e-pakalpojumiem saistībā ar mājdzīvniekiem, piemēram, dzīvnieku īpašumtiesību maiņas reģistrācijai, iespējams piekļūt portālā "Latvija.lv", izvēloties sadaļu "Dzīvesvieta un vide", pēc tam sadaļu "Dzīvesvieta". Filtrā "Valsts iestādes" jāatzīmē Lauksaimniecības datu centrs.

Bīstamu suņu īpašniekiem ir noteikta cita kārtība LDC informēšanai. MK noteikumi "Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai" paredz, ka dzīvnieka īpašniekam piecu darba dienu laikā pēc suņa nāves LDC jānosūta praktizējoša veterinārārsta izziņa par suņa nāvi. Šajā izziņā jābūt norādītām ziņām par suni – identitātes numuram, vārdam, dzimumam, dzimšanas datumam vai vecumam, turēšanas vietas adresei, aprakstam, datumam, kad suns pēdējo reizi vakcinēts pret trakumsērgu, nāves vai eitanāzijas datumam. Tāpat jābūt norādītai informācijai par suņa īpašnieku vai turētāju.

Mājdzīvnieku, lielākoties suņu un kaķu, reģistrēšanu paredz arī pašvaldību saistošie noteikumi. Līdz ar to, lai cik tas izklausās savādi, pašvaldības atbildīgās iestādes ir jāinformē par mājdzīvnieka nāvi..

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI