SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Mudīte Luksa
LV portāls
19. decembrī, 2013
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
2
2

Likuma grozījumi un „legālo” narkotiku aprite

Par legālajam narkotikām dēvētās vielas ir kā pūķis daudzgalvis – augu maisījumi netiek pārdoti kā apreibinoši preparāti, tiem ikreiz norādīts atšķirīgs lietošanas mērķis.

FOTO: Edijs Pālens/ LETA

Cīņa pret tā dēvētajām legālajām narkotikām vismaz Rīgā, kur šo jauno psihoaktīvo vielu tirgotavu ir visvairāk, izvērtusies saasināti: pie bodītēm, kur pārdod šīs vielas, biežāk dežūrē policisti, kuri konfiscē pārdodamo mantu un arī atbaida iespējamos pircējus, bet sabiedrība, uzskatot, ka tiesībsargājošās iestādes ar šo ligu netiek galā, organizējas un, piemēram, galvaspilsētā sadarbībā ar pašvaldības policiju rīko savus reidus. Daža pārdotava arī izdemolēta vai aizsvilināta, radot aizdomas par patvaļīgu „linča tiesu”.
īsumā

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", kas stājās spēkā 14.novembrī. Tie nosaka:

  • līdz 12 mēnešiem var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos, ja iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām;
  • jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, fiziskā vai juridiskā persona 3 darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodod Valsts policijai;
  • ja jaunās psihoaktīvās vielas tiek iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu.

Par legālajam narkotikām dēvētās vielas ir kā pūķis daudzgalvis – augu maisījumi netiek pārdoti kā apreibinoši preparāti, tiem ikreiz norādīts atšķirīgs lietošanas mērķis, (piemēram, līdzeklis ūdenspīpju tīrīšanai) mainās arī sastāvs. Ja policija aizdomīgos maisījumus konfiscēja, tad pēc ekspertīžu veikšanas acīmredzami kaitīgā prece bija tirgotājam jāatdod atpakaļ, jo tās sastāvā aizliegtas (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos reģistrētas) vielas nebija atklātas. Lai stiprinātu policijas spēju cīnīties ar šo rūpalu, kas indē tūkstošiem pusaudžu un jauniešu, tika izstrādāti grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", kas stājās spēkā 14.novembrī.

Jaunas vielas var aizliegt un aizturēt līdz 12 mēnešiem

Jau pirms grozījumu stāšanās spēkā, piemēram, no Rīgas pašvaldības izskanēja viedoklis, ka minētie likuma grozījumi neko nemainīs un jāievieš bargāks regulējums, lai šādas tirgotavas vispār nevarētu pastāvēt. Savukārt krimināltiesību eksperts un Saeimas deputāts Dr.iur. Andrejs Judins norādīja: nevar vispirms piemērot represīvos instrumentus (t.sk. kriminālsodu vai administratīvo sodu), bet pēc tam veikt darbības, lai aizliegtu noteiktas vielas. Arī pret krimināli sodāmu rīcību ir jāvēršas ar tiesiski korektām metodēm.

Likuma grozījumu būtība ir šāda. Pirmkārt, tie definē jaunas psihoaktīvas vielas jēdzienu. Otrkārt, tie paver plašākas iespējas ierobežot un aizliegt jaunu psihoaktīvo vielu pārdošanu. Likuma 1.pantā ieviestas šādas izmaiņas:

"(2) Ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, fiziskā vai juridiskā persona triju darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodod Valsts policijai.

(4) Tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu glabāšanu, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, nodrošina Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde, kura kriminālprocesa ietvaros izņēmusi jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus /../.

"Arī pret krimināli sodāmu rīcību ir jāvēršas ar tiesiski korektām metodēm."

(5) Ja jaunās psihoaktīvās vielas tiek iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu. Minētā lēmuma izpildi nodrošina Valsts policija, piemērojot kārtību, kāda noteikta normatīvajā aktā par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

(6) Ja jaunās psihoaktīvās vielas netiek iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstos, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu atdošanu to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde paziņo par to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, vienlaikus informējot par jauno psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu, ja īpašnieks vai likumīgais valdītājs divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas tos nebūs izņēmis. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde jaunās psihoaktīvās vielas vai tās saturošos izstrādājumus atdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam vai iznīcina, sastādot par to aktu."

Likumīgs pamats vērsties pret kaitīgo vielu izplatīšanu

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks Jānis Bekmanis likuma grozījumus komentē šādi: "Problēmas būtība ir cilvēku vēlme apreibināties. Likums šo problēmu tieši un pilnā mērā nerisina. Ir skaidrs, ka pret problēmas būtību ir jāvēršas abās pusēs – saistībā gan ar piedāvājuma, gan pieprasījuma samazināšanu.

Likuma grozījumi darbojas piedāvājuma samazināšanas jomā, un ir jāsaprot, ka apkarojamais priekšmets kaitē vai potenciāli kaitē veselībai. Atsevišķu likumu risinājumu meklēšana, kas vēršas pret šīs vielas tirdzniecības paņēmieniem, nosaukumiem – tam nav nekādas nozīmes, ja necīnāmies pret pamata priekšmetu – pret vielu. Tieši šis likums runā par kārtību, kādā vielas tiek pakļautas kontrolei.

Pagaidu aizliegums nav panaceja pret jauno vielu izplatīšanu, bet tikai palīglīdzeklis risinājumam, ko Saeima apstiprināja jau februārī – tā dēvētās ģenēriskās sistēmas ieviešanai. Sistēma darbojas tiešām efektīvi, un to pierāda agrīnā brīdinājuma sistēmas regulārie ziņojumi, ka tās vielas, kas citās valstīs jau ir konstatētas un no kurām jau ir miruši vai smagi saindējušies cilvēki, Latvijā jau ir pakļautas kontrolei – tātad mūsu valsts teritorija šīm vielām ir slēgta.

"Pagaidu aizliegums dod veselības ekspertiem nepieciešamo laiku vērtēt vielas kaitīgumu."

Pagaidu aizliegums dod veselības ekspertiem nepieciešamo laiku vērtēt vielas kaitīgumu, vai tā ir kriminalizējama vai varbūt izmantojama medicīniskām vajadzībām un tamlīdzīgi. Taču tajā pašā laikā pagaidu aizliegums, pirmkārt, dod muitai tiesības neielaist šo vielu Latvijas teritorijā, un tas jau samazina tās pieejamību iekšējā tirgū; otrkārt, Valsts policijai un arī pašvaldības policijai atbrīvot kioskus no šīs indes un atņemt preci šā sektora darboņiem."

"Ne tikai Latvijas muita, bet arī citu ES valstu muitas dienesti regulāri saskaras ar ļoti lielu daudzumu pasta sūtījumu no Ķīnas un nu jau arī no citām Eiropas Savienības valstīm kā iekšzemes sūtījumiem, kuros lielākā vai mazākā apjomā tiek piegādātas dažādas vielas kā uztura bagātinātāji, kosmētikas līdzekļi, dažādas piedevas. Faktiski šīs vielas ir koncentrāts, ko veikli darboņi tālāk jau izmanto, lai apsmidzinātu augu maisījumus, kas tādējādi kļūst par to, ko mēs dēvējam par legālajām narkotikām un pēc tam nonāk tirdzniecības vietās.

Līdz šim Muitas dienestam, pat atrodot šādas kaitīgās vielas, nebija likumīga pamata tās izņemt un aizturēt. Saņemot ekspertīzes atzinumu, ka šīs vielas nav iekļautas narkotisko vielu sarakstā, kā arī nav narkotisko vielu prekursori, teju ar atvainošanos nācās tās atdot preču saņēmējam. Tagad likums dod pamatu šo vielu nokļūšanu tirgū patiešām aizkavēt," informē Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes vadītājs Edijs Ceipe. Viņš arī stāsta, ka muitnieku darbu ievērojami atvieglo īpaši apmācīti suņi, kas identificē šīs vielas.

"No tiesībaizsardzības viedokļa jāuzsver, ka šo vielu iekļaušana īpašā statusā jeb aizliegums to izplatībai mums dod likumīgu pamatu vērsties jau pret personām, kas organizē šāda veida sūtījumus," uzsver E.Ceipe.

Savukārt Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins pirms likuma grozījumu stāšanās spēkā informēja, ka Valsts policijai cīņa ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti ir prioritāte un kopš 23.februāra, kad tika aizliegtas iepriekšējās vielas formulas, veikti vērienīgi pasākumi, atsavinot tādu apjomu jauno psihoaktīvo vielu, no kurām varētu izgatavot vairāk nekā 30 tūkstošus devu. "Jebkurā gadījumā pēc izņemšanas vairs nepastāv iespēja šīs jaunās psihoaktīvās vielas personām, no kurām tās bijām izņēmuši, atprasīt atpakaļ no policijas. Šīs vielas policija glabās, un, kad tās tiks iekļautas sarakstā, iznīcināsim. Tām nebūs iespējas nonākt otrreizējā tirgū.

Aizliegto vielu saraksti arvien garāki

Šeit jāatgādina, ka 23.februārī stājās spēkā divi normatīvie akti - grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un Ministru kabineta noteikumi Nr.843 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem"", ar kuriem Latvijā šo kontrolējamo vielu sarakstos ieviestajai ģenēriskajai sistēmai tika noteikti vielu iedalījuma apmēri. Tādējādi vienlaikus tika aizliegts vairāk nekā 200 jaunu vielu.

Slimību profilakses un kontroles centrs, kam ar likuma grozījumiem piešķirti jauni pienākumi un arī atbildība lēmumu pieņemšanā, "ir iestāde, kas šajā narkotiku sfērā nodarbojas ar narkotiku lietošanas situācijas monitoringu saistībā ar visām narkotiskajām vielām – jau sarakstos iekļautajām, kā arī ar šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām un uztur Eiropas Agrīno brīdinājumu sistēmu, kas ir Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra agrīnās brīdinājuma sistēmas sastāvdaļa," centru raksturo Atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāja Aija Pelne.

"Jauno psihoaktīvo vielu lietošana patiešām ir ļoti liela problēma, un to apliecinājuši arī citās valstīs veiktie pētījumi (tostarp "Eirobarometra" pētījums jau 2011.gadā). Latvijā vecumā no 15 līdz 24 gadiem tās bija lietojuši vairāk nekā deviņi procenti jauniešu, par trim procentiem vairāk nekā vidēji Eiropā. Latvija jau tad atradās trešajā vietā aiz Īrijas un Polijas," viņa stāsta. "Šis likums ir uzlicis mūsu centram gluži jaunus pienākumus papildus agrīnai brīdinājuma sistēmai, kur mēs saņemam ziņas par jaunatklātām vielām Latvijā no Valsts policijas, Muitas kriminālpārvaldes, kā arī informāciju no citām ES valstīm. Tagad izdodam arī lēmumus arī par likumā noteiktajiem pagaidu aizliegumiem."

"Latvijas muita un citu ES valstu muitas dienesti regulāri saskaras ļoti lielu daudzumu pasta sūtījumu no Ķīnas."

A.Pelne norāda, ka kopā ar Veselības ministriju un pārējiem ekspertiem centra speciālisti arvien papildina kontrolēto narkotisko un psihotropo vielu sarakstus. "Redzot rindā vielas, kuras ir jāpakļauj pagaidu aizliegumam, redzam, ka tās tūlīt varēs papildināt šo ģenērisko sistēmu un pēc pagaidu aizlieguma tās varēsim iekļaut kontrolējamo narkotisko vielu sarakstos."

Kā LV portālu informēja centrā, kopš likuma stāšanās spēkā pagaidu aizliegums noteikts vēl sešām jaunām vielām.

Gan Valsts policija, gan Rīgas pašvaldības policija ir atturīga vērtējumos par likuma grozījumu efektu: pagājis pārāk īss laiks, lai varētu izdarīt kādus secinājumus. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā inspektore Sintija Virse atzīst: jaunais regulējums palīdz tādējādi, ka policijas pārbaužu laikā tirgotāji paši izsniedz aizliegtās vielas, taču uz policiju tās nodot gan paši nenāk. "Izvērtēt situāciju visaptveroši vēl nav iespējams, jo ir pagājis tikai mēnesis, kopš grozījumi ir stājušies spēkā -, un izņemtās vielas joprojām ir ekspertu rokās pārbaužu veikšanai, tādēļ ir grūti apgalvot, ka visas atdotās, izņemtās vielas ir tās, kas iekļautas sarakstā."

Taču vienlaikus jāatceras arī A.Grišina teiktais: "Darbs, ko policija periodiski veic, izņemot šīs vielas, bet nesaucot personas pie kriminālatbildības, savā ziņā laupa arī resursus, ko mēs varētu veltīt klasisko narkotiku apkarošanai."
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU