SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
23. augustā, 2013
Lasīšanai: 11 minūtes
3
3

Jauni noteikumi ēku energoefektivitātei

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar MK noteikumiem par ēku energosertifikāciju tiek ieviesta salīdzinoša ēku energoefektivitātes vērtēšanas un klasificēšanas sistēma.

LV portāla infografika; Avots: MK noteikumi Nr.383

Ministru kabinets (MK) 9.jūlijā pieņēma divus Ekonomikas ministrijas izstrādātus savstarpēji saistītus noteikumus. Pirmais no tiem skar ēku energosertifikāciju, bet otrs attiecas uz neatkarīgiem ekspertiem, kuri veic ēkas energosertifikāciju vai pagaidu energosertifikāciju.
īsumā
MK noteikumi Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" nosaka:

 • ēku energosertifikācijas kārtību;
 • ēkas energoefektivitātes sertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta paraugu;
 • reģistrācijas kārtību, ēku energoefektivitātes salīdzinošo vērtēšanas sistēmu;
 • ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu;
 • energoefektivitātes prasības un augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām;
 • pārbaudes kārtību un termiņus apkures sistēmām un gaisa kondicionēšanas sistēmām.

MK noteikumi Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā" nosaka:

 • neatkarīga eksperta kompetences prasības un tās apliecināšanas kārtību;
 • neatkarīga eksperta reģistrācijas un uzraudzības kārtību;
 • neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

MK noteikumi Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" un MK noteikumi Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā" izstrādāti atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam, kas stājās spēkā šā gada 1.janvārī. Kopš 19.jūlija tie aizstāj līdzšinējo regulējumu.

Energosertifikāts -  ēkas patērētās enerģijas liecinieks

Energoresursu cenas arvien paaugstinās, un tālab, īrējot, pērkot vai pārdodot ēku, par vienu no galvenajiem faktoriem lēmuma pieņemšanā kļūst attiecīgā objekta energoefektivitātes rādītāji, kas vizualizēti ēkas energosertifikātā. Pēc tiem patērētāji var salīdzināt un novērtēt ēkas siltumnoturību. Piemēram, pircējs par ēku ar zemu enerģijas patēriņu neapšaubāmi būs gatavs maksāt vairāk nekā par namu, kur daļa siltuma tiek izkūpināta gaisā.  Tādējādi, plānojot darījumu ar nekustamo īpašumu, ir vērts pie pārvaldnieka painteresēties par ēkas energosertifikātu.

Jaunajos MK noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" pamatā ir saglabāti tāda paša nosaukuma noteikumos Nr.5044 ietvertie nosacījumi. Taču tie ir precizēti un papildināti, ņemot vērā izmaiņas, kas ieviestas ar Eiropas Savienības Direktīvu 2010/31/ES un 2012.gada 6.decembra Ēku energoefektivitātes likumu.

Minētie MK noteikumi kopumā noteic:

 • ēku energosertifikācijas kārtību;
 • ēkas energoefektivitātes sertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta paraugu;
 • reģistrācijas kārtību; ēku energoefektivitātes salīdzinošo vērtēšanas sistēmu;
 • ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu;
 • energoefektivitātes prasības un augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām;
 • pārbaudes kārtību un termiņus apkures sistēmām, kuru apkures katlu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 20 kilovatus, un gaisa kondicionēšanas sistēmām, kuru lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 12 kilovatus.

Salīdzinoša ēku energoefektivitātes vērtēšanas un klasificēšanas sistēma

Ar noteikumiem par ēku energosertifikāciju tiek ieviesta salīdzinoša ēku energoefektivitātes vērtēšanas un klasificēšanas sistēma, kas zināmā mērā atgādina mums jau pierastu sadzīves elektropreču marķējumu no A līdz G, kur A klase ir efektīvākā (iekārta patērē vismazāk elektroenerģijas).

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 9.pantam jaunais normatīvais akts nosaka šādu ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmu:

 • A klase – atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām;
 • B klase – ēkas, kurām energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 40 kilovatstundu uz kvadrātmetru;
 • C klase – ēkas, kurām energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 50 kilovatstundu uz kvadrātmetru;
 • D klase – ēkas, kurām energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 60 kilovatstundu uz kvadrātmetru;
 • E klase – ēkas tips, kas atbilst vidējam patēriņam;
 • F klase – atbilst normatīvos aktos noteiktajam pieļaujamam enerģijas patēriņa līmenim (MK 2010.28.09. noteikumu Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām" 21.punktā iekļautā prasība, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājs plāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (tostarp dzīvojamās mājas renovāciju) tad, ja dzīvojamai mājai vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 230 kWh/m2 gadā).

A un B klases ēkas atbilst paaugstinātas energoefektivitātes klasēm, bet C, D, E un F klase - pamata energoefektivitātes klasēm.

"Jāuzsver, ka E klasi veido visi dzīvojamie nami, kas siltumenerģiju patērē vairāk nekā 60 kilovatstundas uz kvadrātmetru, bet mazāk nekā F klase," skaidro Ekonomikas ministrijas (EM) Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Auders. "Tātad šai klasei atbilst lielākā daļa daudzdzīvokļu namu. Turklāt namu īpašniekiem, kuru māja atbilst F klasei, jau ir pienākums rīkoties, lai paaugstinātu savas mājas energoefektivitāti. Taču tajā pašā laikā šie noteikumi neierobežo īpašnieku tiesības brīvi rīkoties ar savu mantu."

"Īrējot, pērkot vai pārdodot ēku, par vienu no galvenajiem faktoriem lēmuma pieņemšanā kļūst šā objekta energoefektivitātes rādītāji."

Piemēram, galvaspilsētā, kā liecina Rīgas enerģētikas aģentūras pētījums, dzīvojamās mājās ar centralizēto karstā ūdens apgādi gadā vidēji patērē 201 kWh/m². Tātad tās atbilst E klasei.

Atsevišķa klasifikācijas sistēma ir izveidota arī nedzīvojamām ēkām:

 • A klase – atbilst noteikumos noteiktajām prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām;
 • B klase – zema enerģijas patēriņa ēka, kas atbilst A un C klases vidējai vērtībai;
 • C klase – atbilst normatīvos aktos būvniecības jomā noteiktām prasībām jaunām ēkām (jaunas prasības tiks noteiktas līdz 2013.gada beigām);
 • D klase – atbilst normatīvos aktos būvniecības jomā noteiktām prasībām rekonstruējamām ēkām (jaunas prasības tiks noteiktas līdz 2013.gada beigām);
 • E klase – ēkas tips, kas atbilst vidējam patēriņam.

Ēkas energoefektivitātes rādītāju apkures patēriņam salīdzinošā vērtēšanas skala ir atrodama MK noteikumu 4.pielikumā.

Ekonomikas ministrijai reizi gadā līdz 1.martam jānodrošina statistiski noteiktu vidējo energoefektivitātes rādītāju apkures patēriņam publicēšana ministrijas mājaslapā vismaz šādiem ēku tipiem - daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, biroju un izglītības iestāžu ēkām.

"A un B klases ēkas atbilst paaugstinātas energoefektivitātes klasēm."

Tāpat noteikumi noteic, ka neatkarīgo ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus un pagaidu energosertifikātus reģistrē ēku Energosertifikātu reģistrā, ko uzturēs Ekonomikas ministrija. Ēku energosertifikātu reģistru plānots iekļaut Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ko plānots izstrādāt līdz nākamā gada sākumam.

Ņemot vērā, ka BIS vēl nav izveidota, noteikumos iekļauts pārejas noteikums par ēku energosertifikātu un ēku pagaidu energosertifikātu reģistrāciju no 2014.gada 1.janvāra.

Energosertifikāciju veiks neatkarīgi eksperti

MK noteikumi Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā", lai arī to sagatavošanā izmantoti MK noteikumi Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem", paredz vairākas būtiskas izmaiņas. Kopumā tie nosaka neatkarīga eksperta prasības un to apliecināšanas kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī neatkarīgu ekspertu reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

Noteikumos noteiktas divas neatkarīgu ekspertu grupas:

 1. energoauditori – personas, kuras apliecinājušas kompetenci un saņēmušas kompetenci apliecinošu dokumentu šo noteikumu noteiktajā kārtībā;
 2. būvniecības speciālisti – personas, kuras saņēmušas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu.

Līdz šim Latvijā ēku energosertifikāciju vai ēkas pagaidu energosertifikāciju bija tiesīgi veikt 100 sertificēti energoauditori. Savukārt 387 sertificēti būvju konstrukciju projektētāji varēja izdot ēku pagaidu energosertifikātus.

Atbilstoši jaunajiem noteikumiem tiesības izdot ēku pagaidu energosertifikātus tagad iegūst arī 889 sertificēti arhitekti un 278 siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas jomā sertificēti būvspeciālisti.

"Kad diskutējām par šo noteikumu projektu, radās jautājums – kāpēc sertifikātus var izsniegt tikai šaura arhitektu grupa, kas nodarbojas ar konstrukciju projektēšanu, bet pārējiem, kuri ir ieguvuši tieši to pašu izglītību, šādu tiesību nav," stāsta EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore Ilze Oša. "Tāpēc nolēmām šo speciālistu loku paplašināt."

Uzskaitīs soda punktus

Uzkrātā pieredze liecina, ka dažkārt energoauditi tiek veikti ļoti pavirši un tajos atrodamas nozīmīgas kļūdas, kuras savukārt rada problēmas, piemēram, renovējot dzīvojamos namus ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu. Šādiem speciālistiem noteikumi Nr.382 paredz pārkāpumu uzskaiti, kas būs līdzīga autovadītāju soda punktu uzskaites sistēmai.

Šādas sistēmas ieviešana ir saistīta ar to, ka iepriekš par pārkāpumu paredzētā sankcija bija sertifikāta darbības apturēšana vai anulēšana, kas bieži vien nebija adekvāta konstatētajam pārkāpumam. Turklāt iepriekš nepastāvēja visām sertificēšanas institūcijām saistoši vienoti kritēriji, pēc kuriem vērtēt pārkāpumu. Savukārt dažas sertificēšanas institūcijas izvairījās apturēt vai anulēt sertifikāta darbību, un līdz ar to ne visai godīgais neatkarīgais eksperts turpināja izdarīt tos pašus profesionālās darbības pārkāpumus.

"Noteikumos noteiktas divas neatkarīgu ekspertu grupas."

"Ja auditi veikti nekvalitatīvi un tajos konstatētas būtiskas kļūdas, šā dokumenta sagatavotājam tiks piešķirti soda punkti," uzsver I.Oša. "Piemēram, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits būs 10 vai vairāk un tie piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem, tiks lemts par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas pārbaudi."

Pārkāpumu saraksts neatkarīgā eksperta profesionālajā darbībā un atbilstošo pārkāpumu uzskaites punkti ir atrodami šo noteikumu 2.pielikumā.

Pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas termiņš noteikts divi gadi no dienas, kad stājies spēkā lēmums par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu.

Šie soda punkti tiks atspoguļoti Neatkarīgo ekspertu reģistrā, kas būs BIS sastāvdaļa. Neatkarīgo ekspertu reģistrāciju veiks Ekonomikas ministrija, turklāt tā būs bez maksas. Ekonomikas ministrija nodrošinās neatkarīgu ekspertu reģistra datu publisku pieejamību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Noslēgumā jāpiebilst, ka šo MK noteikumu kopumu noslēdz jaunie MK noteikumi Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode", kas nosaka ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi, ko lieto, sastādot enerģijas bilanci ēkas līmenī.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI