SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. martā, 2013
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
5
3
5
3

Palīdzēs bezdarbniekiem, kam darbs tālu no mājām

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Reģionālās mobilitātes pasākuma mērķis ir nodrošināt darbaspēka pārvietošanos valsts iekšienē – nevis projām no Latvijas, bet uz darbu citā Latvijas apdzīvotā vietā vismaz 20 km attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas.

AFP

Cilvēki, kuri vismaz sešus mēnešus ir bez darba un savā dzīvesvietā to nevar atrast, no marta otrās puses varēs iesaistīties reģionālās mobilitātes pasākumā „Darbs Latvijā”.
īsumā
 • Cilvēkiem kompensēs transporta izmaksas braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un dzīvokļa īres izdevumus.
 • Atbalsta saņēmējs pirmajos četros mēnešos kopā varēs saņemt ne vairāk kā 280 latus. Summu izmaksās pa mēnešiem. Atbalsta saņēmējs avansā saņems 100 latus.
 • Lai darbinieks saņemtu atbalstu, ņems vērā vairākas prasības.
 • 2013.gadā plānots atbalstu sniegt 350 personām.

To nosaka 26.februārī valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta "Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

Attālums traucē strādāt

Reģionālās mobilitātes pasākums "Darbs Latvijā" ir izstrādāts, lai atbalstītu tos bezdarbniekus, kas gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā, skaidro Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis. Tas nenozīmē obligāti pilnīgu pārcelšanos, bet var izpausties arī kā braukšana uz darbu un atgriešanās mājās. Pasākuma nepieciešamību apliecina arī pētījumu centra SKDS socioloģiskā aptauja, kas veikta pērnā gada novembrī. Tajā aptverti visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 19% no aptaujātajiem 567 cilvēkiem pēdējo 10 gadu laikā ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma, jo starp dzīves un iespējamo darba vietu ir bijis pārāk liels attālums. Turklāt no tiem respondentiem, kuri pēdējo 10 gadu laikā bija atteikušies no darba piedāvājuma lielā attāluma dēļ no mājām līdz darbavietai, 74% kā galveno iemeslu minējuši pārāk lielās ceļa izmaksas.

"Atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba tiesisko attiecību mēnešos kopā varēs saņemt ne vairāk kā 280 latus. "

Otrs biežāk minētais iemesls (43% gadījumu) ir pārāk liels laika patēriņš ceļā uz darbu. Pārmērīgas īres maksas minējuši 19% no respondentiem. Tāpat aptaujas dati rāda, ka reģionālās mobilitātes principi jau darbojas šobrīd, jo pēdējo 10 gadu laikā lielā attāluma dēļ tuvāk darba vietai ir pārcēlušies 12% respondentu – 8% uz pastāvīgu dzīvi, 4% – uz dzīvi darba dienās.

Tās pašas aptaujas respondentu vairums (65%) atbalsta ideju, ka bezdarbniekiem, kuri atrod darbu 20-30 km attālumā no savas dzīvesvietas un tālāk, sniegtu finansiālu atbalstu, lai pirmajos darba mēnešos kompensētu ceļa vai īres izdevumus.

Nevis prom no Latvijas, bet Latvijā

Valsts bezdarbniekiem piedāvās iespēju no viņu dzīvesvietas nokļūt līdz darbavietai. Reģionālās mobilitātes pasākuma mērķis ir nodrošināt darbaspēka pārvietošanos valsts iekšienē – nevis projām no Latvijas, bet uz darbu citā Latvijas apdzīvotā vietā vismaz 20 km attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas.

Pasākumu no 2013.gada marta otrās puses plānots uzsākt izmēģinājuma projekta veidā. Tas nepieciešams, lai noteiktu pasākuma efektivitāti un ietekmi uz darba tirgu.

Projekta laikā atbalstu sniegs darbavietās, kas atrodas visā Latvijas teritorijā, kur ir pieprasījums pēc konkrētā cilvēka iegūtās izglītības un profesionālās pieredzes, izņemot Rīgu. Izņēmuma gadījumā Rīgā bezdarbniekus varēs nodarbināt tikai tad, ja darba devējs piedāvās vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētiem bezdarbniekiem.

Kādu atbalstu saņems bezdarbnieki?

Mobilitātes pasākuma ietvaros cilvēkiem kompensēs:

 • transporta izmaksas braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ;
 • dzīvokļa īres izdevumus (dzīvojamo telpu īres gadījumā finanšu atlīdzības apmēra noteikšanā ņems vērā arī radušās transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darbu un atpakaļ).

Atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba tiesisko attiecību mēnešos kopā varēs saņemt ne vairāk kā 280 latus. Attiecīgo summu izmaksās pa mēnešiem. Tas nozīmē, ka atbalsta saņēmējs avansā saņems 100 latus. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka jau pašā darba attiecību sākumā darbiniekam ir pieejami līdzekļi, kas pilnīgi vai daļēji kompensē transporta un īres izdevumus, kā arī reģionālajā griezumā izlīdzinātu izmaksu kompensācijas.

Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša, kad būs iespēja faktiski noteikt īres un transporta izmaksas, atbalsta saņēmējam NVA būs jāiesniedz īres vai transporta izdevumu apliecinoši dokumenti. Tie nepieciešami, lai NVA varētu aprēķināt nākamajiem mēnešiem piešķiramo atlīdzības  apmēru.

"Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems rindas kārtībā. Visā Latvijā būs vienota rinda, iesniegumus reģistrēs vienā reģistrā to saņemšanas kārtībā. "

Atlīdzības apmēra summu noteiks vienu reizi finanšu atbalsta laikā, t.i., pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša. I.Lipskis uzsver: ja atbalsta saņēmējs spēs pamatot, ka ir izlietojis visu avansa maksājumu pirmā mēneša laikā, tad nākamos trīs mēnešus atlīdzības apmēru noteiks 60 latu apmērā (maksimālā iespējamā robeža). Ja izdevumi būs zemāki, tad atlikumu, kas būs palicis no pirmajā mēnesī saņemtā 100 latu avansa, ņems vērā, nosakot atlīdzības apmēru nākamajiem mēnešiem.

Ja pasākuma laikā atbalsta saņēmējs saslims, atlīdzības izmaksu viņa slimības laikā apturēs un atbalsta saņemšanas laiku pagarinās.

Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem cilvēks atkārtoti varēs pretendēt ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu atbalsts. Vienlaikus atbalsta saņēmējam būs pienākums atlīdzināt NVA finanšu atbalsta pārmaksāto summu par periodu, kurā viņš vairāk nav bijis darba tiesiskajās attiecībās. 

Prasības bezdarbniekiem

Lai darbinieks saņemtu iepriekšminēto atbalstu, NVA ņems vērā vairākas prasības:

 • vai cilvēks bezdarbnieka statusā ir bijis ilgāk par 6 mēnešiem,
 • vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
 • darbavieta atrodas vismaz 20 km attālumā,
 • vai darba devējs nekompensēs darbiniekam īres vai transporta izmaksas, lai izslēgtu dubultās finansēšanas risku,
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā 10 darba dienas pirms mobilitātes atbalsta pasākumu pieprasīšanas dienas,
 • darbinieks darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis ar darba devēju, kurš vismaz vienu nedēļu pirms šo darba tiesisko attiecību nodibināšanas bija reģistrējis NVA brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā darbinieks,
 • ar darbinieku būs nodibinātas darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku un darbavietā būs noteikts normālais darba laiks,
 • darba alga būs noteikta vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu minimālo mēneša darba algu apmēru.

Vispirms – darbs, pēc tam - atbalsts

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, darbiniekam 10 darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas jāiesniedz NVA iesniegums, norādot tajā šādu informāciju:

 • vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • informāciju par darbavietu: komersanta nosaukums un darba līgumā noteiktās darbavietas adrese, kā arī attālums kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai (attālums tiek noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta maršrutu; ja tāda nav, tuvākos izbraucamos ceļus).

Iesniegumu darbinieks var sagatavot arī, aizpildot aģentūras mājaslapā ievietoto veidlapu, un iesniegt to aģentūrā elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

"Atbalsta saņēmējam NVA būs jāiesniedz īres vai transporta izdevumu apliecinoši dokumenti. "

Iesniegumam pievieno darba devēja izziņu, kur iekļauti darba devēja rekvizīti (nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā) un norādīta informācija par darba tiesisko attiecību ilgumu, noteikto darba laiku, darbiniekam noteikto darba algu, amatu vai profesiju un darba veikšanas vietas adresi. Darba devējam izziņā jāapliecina, ka darba tiesisko attiecību ietvaros darbiniekam netiek kompensēti transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumi.

Pēc iesnieguma saņemšanas aģentūra to izskatīs, pārbaudīs personas iesniegto informāciju un triju darba dienu laikā pieņems lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu atbilstoši mobilitātes atbalsta pasākumiem paredzētajam finansējumam, ja ir ievērotas šajos noteikumos minētās prasības.

Pieņemot lēmumu, aģentūra ievēros šo iesniegumu saņemšanas secību. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems rindas kārtībā. Visā Latvijā būs vienota rinda, iesniegumus reģistrēs vienā reģistrā to saņemšanas kārtībā. 2013.gadā plānots atbalstu sniegt 350 personām. Ja atbalstu vienlaikus nebūs iespējams piešķirt visiem iesniedzējiem, prioritāri to piešķirs personām, kuras bezdarbnieka statusā ir bijušas reģistrētas ilgāku laikposmu.

Visprecīzākā un svaigākā informācija par pasākumu regulāri tiks publicēta NVA mājaslapā.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU