SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
09. augustā, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
6
6

Cik ilgi jāglabā maksājumu dokumenti mājsaimniecībā? (II)

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ārstniecības iestāžu čeki ir „dzīva nauda”. Ik gadu iesniedzot deklarāciju, no iztērētajiem 150 latiem ceturto daļu var atgūt kā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Turklāt izdevumiem par operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem limita nav, ja vien ir maksāts nodoklis.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Mājokļa ģenerāltīrīšanā nevajadzētu vieglu roku izmest bez izšķirības visus papīrus, tai skaitā maksājumu apliecinošos dokumentus. Kā jau iepriekš rakstīts, tie var noderēt, ja rodas domstarpības ar regulāro pakalpojumu sniedzēju. Taču arī citās situācijās var noderēt maksājuma dokumenti – čeks par vizīti pie ārsta, maksājumi, kas saistīti ar izdevumiem par nekustamo īpašumu.
īsumā

Pacientam maksājuma čeki jāsaglabā, jo:

  • daļu iztērētā var atgūt no valsts kā attaisnotos izdevumus;
  • čeks būs nepieciešams, ja nāksies iesniegt sūdzību par pacienta interešu aizskārumu.

Saskaņā ar Civillikuma 1838.pantu klientam ir jāpierāda saistību izpilde. Šis pants arī noteic, ka pierādīt samaksu var ar visiem atļautiem pierādījuma līdzekļiem, bet sevišķi ar rakstisku apliecinājumu jeb kvīti. Savukārt Civillikuma 1895.pantā teikts, ka visas saistības turpinās desmit gadus. Tātad saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.

Kā iepriekšējā rakstā jau atspoguļots, pakalpojumu sniedzēji norāda, ka maksājumu vēsturiskie dokumenti varētu būt nepieciešami domstarpību gadījumos. Arī "Lattelecom" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Līga Bite uzsver: "Maksājumu apliecinošu dokumentu uzglabāšana nepieciešama, lai strīdus gadījumā klients varētu  pierādīt ar līgumu uzņemto saistību izpildi.

"Gada deklarācijas iesniegšanai nepieciešami ārstniecības iestāžu maksājumu čeki."

Lai gan maksājuma saistību apliecinošo dokumentu uzglabāšanas termiņš attiecībā uz fiziskām personām netiek regulēts, jāņem vērā, ka atbilstoši Civillikumam saistību tiesību noilgums iestājas 10 gadu laikā, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs prasību par maksājuma saistību izpildi var celt 10 gadu laikā no rēķina apmaksas termiņa iestāšanās.

Tomēr, ja klients maksājumus veic godprātīgi, nekavējot rēķinu apmaksas termiņus,  iespējamība, ka pakalpojumu sniedzējs varētu prasīt maksājuma kvīšu vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanu, ir niecīga. To, vai apmaksa saņemta, apliecina arī turpmākie rēķini, kuros parādās parāds tad, ja maksājums kaut kādu iemeslu dēļ nav veikts. Ja samaksa tiek veikta internetbankā, maksātājam jebkurā laikā ir tiesības saņemt bankas apliecinājumu par veiktajiem maksājumiem."

Ja samaksāts medicīnas iestādē

Arī pēc ārsta apmeklējuma nevajadzētu steigties ieviest kārtību maciņā, jo čeks var noderēt. Taču - cik ilgi mājsaimniecībā būtu jāglabā medicīnas iestādē (arī ģimenes ārstu praksē u.c.) izsniegtie un apmaksātie maksājumu čeki? Kādos gadījumos pacientam tie var būt vajadzīgi? Piemēram, varbūt tiesu darbos?

LV portāls lūdza skaidrojumu Veselības inspekcijai.

Viena no Veselības inspekcijas funkcijām ir izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu maksājumiem. Ārstniecības iestāžu izsniegtie maksājumu čeki tiek pievienoti iedzīvotāju iesniegumiem un ir pierādījums lietā par pieprasītā maksājuma atbilstību, norāda Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas speciāliste Ineta Želve.

Viņa piebilst, ka neviens normatīvais dokuments nenosaka termiņu maksājumu čeku glabāšanai mājsaimniecībām, tomēr pacientu interesēs ir šos čekus saglabāt pat vairākus gadus pēc to izsniegšanas.

Piemēram, deklarāciju par pārmaksātā nodokļa atgūšanu Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt par trīs iepriekšējiem gadiemm, un deklarācijas iesniegšanai ir nepieciešami ārstniecības iestāžu izsniegtie maksājumu čeki.

"Pacientu interesēs ir čekus saglabāt pat vairākus gadus pēc to izsniegšanas."

Tāpat atbilstoši Pacientu tiesību likuma 18.pantaa trešajai daļai persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā normatīvajos aktos noteikto un nepieciešamo darbību veikšanai ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas.

Medicīnas iestāžu kasē, maksājot par ārsta apmeklējumu, reizumis dzirdams jautājums: vai jums čekiņš vajadzīgs, vai personas kods čekā "jāiesit"? Cik bieža ir prakse, ka medicīnas iestādē joprojām čekus par apmaksātu pakalpojumu pacientam neiedod?

I.Želve informē, ka 2011.gadā Veselības inspekcija veica maksājumu dokumentu izsniegšanas pārbaudes 81 ārstniecības iestādē, no tām 55 ārstniecības iestādēs konstatēti pārkāpumi maksājumu dokumentu neizsniegšanā. Sešos gadījumos inspekcija nosūtījusi ziņojumus Valsts ieņēmumu dienestam.

Šogad inspekcija veica maksājumu dokumentu izsniegšanas pārbaudes 26 ārstniecības iestādēs, no tām 17 vietās konstatēti pārkāpumi maksājumu dokumentu neizsniegšanā. Deviņos gadījumos inspekcija nosūtījusi ziņojumus Valsts ieņēmumu dienestam.

Cilvēki bieži vien atdod čekus un kvītis, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācijas. Tas nozīmē, ka viņiem "uz rokas" vairs nepaliek nekāda dokumentāra apliecinājuma maksājumam par ārsta pakalpojumu. Ja tas tomēr ir nepieciešams, vai ārstniecības iestādē  ir iespējams saņemt dublikātu?

Jā, kā skaidro Veselības inspekcijas pārstāve, ārstniecības iestādēs ir iespējams saņemt maksājuma čeka dublikātus. Maksājuma čeka dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes noteiktam maksas pakalpojumu cenrādim. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā paskaidrojuma, šobrīd nav noteikta obligāta prasība Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt maksājumu čeku oriģinālus. Iedzīvotāji drīkst iesniegt arī čeku kopijas vai skanētus čekus, ja deklarācija tiek iesniegta elektroniski. Tomēr nepieciešamības gadījumā iedzīvotājam ir jāspēj uzrādīt čeku oriģināli.

VID: Attaisnojuma dokumenti jeb apliecinājums izdevumiemm

Desmitiem tūkstošu iedzīvotāju ik gadu iesniedz deklarācijas, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tātad daudziem ir zināms, ka izdevumi par ārstniecību un izglītību jāapliecina ar attaisnojuma dokumentiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijā par kārtību, kādā tas izdarāms, ir arī detalizēti uzskaitīts un paskaidrots, ar kādiem attaisnojuma dokumentiem var pamatot pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus):

  • ar kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
  • ar kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
  • ar numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);
  • ar kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);
  • ar kredītiestādes (bankas) apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā kredītiestādes (bankas) apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Maksātājam, kurš vēlas saņemt nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (piemēram, noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

Jāpietaupa arī ar nekustamo īpašumu saistīto tēriņu apliecinājumi

Dažādus maksājumus apliecinoši dokumenti būs noderīgi, ja privātpersona pārdod, piemēram, dzīvokli un ir jāmaksā 15% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (jeb kapitāla pieauguma nodoklis) no gūtā ienākuma par kapitāla pieaugumu.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar nodokli apliekamais ienākums ir nekustamā īpašuma atsavināšanas (pārdošanas) cenas un iegādes vērtības starpība. Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un citi līdzīgi izdevumi. Tātad, ja šādi izdevumi bijuši, attiecīgi samazināsies ar nodokli apliekamais ienākums. Tāpēc ir jāsaglabā arī šādu maksājumu dokumenti.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI