SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. aprīlī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
2
2

Kam noderīgi un ērti lietot e-parakstu?

LV portāla infografika

Kopš 2006.gada, kad Latvijā ieviesa elektronisko parakstu, tā lietotāju skaits ievērojami pieauga tikai pēc tam, kad paraksta iegādāšanos un lietošanu vienkāršoja. Taču joprojām iedzīvotāji atturīgi vērtē iespēju parakstīt dokumentus elektroniskā vidē. Ar roku parakstīts apliecinājums uz papīra lapas liekas uzticamāks, drošāks, nezūdošāks, kaut arī saziņā un tradicionālā formā noformētiem darījumiem tēriņi ir daudzkārt lielāki.

E-paraksts un tā lietošana bija viena no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju marta nogalē rīkotās konferences "eIespējas iedzīvotājiem" sarunas tēmām tiešsaistē visai Latvijai, visiem interneta lietotājiem.

2006.gadā Latvijas Pasts ieviesa drošu elektronisko parakstu - viedkarti ar čipu un ar zīmolu eme.

2009.gadā šo pakalpojumu pārņēma VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) un kļuva par vienīgo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju valstī, e-paraksta vēsturi Latvijā atgādināja LVRTC Informācijas sistēmu daļas informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs Kārlis Mālnieks.

Pērn februārī centrs izstrādāju jaunu veidu – virtuālo elektronisko parakstu. Tas radīts, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lai novērstu šķēršļus, kuru dēļ cilvēki nelabprāt izmanto e-parakstu, – atkarību no operētājsistēmām, no papildu ierīcēm un programmatūrām.

Latvija šogad 1.aprīlī ieviesa elektronisko identifikācijas karti (eID) – personas apliecību, kurā identifikācijas dokuments ir apvienots ar elektronisko parakstu jeb iespēju parakstīt dokumentus, apliecināt savu gribu elektroniskajā vidē.

Viedkartes e-paraksts

Viedkartes e-paraksts satur divus sertifikātus (apliecinājumus): autentifikācijas un paraksta sertifikātu. Lietotājam nepieciešams speciālas programmas un ierīces: viedkartes lasītājs un īpaša bezmaksas programmatūra "eParakstītājs". Parakstot dokumenti tiek saglabāti Latvijā pieņemtajā elektroniskajā dokumentu formātā – eDoc.

Ar viedkartes elektronisko parakstu ir iespēja lietot vai nelietot laika zīmogu. Laika zīmogs ir apliecinājums, ka persona savu gribu izteikusi konkrētā laikā. Ja dokuments parakstīts bez laika zīmoga, piesaistes konkrētam laikam nav. To gan rekomendē tikai īslaicīgai sadarbībai, e-pasta nosūtīšanai, kad ir nepieciešama pārliecība, ka sūtījums saņemts no konkrētā cilvēka, bet nav tik svarīgi saprast, kad tas ir parakstīts, paskaidro K.Mālnieks. Viedkarti iespējams izmantot arī kā autentifikācijas rīku, piemēram, portālos "Latvija.lv", "csdd.lv", "eRiga.lv" utt.

Viedkarte tiek izsniegta uz diviem gadiem. Pēc tam jāpērk jauns elektroniskais paraksts.

Virtuālais e-paraksts

Pagājušajā gadā izveidotais virtuālais e-paraksts ir centieni atvieglot darbu lietotājiem. Virtuālā e-paraksta lietošanai nav nepieciešama ne viedkarte, ne viedkartes lasītājs, bet tikai dators (viedtālrunis vai planšetdators) un internets. Darbs ar virtuālo e-parakstu (pieteikšanās, iegāde, parakstīšanās un pārbaude) notiek portālā www.eparaksts.lv.

Ir pieejami divi parakstīta dokumenta formāti – eDoc un PDF. Paraksts ir vizuāli redzams, satur informāciju par parakstītāju. Paraksts virtuālajā vidē vienmēr satur laika zīmogu.

Sabiedrībā par e-parakstu - skepse

LVRTC speciālisti ir noskaidrojuši sabiedrības viedokli par e-parakstu. Vairākums respondentu šo iespēju vērtējuši drīzāk skeptiski nekā ieinteresēti. Iedzīvotāji uzskata, ka e-paraksts vairāk ir domāts amatpersonām un lieliem uzņēmējiem, nevis privātpersonām, turklāt, pēc daudzu aptaujāto domām, tā uzturēšana izmaksā dārgi. Cilvēki arī norādījuši, ka nezina nevienu, kas e-parakstu izmanto, turklāt – neesot arī pakalpojumu, kur tas būtu noderīgs.

Kad varam izmantot e-parakstu? Vispirmām kārtām - oficiālajā sarakstē, jo valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītu dokumentu, tām vienas dienas laikā jāapstiprina, ka jūsu iesniegums, sūdzība vai informācijas pieprasījums ir saņemts un iereģistrēts, uz likumā noteikto prasību norāda K.Mālnieks.

"Arī pēc gadiem būs iespējams pārliecināties, kad dokuments parakstīts, tātad tobrīd bija derīgs."

Ar e-parakstu ir iespēja autorizēties dažādās sistēmās, kā jau minēts, piemēram, "eRiga.lv", "Latvija.lv", arī saziņā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, SEB banku, kur varat elektroniski parakstīt iesniegumu pagaidu konta atvēršanai, un banka to pieņems un izskatīs.

Var izrakstīt rēķinus, un tas klientam ir drošāk, nekā pastkastē saņemtais, par kuru vēl varētu rasties jautājums - vai to patiešām ir izrakstījis pakalpojumu sniedzējs. Jebkurš saņēmējs var pārliecināties, ka rēķinu izrakstījis īstais pakalpojumu sniedzējs. E-parakstu var izmantot, slēdzot, piemēram, īres līgumus starp privātpersonām.

Kas jau lieto elektronisko parakstu

Kopš 2009.gada divas reizes palielinājies dokumentu skaits, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Sākotnēji bijis arī tā, ka cilvēki parakstu iegādājās, bet neizmantoja.

Patlaban 11 000 personu izmanto virtuālo e-parakstu un 5300 personu lieto uz viedkartes izvietoto elektronisko parakstu.

K.Mālnieks norāda: nav pamatots apgalvojums, ka elektroniskais paraksts ir dārgs. Tas ir ievērojami lētāk, ja ņem vērā visus izdevumus, kas saistīti ar sūtījuma nogādi adresātam tradicionālā veidā. Jo tiek tērēts laiks transportam, izdevumi papīram, pastam.

E-parakstam ir dažādas cenu paketes, piemēram, virtuālajam parakstam 20 parakstīšanās reizēm var iegādāties paketi par 2,90 latiem, taču var nopirkt tikai vienu vai pāris parakstus, ja tas nav nepieciešams biežāk kā pāris reizes gadā. Ja pērk viedkartes parakstu, tas izmaksās 10 reizes dārgāk.

Kas ir elektroniskais paraksts, un kas ir drošs paraksts

Elektroniskais paraksts var būt jebkura elektroniska atzīme, par kuru divas puses savstarpēji vienojušās, ka tas tiks uzskatīts par elektronisko parakstu. Piemēram, ar savu partneri var vienoties, ka e-pastos, ar kuriem apmainīsimies, būs slepenā frāze un ka to mēs uzskatīsim par elektronisko parakstu. Tiesa, tas var būt līdz brīdim, kamēr viena vai otra puse to nesāks apstrīdēt, jo nav iespējams nodrošināt tā pārbaudi.

Drošam e-parakstam nav nepieciešama nekāda papildu vienošanās. Prasības nosaka Elektronisko dokumentu likums. Šī pakalpojuma sniedzējs (Latvijas valsts radio un televīzijas centrs) ir akreditēts Datu valsts inspekcijā. Tas tiek regulāri auditēts gan no drošības, gan no procesa viedokļa. Ar drošu e-parakstu radītos dokumentus nav iespējams nepamanīti mainīt.

"Valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītu dokumentu."

Elektroniskais paraksts ir elektroniskie dati, kas pievienoti elektroniskam dokumentam vai loģiski saistīti ar šo dokumentu, nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.

Drošs elektroniskais paraksts atbilst šādām prasībām:

  • Tas ir piesaistīts vienīgi parakstītājam;
  • Nodrošina parakstītāja identifikāciju;
  • Radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem, kurus var kontrolēt tikai parakstītājs;
  • Tas ir saistīts ar parakstīto dokumentu tā, lai vēlāk izmaiņas šajā dokumentā būtu pamanāmas (ja kas tāds notiktu, tas tiktu pamanīts un paziņots, ka dokuments ir bojāts);
  • Tas ir apstiprināts ar kvalificētu sertifikātu.

Elektronisko parakstu piesaistot laikam, par to būs atzīme, kad dokuments ir parakstīts. Laika zīmogs ne tikai fiksē dokumenta parakstīšanas laiku, bet, to arhivējot, arī pēc 10 gadiem būs iespējams pārliecināties, kad dokuments parakstīts, tātad tobrīd tas bija derīgs.

Saņēmējs jebkurā brīdi var pārliecināties, ka šis paraksts patiešām piederēja konkrētam cilvēkam.

Savukārt sabiedrības viedoklis, ka e-paraksts noder tikai lieliem uzņēmumiem, ir mudinājums elektronisko pakalpojumu sniedzējiem elektroniskā vidē piedāvāt dažādus darījumus, kuros varētu izmantot elektroniskās parakstīšanās iespējas, uzskata K.Mālnieks, piebilstot, ka pēc eID kartes ieviešanas arī e-paraksta izplatība palielināsies, jo radīsies jauni e-pakalpojumi. No pašreiz pieejamajiem viņš min privātā sektora uzņēmumu "UniCredit" (pieteikumu līzingam var parakstīt ar e-parakstu) un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju IZZI.

Daudzi jau ir izmantojuši iespēju reģistrēt uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā, neizejot no mājas. Ja ir e-paraksts, to visu var izdarīt interneta vidē. Tā ir vēl neatklāto iespēju vietne, piebilst speciālists.

Konferencē no plašās interneta auditorijas tika saņemti arī jautājumi par e-paraksta lietošanu, piemēram, vai plānots, ka visi valsts un pašvaldību SIA darbā pielietos dokumentus ar e-parakstu? Kā skaidroja VARAM Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs Gatis Ozols, likums pašreiz nenosaka šādu pienākumu kapitālsabiedrībām. Ar likumu šāds pienākums ir valsts un pašvaldību iestādēm un iestādēm, kas nodrošina valsts deleģētās funkcijas. Ministrijas pārstāvis arī piebilda, ka valsts kapitālsabiedrībām tam vajadzētu būt goda jautājumam un labai praksei klientu apkalpošanā - ja cilvēkiem šāda iespēja ir, ja juridiski tas nodrošina iespēju realizēt šīs tiesības, būtu tikai normāli nodrošināt šādu servisu saviem klientiem.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU