SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. decembrī, 2011
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Politika
5
5

Kas ir Nacionālā trīspusējā sadarbības padome?

1998.gada 30.oktobrī trīspusēju vienošanos savā starpā parakstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, Ministru prezidents Guntars Krasts un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Agris Olmanis, tādējādi apstiprinot koncepciju par trīspusējo sadarbību nacionālajā līmenī.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Latvijas valsts pārvaldē ir ne mazums institūciju, kuru darbība ir nozīmīga politisko lēmumu izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā. Viena no šādām institūcijām ir Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP), kura savu darbību sāka 1999.gada 1.janvārī, pārmantojot tiesības, pienākumus un saistības no Latvijas Trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvās padomes. Šajā laika posmā NTSP ir noteiktas gan tiesības, gan funkcijas, tomēr vēl arvien reti kurš cilvēks zina par NTSP darbību, uzdevumiem un funkcijām. LV portāls skaidro to, kas ir NTSP un kādi ir tās uzdevumi.

NTSP ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kuru uz paritātes jeb vienlīdzības pamatiem veido vienāds skaits izvirzīto pārstāvju no Ministru kabineta (MK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS). NTSP padome darbojas patstāvīgi, saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Latvijā ratificētajām Starptautiskās darba organizācijas konvencijām un NTSP nolikumu.

NTSP trīspusējā sadarbība

NTSP koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādējādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. Sociālā dialoga mērķis ir veicināt demokrātisku sadarbību starp sociālajiem partneriem. NTSP sekretāre Gunta Freimane skaidro, ka sociālais dialogs ir apmēram tas pats, kas sociālā partnerība.

Padomes struktūra

Deviņi no katras dalībpuses izvirzītie pārstāvji, ieskaitot katras dalībpuses vadītāju, veido NTSP. Šobrīd valdības puses vadītājs ir Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, darba devēju puses vadītājs ir LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs un arodbiedrību puses vadītājs – LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

"NTSP koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām."

Padomes pārstāvji uz NTSP sēdēm sanāk kopā reizi divos mēnešos, kas parasti notiek mēneša otrajā trešdienā. Katrā sēdē pārstāvji izskata sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un vienojas par lēmuma pieņemšanu. Visus lēmumus NTSP pieņem, visām trim pusēm vienojoties. Tas nozīmē, ka ja sēdes laikā dalībpuses nevienojas par konkrēto lēmumu, tad tas netiek pieņemts.

"NTSP pieņemtos lēmumus tālāk izmanto politikas plānošanā, jo, kā teikts NTSP nolikumā, NTSP lēmumi ir saistoši visām dalībpusēm," norāda G.Freimane.

Padomes darbu tehniski nodrošina NTSP sekretariāts, kura funkcijas veic Valsts kanceleja. NTSP struktūrā ir izveidotas astoņas apakšpadomes.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NTSP sekretārs

Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome Sociālās drošības apakšpadome Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome Veselības aprūpes nozares apakšpadome
Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpa-dome Sabiedriskās drošības apakšpadome

NTSP un tās sekretariāta darbību reglamentē 1998.gada 30.oktobra nolikums "Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums", savukārt padomes reglaments nosaka NTSP un tās sekretariāta rīcību konkrētu jautājumu risināšanai.

NTSP uzdevumi

NTSP izveides mērķi, darbība, struktūra un uzdevumi ir noteikti minētajā nolikumā. Tā 2.pants nosaka, ka padomes galvenais uzdevums ir nodrošināt un veicināt valdības, darba devēju un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) sadarbību nacionālajā līmenī ar mērķi nodrošināt saskaņotu, visai sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības problēmu risināšanu, izstrādājot un ieviešot stratēģiju, programmas un normatīvos aktus sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu valstī un paaugstinātu sociālo partneru līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

NTSP izskatāmie jautājumi

Lai spētu izpildīt nolikumā noteiktos uzdevumus, NTSP veic šādas funkcijas:

1)      izskata politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus un iesniedz priekšlikumus to pilnveidošanai attiecīgajā ministrijā par šādiem jautājumiem:

 • sociālā drošība;
 • valsts budžeta pamatnostādnes;
 • valsts ekonomiskās attīstības stratēģija un reģionālā attīstība;
 • veselības veicināšana;
 • vispārējās un profesionālās izglītības attīstība;
 • nodarbinātība, profesiju klasifikācija;
 • ratificēto Starptautiskās Darba organizācijas (turpmāk - SDO) konvenciju ieviešana un priekšlikumi konvenciju ratificēšanai, valdības ziņojumu projekti SDO par ratificēto konvenciju piemērošanu un izpildi valstī;
 • likumdošanas izvērtēšana saistībā ar Eiropas Sociālo hartu;
 • priekšlikumi likumu un citu normatīvo aktu pilnveidošanai atbilstoši Eiropas Sociālās hartas, kā arī SDO konvenciju un rekomendāciju prasībām;
 • valdības ziņojumu projekti Eiropas Padomei par saistību izpildi ekonomiskajos un sociālajos jautājumos;
 • starptautisko organizāciju lēmumu, rekomendāciju un ieteikumu piemērošana;

2)      veicina sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī.

"Visus lēmumus NTSP pieņem, visām trim pusēm vienojoties."

Pēdējā NTSP sēdē, kas notika šā gada 28.novembrī, darba kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi: par 2012.gada Valsts budžeta likumprojekta pavadošajā paketē iekļautajiem nodokļu likumu grozījumiem, kuri būs piemērojami, sākot ar 2012.gadu; publisko personu komercdarbības un valsts kapitāla daļu pārvaldības reformas.

Uzziņai

Gunta Freimane informē, ka informāciju par NTSP sēdēm un tajās pieņemtajiem lēmumiem var atrast NTSP sēžu protokolos, kas ir pieejami MK mājaslapā.
Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU