SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. janvārī, 2011
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Lauku attīstība
2
2

Ražojošiem Igaunijas lauksaimniekiem priekšroka valsts zemes pirkšanā

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No Igaunijas kopējās 4 369 800 ha zemes platības lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1 325 200 hektāri.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Igaunijas valdība atbalstījusi Lauksaimniecības ministrijas izstrādāto projektu likuma „Par valsts varu” papildināšanai. Saskaņā ar izstrādāto projektu saimniecībām, kuras uz līguma pamata apstrādā valstij piederošo zemi, tiek dotas pirmpirkuma tiesības šīs zemes iegādei savā īpašumā. Līdz šim, pārdodot valstij piederošo zemi, lauksaimniekam, kurš to bija izmantojis vismaz vienu gadu, bija vienlīdzīgas tiesības ar citiem konkurentiem.

Dažādu lauksaimniecības produkcijas ražotāju lietošanā Igaunijā nodoti 906 833 ha valstij piederošās zemes, un nav mazsvarīgs fakts, ka lielākā daļa šīs zemes apstrādātāju saņem vienotā platībmaksājuma atbalstu. Saskaņā ar statistikas datiem, Igaunijas kopējā zemes platība ir 4 369 800 hektāru. No šīs platības lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1 325 200 hektāru.

„Apstrādātai un ražīgai lauksaimniecībā izmantojamai zemei valstī ir liela vērtība, un nebūtu prātīgi šādu platību izslēgt no ražošanas aprites tikai tāpēc, ka valsts pati šo zemi neizmanto. Pirmpirkuma tiesību ieviešana ir loģisks risinājums, tas valstij finansiālus zaudējumus nerada. Arvien lielāka pārtikas pieprasījuma situācijā valstij dažādi ir jāatbalsta procesi, kas veicina apstrādājamās zemes platības nesamazināšanos Igaunijā. Valdībā apstiprinājumu ieguvušais likuma papildinājuma projekts tiks nodots parlamenta Lauksaimniecības komisijai,” skaidro lauksaimniecības ministrs Helirs Valdors Sīders.

Saimniecību, kas apstrādā valstij piederošo zemi, skaits un lielums

Saimniecības lielums

Saimniecību skaits

Lietošanā nodotā zeme (ha)

0–1 ha

268

135

1–2 ha

2636

3753

2–5 ha

5439

17 989

5–10 ha

5118

36 413

10–20 ha

4178

58 735

20-30 ha

1704

41 124

30–50 ha

1323

50 290

50–100 ha

1042

71 405

Virs 100 ha

1549

626 989

Kopā

23 257

906 833

Avots: Igaunijas Lauksaimniecības ministrija

Līdz 58% no Igaunijas lauku saimniecību kopējās izmantotās zemes ir rentēta, un katras saimniecības lietošanā vidēji ir 39 hektāri.

Lauksaimnieciskās ražošanas struktūra

Igaunijas lauksaimniecībā nozīmīgākā ražošana ir lopkopība, kurā lielākais īpatsvars ir piena lopkopībai. Igaunijā 2010. gada 30. jūnijā bija reģistrēti 242 tūkstoši liellopu, 372,5 tūkstoši cūku, 108,5 tūkstoši aitu un kazu un 2,094 tūkstoši mājputnu.

Nozīmīgākās augkopības ražošanas ir graudkopība, eļļas augi, kartupeļi un sakņaugi. Dažāda veida laukaugi 2010. gadā Igaunijā tika audzēti 306 tūkstošu ha platībā, no tiem labība 55,8%, lopbarības kultūras - 26,5%, tehniskās kultūras - 14,7% un kopā kartupeļi, sakņaugi un pākšaugi - 3,0% no kopējās laukaugu platības.

Pārtikas ražošana no kopējiem agrorūpniecības izstrādājumiem aizņem 17 procentus. Gandrīz trešo daļu no šī apmēra veido piena izstrādājumi, 18% - gaļas izstrādājumi, 15% - maizes un miltu izstrādājumi un 9,5% - zivju izstrādājumi.

Audzēto lauksaimniecības kultūru procentuālais sadalījums 2010. gada pirmajā pusgadā

Avots: Igaunijas Statistika

Cik piena un gaļas saražots

Pēc Igaunijas Statistikas sniegtajiem datiem, 2010. gada pirmajos 9 mēnešos valstī saražots 510,7 tūkstoši tonnu piena. Tas ir par 2,9 tūkstošiem tonnu jeb par 0,6% vairāk nekā šajā periodā iepriekšējā gadā. Slaucamo govju skaits samazinājies par 1000 govīm, toties palielinājies izslaukums no govs, vidēji par 300 kg, un 9 mēnešu vidējais izslaukums sasniedza 5432 kg piena.

Šajā laikā piena pārstrādes uzņēmumiem piena ražotāji piegādājuši 455 tūkst. t piena ar tauku saturu 4,0% un olbaltumvielu saturu 3,3 procenti. No šī apjoma elites klases piens bijis 62%, augstākās šķiras piens - 3%, bet 1. šķiras - 2 procenti. Pārstrādes uzņēmumiem piegādātā piena apmērs 2010. gadā samazinājies par 10,2 tūkst. t jeb par 2% salīdzinājumā ar 2009. gada šo pašu periodu. No kopējā saražotā piena daudzuma pārstrādes uzņēmumiem piegādāti 89 procenti.

"Lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju ienākumi uz vienu strādājošo Igaunijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu pieauguši par 48,4 procentiem. "

Piena iepirkuma cena 2010. gada 9 mēnešos bija 4209 EEK/t (188,98 LVL/t), kas ir par 30,5% vairāk nekā šajā pašā laikā pērn. Par pienu 2010. gada 3. ceturksnī vidēji tika maksātas 4404 EEK/t (198 LVL/t), kas ir par 45% vairāk nekā šajā laikā 2009. gadā.

Gaļas ražošana 2010. gada 9 mēnešos

Rādītājs

2009

2010

2010/2009

+/-

%

Kaujamo lopu un putnu dzīvsvars kopā, t:

82 771

79 556

-3 215

96

t.sk. liellopi

19 239

16 237

-3 002

84

        cūkas

46 987

45 849

-1138

98

        aitas un kazas

1182

1143

-39

97

        mājputni

15 363

16 327

+964

106

Avots: Igaunijas Statistika un Lauksaimniecības ministrija

Vidējā liellopu gaļas iepirkuma cena 2010. gada 9 mēnešos bija 26 720 EEK/t (1199,73 LVL/t), kas ir par 30,5% augstāka nekā 2009. gadā, bet cūkgaļas vidējā iepirkuma cena –23 521 EEK/t (1056 LVL/t), kas ir par 7% zemāka nekā 2009. gadā.

Atbalsta maksājumi

Vienotais platībmaksājums 2010. gadā lauksaimniekiem ir izmaksāts 1,1 miljardu kronu (LVL 0,05 mljrd.) apmērā. Decembrī lauksaimnieki saņēma arī lauksaimniecības kultūru papildu tiešo maksājumu EEK 163,5 milj. (LVL 7,34 milj.), papildu tiešo maksājumu zālāju sēklu iepirkšanai – EEK 0,83 milj. (LVL 0,04 milj.) un piena sektora papildu atbalstu – EEK 19 milj. (LVL 0,85 milj.). Summas var likties lielas, bet lauksaimniecības atbalsta maksājumi Igaunijai Eiropas Savienības dalībvalstu starpā ir vieni no mazākajiem. Tiesa, tie ir nedaudz lielāki nekā Latvijas lauksaimniekiem.

"Lauksaimniecības atbalsta maksājumi Igaunijai ES dalībvalstu starpā ir vieni no mazākajiem, tiesa - nedaudz lielāki nekā Latvijas lauksaimniekiem. "

Saskaņā ar Lauksaimniecības ministrijas informāciju, no 2004. līdz 2010. gadam Igaunijas lauksaimnieki atbalsta maksājumos saņēmuši EEK 6,8 mljrd. (LVL 0,31 mljrd.). No šīs summas 59% ir bijuši ES budžeta līdzekļi, bet 41% - valsts budžeta līdzekļi. Šajā laikā lopkopībai iedalīti EEK 1,96 miljardi (LVL 0,09 mljrd.), t.sk. piena ražotājiem – EEK 1,22 miljardi (LVL 0,05 mljrd.), liellopu audzētājiem – EEK 0,79 miljardi (LVL 0,04 mljrd.), bet aitkopjiem – EEK 0,05 miljardi (LVL 0,002 mljrd.).

Papildu tiešie maksājumi lopkopībā 2004.–2010. gadā

Papildu tiešie maksājumi

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gaļas liellopiem
(EEK*/vien., koef.=1,4)

1084

1364,0

1784,8

1889,0

2013,0

997,6

1290,9

Gaļas liellopiem
(EEK /vien, koef.=1,0)

774,3

791,8

759,9

x

x

x

x

Slaucamai govij
(EEK/vienību)

x

x

x

1230,0

1525,0

x

x

Slaucamai govij
(EEK/vienību)

x

x

x

x

x

x

1213,2

Slauc. govs
izaudzēšanai

1065
(EEK/
vien.)

1029,3
(EEK/
vien.)

0,26
(EEK/kg)

x

x

x

x

Piena kvotas izpild.
(EEK/kvota, kg)

x

x

x

0,40

0,44

0,24

x

Piena ražošanai
(EEK/kvota, kg)

x

x

x

x

x

x

x

Jēru audzēšanai
(EEK /vienību)

219,3

214,0

221,3

219,0

219,0

143,6

159,4

Papildus maks. jēru
audz.(EEK/vienību)

x

x

x

x

53,0

51,5

83,7

* EEK 1 = LVL 0,0449

Avots: Lauksaimniecības ministrija

Igaunijas bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskās lauksaimniecības likumu Igaunijas parlaments pieņēma 2006. gada 20. septembrī, un tas stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. Vēlāk bijuši vairāki šā likuma grozījumi un valdības lēmumi par bioloģiskās produkcijas marķēšanu, mēslojuma lietošanu un atbilstības pārbaudi.

Bioloģiskās lauksaimniecības reģistrā 2009. gada 1. janvārī bija reģistrētas 1245 saimniecības. Tās bioloģiskai ražošanai izmanto pavisam 87 000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tām lielāko platību veido ganības (83%). Tauriņziežu dzimtas augu sējumi aizņem 1/5 daļu no apstrādājamās zemes jeb aptuveni 6000 hektārus. Neapstrādātās platības, kurās vāc ārstniecības augus (79 veidus) un sēnes, veido 308 hektārus. Bioloģiskās saimniecības audzē arī graudaugus, piemēram, auzas - 5000 ha un miežus - 2100 ha platībā.

Bioloģiskās produkcijas ražotājiem ļoti būtiski ir atbalsta maksājumi, kas saskaņā ar Igaunijas Lauku attīstības programmu 2007.-2013. gadam 2008. gadā bijuši 2249 EEK/ha (100,98 LVL/ha).

Lauksaimniecības ražojumu ārējā tirdzniecība skaitļos

Eksporta struktūra 2009. gadā, %

Avots: Igaunijas Statistika

Importa struktūra 2009. gadā, %

Avots: Igaunijas Statistika

Lauksaimniecības izstrādājumu ārējā tirdzniecība (EEK milj.)

Avots: Igaunijas Lauksaimniecības ministrija

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU