SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Mudīte Luksa
LV portāls
07. janvārī, 2011
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Drošība
6
6

Latvijas novados izsludināta ārkārtējā situācija

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Āris Žīgurs: „Milzīgas ledus masas ir uz katra koka. Tie gāžas uz ceļu brauktuvēm un elektrolīnijām.”

FOTO: A.F.I

Ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju par laika apstākļiem, kas novērojami kopš pērnā gada 24. decembra, kā arī turpmākās laika prognozes un izvērtējot jau nodarīto un iespējamo turpmāko kaitējumu sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības interesēm, valdība ārkārtas sēdē 6. janvārī pieņēma lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju 40 Latvijas novados.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Nacionālās drošības likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktu un 22. panta trešo daļu. Ārkārtējā situācija izsludināta Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Ludzas, Riebiņu, Aglonas, Zilupes, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas, Neretas, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu, Skrīveru, Aizkraukles, Ventspils, Amatas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Cēsu, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Raunas un Pārgaujas novadā.

Krīzes vadības padome – valsts pārvaldes iestāžu saskaņotai rīcībai

Pirms Ministru kabineta ārkārtas sēdes tika sasaukta Krīzes vadības padome - koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts pārvaldes iestāžu saskaņotu rīcību valsts apdraudējuma pārvarēšanai. Padomei cita starpā ir šādi uzdevumi:

 • izskatīt valsts un pašvaldību iestāžu sagatavoto informāciju par draudiem valstij un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par rīcību valsts apdraudējuma pārvarēšanai;
 • izskatīt ministriju kompetencē esošo nozaru apdraudējumu prognozi;
 • sagatavot priekšlikumus ārkārtas situācijas, izņēmuma stāvokļa un mobilizācijas izsludināšanai;
 • izvērtēt priekšlikumus par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai;
 • informēt Ministru kabinetu par padomes pieņemtajiem lēmumiem.

Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, viņa vietnieki - aizsardzības, ārlietu un iekšlietu ministri. Kā teikts padomes nolikumā, Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja vietnieki vai viņu pilnvarotas personas vada un organizē ekspertu grupu darbu. Padomei ir tiesības uz tās sēdēm uzaicināt valsts, pašvaldību un citu iestāžu amatpersonas un speciālistus; pieprasīt un saņemt no šīm iestādēm, kā arī (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos) no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

Ārkārtējās situācijas izsludināšana nav novēlota

Pēc Krīzes vadības padomes sēdes tās priekšsēdētājs Valdis Dombrovskis informēja: „Pārrunājām situāciju saistībā ar elektroapgādi, kā arī ar citiem jautājumiem, tai skaitā drošību uz ceļiem un mācību atsākšanu skolās pēc brīvlaika. Šobrīd ir ziņas, ka elektroapgādes traucējumu dēļ mācības nav atsāktas sešās skolās. Uzklausījām atbildīgo dienestu, Krīzes vadības padomes sekretariāta, Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas informāciju par to, kā pašlaik norisinās darbi.

Lielākā problēma ir saistībā ar kokiem, kas posta elektrolīnijas. Diemžēl šī situācija turpinās: vieni koki tiek nocirsti, citi turpina gāzties, un būs vajadzīga arī plašāka mežizstrādātāju iesaiste. Tāpēc aicinājām uz sēdi arī Mežizstrādātāju savienības pārstāvjus, jo tieši mežizstrādātāji varētu nodrošināt bīstamo koku nociršanu.

"Krīzes vadības padome ir koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts pārvaldes iestāžu saskaņotu rīcību valsts apdraudējuma pārvarēšanai."

Līdzīga situācija ir saistībā ar ceļiem, kur, pēc Satiksmes ministrijas informācijas, arī vairāki tūkstoši koku apdraud satiksmes drošību. Situācijas izpētes rezultātā un ņemot vērā arī dažādus juridiskos aspektus, Krīzes vadības padomē esam pieņēmuši lēmumu aicināt valdību izsludināt ārkārtējo situāciju.”

V. Dombrovskis skaidroja, ka ārkārtas situācijas izsludināšana nepaātrinās veicamo darbu gaitu. Tā galvenokārt nepieciešama juridisku apsvērumu dēļ - saistībā ar koku izciršanu un mežizstrādes pakalpojumu iepirkumiem. Viņš norādīja, ka darbi tiek koordinēti jau kopš pagājušā gada nogales un nekas nav bijis atstāts pašplūsmā.

Ledus piepildīts mežs 8000 kilometru garumā

Arī valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs pauda viedokli: ja arī ārkārtējā situācija būtu izsludināta dažas dienas iepriekš, darba tempā tas neko nemainītu. „Šobrīd reģionos strādā vairāk nekā tūkstotis cilvēku, piesaistītas arī vairākas mežizstrādes sabiedrības, un vienīgā problēma šobrīd ir tā, ka ārpus iztīrītajām aizsargjoslām atrodas ledus piepildīts mežs. Milzīgas ledus masas ir uz katra atsevišķa koka. Tie gāžas uz ceļu brauktuvēm un elektrolīnijām. Elektrolīniju kopgarums Latgales reģionā ir vairāk nekā 8000 kilometru, tās ir meža stigas, kuras aizgrūst ar kokiem.

Izcērtot kokus, kas ir uzgāzušies uz elektrolīnijām, esam iekļuvuši tādās kā dzirnavās – cik kokus šodien izcērtam, tik nākamajā dienā aiz tiem atkal iekrīt stigā. Cilvēki strādā jau otro nedēļu bez atpūtas, aukstumā, drēbes ir slapjas, un tās arī plīst, jo sniegā pa vidu ir sērsnas kārta. Šādi turpinot, mums nāktos darboties ļoti ilgi, un ir radusies nepieciešamība kokus nocirst plašākā joslā, nekā to nosaka Aizsargjoslu likums.

"Ārkārtējā situācijā ir atļauts kokus nocirst tādā attālumā, lai tie netraucē elektrolīnijas darbībai."

Kopā ar Mežizstrādātāju savienību tuvākajā laikā piesaistīsim vēl papildu resursus un organizēsim stigu plašāku attīrīšanu, jo ir parādījusies galēja nepieciešamība atbrīvot stigas un organizēt elektrības padevi. Viskritiskākā situācija ir Rēzeknes novadā, kur sākotnēji lietus, bet vēlāk sniega dēļ vidējā sprieguma elektroapgādes sistēma ir tikpat kā sagrauta. Lai to atjaunotu, mums ir jāveic šādi ārkārtas pasākumi. Ārkārtējā stāvokļa izsludināšana mums palīdzēs tiesiskajā vidē pēc tam sadarboties ar mežu īpašniekiem. Esam veikuši izlūkošanas darbu mežos ar helikopteriem un redzam, ka ir atsevišķas vietas, kur lapkoki ir sagāzušies arī 300-400 metru garā zonā. Protams, ka tā būs jāatbrīvo no kokiem daudz plašāk, nekā ir noteikta aizsargjosla. Ārkārtējā situācijā ir atļauts kokus nocirst tādā attālumā, lai tie netraucē elektrolīnijas darbību. Tas faktiski ir visa koka garumā, 20-25 metri atkarībā no situācijas.

Likums paredz, ka mums pēc tam ir pienākums informēt meža īpašniekus. To darīsim, izmantojot arī plašsaziņas līdzekļus, jo līdz katram atsevišķam meža īpašniekam noteiktajā piecu dienu termiņā varam arī nenonākt.”

Laika apstākļi pasliktināsies, palīgi būs vajadzīgi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis informēja: situācija pasliktinās un meteorologi turpmākajās dienās prognozē lietu un slapju sniegu, kas var radīt grūtības arī citos Latvijas reģionos. Nolemts, ka tiks izveidots īpašs koordinācijas centrs, kuram, zvanot pa tālruņa numuru 112, pašvaldību vadītāji aicināti ziņot par aktuālo situāciju un lūgumiem pēc tehniskās palīdzības.

 „Situācija nav vienkārša arī citos reģionos, ne tikai Latgalē. Saistībā ar pieprasījumiem pēc ģeneratoriem koncentrēsim visus savus resursus vienuviet, ņemot vērā arī Aizsardzības ministrijas iespējas. Bet pašlaik masveida pieprasījumu pēc šāda veida palīdzības nav. Tagad dažas pašvaldības domā par rezerves variantiem, ja situācija ar elektroapgādi vēl pasliktinātos.”

Taču vienlaikus Ā. Žīgurs arī atzina, ka „Latvenergo” montieru tehniskais nodrošinājums nav pietiekams, „nav normāli, ka viņiem kilometriem tālu jābrien pa sniegu ar kājām un nav sniega motociklu. Šobrīd ir piesaistīti 20 sniega motocikli no robežsardzes un arī privātajiem iznomātājiem, bet, protams, „Latvenergo” kā lielai kompānijai, kas darbojas gan ziemu, gan vasaru, ir jāiegādājas speciālā tehnika, lai nodrošinātu montieru nokļūšanu attiecīgajās vietās”.

„Latvenergo” lūdzis arī palīdzību Lietuvā un Igaunijā, un, ja kaimiņi atsauksies, no turienes tiek gaidītas visā pilnībā ekipētas mežizstrādātāju brigādes - ar savu transportu, ar savu tehniku.

Ministrijai jāmudina pašvaldības tīrīt jumtus

Protams, krīzes apstākļu novēršanā ļoti nozīmīga ir pašvaldību loma. V. Dombrovskis sacīja: „Esam aicinājuši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai tā mudina pašvaldības pastiprināti pievērst uzmanību jumtu tīrīšanai, jo tie zem sniega svara sākuši iebrukt. Tā kā labākus laika apstākļus nesola, tas nozīmē, ka jumtu iebrukšanas risks arvien palielināsies un daudzos gadījumos tas tiešām ir pašvaldības gribas un izdarības jautājums – notīrīt sev piederošajām ēkām jumtus.”

A. Lieljuksis šai sakarā uzsvēra: „Situācija lielā mērā atkarīga arī no tā, cik pieredzējuši ir pašvaldību vadītāji. Vieni ir pārlaiduši plūdus un citas dabas nelaimes, un viņi šīs lietas uztver mierīgāk un darbu prot organizēt racionālāk. Katrā gadījumā, visās pašvaldībās ir izstrādāti civilās aizsardzības plāni, mēs aicinājām sasaukt civilās aizsardzības komisijas un katru dienu saņemam informāciju par to, kas notiek. Šodien civilās aizsardzība komisijas sanāksme notika Jelgavas novadā, Ventspilī, arī Kurzemē. Cilvēki sanāk kopā, lai saskaņotu savu darbību un risinātu jautājumus tieši uz vietas. Aicinām pašvaldības aktīvāk apziņot savus iedzīvotājus par esošo situāciju.”

"Tiks izveidots īpašs koordinācijas centrs, kuram, zvanot pa tālruņa numuru 112, pašvaldību vadītāji aicināti ziņot par aktuālo situāciju un lūgumiem pēc tehniskās palīdzības."

Kā secināms, piemēram, no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, LOSP un Latvijas Piena ražotāju asociācijas ievāktajām ziņām, Rēzeknē un Ludzā lauku apvidos lielajām zemnieku saimniecībām īpašu problēmu nav, jo tās apgādātas ar ģeneratoriem, ceļi iztīrīti, bet grūtībās nonākušas tieši mazās saimniecības, kurās ir pārdesmit govju: tām ģeneratoru nav, govis jāslauc ar rokām, pienu dzesē sniegā, bet ceļi nav iztīrīti un mašīnas pēc tā iebraukt nevar.

Līdzīga situācija ir arī Jēkabpils pusē. Turienes iedzīvotāji pauduši neapmierinātību ar „Latvenergo” darba organizāciju: pieci cilvēki atsūtīti izzāģēt kokus, lai var salabot elektrības vadus, bet līdzi tikai viens motorzāģis. Tas saplīsis, un visi aizbraukuši, darbu nepadarot. Protams, Krīzes vadības padomei ir citi uzdevumi, bet šādi fakti izteiksmīgi raksturo to, kā mēdz notikt tālajos lauku nostūros.

Par ko atbild ministrijas

Kas notiks tālāk? Ministru kabineta 6. janvāra ārkārtas sēdē ministrijām noteikti šādi uzdevumi.

Ekonomikas ministrijai

 • nodrošināt ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kas apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektroenerģijas padevi sabiedrībai un kas atbilst vismaz vienai no Aizsargjoslu likuma 61. panta piektajā daļā minētajām pazīmēm;
 • pirms koku izciršanas nodrošināt elektrisko tīklu gaisvadu līniju apsekošanu;
 • pirms darbu uzsākšanas koku izciršanu saskaņot ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

Satiksmes ministrijai

 • nodrošināt koku izciršanu, kas apdraud satiksmes drošību un var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un zaudējumus īpašumam;
 • pirms koku izciršanas nodrošināt autoceļu un dzelzceļu apsekošanu;
 • pirms darbu uzsākšanas koku izciršanu saskaņot ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

 • informēt pašvaldības par tiesībām organizēt koku izciršanu, kas apdraud ceļu satiksmes drošību un var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un zaudējumus īpašumam ar nosacījumu, ka pirms koku izciršanas tiek nodrošināta autoceļu apsekošana un pirms darbu uzsākšanas koku izciršana ir saskaņota ar Valsts meža dienestu.

Zemkopības ministrijai (Valsts meža dienestam)

 • nodrošināt rīkojumā minēto uzdevumu izpildi, konstatējot koku radīto apdraudējumu. Rīkojumā minētie uzdevumi jāveic, ievērojot Civillikuma 1776. panta pirmajā daļā noteikto.

Ievērojot sabiedrībai nodarīto kaitējumu un iespējamo turpmāko kaitējumu sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības interesēm un to, ka rīkojumā minēto darbību veikšana ir nepieciešama būtisku valsts interešu aizsardzībai, rīkojumā minēto darbību veikšanai nepiemērot Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu informēt Latvijas Republikas Saeimu.

Rīkojums ir spēkā līdz tā atcelšanai.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI