SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. decembrī, 2010
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Finanses
2
12
2
12

Kad var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Par fiziskās personas ģimenes locekļiem uzskatāmas personas, par kurām deklarācijas iesniedzējam ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, kā arī tā vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni un mazbērni neatkarīgi no tā, vai viņi ir maksātāja apgādībā.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas atgūšanas iespējas tūkstošiem cilvēku ik gadu izmanto, lai deklarētu tēriņus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem. Likums paredz arī citus gadījumus, kad šis nodoklis ir pārmaksāts, piemēram, ja nodokļa maksātājam gada laikā nav piemērota visa neapliekamā minimuma summa. Kā rīkoties, lai atgūtu attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnu, ir skaidrots pietiekami bieži. Šoreiz Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti sagatavojuši atbildes uz LV.LV jautājumiem par citiem gadījumiem, kādos var atgūt daļu no pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).

Likumā paredzētais ir valsts pretimnākšana nodokļu maksātājiem. Iespēja atgūt pārmaksāto nodokli ir par trim iepriekšējiem gadiem. Gada deklarācijas iesniegšana ir arī iespēja deklarēt attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem – ne tikai bērniem. Pēc kāda laika kontā ieskaitītā nauda vienmēr ir patīkams pārsteigums.

Gada ienākuma deklarāciju iesniedzējiem jāatceras, ka nodokļa maksātāja neapliekamais minimums un atvieglojumu summa par apgādājamiem pēdējos gados ir mainījusies. (2009. gada pirmajos sešos mēnešos neapliekamais minimums bija 90 latu, par apgādājamo - 63 lati mēnesī, gada otrajā pusē – attiecīgi 35 lati un 63 lati. 2008. gadā mēneša neapliekamais minimums bija 80 latu un par apgādājamo – 56 lati. 2007. gadā neapliekamais minimums bija 50 latu un par apgādājamo - 35 lati).

Vēl jāatgādina, ka 2009. gadā attaisnoto izdevumu norma bija 300 latu (iepriekšējos gados - 150 latu).

Deklarācijas veidlapa un pielikumi ir atrodami VID mājaslapā www.vid.gov.lv. Deklarācijas var iesniegt gan VID klientu centros, gan sūtīt pa pastu. Informācija, kā aizpildāma deklarācija, atrodama VID mājaslapā. To esam skaidrojuši arī LV.LV.

Tālāk VID atbildes uz jautājumiem.

Nodokļu maksātāji ne vienmēr zina likuma nosacījumus par neapliekamā minimuma piemērošanu. Ja nodokļu maksātājs gada laikā kādus mēnešus nav strādājis, piemēram, bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, kādi deklarācijas pielikumi viņam jāaizpilda, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, lai tiktu piemērots gada neapliekamais minimums?

Ja nodokļu maksātājs gada laikā kādus mēnešus nav strādājis un šajā nestrādāšanas periodā nav bijis apgādībā kādai citai personai, tad šim nodokļu maksātājam, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, tiek piemērots gada neapliekamais minimums par visu gadu.

"Pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa vistiešākajā mērā ir atkarīga no budžetā samaksātā nodokļa gada laikā."

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, lai tikai deklarētu pilnībā nepiemēroto gada neapliekamo minimumu (arī atvieglojumus), normatīvie akti neparedz iesniegt gada ienākumu deklarāciju ar vienkāršotu aizpildīšanas kārtību. Tādējādi nodokļu maksātājam ir jāiesniedz pilna gada ienākumu deklarācija, t.i., jāaizpilda gan deklarācijas D1 pielikums, gan pati deklarācija D.

Protams, ja nodokļu maksātājam ir bijuši vēl citi ienākumi (piemēram, no saimnieciskās darbības) vai arī tiek deklarēti attaisnotie izdevumi, tad attiecīgi tiek aizpildīti arī pārējie deklarācijas pielikumi.

Ja cilvēks bezdarbnieka pabalstu pēc darba zaudēšanas pirmajos divos mēnešos nesaņem, vai par to laiku viņam arī pienākas IIN neapliekamais minimums?

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka gada neapliekamais minimums netiek piemērots nodokļa maksātājam par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir bijis citas personas apgādībā un kurā šis cits nodokļa maksātājs par viņu ir izmantojis atvieglojumu par apgādībā esošu personu.

Tādējādi, ja bezdarbnieks šajā divu mēnešu periodā nav bijis citas personas apgādībā, tad arī bezdarbniekam pienākas gada neapliekamais minimums.

Vai ieteicams vispirms doties uz VID, lai noskaidrotu, ka šādas naudas atgūšana konkrētajā gadījumā ir iespējama? Vai to ietekmē taksācijas gadā samaksātais IIN?

Pārmaksātā IIN atmaksa vistiešākajā mērā ir atkarīga no budžetā samaksātā nodokļa gada laikā. Maksātājam netiek atmaksāta lielāka nodokļu summa, nekā par viņu ir iemaksāts budžetā.

Lai maksātājs pārliecinātos, kādā apmērā no viņa ienākumiem gadā ir samaksāts nodoklis, maksātājs ir tiesīgs prasīt, lai darba devējs (par izmaksātajām pensijām – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) tam (līdz nākamā gada 1. februārim) izsniedz paziņojumu „Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām”. Tādējādi, pirms gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas nav nepieciešams doties uz Valsts ieņēmumu dienestu, lai pārliecinātos par samaksāto nodokļa apmēru.

Kur griezties, lai ierakstītu apgādājamo nodokļu grāmatiņā, ja par to nav iedomāts laikus. Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, ja persona ir pensionārs? Kādi dokumenti tam ir nepieciešami?

Lai algas nodokļa grāmatiņā ierakstītu apgādājamo personu, nodokļu maksātājam ir jāvēršas jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kompetencē neietilpst apgādājamo personu ierakstīšana algas nodokļa grāmatiņā.

Lai algas nodokļa grāmatiņā ierakstītu apgādājamo personu, nodokļu maksātājs uzrāda pasi vai citu personas apliecinošu dokumentu, iesniedz paziņojumu par apgādībā esošajām personām (minētais paziņojums atrodams VID mājaslapā sadaļas „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi”), uzrāda bērna dzimšanas apliecību gadījumos, ja bērns nav ierakstīts pasē un informācija par bērnu nav pieejama VID datubāzē, un izziņu no mācību iestādes gadījumos, kad apgādībā vēlas ierakstīt bērnu, kamēr viņš turpina izglītības (vispārējās, profesionālās, augstākās, speciālās) iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz tā 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja persona ir aizbildnis, kādā veidā viņš var nokārtot, lai viņa aizbildniecībā esošu cilvēku ieraksta nodokļu grāmatiņā? Kur un vai tāda prasība ir formulēta - ieraksts par apgādājamo (pat ja tas ir aizbildniecībā) nodokļu grāmatiņā? Vai arī atvieglojums nodokļu maksātājam šādās situācijās tiek apliecināts citādi?

To, par kādām personām maksātājam pienākas atvieglojums par apgādājamo personu, nosaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. pants. Savukārt viss, kas saistīts ar algas nodokļa grāmatiņu (arī apgādājamo personu ierakstīšana), ir noteikts Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa”.

Lai algas nodokļa grāmatiņā kā apgādājamo personu ierakstītu aizbildniecībā esošu personu (aizbildnību nodibina pār nepilngadīgajiem), aizbildnim ir jāievēro tādas pašas prasības un jārīkojas tāpat kā tajos gadījumos (skatīt atbildi uz 4. jautājumu), kad algas nodokļa grāmatiņā tiek ierakstīta apgādājamā persona.

Vienīgi papildus jau minētajiem uzrādāmajiem dokumentiem šajā gadījumā būtu nepieciešams uzrādīt arī dokumentu par aizbildniecības nodibināšanu (bāriņtiesas lēmums). 

Kāpēc piemēro vienu minimumu, ja atlaižot maksāta arī kompensācija un nauda par neizmantoto atvaļinājumu? Varbūt neapliekamais minimums piemērojams arī pārējām summām un to var atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju?

Mēneša neapliekamais minimums tiek piemērots nodokļu maksātāja kopējam mēneša ienākumam, kuru var veidot vairāki dažāda veida ienākumi. Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var atgūt, ja kādā no gada mēnešiem nav piemērots neapliekamais minimums. Neapliekamais minimums netiek piemērots katram ienākuma veidam atsevišķi.

Kuras radniecības pakāpes personas nodokļu maksātājs var iekļaut savā gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnas pakalpojumiem? Vai bez šiem attaisnotajiem izdevumiem var deklarēt vēl kādus citus radinieku izdevumus?

Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi par paša maksātāja un viņa ģimenes locekļu izglītības iegūšanu, medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

"Līdz 2011. gada 16. aprīlim vēl var deklarēt 2007. gada ienākumus."

Par fiziskās personas ģimenes locekļiem uzskatāmas personas, par kurām tai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, kā arī tās vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni un mazbērni neatkarīgi no tā, vai viņi ir maksātāja apgādībā. Fiziskās personas tiesības uz attaisnoto izdevumu atskaitīšanu nav atkarīgas no tā, vai fiziskā persona kalendāra gadā ir izmantojusi nodokļa atvieglojumus par personām, par kurām tai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus.

Citus ģimenes locekļu (radinieku) izdevumus maksātājs savā gada ienākumu deklarācijā deklarēt nav tiesīgs.

Vai uz šiem (visos) iepriekšējos jautājumos minētajiem gadījumiem arī attiecas triju gadu termiņš, par kuriem var iesniegt gada ienākumu deklarāciju? Tātad, ja iesniedz vēl šogad, tad tie būtu 2007., 2008., 2009. gads?

Nodokļu maksātājiem ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits), kā arī pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Tādējādi 2010. gadā vēl var deklarēt 2007., 2008. un 2009. gada ienākumus. Savukārt līdz 2011. gada 16. aprīlim vēl var deklarēt 2007. gada ienākumus, bet visu 2011. gadu var deklarēt 2008., 2009. un 2010. gada ienākumus. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 2010. gada nogalē pieņemtajiem likuma grozījumiem gada ienākumu deklarāciju par 2010. gada ienākumiem var iesniegt, sākot ar 2011. gada 1. februāri.

Vai deklarācijas veidlapā ir jānorāda bankas konts, uz kuru pārskaitāma pārmaksātā nodokļa summa?

Deklarējot 2007., 2008. un 2009. gada ienākumus, gada ienākumu deklarācijas veidlapā nebija jānorāda bankas konts. Bankas konts tika norādīts papildus – atsevišķā iesniegumā „Iesniegums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu uz personas norēķinu kontu”. Minētais iesniegums atrodams Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā sadaļas „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi”.

Attiecībā uz 2010. gada ienākuma deklarēšanu informējam, ka pašreiz tiek izstrādāti normatīvo aktu grozījumi. Līdz ar to kārtība, kādā tiks deklarēti 2010. gada ienākumi, vēl nav zināma.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU