SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
13. aprīlī, 2010
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Finanses
3
3

Jaunākie grozījumi lauku saimniecību modernizācijas noteikumos

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Kā attiecināmos izdevumus projekta iesniegumā turpmāk varēs iekļaut arī izdevumus par ilggadīgo augļkopības kultūru stādiem, izņemot zemeņu stādījumus.

FOTO: G Schouten de Jel, www.sxc.hu

Šā gada 2. marta Ministru kabineta sēdē tika pieņemti apjomīgi noteikumi Nr. 217 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”””, kas stājās spēkā šā gada 26. martā. Jāpiebilst, ka paši noteikumi Nr. 1209 spēkā stājās pavisam nesen – pērnā gada 28. oktobrī.
Kādēļ tik jaunos noteikumos ir tik daudz grozījumu - skaidro Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fonda atbalsta nodaļas vecākais referents Andis Kozlovs.

„Grozījumi ir ļoti apjomīgi, tajā skaitā arī pielikumos, jo bija veikti grozījumi Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam (LAP). Tas tādēļ, ka bija saņemti daudzi priekšlikumi gan no sabiedriskajām organizācijām, gan lietderīgi ieteikumi no ZM speciālistiem,” izmaiņas gana svaigajos noteikumos pamato A.Kozlovs.

„Grozījumi ļoti lielā mērā saistīti ar to, ka citās ES naudas līdzfinansējuma un arī valsts atbalsta programmās vairākkārt ir samazināts finansējums – piemēram, valsts subsīdiju apmērs ir samazinājies no iepriekšējos gados pieejamajiem aptuveni 30 miljoniem latu līdz 10 miljoniem latu gadā. Jāteic arī, ka Latvijas nacionālajām subsīdijām ir pazudušas vairākas atbalsta programmas, tajā skaitā augļkopības stādījumu izveidei. Tūlīt pat arī gan jāteic, ka ES regulas pieļauj atbalsta programmas ilggadīgajiem stādījumiem komercdārzu ierīkošanai „iecelt” ES līdzfinansējuma programmās, vienlaikus palielinot naudas daudzumu vienam pretendentam, ko arī esam izdarījuši.”

LAP grozījumi izskatīšanai Eiropas Komisijā bija iesniegti vēl pagājušā gada rudenī, bet izskatīšanas laiks ir diezgan garš – no trim līdz sešiem mēnešiem. Pirms komisijas apstiprinājuma ZM grozījumus neveica. Kad decembrī ZM saņēma apstiprinājumu, ka grozījumi LAP ir akceptēti, tad sāka strādāt pie grozījumiem nesen pieņemtajos modernizācijas noteikumos Nr. 1209. Tādēļ lielākā daļa grozījumu, kas ieviesti programmā, saistās ar grozījumiem LAP. „Tā nozīmīgi grozīti tika trīs punkti, bet visi pārējie nelielie grozījumi iekļuva šajā redakcionālo grozījumu straumē,” teic vecākais referents.

Kas tieši noteikumos mainīts

Sakarā ar izmaiņām LAP ir grozīts 5. punkts – tas papildināts ar 2. apakšpunktu: uz atbalstu turpmāk varēs pretendēt arī fiziskas vai juridiskas personas, kas tikai plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu. Agrāk šādas iespējas vēl neražojošiem uzņēmumiem un personām bez iepriekšējas pieredzes lauksaimnieciskajā ražošanā nebija. „Šis apakšpunkts ielikts arī tādēļ, ka pagājušajā gadā pēc pirmās kārtas izsludināšanas tika apturēta ES atbalsta programma jaunajiem lauksaimniekiem. Šī ir iespēja atbalstīt jaunos lauksaimniekus, kas vēl nekā nav ražojuši, bet grib to darīt un dara, pierādot, ka spēj projektu realizēt,” skaidro A.Kozlovs.

Ar 8. punkta 5. apakšpunktu ir uzlikts nosacījums atbalsta pretendentiem - fiziskām personām, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu: ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir jāiegūst komersanta statuss. Vecākais referents teic: „Tas vajadzīgs tādēļ, lai ražotāja kā fiziskas personas statuss neapdraudētu projekta ilgtspējību.”

10., 11., 12. punkts ir papildināts ar prasībām jaunajiem komersantiem (saistībā ar 5.2. apakšpunktu) par iesniedzamajiem dokumentiem. „10. punkta 1. un 2. apakšpunktam ir pievienots pēdējais teikums ar prasību pēc naudas plūsmas pārskata, jo nepieciešams pārliecināties, vai projekts ir pietiekami izplānots un domāts ilgam termiņam,” skaidro A.Kozlovs. „12. punktā nedaudz precizētas tabulas, bet 13. punktā ir mainīta atsauce sakarā ar to, ka ir pievienoti vēl divi apakšpunkti – 13.1.1 un 13.2.1, kas noteic, ka projektu iesniegumu pieņemšanas kārta tiks izsludināta uz ilgāku laiku nekā viens mēnesis, kā bija līdz šim.”

Šie divi jaunie apakšpunkti nosaka, ka, sākot ar nākamo projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu, tās ilgums varētu būt seši, deviņi vai pat divpadsmit mēneši, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu projektu iesniegumu pieņemšanu un sniedzot iespēju atbalsta pretendentiem pieteikties uz atbalstu jebkurā tiem izdevīgā laikā.

"Šī ir iespēja atbalstīt arī jaunos lauksaimniekus, kas vēl nekā nav ražojuši, bet grib to darīt un dara, pierādot, ka spēj projektu realizēt."

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzreiz pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāks to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai un savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā. No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, LAD publicēs informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par kārtas slēgšanu, tomēr turpinot pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas pēc šīs publikācijas datuma, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši projektu atlases kritērijiem (2. pielikums).

Nelieli redakcionāli precizējumi ir 14.3. apakšpunktā, bet ir arī jaunums: reizē ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās LAD būs jāiesniedz kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai plānots ņemt kredītu.

14.7. apakšpunktā – par ilggadīgajiem augļkopības stādījumiem – ir noteikts, ka jāiesniedz tādi paši īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, kādi jāiesniedz, veicot būvniecību, ja paredzēts būvēt jaunas būves, rekonstruēt esošās vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus.

Ir papildināts 16. punkts, nosakot, ka pats pretendents var neiesniegt dokumentus, ko LAD var aplūkot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģistros: LAD Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā no VID saņems informāciju par atbalsta pretendenta iesniegtajiem gada pārskatiem, gada ienākumu deklarācijām, nodokļu samaksu un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja atbalsta pretendents pats personīgi neiesniegs minēto informāciju.

„Ja atbalsta pretendents tomēr vēlas un var šos dokumentus iesniegt pats, tas nav aizliegts. Var būt situācija, kad atbalsta pretendentam ir labāk pašam iesniegt izziņu par, piemēram, nodokļu nomaksu. Lai laikā, kamēr nauda pārvietojas „pa kontiem”, neuzrādītos, kā mēdz dažkārt gadīties, dažu latu nodokļu parāds,” A.Kozlovs ieteic.

Ir mainīts 22. punkta 2. un 3. apakšpunkts. Svarīgi: projektiem, kuri būs iesniegti līdz 2010. gada 31. decembrim, būs noteikta 40% atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei (22.2. apakšpunkts). „Šim gadam privilēģijas raisīja pašreizējā ekonomiskā situācija valstī. Mēs gribam paskatīties, vai lielāka atbalsta intensitāte arī radīs lielāku pretendentu aktivitāti, vai tas ekonomiski attaisnosies. Ja jā, tad lielāka intensitāte saglabāties ilgāk,” piesardzību pamato vecākais referents. Tieši tādēļ un piesardzības nolūkā 22.3. apakšpunkts pagaidām ieslēdz atpakaļgaitu: projektiem, kas ir iesniegti pēc 2010. gada 31. decembra, – 25% no attiecināmajām izmaksām (vairāk nekā 35 000 latu), kuras saistītas ar investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (arī iepakošanai), un vispārējām izmaksām.

"Projektiem, kuri būs iesniegti līdz 2010. gada 31. decembrim, būs noteikta 40% atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei."

Atbalsta pretendentam, kas ir atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs vismaz no iepriekšējā gada pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 31. decembra, atbalsta intensitāti palielinās par pieciem procentiem.

23. punktā teikts: jebkurām investīcijām noteikto atbalsta intensitāti palielinās par 10% fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, kā arī juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem. „Lai apliecinātu juridiskās personas dalībnieka, kam pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu, vecumu, būs nepieciešams iesniegt pases kopiju,” saka A.Kozlovs. „Ar šo papildinājumu mēs atbalstām jaunos lauksaimniekus.”

Jauns ir 25. un 26. punkts. Tie ir svarīgi, jo paaugstina kopējo attiecināmo izmaksu griestus:

  1. Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas kooperatīvās sabiedrības) kopējā attiecināmo izmaksu summa varēs pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ne vairāk kā trīs reizes, un tā nebūs lielāka par 2 800 000 latiem. Nosacījums neattieksies uz atbalsta pretendentiem, kam kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā nepārsniedz 150 000 latu (25. punkts);
  2. Atbalsta pretendentam (izņemot lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas kooperatīvās sabiedrības) programmēšanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu, agregātu, to aprīkojuma un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu) iegādei nav lielāka par 1 400 000 latu (26. punkts).

Ar 28. punktu ir noteikts, ka turpmāk aktivitāšu īstenošana, kas saistīta ar tehnikas, iekārtu, agregātu, to aprīkojuma un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu izveidi, atbalsta pretendentam būs jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet būvniecības un rekonstrukcijas aktivitāšu īstenošana – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.

"Noteikumi ir stājušies spēkā, un LAD jau 1. aprīlī ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanas astoto kārtu, kas notiks no šā gada 5. maija līdz 30. decembrim."

„Jāpanāk, lai atbalsta pretendenti neatliek visus projekta darbus uz pēdējo brīdi un lai „nepārvelk” projekta īstenošanas laiku. Jo maksimālo termiņu bezgalīgi pagarināt nevar - to nosaka regulas, un tas ir zināms, kārtu izsludinot,” par iepriekšējo, ne pārāk veiksmīgo pieredzi stāsta A.Kozlovs.

Lielu izmaiņu 29. punktā nav, bet ir papildināts 29.1.1. apakšpunkts, un izveidots pavisam jauns - 29.1.20. apakšpunkts:

  1. Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādi būs iespējams iekļaut kā attiecināmās izmaksas, nepārsniedzot attiecību, kuru aprēķina, summējot saimniecībā jau esošās traktortehnikas vienības (jaunākas par 10 gadiem) nominālās jaudas (zirgspēkos - ZS) attiecību – 1 ZS pret vienu hektāru pēdējās vienotajam platību maksājumam (VPM) deklarētās atbalsta pretendenta platības un 1 ZS pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu platībām (kultūras kods no 820 līdz 825), dārzeņu platībām (kultūras kods no 840 līdz 848) un augļkopības platībām (kultūras kods no 910 līdz 928) – 10 ZS pret vienu hektāru pēdējās VPM deklarētās atbalsta pretendenta attiecīgās platības.

Traktoru iegādi varēs ietvert attiecināmajās izmaksās arī tad, ja to nominālā jauda būs ne vairāk kā par 50 ZS lielāka nekā aprēķinātā nominālās jaudas summa (29.1.1. apakšpunkts). „Konstatējām, ka praksē, piemēram, siltumnīcai, nevar nopirkt nekādu tehniku. Jo liela un segtajās platībās intensīvi ražojoša saimniecība patiesībā aizņem ne pārāk lielu zemes platību, bet šīm vajadzībām traktoru, pastāvot iepriekšējiem noteikumiem, nopirkt nebija iespējams – tik jaudīgai tehnikai, kāda ražošanai nepieciešama, pretī nebija deklarējamo hektāru obligātais daudzums. Tas skāra gan siltumnīcu kultūras, gan dārzeņu, augļu koku stādījumu un kartupeļu platības. Tādēļ ieviesām koeficientu 10 jeb 10 zirgspēki pret vienu hektāru,” skaidro A.Kozlovs;

  1. Kā attiecināmos izdevumus turpmāk projekta iesniegumā varēs iekļaut izdevumus par ilggadīgo augļkopības kultūru stādiem (izņemot zemenes), stādījuma balstu sistēmām, žogiem, žogu balstiem, to uzstādīšanu un aprīkojumu, kā arī par stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu (29.1.20. apakšpunkts). Vecākais referents precizē: „Šis ir jaunievedums ilggadīgo kultūru stādījumiem, izņemot zemenēm.”

Papildināti nosacījumi 40. un 41. punktā: noteikto 40% atbalsta intensitāti par iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, kā arī 10% papildus jaunajiem lauksaimniekiem noteikto atbalsta intensitāti varēs piemērot arī projektiem, kuri jau ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums, ja atbalsta pretendents būs iesniedzis attiecīgu iesniegumu LAD un ja attiecīgais atbalsta pretendents atbildīs noteikumu 8.4. un 29.1.1. apakšpunktā minētajām prasībām. Tomēr šos nosacījumus attiecībā uz noteikto 40% atbalsta intensitāti par iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi nepiemēros projektiem, kurus vērtēšanai LAD iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās ir iesnieguši atbalsta pretendenti, kas ir atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas kooperatīvās sabiedrības biedri un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums.

Jaunā redakcijā izteikts arī 1. un 2. pielikums, kuros ir veiktas attiecīgas izmaiņas, kas izriet no šo noteikumu tekstā veiktajiem grozījumiem.

Noteikumi ir stājušies spēkā, un LAD jau 1. aprīlī ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanas astoto kārtu, kura notiks no šā gada 5. maija līdz 30. decembrim, vai kamēr tiks sasniegts 80% piešķirtā finansējuma izlietojums, pēc kura tiks publicēts paziņojums „Latvijas Vēstnesī” par kārtas slēgšanu. LAD pieņems projektu iesniegumus vēl vienu mēnesi pēc paziņojuma par kārtas noslēgšanas publicēšanas. Sekojiet informācijai!

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU