NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
07. augustā, 2020
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Drošība
5
5

Kas jāzina par svētku norisi Aglonā

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Plānots, ka, sasniedzot maksimāli pieļaujamo svētku dalībnieku skaitu, svētvietas teritorija vairs nebūs pieejama.

FOTO: Ivars Soikāns, LETA

No 11. augusta līdz 15. augustam Aglonā norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī šo svētku laikā ir jāievēro Ministru kabineta noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus.

īsumā
 • Svētku apmeklētājiem jāievēro distance, kā arī viņi tiek aicināti neveidot rindas un nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas.
 • Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms svētku dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli sevišķi pastiprināti nodrošinās atbildīgo institūciju pārstāvji.
 • Plānots, ka maksimālais cilvēku skaits Aglonas bazilikas teritorijā svētku dienās atšķirsies amplitūdā no 400 līdz 3000 cilvēku.
 • Plānots, ka, sasniedzot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, svētvietas teritorija vairs nebūs pieejama.
 • Svētku laikā Aglonas svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi.
 • Svētceļniekiem obligāti jāpiesaka naktsmītnes, jo plānots, ka tās tiks nodrošinātas tikai 500 cilvēkiem.
 • Svētkos bazilikas teritorijā dežurēs mediķi.
 • Prasības un ierobežojumi drošības nolūkos var vēl mainīties, tāpēc tiem, kas plāno apmeklēt svētkus Aglonā, ir ieteicams sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumam Nr. 23 “Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020. gadam” Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kas norisinās starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, ir noteikti par valsts nozīmes pasākumu. Kā skaidro Tieslietu ministrija (TM), 2020. gadā svētki norisināsies no 11. augusta līdz 15. augustam, bet kā valsts nozīmes pasākums, kad papildus tiek piesaistīti atbildīgie dienesti, kas strādās pastiprinātā režīmā, tie norisināsies no 12. augusta līdz 15. augustam.

Pamatojoties uz likuma “Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā7. panta pirmo daļu:

 • MK, attiecīgās pašvaldības un katoļu baznīcas vadība Latvijā katru gadu vienojas par Aglonas svētvietā paredzētajiem valsts nozīmes pasākumiem un to norisi;
 • izdevumus, kas saistīti ar valsts nozīmes pasākumu medicīnisko nodrošināšanu, ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Aglonas svētvietā un tās aizsardzības zonā, var segt no valsts budžeta;
 • kārtību, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana, nosaka MK.

Pulcēšanās prasības un ierobežojumi spēkā arī šo svētku laikā

Kā norāda TM Valsts sekretārs Raivis Kronbergs, svētki ir jāsvin gan garīgajai, gan laicīgajai pasaulei. Vienlaikus viņš atzīst, ka visi pasākumi un citi ar pulcēšanos saistīti notikumi šogad organizējami citādi.

“Šī pasaules veselības krīze, vīruss, kas pārņēmis visus, uzliek mums papildu pienākumu: būt piesardzīgiem, lai pasargātu savu pašu, kā arī apkārtējo drošību un veselību,” atgādina R. Kronbergs. Viņš norāda, ka šīs papildu rūpes un prasības, organizējot publiskus pasākumus, ir jāievēro visās jomās un nozarēs.

Līdz ar to arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dalībniekiem un organizatoriem jāņem vērā, ka saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumu MK ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nosaka pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kuri ir spēkā arī šo svētku laikā.

Apmeklētājiem jāievēro distance

Atbilstoši TM sniegtajai informācijai svētku apmeklētājiem būs jāievēro distance, kā arī viņi tiek aicināti neveidot rindas un nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas, piemēram, stāvlaukumos un pie Sakrālā laukuma vārtiem. TM atgādina, ka ikvienam ir jāievēro valstī un svētku organizatoru noteiktie piesardzības pasākumi, tostarp jāizvairās no koplietošanas priekšmetu lietošanas, kā arī bieži un rūpīgi jāmazgā rokas.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms svētku dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli sevišķi pastiprināti uzraudzīs atbildīgo institūciju pārstāvji (Aglonas bazilikas draudze, Zemessardze, Valsts policija).

Šobrīd spēkā esošo MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai6. punktā noteikts, ka distancēšanās nodrošināšanai jāveic vismaz tādi piesardzības pasākumi kā:

 • vietās, kur tas ir iespējams, jāievēro 2 m distance;
 • ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt 2 m distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, jāizveido fiziska barjera starp cilvēkiem vai jāpieprasa lietot mutes un deguna aizsegs;
 • jākontrolē cilvēku plūsma, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās u. c.

Pulcēšanās prasības un ierobežojumi

Tāpat TM norāda šobrīd (jo noteiktās pulcēšanās prasības un ierobežojumi vēl nav saskaņoti ar visām iesaistītajām institūcijām) paredzēts, ka piedalīties svētku dievkalpojumos:

 • 14. augustā plkst. 19.00 un 15. augustā plkst. 12.00 var tikai ar ielūgumiem.

Savukārt maksimālais cilvēku skaits Aglonas bazilikas teritorijā var būt šāds:

 • no 11. līdz 13. augustam – 400 personas;
 • 14. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 13.30 – 500 personas;
 • 14. augustā no plkst. 19.00 – 3000 personas;
 • 15. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.00 – 500 personas;
 • 15. augustā no plkst. 12.00 – 3000 personas.

Vienlaikus plānots: kad tiks sasniegts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, svētvietas teritorija citiem vairs nebūs pieejama, savukārt apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā 14. augustā no plkst. 19.00 un 15. augustā no plkst. 12.00 tiks sadalīta sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.

Norobežota teritorija un atsevišķi objekti

Tāpat plānots, ka visa Aglonas bazilikas teritorija svētku laikā tiks norobežota un to kontrolēs atbildīgo institūciju (Aglonas bazilikas draudze, Zemessardze, Valsts policija) pārstāvji. Šobrīd TM sniegtā informācija liecina, ka arī Svētavotu plānots norobežot. Proti, Svētavots atradīsies daļēji ārpus svētku norises teritorijas, piekļuve tam tiks nodrošināta gan no teritorijas iekšpuses, gan ārpuses.

Covid-19 ierobežojošo pasākumu laikā arī autotransporta novietošanas iespējas Aglonas ciematā būs ierobežotas. Kā norāda TM, šobrīd plānots, ka situācijā, kad apmeklētāju skaits pārsniegs pieļaujamo skaitu, pastāvot epidemioloģiskajiem riskiem, var tikt liegts apstāties un stāvēt ciemata teritorijā.

Bez tirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumiem un tūrisma inventāra izsniegšanas

Paredzēts, ka svētku laikā Aglonas svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi.

Atbilstoši Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Tatjanas Komares sniegtajai informācijai saistībā ar MK noteiktajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības mazināšanai Aglonas novada pašvaldība ir izdevusi 2020. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 2.-1.2/27 “Par darbību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā” un 2020. gada 31. jūlija rīkojumu Nr. 2.-1.2/28 “Par pašvaldības telpu iznomāšanu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā”.

Pirmajā rīkojumā Nr. 2.-1.2/27 Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics uzdevis novada domes atbildīgajiem darbiniekiem neizsniegt nekāda veida tirdzniecības atļaujas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā 2020. gada 14. un 15. augustā, savukārt novada sporta pasākumu organizatoram un tūrisma konsultantam pārtraukt novada pašvaldības tūrisma inventāra (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi, velosipēdi) izsniegšanu laikā no 2020. gada 14. augusta līdz 15. augustam (ieskaitot).

Naktsmītnes tiks nodrošinātas tikai 500 cilvēkiem

Savukārt rīkojumā Nr. 2.-1.2/28 J. Butēvics uzdevis novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām neiznomāt pašvaldības īpašumā esošās telpas no 14. augusta līdz 15. augustam (ieskaitot).

TM iesaka svētceļniekiem obligāti pieteikt naktsmītnes, jo plānots, ka tās tiks nodrošinātas tikai 500 cilvēkiem. Tie, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, tiek aicināti sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt Katoļu ģimnāzijas telpās. Aglonas Bazilikas draudzes kontaktinformāciju var meklēt šeit.

Jādomā arī par citiem piesardzības pasākumiem

Svētkos bazilikas teritorijā dežurēs mediķi. Plānots, ka palīdzība tiks sniegta:

 • pirmās palīdzības punktos, ko varēs atpazīt pēc balta balona ar sarkanu krustu;
 • dzeltenas krāsas mediķu teltī;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu mašīnās.

TM atgādina, ka svētku laikā jābūt piesardzīgiem arī uguns un ūdens tuvumā un jāizvēlas laikapstākļiem piemērots apģērbs. Proti, tveicē no pārkaršanas un karstuma dūriena pasargās galvassega, kā arī regulāra padzeršanās, pirms vēl parādās slāpes.

Jo īpaši svētkos par savu veselību jādomā tiem, kuri slimo ar kādu hronisku slimību (piemēram, sirds un asinsvadu slimību) un kuriem jāievēro veselības stāvoklim atbilstošs režīms un jāņem līdzi sev nepieciešamie medikamenti. Ja slimībai raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds, slimība (piemēram, slimoju ar cukura diabētu), kā arī piederīgā tālruņa numurs. Kritiskā situācijā šī informācija mediķiem atvieglo palīdzības sniegšanu.

Kādos gadījumos jāpaliek mājās

TM norāda, ka svētkus translēs plašsaziņas līdzekļi, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti tos vērot attālināti.

Savukārt ikviens, kuram ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai kurš šaubās par savu veselības stāvokli, tiek aicināts palikt mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti, tādējādi rūpējoties par sevi un citiem.

Personām,  kam diagnosticēta slimība Covid-19 un noteikta izolācija, Covid-19 kontaktpersonām, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu, kā arī personām, kuras ir ieradušās no valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju, un viņas nedrīkst apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumus.

Ja dalībnieki svētkus apmeklē klātienē un parādās elpceļu infekcijas pazīmes, un līdz ar to pastāv citu cilvēku inficēšanās risks, tad jāvēršas pie medicīniskās palīdzības sniedzējiem svētvietā un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.

“Ja tiek apmeklētas publiskas vietas, ir iespēja lejupielādēt lietotni “Apturi Covid”. Lietotne “Apturi Covid”, ir izveidota, lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus,” atgādina TM.

LV portāls aicina interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo prasības un ierobežojumi drošības nolūkos var vēl mainīties.

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku programma 2020. gadā

(atbilstoši Aglonas bazilika sniegtajai informācijai)Otrdien, 11. augustā – Slimniekiem veltītā diena:

 • plkst. 12.00 – dienas Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra;
 • plkst. 19.00 – vakara Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra.

Trešdien, 12. augustā – Ģimenēm veltīta diena:

 • plkst. 12.00 – dienas Sv. Mise (laulības solījumu atjaunošana) pie bazilikas dārza altāra;
 • plkst. 19.00 – vakara Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra.

Ceturtdien, 13. augustā:

 • Ģimenēm veltīta diena plkst. 12.00 – dienas Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra;
 • Svētā Meinarda svinības plkst. 19.00 – vakara Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra.

Piektdien, 14. augustā:

 • Svētā Meinarda svinības plkst. 9.00 – Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra;
 • Svētā Meinarda svinības plkst. 12.00 – dienas Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra;
 • Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas obligātās svinības plkst. 19.00 – vakara Sv. Mise pie pāvesta altāra;
 • Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas obligātās svinības plkst. 22.00 – Tautas Krustceļš sakrālajā laukumā;
 • Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas obligātās svinības plkst. 23.10 – Sv. Mise pie pāvesta altāra (plkst. 24.00 laukums tiek atbrīvots un slēgti vārti).

Sestdien, 15. augustā – Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas obligātās svinības:

 • plkst. 7.00 – Sv. Mise latīņu valodā bazilikas kriptā;
 • plkst.  8.00 – rīta Sv. Mise pie bazilikas dārza altāra;
 • plkst. 12.00 – svētku galvenā Sv. Mise pie pāvesta altāra;
 • plkst. 14.00 – svētku noslēgums pie pāvesta altāra.
Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU